Dietetyka II rok drugiego stopnia stacjonarne Przedmiot: Żywienie

advertisement
Dietetyka II rok drugiego stopnia stacjonarne
Przedmiot: Żywienie kliniczne w pediatrii
Wykłady - 30 godzin
1.
Wytyczne suplementacji witaminą D w kontekście ogólnoustrojowych konsekwencji
niedoboru witaminy D w dzieci.
2.
Martwicze zapalenie jelit (NEC), zespół jelita krótkiego – zasady żywienia.
3.
Nietolerancja laktozy i fruktozy u dzieci.
4.
Najczęstsze błędy i nawyki żywieniowe.
5.
Żywienie enteralne i parenteralne u dzieci.
6.
Rola kwasu foliowego w profilaktyce wad cewy nerwowej.
7.
Zaburzenia zachowania dzieci a suplementy diety (ADHD, autyzm).
8.
Dieta wegetariańska u dzieci - Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii
i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
9.
Choroby układu krążenia u dzieci a dieta.
10. Hipercholesterolemia postępowanie dietetyczne.
11. Niedożywienie u dzieci - przyczyny i następstwa.
12. Zasady żywienia dzieci z chorobami OUN (mózgowe porażenie dziecięce, rola diety
ketogennej w padaczce).
13. Zasady postępowania dietetycznego w chorobach wątroby (marskość i stłuszczenie).
14. Postępowanie dietetyczne u osób z zespołem jelita drażliwego.
15. Kamica żółciowa wieku rozwojowego - rola diety.
16. Aspekty żywieniowe u dzieci z przewlekłą cholestazą.
17. Dieta w chorobach nerek u dzieci (kamica nerkowa).
18. Zalecenia żywieniowe w zespole nerczycowy u dzieci.
19. Dietoterapia i dietoprofilaktyka osteoporozy w populacji wieku rozwojowego.
Zajęcia praktyczne - 30 godzin
1. Podział diet szpitalnych na pediatrii.
2. Zajęcia praktyczne z pacjentem w Klinice żywienie parenteralne, enteralne, diety
eliminacyjne.
3. Zapoznanie się praktyczne z zasadami przygotowywania worka żywieniowego.
4. Ocena stanu odżywienia niemowląt i dzieci.
5. Doskonalenie metod zbierania i analizy wywiadu żywieniowego u pacjentów
pediatrycznych.
6. Żywienie dziecka nieprzytomnego.
7. Wrodzone wady przewodu pokarmowego.
Samokształcenie - 30 godzin
Zasady żywienia w wybranych jednostkach chorobowych:
1. Fenyloketonuria - leczenie dietą.
2. Galaktozemia i fruktozemia - leczenie dietą.
3. Krzywica.
4. Nadciśnienie tętnicze u dzieci.
5. Wirusowe zapalenie wątroby.
6. Ostra i przewlekła niewydolność nerek.
7. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.
Download