Budowa i rodzaje mięśni. 1. W tabeli zamieszczono dane dotyczące

advertisement
Budowa i rodzaje mięśni.
1. W tabeli zamieszczono dane dotyczące trzech tkanek mięśniowych. Po obejrzeniu
rysunków na str. 25 w podręczniku wykonaj schematyczny ich rysunek we
właściwym miejscu i wpisz nazwę tkanki.
Rysunek
Cechy
Kształt włókna
Miejsce
występowania
Liczba jąder
Położenie jąder
Poprzeczne prążki
Szybkość kurczenia
Zdolność do
pozostawania w
skurczu
Regulacja skurczów
NAZWA TKANKI
wydłużone
wrzecionowato
wydłużone
cylindrycznie
wydłużone
cylindrycznie,
rozgałęzione
ścianki
organów przytwierdzone do ścianki serca
narządów
kości
wewnętrznych
jedno
wiele
wiele
centralnie
peryferyjnie
centralnie
brak
obecne
obecne
mała
bardzo duża
pośrednia
duża
mała
pośrednia
niezależna od woli
zależna od woli
niezależna od woli
2. Uzupełnij: Mięśnie dzielimy ze względu na:
a)……………………………………… np. długie, …………………………,
………………………, ………………………………
b) …………………………………………………… np. dwugłowe,
……………………………,
…………………………………
c) zakres wykonywanych ruchów np. ………………………………,
………………………………, …………………………………,
……………………………………
d) ……………………………………… np. głowy, ………………,
…………………………, ………………………………, brzucha,
………………………… i ………………………….
3. Na podstawie podręcznika wypełnij tabelę:
Grupa mięśni
Przykład mięśnia
Mięśnie twarzy
Funkcja
Wyrażanie uczuć
przepona
Prostowanie kręgosłupa
Mięśnie międzyżebrowe
czworogłowy
Download