Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa

advertisement
Ćwiczenie
Temat Kolokwium
Data
1(1h)
28.02
2
7.03
3
14.03
4
21.03
5
28.03
6
4.04
7
11.04
8
25.04
9
9.05
10
16.05
11 (2h)
23.05
12
WNoŻ Towaroznawstwo
Program Ćwiczeń z Chemii Organicznej 2017
K – kolokwium
SW sprawdzian wstępny
S - sprawozdanie
/30h/
Ćwiczenia Laboratoryjne
Omówienie zasad BHP, programu ćwiczeń, regulaminu i zasad zaliczenia ćwiczeń.
SW
Krystalizacja. Omówienie krystalizacji. Obliczenia wydajności krystalizacji
Wykonanie krystalizacji wybranego związku.(kwas sulfanilowy , acetanilid). S1
Destylacja. Omówienie destylacji prostej, rektyfikacji dest. próżniowej. Wykonanie dest. prostej lub
rektyfikacji mieszaniny chlorku metylenu i cykloheksanu (w zespołach). Sporządzenie krzywych obu
destylacji. S2
Destylacja z parą wodną Podstawy procesu. Terpeny – składnik olejków eterycznych w materiale
roślinnym. Wyodrębnienie metodą destylacji z parą wodną olejków eterycznych z materiału roślinnego
(zespoły 3-4-osobowe). S3
Ekstrakcja podziałowa Suszenie związków organicznych Omówienie ekstrakcji. Ekstrakcja
destylatu z poprzedniego ćwiczenia S4
Ekstrakcja chemicznie aktywna Rozdział mieszaniny dwu związków organicznych z wykorzystaniem
różnic w ich właściwościach kwasowo-zasadowych. Rozdział mieszaniny kwasu benzoesowego i
toluenu. S5
Chromatografia. Omówienie chromatografii. Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
do śledzenia reakcji, identyfikacji związku. Analiza mieszaniny nitroanilin metodą TLC. Obliczenie Rf.S6
Polarymetria Oznaczanie stężenia wodnego roztworu glukozy metodą polarymetryczną S7
SW
Synteza aspiryny. Wydajność procesu syntezy. S8
SW
SW
K1 Krystalizacja. Destylacja
prosta, rektyfikacja, destylacja
próżniowa (10pkt)
SW
SW
K2. Ekstrakcja podziałowa
(10pkt)
SW
K3 Ekstrakcja chemicznie
aktywna (5pkt)
K4. TLC. (5pkt)
SW
K5. Polarymetria. Obliczanie
wydajności reakcji. (10pkt)
Zaległe kolokwia.
Dokończenie preparatu. Praca z katalogami S9
Uzupełnianie zaległości
Kolokwium Wyjściowetermin do uzgodnienia
Literatura obowiązująca:
1. E .Białecka–Floriańczyk , J. Włostowska „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej” Wydawnictwo SGGW
2. „Zbiór zadań i pytań treningowych z chemii organicznej” Wydawnictwo SGGW
Download