Prezentacja - dieta gimnazjalisty

advertisement
Wiek gimnazjalny
trwa od 13 do 16 roku życia
Trwa okres dojrzewania
Organizm dziecięcy
przeobraża się w organizm
osoby dorosłej
Zmienia się wielkość,
proporcje i kształt ciała
Zmiany hormonalne
sprawiają poważne problemy z
nastrojem i emocjami
Dochodzi do głosu
potrzeba bycia akceptowanym
przez grupę rówieśniczą
Pojawia się okres buntu
młodzieńczego
Chęć zapewnienia
sobie miejsca w grupie
Kształtuje się
osobowość
Warto o tym
wiedzieć
Prawidłowe żywienie jest
jednym z najważniejszych
czynników środowiskowych,
wpływających na rozwój
człowieka i utrzymania przez
niego dobrego stanu
zdrowia.
Prawidłowe żywienie
polega ono na całkowitym
pokryciu zapotrzebowania
organizmu na energię i
wszystkie niezbędne
składniki pokarmowe.
Do osób najbardziej
narażonych na skutki
nieprawidłowego żywienia
należą dzieci i młodzież.
Zbilansowana dieta to dostarczenie
organizmowi energii i wszystkich
niezbędnych składników
pokarmowych w odpowiedniej ilości i
odpowiednim stosunku, przy
uwzględnieniu liczby posiłków i ich
rozłożeniu w ciągu dnia, oraz przy
wzięciu pod uwagę wieku, płci i
aktywności fizycznej.
Jeśli dziecko ma nadwagę, lub
jest otyłe, oznacza to, że
spożywa więcej energii w
stosunku do zapotrzebowania.
Uczniowie przebywający w
szkole do sześciu godzin
powinni zjeść co najmniej
jeden posiłek.
Udowodniono, że dzieci spożywające
posiłek w szkole lepiej wykonują niektóre
zadania związane z koncentracją i
pamiecią od dzieci, które tego posiłku
nie spożywają, i osiągają lepsze wyniki
w takich przedmiotach, jak geografia czy
matematyka.
Uczniowie niespożywający posiłku w
szkole cześciej mają problemy z nauką,
zachowaniem i emocjami.
Racjonalne
żywienie
Racjonalne żywienie powinno
uwzględniac optymalnie pięć
posiłków w ciagu dnia.
Powinno przestrzegać się
odpowiednich proporcji
pomiędzy poszczególnymi
posiłkami oraz stałych godzin
ich spożywania
-
-
-
-
I śniadanie – 25%-30% wartości
energetycznej całodziennej racji
pokarmowej.
II śniadanie – 5%-10%
Obiad – 30%-35%
Podwieczorek – 5%-10%
Kolacja – 20%-25%
Zapotrzebowanie
energetyczne
Chłopcy 13-15 lat
 mała
aktywność – 2600kcal
 umiarkowana
– 3000kcal
 duża
– 3500kcal
Dziewczyny 13-15 lat
 mała
aktywność – 2010kcal
 umiarkowana
– 2450kcal
 duża
– 2800kcal
Siedem zasad
diety
zbilansowanej
1.
Zapewnić dzieciom i młodzieży
spożywanie każdego dnia różnych
produktów spożywczych, gdyż
urozmaicone żywienie jest
gwarancją dobrego rozwoju i
zdrowia
2.
Głównym żródłem energii powinny
być produkty zbożowe z grubego
przemiału.
3.
Owoce i warzywa powinny być
jedzone przez uczniów do każdego
posiłku.
4.
Należy pamiętać o spożywaniu napojów
(woda mineralna, soki, mleko) w ciągu
całego dnia.
5.
Należy ograniczyć spożycie tłuszczu,
zwłaszcza zwierzęcego (zmieniając
go na tłuszcze roślinne), oraz
tłustych potraw i mięs, które należy
zamienić na drób, ryby, chude
gatunki mięs.
6.
Warunkiem prawidłowego żywienia
jest regularne spożywanie przez
dzieci i młodzież 4-5 posiłków
dziennie, z czego przynajmniej
jeden powinien być spożywany w
szkole.
7.
Należy pamiętać, że codzienna
aktywność fizyczna jest u dzieci i
młodzieży konieczna do
prawidłowej pracy serca i mózgu,
budowy zdrowych i mocnych kości
oraz mięśni.
Download