Jolanta Szcześniak

advertisement
Badanie psychologiczne jako
narzędzie ewaluacji
wewnetrznej
Jolanta Szcześniak
Charakterystyka placówki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im.
Mikołaja Kopernika
Ruda Śląska
- Technikum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Liceum Profilowane
Projekt: Psychological connselling
in Visegrad school
Partnerzy projektu:
- Czechy – DAP Services a.s
- Polska – NPDN „Abakus”
- Słowacja – Prevencia V&P
- Węgry – Paks ped. and psych.counselling
centre
Warunki badania
Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu
2012 roku w dwóch placówkach oświatowych:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
im. Jana Pawła II – badano gimnazjum
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. Mikołaja Kopernika – badaniu poddano całą
szkołę.
Raport
Składa się z dwóch głównych części:
1.Informacja dla dyrektora
2.Informacja dla nauczycieli
Zakres analiz
1. Skuteczność nauczania i uczenia się;
2. Dynamika relacji
3. Potencjał do zachowań ryzykownych
4. Siły i słabości szkoły
Skuteczność nauczania i uczenia się
Dynamika relacji
Potencjał do zachowań ryzykownych
Wyniki szkoły a standardy
Kluczowa informacja
Standard
Twoja
szkoła
Skuteczność nauczania i uczenia
się
44%
+43 %
Dynamika relacji biorących udział
w kształtowaniu się umiejętności
31%
+12 %
Dynamika relacji ograniczających
kształtowanie się umiejętności
40%
-9 %
Dynamika relacji
kontrproduktywnych dla
kształtowania się umiejętności
29%
-3%
Ogólny poziom potencjału do
ryzykownych zachowań
55%
+ 17%
Czynniki szkolne i ich wpływ na skuteczność nauczania i uczenia
się
Środowisko szkoły,
Nauczyciele,
Przedmioty,
Zarządzanie i ewaluacja procesu
nauczania,
5. Narzędzia zarządzania szkołą,
6. Szanse na karierę.
1.
2.
3.
4.
Badane postawy uczniów wobec poszczególnych
przedmiotów
• Postawa uczniów wobec przedmiotów
W jakim stopniu uczniowie identyfikują się z treściami przekazywanymi
podczas lekcji i są w stanie wykorzystywać swoje umiejętności?
• Postawa uczniów wobec roli nauczyciela
Jak nauczyciel jest postrzegany, jaką rolę wyznaczają mu uczniowie w
procesie uczenia się? Uczniowie postrzegają ogólne podejście nauczyciela.
Ma to istotny wpływ na skuteczność nauczania i uczenia się.
• Postawa uczniów wobec metod nauczania.
W jakim stopniu metody nauczania tego przedmiotu są akceptowane przez
uczniów i wspomagają skuteczność nauczania i uczenia się?
• Ogólna skuteczność nauczania i uczenia się.
Postawa uczniów wobec poszczególnych
przedmiotów
Porównanie danych uczestników projektu
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards