Modele biznesowe i biznesplan

advertisement
Modele
biznesowe
Podręcznik
Modele biznesowe
• Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii,
która ma zostać wdrożona w ramach struktur,
procesów i systemów organizacji.
• Model biznesowy opisuję przesłanki stojące za
sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz
zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości.
Elementy fundamentalne
według Osterwalder i
Pigneur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Segment klientów
Propozycja wartości
Kanały
Relację z klientami
Strumienie przychodów
Kluczowe zasoby
Kluczowe działania
Kluczowi partnerzy
Struktura kosztów
Segment klientów
Ten element modelu wskazuje różne grupy ludzi i
organizacji, do których przedsiębiorstwo stara się
dotrzeć i które chce obsługiwać.
• Dla kogo tworzymy wartość?
• Kim są nasi najważniejsi klienci?
www.producthero.pl-
•
http://startupakademia.pl/2015/10/05/snapchat-czyli-jak-zarobic-na-ulotnosci/
Propozycja Wartości
Element określany mianem propozycji wartości opisuje
zbiór produktów i usług, które generują wartość dla
konkretnego segmentu klientów.
• Jaką wartość generujemy dla naszym klientów?
• Jakiego rodzaju problemy pomagamy klientom
rozwiązać?
• Które potrzeby klientów zaspokajamy?
• Jaki zbiór produktów i usług oferujemy każdemu z
segmentów klientów?
Propozycja Wartości
• Powód dla którego, klienci przekładają ofertę danej
firmy ponad ofertę konkurencji.
Przykłady :nowość, wydajność, dostosowanie do
indywidualnych potrzeb, skuteczność, cena, marka i
status, niższe ryzyko, wygoda i użyteczność,
dostępność.
Jaki to rodzaj wartości?
Kanały
Kanały to ten element modelu biznesowego, który
wskazuje, w jaki sposób firma komunikuje się z
poszczególnymi segmentami swoich klientów i w jaki
sposób przekazuje im swoją propozycję wartości.
• Z jakich kanałów powinniśmy korzystać przy
nawiązaniu kontaktów z poszczególnymi
segmentami klientów?
• W jaki sposób nawiązujemy te kontakty w chwili
obecnej?
• Które sprawdzają się najlepiej?
• Które są najbardziej ekonomiczne?
Kanały
• Podnoszą świadomość klientów na temat
produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy.
• Pomagają klientom sformułować opinie na temat
konkretnej propozycji wartości.
planeria.pl
Rodzaje kanałów
• Komunikacji
• Dystrybucji
• Sprzedaży
Relacje z klientami
Ten element modelu zawiera charakterystykę relacji,
jakie łączą firmę z przedstawicielami konkretnego
segmentu klientów.
• Jakiego rodzaju relacji oczekują od nas
przedstawiciele poszczególnych segmentów rynku?
• Które spośród tych oczekiwań udało nam się
sprostać?
• Ile nas to kosztuje?
• W jakim stopniu działania te są zintegrowane z
pozostałymi elementami naszego modelu?
Relacje z klientami
• Budowanie społeczności
• Wykorzystanie Crowdsourcingu
Strumień przychodów
Strumień przychodów to ten element modelu
biznesowe, który symbolizuje ilość środków
generowanych przez firmę w związku z obsługą
każdego z segmentów rynku(żeby ustalić poziom
zysków, należy odjąć koszty od przychodów).
• Za jaką wartość Twoi klienci są gotowi zapłacić?
• Za co płacą obecnie?
• W jaki sposób dokonują płatności w chwili obecnej?
Jak woleliby płacić?
• Jak duży jest udział poszczególnych strumieni
przychodów w ogólnych przychodach firmy?
Kluczowe zasoby
Kluczowe zasoby to ten element modelu
biznesowego, który wskazuje najważniejsze zasoby
niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowanie.
• Jakich kluczowych zasobów wymaga nasza
propozycja wartości?
• Jakich zasobów wymagają nasze kanały
dystrybucji, relację z klientami i strumienie
przychodów?
Kluczowe zasoby
• Co jest głównym zasobem tej firmy?
Kluczowe działania
Na ten element składają się najważniejsze działania,
które firma musi podejmować żeby jej model
sprawnie funkcjonował.
• Jakich kluczowych działań wymaga nasza
propozycja wartości?
• Jakich działań wymagają nasze kanały dystrybucji,
relację z klientami i strumienie przychodów?
Kluczowe działania
• W przypadku producentów oprogramowania jak
Microsoft, do kluczowych działań zaliczać się
będzie tworzenie aplikacji.
• W przypadku firmy Dell, będącej producentem
komputerów osobistych, za kluczowe działania
uznamy zarządzania łańcuchem dostaw.
• Kluczowym działanie może być też rozwiązania
problemu.
Kluczowi partnerzy
Kluczowi partnerzy to element modelu
biznesowego opisujący sieć dostawców i
współpracowników, od których zależy sprawne
funkcjonowanie firmy.
• Kogo należy uznać za kluczowego partnera?
• Kto zasługuje na miano kluczowego dostawcy?
Jakie kluczowe zasoby pozyskujemy od
partnerów?
• Jakie kluczowe działania realizują nasi
partnerzy?
Kluczowi partnerzy
Można wyróżnić cztery rodzaje partnerów:
1.Sojusz strategiczny firm niebędących konkurentami.
2.Współkonkurencja, czyli partnerstwo strategiczne
konkurentów.
3.Wspólne działania zmierzające do stworzenia
nowych jednostek biznesowych.
4.Współpraca między dostawcą a nabywać, mająca
na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.
Struktura kosztów
• Struktura kosztów obejmuje wszystkie wydatki
ponoszą w związku z korzystaniem z określonego
modelu biznesowego.
• Jakie najważniejsze koszty generuje nasz model
biznesowy?
• Które kluczowe zasoby kosztują najwięcej?
• Które kluczowe działania wymagają największych
nakładów?
Struktura kosztów
vs
Model Googla
• Propozycja wartości to doskonała targetowanej
reklama w całym Internecie.
• Propozycja wartości zależy od liczby klientów,
których uda przyciągnąć na stronę (Googla).
• Dlatego firma dba by klienci mieli stały dostęp do
coraz to nowych produktów.
Model Googla
• Nawiązywanie współpracy
• Adsense- opłacanie treści publikowanych przez
strony trzecie. Wzrost przychodów z reklam
zachęca coraz to nowych właścicieli treści do
nawiązania współpracy z Googlem.
Model Googla
• Trzy kluczowe działania firmy to:
1)Budowanie i utrzymywanie wyszukiwarki
internetowej
2)Zarządzanie trzema głównymi usługami
3)Promocja platformy wśród nowych użytkowników,
właścicieli treści i reklamodawców.
Wii
Wii
• Sukces dzięki niedrogiemu zróżnicowaniu produktu
(kontrola za pomocą ruchu).
• Koncentracja na nowym rynku gdzie mniejsze
znaczenia ma technologia (grający okazjonalnie)
• Wii generuje zyski ze sprzedaży konsol i pobiera od
twórców gier opłaty z tytułu tantiem.
Platformy wielostronne
• Kojarzą ze sobą dwie odrębne, ale wzajemnie
powiązane grupy klientów.
• Platforma generuje wartość, stwarzając warunki do
interakcji przedstawicieli różnych grup.
Długi ogon
Freemium
O co pytać klienta
•
•
•
•
Propozycja wartości
Strumień przychodów
Kanały dystrybucji
Relacje z klientem
Podsumowanie
• Elementy modeli;
• Przykłady modeli;
• Platforma wielostronna jako typ modelu
biznesowego.
• Dziękuje za uwagę!
Download