Zaproszenie do udziału w II Konferencji naukowo

advertisement
II Konferencja naukowo – szkoleniowa
„TRENDY ŻYWIENIOWE – MŁODY CZŁOWIEK XXI WIEKU”
Zapraszamy do udziału w II konferencji poświęconej problemowi żywienia dzieci
i młodzieży szkolnej, która odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku w Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu, ul. Lotnicza 2.
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego,
pedagogów, psychologów i pielęgniarek.
Tegoroczne spotkanie ukierunkowane jest na podstawy żywienie dzieci i młodzieży, warunki
organizacji żywienia w placówkach oświatowych, oraz specyficzne wymagania związane
z dostosowaniem diety do poziomu aktywności fizycznej, zarówno dziecka zdrowego jak
i ucznia z cukrzycą.
Organizatorami konferencji są:


Gimnazjum nr 5 w Elblągu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu
Współorganizator:

PPL „ Szkol- Med” Nowik, Najdek, Bajczyk i wspólnicy spółka Jawna w Elblągu
Plan konferencji:
11.00 – 11.30 – rejestracja uczestników konferencji
11.30 – 11.40 – Otwarcie konferencji – Małgorzata Kawiecka – Dyrektor Gimnazjum nr 5,
11.40 – 11.50 – wystąpienia gości
11.50 – 12.10 – „Podstawy żywienia dzieci i młodzieży” - Marta Nowik – dietetyk, Katedra
i Zakład Promocji Zdrowia Collegium Medicum w Bydgoszczy
12.10 – 12.30 – „Żywienie dzieci w szkole – zasady i regulacje prawne” – Marek Jarosz – Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
12.30 – 12.50 – przerwa, oferta sponsorów – degustacja produktów
12.50 – 13.10 - „Dziecko z cukrzycą w szkole” - Katarzyna Abucewicz – edukator cukrzycowy
– Elbląskie Centrum Diabetologii
13.10 – 13.30 – „Wpływ sportu szkolnego na aktywność i zdrowie dzieci i młodzieży”Jacek Licznerski – nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 5 w Elblągu
13.30 – 13.50 – „Żywienie młodzieży aktywnej sportowo” – Andrzej Walczyński – lek. spec.
ortopedii i traumatologii, Poradnia Medycyny Sportowej w Elblągu
13.50 – 14.00 – dyskusja
14.00 – zakończenie konferencji
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, tel. kontaktowy, należy kierować telefonicznie
pod numer OIPiP – 55 233 98 79 lub e-mailem: [email protected] do 31.03.2017
W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału w szkoleniu (powyżej 30 osób)
– decyduje kolejność zgłoszeń.
Download