Wykorzystanie zbóż do produkcji żywności

advertisement
Wykorzystanie zbóż do
produkcji żywności
biofortyfikowanej
Adam Sulich
Plan prezentacji
1.
Biofortyfikacja - pojęcie
2.
Biofortyfikacja – znaczenie
3.
Program biofortyfikacji
4.
Złoty ryż
5.
Marchew jodowana
6.
Sposoby dostarczania mikroelementów w nawozach
7.
Problem głodu mikroelementowego
8.
Suplementacja diety a biofortyfikacja
9.
Problemy biofortyfikacji
10. Korzyści wynikające z biofortyfikacji
11. Przyszłość biofortyfikacji
[7]
12. Bibliografia
Biofortyfikacja
Jest procesem tworzenia genetycznie ulepszonych
roślin uprawnych, które są bogate w
mikroelementy przez tradycyjną uprawę lub
modyfikację genetyczną.[1]
[9]
[10]
Biofortyfikacja
Wzbogacanie roślin rosnących

Nowe wartości odżywcze

Wspomaganie biodostępności

Suplementacja diety

Metody biofortyfikacji

[7]
[3]
Program biofortyfikacji

nawożenie gleby

uprawa roślin
produkcja żywności
biofortyfikowanej
i pasz


żywienie żwierząt
produkcja żywności
biofortyfikowanej

[8]
Złoty ryż

witamina A i wzrok

złoty ryż 1 i 2
zwiększona
zawartość β-karotenu


biofortyfikacja
genomowa
[6]
Marchew jodowana



problemy niedoboru jodu w polskim
społeczeństwie [12]
biofortyfikacja agralna
wyniki polskich badań
zastosowane nawożenie jodem i azotem nie miało istotnego
wpływu na zawartość cukrów rozpuszczalnych w korzeniach
spichrzowych marchwi [11]
[12]
[6]
Sposoby dostarczania
mikroelementów w nawozach
Ad.2
Ad.1
Ad.3
1. nawozy płynne
2. otoczkowe (o spowolnionym uwalnianiu)
3. kompleksowe (wieloskładnikowe)
Próby uniezależnienia
bioakumulacji od warunków
glebowych (?)
Problem głodu mikroelementowego
Przyczyny:
 zubożenie gleb, trudne warunki
środowiska naturalnego
 nieurozmaicona dieta
 niska biodostępność pierwiastków
 ubóstwo konsumentów
 produkcja bioetanolu ze zbóż
 szybkie bogacenie się ubogich
[7]
Suplementacja diety a
biofortyfikacja|

Złagodzenie skutków niedoborów mikroelementarnych

Forma przystępniejsza, ale czy bardziej bioprzyswajalna?
[4]
[5]
Problemy biofortyfikacji




Zagrożenie bioróżnorodności
gatunkowej,
Unifikacja diety ludzkiej i jej zubożenie,
Dostępność ziarna biofortifikowanego
do spożycia i upraw
Brak maszyn rolniczych i technologii
rolnych na obszarach ubogich

Niedobór areałów rolnych

Problemy ekonomiczne
Korzyści wynikające z biofortyfikacji




Ochrona gleby i ekosystemów jako
niezbędnych do produkcji żywności
w krajach ubogich
Produkcja żywności bezpiecznej
Urozmaicenie diety w
mikroelementy
Zażeganie problemu głodu
Przyszłość biofortyfikacji
• Wykorzystanie zbóż do wytworzenia nowych
biologicznych komponentów nawozowych z
mikroelementami przeznaczonych dla roślin
konsumpcyjnych (m.in. pod uprawę warzyw)
• Introdukcja bakterii zdolnych zwiększyć
bioprzyswajalność mikroelementów do
organizmu odbiorcy[1]
• Próby zwiększenia przyswajalności fruktanów
i fitynianów z tkanek roślinnych[2]
Bibliografia
1.
1.
2.
3.
Biofortification, biodiveristy and diet: A search for
complementary applications against poverty and
malnutrition; T.Johns, P.B.Eyzaguirre; 2006
Biofortification- a global chalenge programm;
R.D.Graham; 2003
Development and uses biofortified agricultural products;
G.S.Banuelos, Zhi-Qing Lin; 2008
2.
4.
5.
6.
Teksty źródłowe
Ilustracje
http://ediqsoi.t35.com/synephrine-weight-loss-pills.html
http://www.ec-verville-mennecy.acversailles.fr/IMG/jpg/Giuseppe_Arcimboldi_ete.jpg
http://www.scidev.net/en/opinions/golden-gm-rice-shinesagain.html
Bibliografia cd.
7.
8.
http://www.biotechnolog.pl/gmo-11.htm
http://berlinnaturalbakery.com/blog/index.php/2010/01/21/6
-negative-side-affects-to-eating-genetically-modified-foods/
9. http://ledfx.blogspot.com/2010/06/przedpremiera-grow-led60watt.html
10. http://www.farmer.pl/finanse/podatkirachunkowosc/nadwyzki_na_polu,6ab5ff54f347616beae5.ht
ml
11. Wpływ nawożenia jodem i azotem na efektywność
biofortyfikacji w jod oraz na jakość biologiczną marchwii;
S.Smoleń, I.Ledwożyw, P.Strzetelski, W.Sady, S.Rożek; 2009
12. http://www.menopauza.pl/zdrowie_2/dbaj_o_zdrowie/doktor
_jod.html
Download