Justyna Pieczko, Aldona Ratyńska Małgorzata Sawicka, Edyta

advertisement
HISTORIA
PODLASKICH
LOSÓW
Wydawnictwa
VIII LO Białystok,
Dom Wydawniczy
„Benkowski”
Opracowanie: Piotr Mikulak, VIII LO
HISTORIA PODLASKICH LOSÓW
„Młodzi entuzjaści VIII LO im. króla
Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
postanowili zagłębić się w najnowsze dzieje
regionu, utrwalić skomplikowane losy
wybranych rodzin. Zrobili to w sposób wręcz
perfekcyjny, czego dowodem są nagrody
i wyróżnienia w konkursie Ośrodka „Karta”...
prof. Adam Czesław Dobroński
- fragment pierwszej dedykacji z książki
serii „Podlaskich Losów”.
Podlaskie Losy I (1939-1982)
 W imię ideałów
 Chłopska śmierć
 W oczekiwaniu na
lepsze czasy
 Saga rodu Hykielów
i Torniewiczów
 „Zemsta” i „Dźwina”
 Z Tykocina do
Ravensbrück i Gusen
W imię ideałów
Podlaskie Losy I (1939-1982)
 Autorka:
Anna Misiukiewicz,
uczennica IV klasy
o profilu biologicznochemicznym.
Praca napisana w 1999r.
Chłopska śmierć
Podlaskie Losy I (1939-1982)
 Autorki:
Kinga MarczukJackowska
Barbara Sołowiej,
uczennice klasy
matematycznofizycznej
W oczekiwaniu na lepsze czasy
Podlaskie Losy I (1939-1982)
 Autorka:
Magdalena
Kochanowska,
– wyróżnienie
w konkursie Ośrodka
„Karta” 2000r.
– opiekun pracy
Piotr Liedke.
Saga rodu Hykielów i Torniewiczów
Podlaskie Losy I (1939-1982)
 Autorka:
Anna Misiukiewicz,
uczennica IV klasy
o profilu biologicznochemicznym.
Praca napisana w 2000r.
„Zemsta” i „Dźwina”
Podlaskie Losy I (1939-1982)
 Autorka:
Kamila Sokół,
uczennica klasy IV
bilogicznochemicznej. Praca
napisana w 2000r. na
konkurs „Rodzina
w wirach historii”
Ośrodka „Karta”.
Z Tykocina do Ravensbrück i Gusen
Podlaskie Losy I (1939-1982)
 Autorki:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka
Kulikowska,
uczennice klasy
o profilu ogólnym.
Praca napisana w 2000r. –
opiekun
Piotr Liedke.
Podlaskie Losy II (1944-1989)
 Szkoła z ulicy
Suchej
 To był Manchester
Północy
 Przedstawienie
musi trwać
 Pracując dla siebie
i społeczeństwa
Szkoła z ulicy Suchej
Podlaskie Losy II (1944-1989)
 AUTORZY:
Magdalena Litkowska,
Monika Waluk,
Urszula Jaremiszyn,
Joanna Troc,
Małgorzata Sirko,
Piotr Popławski
To był Manchester Północy
Podlaskie Losy II (1944-1989)
 AUTORKI:
Justyna Pieczko,
Aldona Ratyńska
Małgorzata Sawicka,
Edyta Sadowska,
Emilia Backiel.
Przedstawienie musi trwać
Podlaskie Losy II (1944-1989)
 AUTORKI:
Barbara Burzyńska,
Kamila Sokół,
Katarzyna
Tyszkiewicz.
Pracując dla siebie i społeczeństwa
Podlaskie Losy II (1944-1989)
 AUTORZY:
Krzysztof Budnicki,
Łukasz Kruszewski,
Sebastian Stojanowski.
Praca napisana w 2001r.,
II wyróżnienie
w konkursie Ośrodka
„Karta” – opiekun,
Wiesław Choruży.
Podlaskie Losy III (1939-2001)
 Robinsonowie
 Do miasta
 Żyją w zgodzie
z zasadami islamu
 Burmistrz
 Podróż na Utopię
ROBINSONOWIE
Podlaskie Losy III (1939-2001)
 AUTORKI:
Monika Sobolewska,
Emilia Backiel,
absolwentki VIII LO.
Praca nagrodzona
najwyższym
wyróżnieniem
konkursu Ośrodka
„Karta” 2002r.
DO MIASTA
Podlaskie Losy III (1939-2001)
 AUTORKI:
Justyna Pieczko,
Aldona Ratyńska,
absolwentki VIII LO.
III nagroda w konkursie
Ośrodka „Karta” 2002r.
Opiekunowie pracy:
W. Choruży i P. Liedke
Żyją w zgodzie z zasadami islamu
Podlaskie Losy III (1939-2001)
 AUTORZY:
Małgorzata Sirko,
Urszula Jaremiszyn,
Monika Waluk,
Magdalena Litkowska,
Joanna Troc.
Burmistrz
Podlaskie Losy III (1939-2001)
 AUTORZY:
Krzysztof Budnicki,
Łukasz Kruszewski,
Sebastian Stojanowski.
Praca nagrodzona
wyróżnieniem w
konkursie Ośrodka
„Karta” 2002r.
Podróż na Utopię
Podlaskie Losy III (1939-2001)
 AUTORKI:
Bożena Karpacz,
Małgorzata Sawicka,
absolwentki VIII LO,
obecnie studentki
historii Uniwersytetu
w Białymstoku
Podlaskie Losy IV (1939-2003)
 Lokacja na surowym
korzeniu
 Repatriacja do ZSRR
 Z nakazu Pracy
 Podlascy emigranci
 USA all the way
 Z Ukrainy do Polski
Lokacja na surowym korzeniu
Podlaskie Losy IV (1939-2003)
 AUTORKI:
Magdalena Litkowska,
Monika Waluk,
Joanna Troc,
Małgorzata Sirko,
Urszula Jaremiszyn.
Repatriacja do ZSRR
Podlaskie Losy IV (1939-2003)
 AUTORZY:
Marcin Łukoszyk
Beata Szapiel,
uczniowie II klasy VIII LO.
III nagroda w konkursie
Ośrodka „Karta” 2003r.
Opiekunowie:
Wiesław Choruży i Piotr
Liedke.
Z nakazu Pracy
Podlaskie Losy IV (1939-2003)
 AUTORKA:
Agnieszka
Dudzińska
uczennica II klasy VIII LO.
I wyróżnienie w konkursie
Ośrodka „Karta” 2003r.
Opiekunowie pracy: Piotr
Liedke i śp. Jan Roman
Dudziński
Podlascy emigranci
Podlaskie Losy IV (1939-2003)
 AUTORKI:
Anna Jankowska,
Justyna Mazerska,
Iwona Nikołajuk,
Emilia Szady,
Beata Szałańska,
Marta Wałuszko.
USA all the way
Podlaskie Losy IV (1939-2003)
 AUTORKA:
Kinga Zawadzka,
uczennica II klasy
VIII LO w
Białymstoku.
Wyróżnienie specjalne
w konkursie Ośrodka
„Karta” 2003r.
Z Ukrainy do Polski
Podlaskie Losy IV (1939-2003)
 AUTORKA:
Krystyna Kozłowska,
uczennica II klasy
VIII LO w
Białymstoku.
Opiekun pracy – Piotr
Liedke
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 Śladami białostockich
Żydów
 Jaświlska Tablica.
Sprawa weryfikacji napisu
 Dziura w ziemi
 Starania nie na miejscu
 Pomnik szesnastu.
Wyzwoliciel
 Wędrówka po białostockim
Cmentarzu Wojskowym.
Historia na własny żytek
Śladami białostockich Żydów
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 AUTORKA:
Emilia Sokołowska –
II nagroda
indywidualna w VIII
edycji
ogólnopolskiego
konkursu Ośrodka
„Karta” i Fundacji im.
Stefana Batorego.
Jaświlska Tablica
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 AUTORKI:
Krystyna Kozłowska,
Janina LenkiewiczI wyróżnienie zespołowe
VIII edycji konkursu
Ośrodka „Karta”.
Krystyna jest autorką
rozdziału poprzedniego
IV tomu „Podlaskich
losów”.
Dziura w ziemi
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 AUTORKI:
Ilona Kiszkiel,
Katarzyna Ostapczuk
- I wyróżnienie zespołowe
VIII edycji konkursu
Ośrodka „Karta” i
Fundacji im. Stefana
Batorego.
Starania nie na miejscu
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 AUTORKI:
Iwona Nikołajuk,
Anna Jankowska
- I wyróżnienie
zespołowe VIII edycji
konkursu Ośrodka
„Karta”. Opiekun
Pracy – Wiesław
Choruży.
Pomnik szesnastu
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 AUTORKA:
Agnieszka
Dudzińska, Opiekunowie pracy:
Piotr Liedke i śp. Jan
Roman Dudziński.
Wędrówka po białostockim
Cmentarzu Wojskowym
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 AUTORZY:
Przemysław
Sawicki,
Błażej
Minczewski –
Praca zgłoszona do
konkursu Ośrodka
„Karta”.
Opiekun Piotr Liedke
Wyzwoliciel
Podlaskie Losy V (1939-2004)
 AUTORKI:
Barbara Dudek,
Magdalena
Ziniewicz –
II wyróżnienie zespołowe
VIII edycji konkursu
Ośrodka „Karta” i
Fundacji im. Stefana
Batorego.
Podlaskie Losy V (1939-2004)
...„Stała się rzecz ważna. Młodzież
wzięła się za historię trudną,
kontrowersyjną, za którą niektórzy
jeszcze wolą się nie brać. Efekt?
Dostaliśmy do ręki książkę
arcyciekawą, miejscami
prowokującą, potrzebną...”
prof.. Adam Dobroński
Download