oświadczenie ogólne

advertisement
Poznań,…………………..
Oświadczenie
Oświadczam jako opiekun prawny dziecka …....................................................... syn /córka
.......................................................................... nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach
sportowych organizowanych przez Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce w Poznaniu.
Podczas półkolonii dziecko korzysta z żywienia zbiorowego przygotowywanego przez pracowników
restauracji „Nad Różanym Potokiem”
Za indywidualne dopasowywanie diety pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł lub możliwe jest
dostarczenie odpowiednich produktów żywieniowych przez rodziców.
W przypadku specjalnej diety należy podać wszystko to czego nie należy jeść:
….................................................
….................................................
….................................................
….................................................
Podpis opiekuna prawnego
Poznań,…………………..
Oświadczenie
Oświadczam jako opiekun prawny dziecka …....................................................... syn /córka
.......................................................................... nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach
sportowych organizowanych przez Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce w Poznaniu.
Podczas półkolonii dziecko korzysta z żywienia zbiorowego przygotowywanego przez pracowników
restauracji „Nad Różanym Potokiem”
Za indywidualne dopasowywanie diety pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł lub możliwe jest
dostarczenie odpowiednich produktów żywieniowych przez rodziców.
W przypadku specjalnej diety należy podać wszystko to czego nie należy jeść:
….................................................
….................................................
….................................................
….................................................
Podpis opiekuna prawnego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards