CSR uczelni - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w

advertisement
Raport z badania
reputacji marki
Polskich uczelni wyższych
Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand
Podbipięty 57 02-732 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.premiumbrand.com.pl
Reputacja marki
i jej znaczenie
Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand
Podbipięty 57 02-732 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.premiumbrand.com.pl
Wysoka reputacja gwarancją sukcesu marki
Rozgrywana na rynku walka z konkurencją to walka o klienta. W dzisiejszych
czasach firmy nie tylko chcą sprzedać konsumentom dobry jakościowo
produkt, ale również jego wizerunek – obietnicę, która spełni się pod
warunkiem wyboru danej marki. Dlatego obraz marki w oczach konsumenta
często ma kluczowe znaczenie przy wyborze produktu. Taka sytuacja jest
naturalną konsekwencją coraz bardziej zbliżonej do siebie oferty
Dominika Maison
produktowej na rynku. Jednak, jakość produktu i wizerunek kreowany
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
ekspert w dziedzinie badań marki i
przez media przestają już wystarczać. W ostatnich latach przykłady z
konsumenta
krajów zachodnich wskazują na istotny wzrost znaczenia reputacji marek i firm.
Okazuje się, że aby osiągnąć przewagę rynkową i sukces należy zadbać o reputację firmy oraz
poszczególnych marek.
Czym jest reputacja marki?
W języku potocznym mówi się o czyjejś „dobrej” lub „złej reputacji”, co odzwierciedla uogólniony,
całościowy pozytywny lub negatywny stosunek do danej osoby. Reputacja w odniesieniu do marek czy
firm – jest również ogólnym nastawieniem do danej firmy lub marki. Inaczej można powiedzieć, że
reputacja firmy to najgłębszy, dwubiegunowy (pozytywny bądź negatywny) rdzeń skojarzeń z marką
(przede wszystkim emocjonalnych), budowany za pomocą każdego elementu działalności firmy.
Reputację marki mogą tworzyć zarówno zamierzone i celowe działania firmy, jak też może być
konsekwencją wielu niezamierzonych oddziaływań zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia.
Wzrost znaczenia reputacji
Wpływ opinii o firmie i marce na decyzje zakupowe konsumentów obserwuje się na Zachodzie już od
wielu lat. Konsumenci potrafią odrzucić produkty, o których wiadomo, że wytwarzająca je firma
postępuje w sposób nieuczciwy, np. źle traktuje pracowników, zanieczyszcza środowisko naturalne lub
jest uwikłana w afery polityczne. W skrajnych przypadkach pojawiają się bojkoty konsumenckie, kiedy
konsumenci świadomie rezygnują z marek, które mimo dobrej jakości mają złą reputację.
Analogicznie, konsumenci potrafią chętniej kupować produkty firm, co do których są przekonani, że
postępują w sposób uczciwy, etyczny, kierują się prawdziwymi wartościami i nie decydują się na
kompromisy co do jakości produktu czy poziomu obsługi. Po prostu są przekonani o ich dobrej
reputacji.
Zmiana strategii działania
Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają dbać o swoją reputację, a
działania prowadzone w tym zakresie są wpisane w strategię firmy. Tradycyjna aktywność
marketingowa, skupiająca się na działaniach skierowanych na konsumentów i użytkowników
produktu, nie jest wystarczająca. Przedsiębiorstwa decydują się na działania, których celem jest
budowanie reputacji firmy. Mają one charakter dużo szerszy – to działania skierowane do całego
społeczeństwa, również tych, którzy nigdy nie będą użytkownikami produktu, ale są odbiorcami na
przykład działań społecznych firmy i mogą szerzyć dobre lub złe opinie o marce. Działania służące
budowaniu reputacji firmy to również aktywność kierowana w stronę podmiotów biznesowych (np.:
podwykonawców, dostawców) oraz działania skierowane „do wewnątrz” firmy (przede wszystkim w
stosunku do jej pracowników).
Reputacja jest skutkiem wieloletnich i konsekwentnych działań firmy. Bardzo trudno ją zbudować, ale
utracić można bardzo szybko.
Metodologia
Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand
Podbipięty 57 02-732 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.premiumbrand.com.pl
Pomiar
» POMIAR REPUTACJI MARKI – Pomiar reputacji był prowadzony wśród osób znających daną markę z
zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. Dominikę Maison obejmującego pięć
kluczowych wymiarów. Są to:
Renoma (To prestiżowa uczelnia)
Referencja (To uczelnia, którą można z czystym sumieniem polecić znajomym)
Atmosfera medialna (O tej uczelni źle się mówi w mediach)
CSR (Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa)
Perspektywa zawodowa (Po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę)
» POMIAR DODATKOWY – W odniesieniu do każdej marki mierzono poziom znajomości oraz
rekomendowanie.
» WSKAŹNIK REPUTACJI MARKI – Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki został
obliczony wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartości w zakresie od 1 do 100 punktów.
» Tytuł marki wysokiej reputacji Premium Brand – tytuł ten jest nadawany wyłącznie wtedy, gdy
wartość wskaźnika reputacji wynosi minimum 60 punktów.
Metoda
» WYKONANIE BADANIA – Badanie reputacji zostało przeprowadzone
MAISON&PARTNERS na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.
przez
» DOBÓR PRÓBY – Pomiar
wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie
konsumentów metodą CAWI. Próba była kwotowana wg reprezentacji w populacji Polaków w
wieku od 15-tu lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.
» WIELKOŚĆ PRÓBY – w badaniu wzięło udział N=1089 osób.
WYNIKI
Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand
Podbipięty 57 02-732 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.premiumbrand.com.pl
AKADEMICKIE
UCZELNIE
PUBLICZNE
Ranking generalny
Uczelnie Akademickie
Uniwersytet Jagielloński
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Uniwersytet Medyczy w Łodzi
Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Gdańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Łódzki
89
87
87
86
86
86
85
85
84
84
84
82
82
81
81
80
79
78
78
76
Wynik min. 60 pkt. kwalifikuje do uzyskania tytułu Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.
UWAGA: Wszystkie wyniki w tym raporcie są obliczone dla populacji Polaków w wieku 15+.
Znajomość uczelni
Które z podanych poniżej uczelni akademickich są Ci znane choćby
tylko ze słyszenia?
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Handlowa
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
86%
76%
74%
66%
65%
62%
60%
59%
55%
53%
52%
49%
48%
46%
45%
43%
41%
39%
28%
27%
Perspektywa zawodowa
Na których z podanych poniżej uczelni akademickich Twoim zdaniem
warto obecnie studiować?
Uniwersytet Jagielloński
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich…
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Poznańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Politechnika Łódzka
91%
91%
90%
90%
89%
89%
89%
88%
88%
88%
87%
87%
85%
85%
85%
84%
82%
80%
79%
78%
Prestiż uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
To prestiżowa uczelnia (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza
Szkoła Główna Handlowa
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwerystet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Politechnika Gdańska
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
95%
89%
89%
88%
87%
86%
83%
82%
80%
80%
77%
77%
76%
75%
74%
74%
73%
73%
68%
65%
Rekomendowanie uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
To uczelnia, którą można z czystym sumieniem polecić znajomym (% wskazania odpowiedzi
„tak”)
Uniwersytet Jagielloński
91%
Warszawski Uniwersytet Medyczny
86%
Szkoła Główna Handlowa
86%
Akademia Górniczo-Hutnicza
85%
Uniwersytet Warszawski
85%
Politechnika Warszawska
84%
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
83%
Gdański Uniwersytet Medyczny
83%
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
82%
Politechnika Wrocławska
82%
Uniwerystet Medyczny w Łodzi
81%
Politechnika Śląska w Gliwicach
79%
Uniwersytet Wrocławski
79%
Politechnika Gdańska
78%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
77%
Politechnika Poznańska
77%
Uniwersytet Śląski w Katowicach
75%
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
74%
Politechnika Łódzka
72%
Uniwersytet Łódzki
71%
Atmosfera medialna wokół uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
O tej uczelni źle się mówi w mediach (% wskazania odpowiedzi „nie”)
92%
92%
92%
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Handlowa
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warszawski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Łódzka
90%
Politechnika Poznańska
89%
89%
89%
89%
89%
89%
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
88%
CSR uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa (% wskazania
odpowiedzi „tak”)
86%
86%
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Jagielloński
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Gdańska
Politechnika Poznańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Łódzka
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
84%
84%
84%
83%
83%
83%
82%
82%
81%
81%
81%
81%
81%
81%
80%
80%
79%
79%
Perspektywy zawodowe
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
Po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Szkoła Główna Handlowa
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Wrocławska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwerytet Medyczny w Łodzi
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Łódzki
89%
89%
88%
87%
87%
87%
86%
86%
86%
85%
84%
84%
84%
83%
79%
77%
76%
74%
72%
70%
NIEPUBLICZNE
UCZELNIE
MAGISTERSKIE
Ranking generalny
Niepubliczne Uczelnie Magisterskie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w…
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Społeczna Akademia Nauk
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
84
84
83
83
81
80
80
80
80
79
79
78
78
76
75
75
74
73
72
72
Wynik min. 60 pkt. kwalifikuje do uzyskania tytułu Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.
UWAGA: Wszystkie wyniki w tym raporcie są obliczone dla populacji Polaków w wieku 15+.
Znajomość uczelni
Które z poniższych niepublicznych uczelni magisterskich są Ci znane
choćby tylko ze słyszenia?
Collegium Civitas w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Społeczna Akademia Nauk
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w…
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowcyh w Łodzi
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
32%
31%
30%
26%
26%
24%
24%
24%
24%
21%
19%
19%
19%
18%
18%
16%
16%
15%
14%
14%
Perspektywa zawodowa
Na których z podanych poniżej niepublicznych uczelni magisterskich
Twoim zdaniem warto obecnie studiować?
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowcyh w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Społeczna Akademia Nauk
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
89%
87%
86%
84%
83%
82%
81%
81%
80%
80%
80%
78%
77%
76%
75%
74%
74%
72%
71%
71%
Prestiż uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
To prestiżowa uczelnia (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowcyh w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Collegium Civitas w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Społeczna Akademia Nauk
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
86%
82%
81%
81%
78%
78%
78%
78%
78%
78%
77%
76%
73%
73%
72%
72%
71%
71%
70%
66%
Rekomendowanie uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
To uczelnia, którą można z czystym sumieniem polecić znajomym (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowcyh w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Collegium Civitas w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Społeczna Akademia Nauk
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
87%
85%
84%
83%
81%
80%
78%
78%
78%
78%
76%
75%
74%
74%
73%
72%
71%
71%
67%
66%
Atmosfera medialna wokół uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
O tej uczelni źle się mówi w mediach (% wskazania odpowiedzi „nie”)
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Collegium Civitas w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Społeczna Akademia Nauk
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowcyh w Łodzi
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
88%
88%
88%
87%
86%
86%
86%
85%
84%
84%
84%
83%
83%
82%
81%
81%
80%
80%
79%
78%
CSR uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa (% wskazania
odpowiedzi „tak”)
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowcyh w Łodzi
84%
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
81%
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
80%
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
80%
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
80%
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
78%
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
78%
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
78%
Społeczna Akademia Nauk
77%
Collegium Civitas w Warszawie
77%
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
76%
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
75%
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
75%
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
75%
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
74%
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
74%
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
73%
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
73%
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
73%
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
71%
Perspektywy zawodowe
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
Po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowcyh w Łodzi
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Społeczna Akademia Nauk
90%
88%
86%
85%
84%
84%
84%
81%
81%
81%
80%
77%
76%
76%
75%
72%
71%
70%
70%
67%
PAŃSTWOWE
WYŻSZE SZKOŁY
ZAWODOWE
Ranking generalny
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
80
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
78
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
75
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
75
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
75
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
75
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
75
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
74
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
74
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
74
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
73
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
73
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
73
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
71
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
71
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
70
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
70
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
69
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
67
66
Wynik min. 60 pkt. kwalifikuje do uzyskania tytułu Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.
UWAGA: Wszystkie wyniki w tym raporcie są obliczone dla populacji Polaków w wieku 15+.
Znajomość uczelni
Które poniższych państwowych wyższych szkół zawodowych są Ci
znane choćby tylko ze słyszenia?
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w…
15%
13%
12%
11%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
Perspektywa zawodowa
Na których z podanych poniżej państwowych wyższych szkół
zawodowych Twoim zdaniem warto obecnie studiować?
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
83%
81%
80%
79%
79%
79%
78%
77%
75%
75%
75%
75%
75%
74%
74%
72%
72%
72%
70%
68%
Prestiż uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
To prestiżowa uczelnia (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w…
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w…
73%
73%
73%
71%
71%
71%
70%
70%
70%
69%
68%
67%
67%
66%
66%
65%
65%
62%
58%
57%
Rekomendowanie uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
To uczelnia, którą można z czystym sumieniem polecić znajomym (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
83%
82%
81%
81%
80%
79%
78%
78%
78%
77%
76%
75%
74%
72%
72%
69%
69%
69%
68%
68%
Atmosfera medialna wokół uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
O tej uczelni źle się mówi w mediach (% wskazania odpowiedzi „nie”)
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w…
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w…
81%
80%
77%
76%
76%
76%
75%
73%
73%
72%
72%
71%
71%
70%
70%
70%
68%
67%
67%
61%
CSR uczelni
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa (% wskazania
odpowiedzi „tak”)
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w…
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
85%
83%
83%
82%
81%
80%
80%
80%
79%
79%
78%
78%
78%
77%
77%
76%
75%
73%
72%
69%
Perspektywy zawodowe
-
Do których uczelni Twoim zdaniem to stwierdzenie pasuje najbardziej?
Po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę (% wskazania odpowiedzi „tak”)
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w…
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w…
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
79%
78%
77%
76%
75%
74%
74%
73%
72%
72%
72%
72%
70%
70%
69%
68%
67%
65%
64%
59%
Połączyłyśmy siły, tworząc MAISON&PARTNERS - seniorski butik badawczy, czerpiący ze światowych zdobyczy psychologii
społecznej. Ponieważ rzeczywistość dzisiejszych konsumentów stała się bardzo złożona, a ich zachowania coraz trudniejsze
do przewidzenia, naszą misją jest wprowadzanie do marketingu innowacyjnych narzędzi badawczych, mających korzenie
w najnowszych odkryciach naukowych.
MAISON&PARTNERS jest nowoczesną agencją badawczą rozumiejąca rolę dogłębnej i syntetycznej wiedzy konsumenckiej
w procesach marketingowych. Od innych agencji odróżnia ją także to, że pracuje z Klientami, a nie dla Klientów.
KONTAKT:
ul. Podbipięty 57
02-732 Warszawa
tel. O22 828 28 85
fax. 022 621 26 67
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/badaniamaison
www.maison.pl
Download