Katedra i Zakład Bromatologii

advertisement
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu Bromatologia
IV rok farmacja
 Podstawowe definicje w bromatologii i żywieniu człowieka. Zasady
racjonalnego żywienia w profilaktyce schorzeń cywilizacyjnych. Warunki
jakie powinna spełniać prawidłowo zaplanowana dieta. Rodzaje zaleceń
żywieniowych
 Zapotrzebowanie człowieka na energię, podstawowa i całkowita
przemiana materii, pożywienie jako źródło energii, współczynniki
energetyczne składników odżywczych. bilans energii; normy żywieniowe;
rodzaje norm
 Tłuszcze - główny składnik energetyczny pożywienia: charakterystyka
chemiczna; pokarmowe źródła tłuszczów; skład kwasów tłuszczowych w
tłuszczach pokarmowych; wpływ różnych grup kwasów tłuszczowych na
gospodarkę lipidową organizmu. Zapotrzebowanie organizmu na tłuszcze
w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej
(normy spożycia dla osoby dorosłej)
 Węglowodany pożywienia: charakterystyka chemiczna; pokarmowe
źródła węglowodanów prostych i złożonych; rola cukrów prostych w
organizmie; rola błonnika pokarmowego i skrobi w organizmie; spożycie
węglowodanów prostych a zdrowie; zalecenia żywieniowe dotyczące
spożywania węglowodanów prostych i złożonych; wskaźnik indeksu i
ładunku glikemicznego. Zapotrzebowanie organizmu na węglowodany w
zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej
(normy spożycia dla osoby dorosłej)
 Białka pożywienia – skład aminokwasowy białek a ich wartość
odżywcza; charakterystyka białek w zależności od pochodzenia i ich
wartości żywieniowej; źródła białek w diecie; niedobory białka w
pożywieniu i skutki zdrowotne; marasmus i kwashiorkor;
zapotrzebowanie organizmu na białko w zależności od wieku, płci, stanu
fizjologicznego i aktywności fizycznej (normy spożycia dla osoby
dorosłej)
 Niezbędne składniki mineralne pożywienia – podział na makro i
mikroelementy; ogólna charakterystyka i podział w zależności od funkcji
w organizmie; czynniki warunkujące bioprzyswajalność pierwiastków
niezbędnych; ich źródła w pożywieniu; pokarmowe czynniki
ograniczające lub nasilające przyswajanie wapnia, magnezu, żelaza, jodu;
zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki mineralne (normy
spożycia dla osoby dorosłej)
 Witaminy dostarczane z pożywieniem i ich regulująca rola w organizmie;
charakterystyka i funkcje witamin rozpuszczalnych w wodzie i
rozpuszczalnych w tłuszczach; skutki zdrowotne niedoborów witamin w






diecie; główne źródła witamin w pokarmach; zapotrzebowanie organizmu
na poszczególne witaminy (normy spożycia dla osoby dorosłej)
Charakterystyka głównych grup produktów spożywczych, ich wartość
odżywcza,
produkty spożywcze specjalnego żywieniowego
przeznaczenia; suplementy diety; żywność wzbogacana.
Dodatki do żywności – warunki dopuszczenia i stosowania substancji
dodatkowych, podział i uzasadnienie stosowania barwników w żywności,
rodzaje
dopuszczonych
barwników,
uzasadnienie
stosowania
konserwantów w żywności oraz przeciwutleniaczy, substancji
aromatycznych, wzmacniających smak i zapach, przykłady substancji
dodatkowych
Zanieczyszczenia żywności, podział, źródła i przyczyny zanieczyszczeń
żywności, charakterystyka poszczególnych grup zanieczyszczeń, jakość
zdrowotna żywności i kontrola bezpieczeństwa żywności.
Woda – jej znaczenie w żywieniu człowieka, źródła wody do picia,
warunki jakie musi spełniać woda zdatna do picia, definicje: wód
mineralnych, źródlanych, stołowych; podział w zależności od stopnia
mineralizacji i wysycenia dwutlenkiem węgla,
Interakcje leków i żywności – wpływ pokarmu i poszczególnych
składników odżywczych na wchłanianie, transport, metabolizm i
wydalanie wybranych leków doustnych; współoddziaływanie leków i
substancji farmakologicznie czynnych zawartych w żywności.
Wpływ leków doustnych na stan odżywienia, wchłanianie, transport,
metabolizm i wydalanie poszczególnych składników odżywczych –
przykłady leków. Zalecenia dla pacjentów wynikające ze stwierdzonych
interakcji pomiędzy lekami a żywnością
Download