OBLICZENIA STATYCZNE

advertisement
OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU DACHU
Poz.1. Więźba dachowa.
Zestawienie obciążeń.
Obciążenia stałe dachu
Lp
Opis obciążenia
1. Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T-55) gr.
1,25 mm [0,151kN/m2]
2. Wełna mineralna luzem grub. 20 cm [1,2kN/m3·0,20m]
3. Izolacja wiatrowa oraz paroszczelna
4. Sufit podwieszany z rusztem
:
f
Obc. char.
kN/m2
0,15
1,20
Obc. obl.
kN/m2
0,18
0,24
0,05
0,30
0,74
1,30
1,30
1,20
1,24
0,31
0,07
0,36
0,92
Obc. char.
kN/m2
1,39
f
1,50
Obc. obl.
kN/m2
2,08
0,93
1,50
1,40
0,15
1,50
0,22
-0,22
1,50
-0,33
Obciążenia zmienne dachu
Lp
Opis obciążenia
1. Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci
31,0 st. -> C2=1,160) [1,392kN/m2]
2. Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci
31,0 st. -> C1=0,773) [0,928kN/m2]
3. Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II
wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=11,3 m, ->
Ce=1,03, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,3
m, B=13,2 m, L=25,5 m, kąt nachylenia połaci dachowej
alfa = 31,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,265, beta=1,80)
[0,147kN/m2]
4. Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I
wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=11,3 m, ->
Ce=1,03, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,3
m, B=13,2 m, L=25,5 m, kąt nachylenia połaci dachowej
alfa = 31,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,405, beta=1,80) [0,224kN/m2]
Obciążenia kleszczy więźby
Opis obciążenia
Lp
Obc. char.
kN/m2
0,20
0,25
0,45
:
1. Instalacje
2. Sufit podwieszany z rusztem
f
1,20
1,20
1,20
Poz.1.1. Wiązar części frontowej.
DANE
Geometria ustroju:
Szkic układu poprzecznego
270,0
8,9
83
31,0°
12
65,5 12
643,0
655,0
1265,0
1420,0
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 31,0o
Rozpiętość wiązara l = 14,20 m
Rozstaw podpór w świetle murłat ls = 12,65 m
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 6,55 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 3,00 m
Płatew stalowa o długości osiowej między ścianami l = 6,00 m
Rozstaw podparć murłaty = 2,50 m
Wysięg wspornika murłaty lmw = 1,00 m
12
12 65,5
Obc. obl.
kN/m2
0,24
0,30
0,54
Dane materiałowe:
- krokiew 7,5/20cm (zacios 3 cm) z drewna C30
- kleszcze 2x 7,5/20 cm o prześwicie gałęzi 7,5 cm, z przewiązkami co 60 cm z drewna C30
- murłata 12/12 cm z drewna C30
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu :
gk = 0,150 kN/m2,
go = 0,180 kN/m2
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3,
A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 31,0 st.):
- na połaci lewej skl = 1,392 kN/m2,
sol = 2,088 kN/m2
2
- na połaci prawej skp = 0,928 kN/m , sop = 1,392 kN/m2
- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren B, wys. budynku
z =11,3 m):
- na połaci nawietrznej
pkl I = -0,170 kN/m2,
pol I = -0,255 kN/m2
- na połaci nawietrznej
pkl II = 0,111 kN/m2,
pol II = 0,167 kN/m2
2
- na stronie zawietrznej pkp = -0,168 kN/m ,
pop = -0,251 kN/m2
- ocieplenie na całej długości krokwi
gkk = 0,590 kN/m2, gok = 0,737 kN/m2
- obciążenie stałe kleszczy qkk = 0,450 kN/m,
qok = 0,540 kN/m
- obciążenie montażowe kleszczy Fk = 1,0 kN,
Fo = 1,2 kN
Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa:
w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie
w płaszczyźnie wiązara y = 1,00
WYNIKI
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym:
-3,72
-3,72
2,41
0,21
-0,58
0,04
1,68
2,41
0,21
1,68
-0,58
0,04
Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30
 fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380
kg/m3
Krokiew 7,5/20 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukłość
y = 66,2 < 150
z = 138,6 < 150
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II
My = 2,41 kNm,
N = 5,51 kN
fm,y,d = 18,46 MPa, fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 4,81 MPa,
c,0,d = 0,37 MPa
kc,y = 0,622, kc,z = 0,166
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,302 < 1
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,417 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi)
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II
My = -3,72 kNm,
N = 7,60 kN
fm,y,d = 18,46 MPa, fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 10,31 MPa, c,0,d = 0,60 MPa
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,560 < 1
Maksymalne ugięcie krokwi (dla przęsła górnego)
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
unet = 4,69 mm < unet,fin = l / 200 = 3821/ 200 = 19,10 mm
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
unet = 1,99 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·834/ 200 = 8,34 mm
Kleszcze 2x 7,5/20 cm o prześwicie gałęzi 7,5 cm, z przewiązkami co 60 cm
Smukłość
y = 113,4 < 150
z = 103,2 < 175
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe
My = 4,98 kNm
fm,y,d = 13,85 MPa
m,y,d = 9,97 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,720 < 1
Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe
unet = 32,12 mm < unet,fin = l / 200 = 6550/ 200 = 32,75 mm
Murłata 12/12 cm
Część murłaty leżąca na ścianie
Obciążenia obliczeniowe
qz = 6,23 kN/m
qy = 1,09 kN/m
qz,min = -0,22 kN/m (odrywanie)
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr
Mz = 0,73 kNm
fm,z,d = 20,77 MPa
m,z,d = 2,52 MPa
m,z,d/fm,z,d = 0,121 < 1
Część wspornikowa murłaty
Obciążenia obliczeniowe
qz = 6,23 kN/m,
qy = 1,09 kN/m
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg
My = 2,89 kNm,
Mz = -0,36 kNm
fm,y,d = 18,46 MPa, fm,z,d = 18,46 MPa
m,y,d = 10,05 MPa, m,z,d = 1,23 MPa
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,591 < 1
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,448 < 1
Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
unet = 4,01 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·1000/ 200 = 10,00 mm
Poz.1.1.1. Płatew stalowa.
SCHEMAT BELKI
A
B
6,00
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI
1
2
3
4
5
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
Schemat statyczny:
6
7
A
B
6,00
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginające [kNm]:
1
2
3
4
5
6
7
B
72,78
49,94
49,95
A
Siły poprzeczne [kN]:
49,95
49,95
35,67
21,40
35,67
7,13
21,40
1
2
A
7,133
-7,144
-7,14
5
-21,41
6
-21,41
7
-35,67 B
-35,67
-49,94
-49,94
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;
- obciążenie działa w dół;
- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
y
x
x
y
Przekrój: HE 220 B
Av = 20,9 cm2, m = 71,5 kg/m
Jx = 8090 cm4, Jy = 2840 cm4, J = 295400 cm6, J = 76,8 cm4, Wx = 736 cm3
Stal: St3
Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (p = 1,063)
MR = 168,13 kNm
- ścinanie: klasa przekroju 1
VR = 260,62 kN
Nośność na zginanie
Przekrój z = 3,00 m
Współczynnik zwichrzenia L = 0,873
Moment maksymalny Mmax = 72,78 kNm
Mmax / (L·MR) = 0,496 < 1
(52)
Nośność na ścinanie
Przekrój z = 0,00 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 49,95 kN
Vmax / VR = 0,192 < 1
(53)
Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = 49,95 kN < Vo = 0,6·VR = 156,37 kN  warunek niemiarodajny
Stan graniczny użytkowania
Przekrój z = 3,00 m
Ugięcie maksymalne fk,max = 14,11 mm
Ugięcie graniczne fgr = lo / 350 = 17,14 mm
fk,max = 14,11 mm < fgr = 17,14 mm
Poz.1.2. Wiązar części dobudowanej.
260,6
0,9
53
16
DANE:
Szkic wiązara
140,0
340,8
28,0°
A
74,0
12
B
723,0
895,0
12
74,0
Geometria ustroju:
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 28,0o
Rozpiętość wiązara l = 8,95 m
Rozstaw murłat w świetle ls = 7,23 m
Poziom jętki h = 1,40 m
Rozstaw wiązarów a = 1,00 m
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 2,80 m
Usztywnienia boczne jętki - brak
Rozstaw podparć murłaty lmo = 1,50 m
Wysięg wspornika murłaty lmw = 0,50 m
Dane materiałowe:
- krokiew 7,5/20 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) z drewna C30
- jętka 6,3/16 cm z drewna C30,
- murłata 12/12 cm z drewna C30
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu :
gk = 0,15 kN/m2,
go = 0,18 kN/m2
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3,
A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 31,0 st.):
- na połaci lewej skl = 1,39 kN/m2,
sol = 2,09 kN/m2
- na połaci prawej skp = 0,93 kN/m2,
sop = 1,39 kN/m2
- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku
z =11,3 m):
- na połaci nawietrznej
pkl I = -0,22 kN/m2,
pol I = -0,34 kN/m2
2
- na połaci nawietrznej
pkl II = 0,15 kN/m , pol II = 0,22 kN/m2
- na połaci zawietrznej
pkp = -0,22 kN/m2, pop = -0,33 kN/m2
- obciążenie ociepleniem na całej długości krokwi gkk = 0,59 kN/m2,
gok = 0,71 kN/m2
2
2
- obciążenie stałe jętki :
qjk = 0,00 kN/m ,
qjo = 0,00 kN/m
- obciążenie zmienne jętki : pjk = 0,00 kN/m2,
pjo = 0,00 kN/m2
- obciążenie montażowe jętki
Fk = 1,0 kN,
Fo = 1,2 kN
Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI:
Obwiednia momentów [kNm]:
-2,
0,6
7
0,71
2,44
1,34
1,30
2,39
1,34
2,44
14,19
B
0,57
0,82
0,82
64
0,0
7
12,99
7
0,0 A
14,19
0,57
-0,
2,1
0
0
2 ,1
0,38
64
-0,
0,5
1
0,80
12,99
7
0,6
1
0 ,5
0,71
23
23
-2,
0,71
8,98
1,05
1,05
2,12
1,30
2,39
1,13
0,02
2,12
2,44
3,23
3,23
2,27
2,27
A
B
0,59
0,38
1,13
0,71
Obwiednia przemieszczeń [mm]:
0,59
0,71
2,44
1,34
1,34
2,44
0,71
8,98
Ekstremalne reakcje podporowe:
węzeł
(podpora)
2 (A)
6 (B)
V [kN]
H [kN]
kombinacja
12,99
-0,82
10,07
-0,81
12,99
-0,82
-0,81
11,92
13,00
-0,56
14,19
-0,57
-13,00
0,56
0,57
-14,19
K4: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
K26: stałe-min+wiatr z lewej
K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
K28: stałe-min+wiatr z prawej
K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
K28: stałe-min+wiatr z prawej
K26: stałe-min+wiatr z lewej
K9: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z lewej-wariant II
Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30
 fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380
kg/m3
Krokiew 7,5/20 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm)
Smukłość
y = 59,4 < 150
z = 129,3 < 150
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K22 stałe-max+wiatr z prawej-wariant II+0,90·śnieg
M = 1,16 kNm,
N = 13,89 kN
fm,y,d = 13,85 MPa, fc,0,d = 10,62 MPa
m,y,d = 2,32 MPa,
c,0,d = 0,93 MPa
kc,y = 0,719, kc,z = 0,189
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,289 < 1
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,629 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -0,64 kNm,
N = 16,82 kN
fm,y,d = 18,46 MPa, fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 1,76 MPa,
c,0,d = 1,32 MPa
2
(c,0,d/fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,104 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce
decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
M = -2,23 kNm,
N = 13,98 kN
fm,y,d = 18,46 MPa, fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 7,42 MPa,
c,0,d = 1,55 MPa
2
(c,0,d/fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,414 < 1
Maksymalne ugięcie krokwi
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 2,12 mm < unet,fin = l / 200 = 1518/ 200 = 7,59 mm
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 2,27 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·801/ 200 = 8,01 mm
Jętka 6,3/16 cm z drewna C30
Smukłość
y = 58,0 < 150
z = 147,4 < 150
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg-wariant II
M = 0,00 kNm,
N = 12,01 kN
fm,y,d = 18,46 MPa, fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 0,00 MPa,
c,0,d = 1,19 MPa
kc,y = 0,738, kc,z = 0,147
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,114 < 1
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,572 < 1
Maksymalne ugięcie
decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki
ufin = 2,83 mm < unet,fin = l / 200 = 2681/ 200 = 13,40 mm
Murłata 12/12 cm
Część murłaty leżąca na ścianie
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 12,99 kN/m, qy,max = 14,19 kN/m
qz,min = -0,82 kN/m (odrywanie)
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K6 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II
Mz = 3,42 kNm
fm,z,d = 18,46 MPa
m,z,d = 11,870 MPa
m,z,d/fm,z,d = 0,643 < 1
Część wspornikowa murłaty
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 12,99 kN/m, qy,max = 14,19 kN/m
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
My = 1,62 kNm,
Mz = 1,77 kNm
fm,y,d = 18,46 MPa, fm,z,d = 18,46 MPa
m,y,d = 5,64 MPa,
m,z,d = 6,16 MPa
km = 0,7
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,539 < 1
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,547 < 1
Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 0,75 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·500/ 200 = 5,00 mm
Poz.1.3. Krokiew koszowa.
DANE:
Wymiary przekroju: przekrój prostokątny
Szerokość
b = 16,0 cm
Wysokość
h = 25,0 cm
Zacios na podporach tk = 3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30
 fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E90,mean = 12 GPa, k = 380
kg/m3
Klasa użytkowania konstrukcji:
klasa 2
Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowych  = 31,0o
Długość rzutu poziomego wspornika
lw,x = 0,65 m
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego
ld,x = 3,50 m
Długość rzutu poziomego odcinka górnego
lg,x = 0,00 m
Obciążenia dachu:
- obciążenie stałe gk = 0,150 kN/m2 połaci dachowej, f = 1,20
- uwzględniono ciężar własny krokwi
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3,
A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 31,0 st.):
Sk = 1,392 kN/m2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50
- obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II,
strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=11,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku
H=11,3 m, B=13,2 m, L=25,5 m, nachylenie połaci 31,0 st., beta=1,80):
pk = 0,147 kN/m2 połaci dachowej, f = 1,50
- obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I,
strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=11,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku
H=11,3 m, B=13,2 m, L=25,5 m, nachylenie połaci 31,0 st., beta=1,80):
pk = -0,224 kN/m2 połaci dachowej, f = 1,50
- obciążenie ociepleniem gkk = 0,590 kN/m2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika;
f = 1,20
WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]
10,43
0,05
23,0°
31,0°
0,08
-0,12
8
5,3
0
1,0
0,16
-0,24
31,0°
21,34
-0,10
-0,40
0,92
19,54
0,65
4,95
3,50
Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr)
Mprzęsł = 19,54 kNm; Mpodp = -0,40 kNm
Warunek nośności - przęsło:
m,y,d = 11,73 MPa, fm,y,d = 18,46 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,635 < 1
Warunek nośności - podpora:
m,y,d = 0,31 MPa, fm,y,d = 18,46 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,017 < 1
Warunek użytkowalności (odcinek środkowy):
ufin = 24,08 mm < unet,fin = l / 200 = 26,89 mm
Poz.2. Trzpienie ścianki kolankowej w części dobudowanej.
OBCIĄŻENIA NA BELCE - rozstaw trzpieni max 1,5m
Zestawienie sił skupionych [kN]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
Fk
16,38
x [m]
0,80
f
1,30
kd
--
1,72
1,72 21,29
Schemat statyczny belki
1
A
0,93
Fd
21,29
DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:
Klasa betonu: B20 (C16/20)  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciężar objętościowy  = 25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa
dg = 8 mm
Wilgotność środowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  = 3,35
Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500W)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550
MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b)  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montażowa A-0 (St0S-b)
Sytuacja obliczeniowa:
trwała
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot = 2,00
Graniczna szerokość rys
wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:
-20,43
20,43
22,88
A
Siły tnące [kN]:
22,88
21,29
A
25
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 25,0 cm, h = 25,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm
25
Podpora A:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)20,43 kNm
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,45 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2 (= 0,62% )
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)20,43 kNm < MRd = 27,26 kNm
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 22,67 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 22,67 kN < VRd1 = 33,61 kN
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)15,82 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,246 mm < wlim = 0,3 mm
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 2,91 mm < alim = 6,17 mm
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 17,63 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje
Download