PowerPoint-presentation

advertisement
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys.1
Kocioł opalany
drewnem
podłączony jest
do...
System akumulacyjny
współpracujący z kotłem
opalanym drewnem
…zbiornika
akumulacyjnego
z urządzeniem
regulacyjnym
podgrzewaczem
wody z…
... zestawem
Laddomat 21
sposób
funkcjonowania...
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys.2
Grzejnik elektryczny
podgrzewa górną część
kotła…
…co wystarcza by
dostarczać ciepłą wodę i
ciepło
Czas rozpocząć
opalanie
Ciepło z
poprzedniego
palenia wygasło.
Kocioł i…
…zbiornik są zimne i
nie powodują żadnych
strat
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 3
Grzejnik elektryczny
podgrzewa górną część
zbiornika jeszcze przez
chwilę...
Rozpoczyna się
rozpalanie pod
kotłem…
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 4.
….kocioł coraz
bardziej się nagrzewa
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 5
Termostat w
przewodzie
kominowym
nagrzewa sie…
…i uruchamia
pompę
…woda zaczyna
cyrkulować
wewnątrz kotła...
Wbudowany zawór
zwrotny
utrzymywany jest…
…w stanie
zamkniętym przez
strumień wody z
pompy...
Zapobiega to
ochładzaniu kotła
Laddomat 21
Termoventiler AB
Przy temperaturze
78°C otwiera się
zawór termiczny…
Rys. 6
…zbiornik napełnia
sie ciepłą wodą
…i doprowadza
zimną wodę ze
zbiornika.
…przy czym kocioł jest
ochładzany przez
wstępnie ogrzaną wodę.
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 7
Po chwili ładowania
grzejnik elektryczny
zostaje wyłączony
przez własny
termostat
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 8
Zbiornik zostaje
załadowany do pełna…
…przy czym
uwarstwienie jest
doskonałe dzięki
niskiemu przepływowi
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 9
Zbiornik zostaje
załadowany do pełna
dzięki temu, że zawór
termiczny…
…w fazie końcowej
zamyka całkowicie
przepływ „bypass”.
Cała wydajność pompy
jest wykorzystana do
ochładzania kotła.
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 10
Ogień wygasa gdy wentylator lub
zasuwa zamykają dopływ tlenu.
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 11
Termostat w przewodzie
kominowym ochładza się…
…i wyłącza pompę
cyrkulacyjną…
…przepływ ustaje…
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 12
Pozostałe w kotle ciepło
zostaje przeniesione do
górnej części zbiornika…
Przewód zwrotny z
grzejników doprowadza
zimną wodę
Zawór zwrotny zostaje otwarty
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 13
Po kilku godzinach ciepło
w zbiorniku zanika…
…wówczas włącza się
ponownie grzejnik
elektryczny
Przewód zwrotny z
grzejników doprowadza
zimną wodę
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 14
Ogień pod
kotłem pali się
z pełną mocą
A oto jak działa Laddomat 21
przy przerwie w dostawie
energii elektycznej.
Laddomat 21
Termoventiler AB
A oto jak działa Laddomat 21
przy przerwie w dostawie
energii elektycznej.
Rys. 15
Zbiornik ładuje się...
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 16
A oto jak działa Laddomat 21
przy przerwie w dostawie
energii elektycznej.
Wtenczas zdarza
się to, co nie
powinno się
wydarzyć…
Brak prądu
!!!!!!!
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 17
A oto jak działa Laddomat 21
przy przerwie w dostawie
energii elektycznej.
Pompa zatrzymuje się…
Otwiera się zawór
zwrotny dla
cyrkulacji
grawitacyjnej
Wentylator staje,
ustaje dopływ
powietrza
Laddomat 21
Termoventiler AB
Rys. 18
A oto jak działa Laddomat 21
przy przerwie w dostawie
energii elektycznej.
Ciepło z kotła przenoszone
jest do zbiornika
akumulacyjnego.
Można nadal palić pod
kotłem z ograniczoną
mocą, do chwili
ponownego włączenia
zasilania elektrycznego.
Działanie cyrkulacji grawitacyjnej
powoduje napełnienie kotła zimną wodą.
Download