3 - Leki różne

advertisement
Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Sanatoryjna 34
64-600 Oborniki
Pismo: ZP/16/2014
Kowanówko, dnia: 2014-09-23
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ
Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa produktów leczniczych
(przetarg nieograniczony).
Szanowni Państwo,
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa produktów leczniczych,
dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Jest: Sekcja 3. pkt. 3.2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część
(zadanie) stanowi:
Zadanie
Opis:
częściowe nr:
1 Temat: Materiały opatrunkowe
Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 - Opatrunki
Opis: Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Temat: Lek Alteplaza
Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Opis: Sukcesywna dostawa leku Alteplaza w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 Temat: Leki różne
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków różnych w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4 Temat: Lek Abciximab
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leku Abciximab w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5 Temat: Lek stosowany w zakażeniach i chorobach inwazyjnych
Wspólny Słownik Zamówień: 33650000-1 - Ogólne środki
przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki
przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych w zakażeniach i
chorobach inwazyjnych w ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6 Temat: Lek stosowany w leczeniu cukrzycy
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych w leczeniu cukrzycy w
ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia
tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7 Temat: Lek Omeprazol i Pantoprazole
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leku Omeprazol i Pantoprazole w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8 Temat: Sól sodowa enoksaparyna
Wspólny Słownik Zamówień: 33620000-2 - Produkty lecznicze dla
krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
Opis: Sukcesywna dostawa soli sodowej enoksaparyny ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9 Temat: Leki różne
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków różnych w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10 Temat: Lek stosowany w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Wspólny Słownik Zamówień: 33620000-2 - Produkty lecznicze dla
krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych w leczeniu chorób
układu sercowo- naczyniowego ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11 Temat: Leki przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwreumatyczny
Wspólny Słownik Zamówień: 33630000-5 - Produkty lecznicze dla
dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego
Opis: Sukcesywna dostawa leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych,
przeciwreumatycznych ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12 Temat: Insulina
Wspólny Słownik Zamówień: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla
przewodu pokarmowego i metabolizmu
Opis: Sukcesywna dostawa insuliny ilościach i parametrach określonych
w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13 Temat: Lek stosowany w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Wspólny Słownik Zamówień: 33660000-4 - Produkty lecznicze dla
układu nerwowego i organów zmysłów
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych leczeniu chorób układu
sercowo-naczyniowego w ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14 Temat: Szwy chirurgiczne
Wspólny Słownik Zamówień: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne
Opis: Sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15 Temat: sterylna woda do nawilżania tlenu
Wspólny Słownik Zamówień: 33140000-3 - Materiały medyczne
Opis: Sukcesywna dostawa sterylnej wody do nawilżania tlenu w
ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia
tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16 Temat: zestawy sterylne jednorazowe
Wspólny Słownik Zamówień: 33140000-3 - Materiały medyczne
Opis: Sukcesywna dostawa zestawów sterylnych jednorazowych w
ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia
tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17 Temat: Leki różne
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków różnych w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18 Temat: Płyny infuzyjne
Wspólny Słownik Zamówień: 33692500-2 - Płyny dożylne
Opis: Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19 Temat: Folia operacyjna
Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne
artykuły medyczne i hematologiczne
Opis: Sukcesywna dostawa foli operacyjnej w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20 Temat: Filtry iniekcyjne typu sterifix lub odpowiedniki pasujące do Reo
Pro
Wspólny Słownik Zamówień: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania
żył, pobierania krwi
Opis: Sukcesywna dostawa filtrów iniekcyjnych typu sterifix lub
odpowiedników pasujących do Reo Pro w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Winno być: Sekcja 3. pkt. 3.2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie
część (zadanie) stanowi:
Zadanie
częściowe nr:
Opis:
1 Temat: Materiały opatrunkowe
Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 - Opatrunki
Opis: Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Temat: Lek Alteplaza
Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Opis: Sukcesywna dostawa leku Alteplaza w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 Temat: Leki różne
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków różnych w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4 Temat: Lek Abciximab
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leku Abciximab w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5 Temat: Lek stosowany w zakażeniach i chorobach inwazyjnych
Wspólny Słownik Zamówień: 33650000-1 - Ogólne środki
przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki
przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych w zakażeniach i
chorobach inwazyjnych w ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6 Temat: Lek stosowany w leczeniu cukrzycy
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych w leczeniu cukrzycy w
ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia
tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7 Temat: Lek Omeprazol i Pantoprazole
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leku Omeprazol i Pantoprazole w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8 Temat: Sól sodowa enoksaparyna
Wspólny Słownik Zamówień: 33620000-2 - Produkty lecznicze dla
krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
Opis: Sukcesywna dostawa soli sodowej enoksaparyny ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9 Temat: Leki różne
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków różnych w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10 Temat: Lek stosowany w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Wspólny Słownik Zamówień: 33620000-2 - Produkty lecznicze dla
krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych w leczeniu chorób
układu sercowo- naczyniowego ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11 Temat: Leki przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwreumatyczny
Wspólny Słownik Zamówień: 33630000-5 - Produkty lecznicze dla
dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego
Opis: Sukcesywna dostawa leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych,
przeciwreumatycznych ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12 Temat: Insulina
Wspólny Słownik Zamówień: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla
przewodu pokarmowego i metabolizmu
Opis: Sukcesywna dostawa insuliny ilościach i parametrach określonych
w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13 Temat: Lek stosowany w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Wspólny Słownik Zamówień: 33660000-4 - Produkty lecznicze dla
układu nerwowego i organów zmysłów
Opis: Sukcesywna dostawa leków stosowanych leczeniu chorób układu
sercowo-naczyniowego w ilościach i parametrach określonych w
formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14 Temat: Szwy chirurgiczne
Wspólny Słownik Zamówień: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne
Opis: Sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15 Temat: sterylna woda do nawilżania tlenu
Wspólny Słownik Zamówień: 33140000-3 - Materiały medyczne
Opis: Sukcesywna dostawa sterylnej wody do nawilżania tlenu w
ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia
tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16 Temat: zestawy sterylne jednorazowe
Wspólny Słownik Zamówień: 33140000-3 - Materiały medyczne
Opis: Sukcesywna dostawa zestawów sterylnych jednorazowych w
ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia
tabela ( załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17 Temat: Leki różne
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków różnych w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18 Temat: Płyny infuzyjne
Wspólny Słownik Zamówień: 33692500-2 - Płyny dożylne
Opis: Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilościach i
parametrach określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela (
załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19 Temat: Folia operacyjna
Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne
artykuły medyczne i hematologiczne
Opis: Sukcesywna dostawa foli operacyjnej w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20 Temat: Filtry iniekcyjne typu sterifix lub odpowiedniki pasujące do Reo
Pro
Wspólny Słownik Zamówień: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania
żył, pobierania krwi
Opis: Sukcesywna dostawa filtrów iniekcyjnych typu sterifix lub
odpowiedników pasujących do Reo Pro w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik nr 6
do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21 Temat: Leki różne
Wspólny Słownik Zamówień: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
Opis: Sukcesywna dostawa leków różnych w ilościach i parametrach
określonych w formularzu cenowym-odpowiednia tabela ( załącznik
nr 6 do SIWZ)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Jest: Sekcja 3. pkt. 3.4. –Miejsce realizacji
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki –
dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Winno być: Sekcja 3. pkt. 3.4. –Miejsce realizacji
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki –
dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Jest : Sekcja 5 .pkt. 5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
od dnia 14-01-2015 do 13-01-2016 – dla zadania częściowego: 15
Winno być: Sekcja 5. pkt. 5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,99 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21
od dnia 14-01-2015 do 13-01-2016 – dla zadania częściowego: 15
Jest: Sekcja 7 pkt. 7.1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 1 do SIWZ
2. Opłacona polisa
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia wyrażonej w kwocie stanowiącej równowartość
minimum 1 214 000,00 zł w tym na:
pakiet nr 1- minimum 110 000,00 zł
pakiet nr 2- minimum
20 000,00 zł
pakiet nr 3- minimum
10 000,00 zł
pakiet nr 4- minimum 330 000,00 zł
pakiet nr 5- minimum
60 000,00 zł
pakiet nr 6- minimum
3 000,00 zł
pakiet nr 7- minimum
20 000,00 zł
pakiet nr 8- minimum
80 000,00 zł
pakiet nr 9- minimum
50 000,00 zł
pakiet nr 10- minimum 190 000,00 zł
pakiet nr 11- minimum 30 000,00 zł
pakiet nr 12- minimum
7 000,00 zł
pakiet nr 13- minimum 11 000,00 zł
pakiet nr 14- minimum 15 000,00 zł
pakiet nr 15- minimum
4 000,00 zł
pakiet nr 16- minimum 10 000,00 zł
pakiet nr 17-minimum 220 000,00 zł
pakiet nr 18-minimum 40 000,00 zł
pakiet nr 19- minimum
3 000,00 zł
pakiet nr 20- minimum
1 000,00 zł
W przypadku , gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej zamówień częściowych
polisa winna opiewać na sumę kwot poszczególnych zamówień częściowych, na które
Wykonawca składa ofertę.
Winno być: Sekcja 7 .pkt. 7.1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 1 do SIWZ
2. Opłacona polisa
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia wyrażonej w kwocie stanowiącej równowartość
minimum 1 214 000,00 zł w tym na:
pakiet nr 1- minimum 110 000,00 zł
pakiet nr 2- minimum
20 000,00 zł
pakiet nr 3- minimum
10 000,00 zł
pakiet nr 4- minimum 330 000,00 zł
pakiet nr 5- minimum
60 000,00 zł
pakiet nr 6- minimum
3 000,00 zł
pakiet nr 7- minimum
20 000,00 zł
pakiet nr 8- minimum
80 000,00 zł
pakiet nr 9- minimum
50 000,00 zł
pakiet nr 10- minimum 190 000,00 zł
pakiet nr 11- minimum 30 000,00 zł
pakiet nr 12- minimum
7 000,00 zł
pakiet nr 13- minimum 11 000,00 zł
pakiet nr 14- minimum 15 000,00 zł
pakiet nr 15- minimum
4 000,00 zł
pakiet nr 16- minimum 10 000,00 zł
pakiet nr 17-minimum 220 000,00 zł
pakiet nr 18-minimum 30 000,00 zł
pakiet nr 19- minimum
3 000,00 zł
pakiet nr 20- minimum
1 000,00 zł
pakiet nr 21- minimum 10 000,00 zł
W przypadku , gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej zamówień częściowych
polisa winna opiewać na sumę kwot poszczególnych zamówień częściowych, na które
Wykonawca składa ofertę.
Jest : Sekcja 10. pkt. 10.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 1 130.00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści
00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 200.00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 130.00 PLN (słownie: sto trzydzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 3 340.00 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta
czterdzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 610.00 PLN (słownie: sześćset dziesięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 30.00 PLN (słownie: trzydzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 200.00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 820.00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia 00/100
PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 520.00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia 00/100
PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 1 850.00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset
pięćdziesiąt 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11: 260.00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt
00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 12: 70.00 PLN (słownie: siedemdziesiąt 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 110.00 PLN (słownie: sto dziesięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 150.00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 15: 40.00 PLN (słownie: czterdzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 16: 100.00 PLN (słownie: sto 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 17: 2 210.00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście
dziesięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 440.00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści 00/100
PLN)
Dla zadania częściowego nr 19: 30.00 PLN (słownie: trzydzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 20: 10.00 PLN (słownie: dziesięć 00/100 PLN)
Winno być: Sekcja 10. pkt. 10.1Oferta musi być zabezpieczona wadium w
wysokości: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 1 130.00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści
00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 200.00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 130.00 PLN (słownie: sto trzydzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 3 340.00 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta
czterdzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 610.00 PLN (słownie: sześćset dziesięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 30.00 PLN (słownie: trzydzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 200.00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 820.00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia 00/100
PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 520.00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia 00/100
PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 1 850.00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset
pięćdziesiąt 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11: 260.00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt
00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 12: 70.00 PLN (słownie: siedemdziesiąt 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 110.00 PLN (słownie: sto dziesięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 150.00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 15: 40.00 PLN (słownie: czterdzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 16: 100.00 PLN (słownie: sto 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 17: 2 210.00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście
dziesięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 360.00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt 00/100
PLN)
Dla zadania częściowego nr 19: 30.00 PLN (słownie: trzydzieści 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 20: 10.00 PLN (słownie: dziesięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 21: 80.00 PLN (słownie: osiemdziesiąt 00/100 PLN)
Jest : Sekcja 15. Pkt.15.1- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących
kryteriów.
Zadanie częściowe
Nazwa kryterium - waga [%]
1 - Materiały opatrunkowe
2 - Lek Alteplaza
3 - Leki różne
4 - Lek Abciximab
5 - Lek stosowany w zakażeniach i
chorobach inwazyjnych
6 - Lek stosowany w leczeniu
cukrzycy
7 - Lek Omeprazol i Pantoprazole
8 - Sól sodowa enoksaparyny
9 - Leki różne
10 - Lek stosowany w leczeniu
chorób układu sercowonaczyniowego
11 - Leki przeciwbólowy,
przeciwzapalny,
przeciwreumatyczny
12 - Insulina
13 - Lek stosowany w leczeniu
chorób układu sercowonaczyniowego
14 - Szwy chirurgiczne
15 - sterylna woda do nawilżania
tlenu
16 - zestawy sterylne jednorazowe
17 - Leki różne
18 - Płyny infuzyjne
19 - Folia operacyjna
20 - Filtry iniekcyjne typu sterifix
lub odpowiedniki pasujące do Reo
Pro
1 - Cena (koszt) - 100
pkt. 15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone
według następujących wzorów:
Zadanie częściowe
1 - Materiały opatrunkowe
2 - Lek Alteplaza
3 - Leki różne
4 - Lek Abciximab
5 - Lek stosowany w zakażeniach i
chorobach inwazyjnych
Wzór
1 - Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 *
waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród
wszystkich ofert
6 - Lek stosowany w leczeniu
cukrzycy
7 - Lek Omeprazol i Pantoprazole
8 - Sól sodowa enoksaparyny
9 - Leki różne
10 - Lek stosowany w leczeniu
chorób układu sercowonaczyniowego
11 - Leki przeciwbólowy,
przeciwzapalny,
przeciwreumatyczny
12 - Insulina
13 - Lek stosowany w leczeniu
chorób układu sercowonaczyniowego
14 - Szwy chirurgiczne
15 - sterylna woda do nawilżania
tlenu
16 - zestawy sterylne jednorazowe
17 - Leki różne
18 - Płyny infuzyjne
19 - Folia operacyjna
20 - Filtry iniekcyjne typu sterifix
lub odpowiedniki pasujące do Reo
Pro
- Cof - cena podana w ofercie
Winno być:
Sekcja 15. Pkt.15.1- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących
kryteriów.
Zadanie częściowe
1 - Materiały opatrunkowe
2 - Lek Alteplaza
3 - Leki różne
4 - Lek Abciximab
5 - Lek stosowany w zakażeniach i
chorobach inwazyjnych
6 - Lek stosowany w leczeniu
cukrzycy
7 - Lek Omeprazol i Pantoprazole
8 - Sól sodowa enoksaparyny
9 - Leki różne
10 - Lek stosowany w leczeniu
chorób układu sercowonaczyniowego
11 - Leki przeciwbólowy,
przeciwzapalny,
przeciwreumatyczny
12 - Insulina
13 - Lek stosowany w leczeniu
chorób układu sercowonaczyniowego
Nazwa kryterium - waga [%]
1 - Cena (koszt) - 100
14 - Szwy chirurgiczne
15 - sterylna woda do nawilżania
tlenu
16 - zestawy sterylne jednorazowe
17 - Leki różne
18 - Płyny infuzyjne
19 - Folia operacyjna
20 - Filtry iniekcyjne typu sterifix
lub odpowiedniki pasujące do Reo
Pro
21- leki różne
pkt. 15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Zadanie częściowe
Wzór
1 - Materiały opatrunkowe
2 - Lek Alteplaza
3 - Leki różne
4 - Lek Abciximab
5 - Lek stosowany w zakażeniach i
chorobach inwazyjnych
6 - Lek stosowany w leczeniu
cukrzycy
7 - Lek Omeprazol i Pantoprazole
8 - Sól sodowa enoksaparyny
9 - Leki różne
10 - Lek stosowany w leczeniu chorób
układu sercowo-naczyniowego
11 - Leki przeciwbólowy,
przeciwzapalny, przeciwreumatyczny
12 - Insulina
13 - Lek stosowany w leczeniu chorób
układu sercowo-naczyniowego
14 - Szwy chirurgiczne
15 - sterylna woda do nawilżania tlenu
16 - zestawy sterylne jednorazowe
17 - Leki różne
18 - Płyny infuzyjne
19 - Folia operacyjna
20 - Filtry iniekcyjne typu sterifix lub
odpowiedniki pasujące do Reo Pro
21- Leki różne
1 - Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich
ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Zamawiający informuje, że w dniu 23-09-2014 r. dokonał modyfikacji , wzoru umowy,
formularza ofertowego, formularza cenowego zadania nr 18 oraz utworzył pakiet nr 21.
Download