Amerykanizm jako religia

advertisement
Fenomen „amerykanizmu” jako religii purytańskiej o podłożu syjonistycznym
Iwo Cyprian Pogonowski
WWW.pogonowski.com
Nieoczekiwanie dla zwolenników osi USA-Izrael, kaznodzieja w stylu z przed epoki
neokonserwtyzmu-syjonizmu, Mike Huckabee, wygrał prawybory na prezydenta USA, w stanie
Iowa, z partii republikańskiej. Wierzy on, jako tradycyjny chrześcijanin anglo-saski, wychowany
na starym testamencie, że Ameryka jest dzieckiem Boga, wyjątkowym krajem, dumnym i
przestrzegającym wartości chrześcijańskie. Huchabee potępia manipulacje neokonserwatystówsyjonistów jak również śluby homoseksualistów i przerywanie ciąży.
Huchabee wierzy, że prawdziwy Amerykanin jest szczerym i szczodrym człowiekiem,
posłusznym prawom i gotowym bronić sprawiedliwości na śwecie. Jest on przeciwny
hedonizmowi propagowanemu od czasów, kiedy Żydzi pokonali Anglo-Saksonów i zajęli ich
miejsce jako elita USA, pół wieku temu.
Nic dziwnego, że Huchabee jest znienawidzony przez takich kaznodziejów jak John Hagee, ale
też trudno sobie wyobrazić, żeby Husckabee miał nadal podobne powodzenie w prawyborach w
innych stanach, jakie miał w stanie Iowa. W innych stanach system wyborczy jest zupełnie inny i
bardziej otwarty na kontrolę neokonserwatystów-sjonistów.
Przeciwieństwem Huckabee jest John Hagee, kaznodzieja bardzo lukratywnego purytanizmu
pomieszanego ze syjonizmem, którego kariera podobnie zaczynała się jak kariera George’a W.
Bush’a, w ramach programu neokonserwatywnego, którego poparcie pochodzi głównie od
fundamentalistów protestanckich, przekonanych, że zwycięstwo Żydów nad Arabami konieczne
jest, dla powrotu Chrystusa na ziemię. Ideologię neokonserwatyzmu, stworzyli żydowscy
trockiści, nawróceni na radykalny syjonizm w Nowym Jorku, w czasie schyłku komunizmu.
Fenomen „amerykanizmu,” jako religii purytańskiej o podłożu syjonistycznym, jest jakoby
„czwartą wielką religią zachodniej cywilizacji,” według żydowskiego pisarza Dawida
Gelernter’a. Autor uważa, że USA wykazuje swoje siły żywotne w pacyfikacji Iraku i w
Afganistanie, co wykazuje na jego nieracjonalne stanowisko, powszechne wśród Żydów w USA,
zawsze gotowych popierać politykę Izraela.
Gelernter, mający doktorat filologii z klasycznego języka hebrajskiego, naraził się choremu
umysłowo Therodorowi Kaczyńskiemu, doktorowi nauk matematycznych z University od
Michigan, który jako student był uszkodzony psychicznie w czasie bardzo uciążliwego
psychologicznego długotrwałego eksperymentu polegającego na poddaniu człowieka ciężkim
stresom psychicznym.
Kaczyński wsławił się rozwiązywaniem niezwykle trudnych problemów w teorii funkcji
geometrycznych. Profesorowie matematyki uważali Kaczyńskiego za geniusza, jednego z 10
czołowych ludzi w USA, w jego dziedzinie. Mimo tych opinii, w 1969 roku profesor Kaczyński
zrezygnował z wykładania matematyki i wybudował sobie pustelnię w Lincoln, w Motanie, oraz
rozpoczął terrorystyczną akcję protestu, za pomocą wysyłania przez pocztę bomb do ludzi,
których uważał za szkodników ludzkości.
Dawid Gelernter otrzymał bombę od Kaczyńskiego w 1993 roku i został ciężko ranny, za karę za
„tworzenie techniki manipulacji psychologią ludzi.” W 1995 roku Kaczyński napisał, być może
w pewnej mierze proroczy, manifest protestu (35,000 słów) pod tytułem „Społeczeństwo
przemysłowe i jego przyszłość.”
Po wybuchu 16 bomb, 23 rannych i trzech zabitych, bombami wysyłanymi przez Kaczyńskiego,
jego rodzony brat wydał go policji, pod warunkiem, że zostanie on leczony i nie skazany na karę
śmierci. Po długim przewodzie sądowym Kaczyński został skazany na dożywocie w więzieniu,
zamiast w szpitalu psychiatrycznym. Po wyroku Kaczyński zerwał kontakt z rodziną.
Natomiast Dawid Hillel Gelernter, patriota „amerykanizmu,” w wersji purytańsko-syjonistycznej,
opublikował nową książkę pod tytułem prosto z ciemnogrodu: „Americanism: The Fourth Great
Western Religion.” Gelernter wzmacnia oś USA-Izrael, za pomocą pochwał dla
„amerykanizmu,” jako ideologii, wiary i religii na wiek dwudziesty pierwszy.
Stało się to po sukcesach ideologii, wiary i bezbożnej religii żydo-komuny w dwudziestym
wieku, w formie socjalizmu i komunizmu. Jest to dalszy ciąg neo-poganizmu szerzonego w celu
eksploatacji politycznej i ekonomicznej gojów.
Gelernter eksploatuje wiarę w misję dziejową USA - „jako wyjątkowego daru bożego dla
świata,” oraz tłumaczy, że Ameryka była stworzona przez fundamentalistów purytańskich,
wychowanych w wielo wiekowej tradycji czytania starego testamentu w Anglii i czuli się
Izraelitami, którzy tworzyli nową Jerozolimę, na nowo odkrytym kontynencie, w imię ideałów
wolności, równości i demokracji.
W wersji neokonserwtystów-syjonistów ideologia purytanizmu syjonistycznego, pozwoliła
rządowi Bush’a napaść na Irak, bez jakiegokolwiek zagrożenia USA lub prowokacji przez Irak.
Prezydent Bush pogwałcił prawo międzynarodowe i napadł na Irak pod hasłem „Iraqi Freedom.”
Bush spowodował śmierć miliona Irakijczyków, miliony uciekinierów oraz ruinę ich państwa.
Spełnił tym samym program megalomanów rządzących w Izraelu, jednocześnie niszcząc zabytki
Mezopotamii, która jest kolebką naszej cywilizacji.
Gelernter wywodzi dzisiejsze sukcesy lobby Izraela w Waszyngtonie z syjonizmu purytanów w
osiemnastym wieku, którzy wylądowali w Nowej Anglii i stworzyli wojowniczą wiarę w
szerzenie ich wersji wolności na świecie, jakoby według strategii Abrahama Lincoln’a, Teddy
Roosvelt’a i Woodrow Wilson’a, który to według Gelernter’a jakoby stworzył sekularną wersję
amerykańskiego syjonizmu w formie obecnej.
Wszystko to nosi piętno propagandy tworzonej przez fenomen „amerykanizmu” jako religii
purytańskiej, o podłożu syjonistycznym, w wersji neokonserwatystów-syjonistów. Dzięki im
dwudziesty pierwszy wiek, może okazać się nawet bardziej krwawy, niż był wiek dwudziesty
zwany „wiekiem śmierci,” zwłaszcza, jeżeli opis USA w książce pod tytułem: „Uzbrojony Dom
Wariatów” okaże się jeszcze bliższy rzeczywistości, niż wyżej podsumowana wersja David’a
Gelernter’a amerykanizmu jako „czwartej wielkiej religii zachodniej cywilizacji,”
Faktycznie jest to religia bez Boga, podobnie jak komunizm, stworzona w celu globalnego
imperium sterowanego przez radykalnych Żydów, którzy natrafiają na opór pacyfistów i
ugodowców w Europie. Jest to nowa teoria religijnego znaczenia Ameryki i wytłumaczenie,
dlaczego USA jest jednocześnie popularne i nienawidzone na własnym terenie i zagranicą.
Niestety rząd Bush’a, skreślił traktat rozbrojeniowy Start II i uruchomił wyścig zbrojeń
nuklearnych, które zagrażają światu „wojną ostateczną,” czyli po raz pierwszy w historii,
samobójstwem ludzkości.
Download