Na jakie choroby najczęściej chorują Polacy? Polacy umierają

advertisement
Na jakie choroby najczęściej chorują Polacy?
Polacy umierają najczęściej na zawał serca lub udar mózgu, których rozwojowi
sprzyja nadciśnienie tętnicze. Niestety, Polak żyje znacznie krócej niż przeciętny
Europejczyk. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest styl życia Polaków, złe nawyki
żywieniowe oraz nieumiejętnośd korzystania z programów profilaktycznych.
Oto lista dziesięciu chorób, na które najczęściej zapadają Polacy.
Opis
Choroba niedokrwienna serca najczęściej jest wynikiem miażdżycy naczyo
wieocowych zaopatrujących mięsieo serca w tlen. Do tej choroby
predysponują: starszy wiek, płed męska, występowanie u członków rodziny
chorób o podłożu miażdżycowym, niewielka aktywnośd fizyczna, otyłośd,
palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta, nieprawidłowe stężenie cholesterolu,
nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca. Praca w warunkach ciągłej presji zwiększa
ryzyko zawału, ponieważ silnie obciąża układ sercowo - naczyniowy.
Podwyższone poziomy kortyzolu i adrenaliny – hormonów kontrolujących
reakcje organizmu na sytuacje stresowe – powodują rozszerzanie się naczyo
krwionośnych i przyspieszają bicie serca pompującego krew do mięśni. Czytaj
więcej w Miażdżyca - jeden proces wiele twarzy.
Opis
Powyżej 30. roku życia prawie u wszystkich mężczyzn prostata zaczyna się
rozrastad, co czasami może prowadzid do problemów z oddawaniem moczu.
Problemy mogą polegad na zmianie siły strumienia moczu, jego osłabieniu lub
przerywaniu, wydłużeniu czasu oddawania moczu lub jego nietrzymaniu. Takich
objawów nie wolno lekceważyd, gdyż mogą byd oznaką poważniejszych
problemów, w tym także raka prostaty. Zalecane jest, aby każdy mężczyzna po
40. roku życia poddał się badaniu prostaty i wykonał oznaczenie markera PSA w
krwi.
Opis
Wrzody żołądka wywołane są zazwyczaj obecnością bakterii Helicobacter pylori
bytującej na błonie śluzowej żołądka. Nasz układ immunologiczny nie jest w
stanie wyeliminowad bakterii z żołądka, co może prowadzid do przewlekłego
stanu zapalnego i powstania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, raka
żołądka lub chłoniaka. Leczenie choroby wrzodowej polega na
antybiotykoterapii i przyjmowaniu leków obniżających wydzielanie soku
żołądkowego. Nie bez znaczenia jest także odpowiednia dieta. Osoby cierpiące
na chorobę wrzodową powinny ograniczyd spożycie produktów o wysokiej
zawartości tłuszczu, słodyczy, mocnej kawy i herbaty, produktów
wzdymających i soli. Należy pamiętad, że stres zwiększa wydzielanie kwasu w
żołądku, co utrudnia leczenie choroby i zaostrza objawy. Czytaj więcej w Dieta
w chorobie wrzodowej...
Opis
Astma ma podłoże alergiczne, może byd powikłaniem nieleczonej lub źle
leczonej alergii wziewnej. Nieleczona alergia może prowadzid do napadowych
skurczów oskrzeli. Objawy ataku astmy to głównie niepokój, świszczący oddech,
kaszel i duszności. Napady astmy mogą pojawiad się nagle i szybko ustąpid albo
ustąpid dopiero po podaniu leków. Nawrót choroby może byd wywołany
stanami zapalnymi dróg oddechowych, wzrostem wilgotności powietrza,
spadkiem temperatury otoczenia lub kontaktem z dymem tytoniowym. Jednym
z podstawowych badao diagnozujących astmę jest spirometria. Czytaj więcej o
astmie.
Opis
Szacuje się, że liczba chorujących na cukrzycę w Polsce wynosi około miliona
ludzi, spośród których ponad 200 000 wymaga codziennego podawania
insuliny. Choroba polega na zaburzeniach gospodarki węglowodanowej
spowodowanych niedoborem insuliny w organizmie. Wyróżnia się cukrzycę
typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych. Najczęstszą postacią cukrzycy jest cukrzyca
typu 2, polegająca na zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę.
Zachorowalnośd na cukrzycę wybitnie zwiększa się wraz z wiekiem.
Powikłaniem nieleczonej cukrzycy może byd między innymi neuropatia
cukrzycowa, retinopatia cukrzycowa. Czytaj więcej o powikłaniach cukrzycy.
Opis
Kamica pęcherzyka żółciowego może przebiegad przez wiele lat zupełnie
bezobjawowo. Może również objawiad się nagłym bólem w prawym podżebrzu,
któremu towarzyszą nudności, wymioty, a także wzdęcia brzucha. Do
powstania kamieni w woreczku żółciowym przyczynia się otyłośd oraz niektóre
schorzenia, takie jak np. zespół złego wchłaniania, cukrzyca, a także
hiperlipidemia. Podstawowym badaniem diagnozującym kamienie w woreczku
jest usg jamy brzusznej. W wielu przypadkach nie trzeba jej operowad,
wystarczające jest leczenie zachowawcze polegające na wprowadzeniu
odpowiedniej diety. Zobacz Żywienie w kamicy żółciowej.
Opis
Kamica nerkowa występuje najczęściej między 30. a 50. rokiem życia.
Najczęstszym objawem kamicy moczowej jest silny, ostry ból, umiejscowiony w
okolicy lędźwiowej, promieniujący ku dołowi w kierunku pęcherza, cewki i
zewnętrznej powierzchni uda. Taki ból zwany jest kolką nerkową. Drobne
kamienie mogą zostad wydalone z nerki wraz z moczem. W większości
wypadków duże kamienie nerkowe usuwa się za pomocą litotrypsji.
Diagnostyka kamicy moczowej opiera się na usg nerek oraz badaniu moczu.
Czytaj więcej o kamicy nerkowej.
Opis
Osteoporoza spotyka ludzi obojga płci, lecz wielokrotnie częściej zdarza się u
kobiet. Częstośd jej występowania wyraźnie zwiększa się u osób, które
przekroczyły 60. rok życia. Osteoporoza zwana jest "cichym złodziejem kości".
Choroba objawia się rozrzedzeniem tkanki kostnej, co uwidacznia się jako
ścieoczenie kości. Zaniedbana może doprowadzid do częstych złamao.
Podstawowym badaniem określającym stan kości jest densytometria - zalecana
wszystkim kobietom po 60. roku życia. Czytaj więcej o osteoporozie.
Opis
W Polsce śmiertelnośd z powodu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
(POChP) szacowana jest na około 17 000 osób rocznie. Główną przyczyną tej
choroby jest nikotynizm. Odpowiada on za około 90% przypadków POChP,
pozostałe spowodowane są głównie narażeniem na pyły i obecne w powietrzu
substancje chemiczne. Choroba objawia się dusznością. Towarzyszy jej łatwe
męczenie się i przewlekły kaszel. Coraz częściej choroba ujawnia się u
nałogowych palaczy już po 40. roku życia. Podstawową metodą leczenia POChP
jest zaprzestanie palenia i zażywanie odpowiednich leków. Czytaj więcej w Gdy
brak Ci tchu, a palisz papierosy!
Opis
Zadmą, czyli kataraktą nazywamy zmętnienie soczewki oka. Zadma starcza
rozwija się zwykle po 50. roku życia, na ogół w obu oczach. Choroba objawia się
różnymi zaburzeniami wzroku. Proces ten może trwad od kilku miesięcy do
kilku lat. Gdy soczewka ulegnie zmętnieniu, gołym okiem można zauważyd
zmianę koloru źrenicy z czarnego na szarobiały. Zadmę można wykryd w
podstawowym badaniu okulistycznym. Kataraktę leczy się wyłącznie
chirurgicznie. Czytaj więcej w artykule Świat za mgłą.
Download