MIESZANINY SUBSTANCJI

advertisement
Jeżeli weźmiemy dwie lub więcej
substancji i wymieszamy je ze sobą
otrzymamy mieszaninę substancji.
Każdą substancję, która wchodzi w
skład mieszaniny nazywamy
składnikiem mieszaniny. Jeżeli
wymieszamy cukier z piaskiem, to taka
mieszanina ma dwa składniki: piasek
i cukier. W mieszaninie składniki
zachowują swoje właściwości.
PODZIAŁ MIESZANIN
MIESZANINY JEDNORODNE
Jeżeli wymieszamy ocet z wodą, to nie
widzimy gdzie jest ocet, a gdzie woda (nie
widzimy składników mieszaniny). Taką
mieszaninę, w której nie widzimy
składników gołym okiem ani za pomocą
prostych przyrządów optycznych (lupy,
mikroskopu) nazywamy mieszaniną
jednorodną (składniki tworzą jedność,
czyli mieszanina jest jednorodna).
MIESZANINY NIEJEDNORODNE
Jeżeli wymieszamy węgiel z
cukrem, to widzimy, gdzie jest
węgiel, a gdzie cukier. Taką
mieszaninę, w której składniki
widać gołym okiem nazywamy
mieszaniną niejednorodną.
PRZYKŁADY MIESZANIN
SPOSOBY ROZDZIELANIA
MIESZANIN
* Sączenie (filtracja)
* Odparowywanie
* Krystalizacja
* Dekantacja
* Destylacja
* Sedymentacja
* Desaturacja
* Sączenie (filtracja) – pozwala
na oddzielenie ciał stałych od
cieczy. Mieszaninę przepuszcza
się przez sączek (wykonany np. z
bibuły), w wyniku czego na
sączku pozostaję substancje
stałe, a ciecz przechodzi do
zbiornika znajdującego się na
sączku.
* Odparowywanie – ma
zastosowanie przede
wszystkim do rozdzielania
mieszanin jednorodnych np.
wody z cukrem. Ciecz ulega
odparowaniu, a w naczyniu
pozostaje substancja stała.
* Krystalizacja – również ma
* Dekantacja – polega na
zastosowanie do rozdzielania
zlewaniu cieczy znad osadu,
mieszanin jednorodnych. Polega
który pod wpływem sił
na wytrąceniu z roztworu
grawitacji opadł na dno
przesyconego substancji stałej na
skutek obniżenia temperatury.
Destylacja – jest metodą rozdzielania ciekłych
mieszanin. Polega na wykorzystaniu różnic w
temperaturach wrzenia poszczególnych
składników
* Sedymentacja – pozwala
na rozdzielenie ciał stałych
od cieczy. Pod wpływem
różnicy gęstości cięższe
cząstki ciała stałego
opadają na dno zbiornika.
* Desaturacja - jest procesem
pozwalającym na
oddzielenie gazu od cieczy.
Zachodzi, gdy z roztworu
pod wpływem zmiany
temperatury wydziela się
gaz.
ŹRÓDŁA:
* http://chemia.opracowania.pl/gimnazjum/mieszaniny_substancji
* /http://static1.opracowania.pl/images/185125/mieszaniny.jpg
*http://zapytaj.onet.pl/Category/006,012/2,4156210,Sposoby_rozdzielania_mi
eszanin_niejednorodnych.html
*http://4.bp.blogspot.com/_VA51UZu42_I/ShlmGeMvleI/AAAAAAAAAcs/za0gJ
BwfAGw/s400/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.png
http://nauczyciel.wsipnet.pl/oip/chemia/naucz/R1/img/Roz01_04_faz03_mech
anizm_destylacji.gif
http://www.sciaga.pl/data/dictionary/16/15/11/1437.png
https://edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys12018.jpg
http://edudu.pl/userfiles/image/filtracja6.png
AUTOR: Maria Bujak klasa VID
Download