Komenda Miejska Policji w Słupsku

advertisement
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
PROJEKT
Budowa systemu teleinformatycznego
w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku
i w jednostkach podległych
“Zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i porządku powszechnego
mieszkańcom i odwiedzającym region słupski”.
Słupsk, styczeń 2006 r
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
GŁÓWNY CEL REALIZACJI
PROJEKTU
Budowa infrastruktury informatycznej
w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku
oraz
w podległych jej jednostkach,
zmierzająca do wyrównania dysproporcji
w zakresie dostępu do technik komputerowych pomiędzy
“rolniczym i ubogim” regionem słupskim a dużymi,
uprzemysłowionymi regionami Polski
oraz Unii Europejskiej
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
LOKALIZACJA PROJEKTU
Powiat słupski
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
LOKALIZACJA PROJEKTU
ORAZ
WYKAZ ŁĄCZY CYFROWYCH TRANSMISJI DANYCH
PP Smołdzino – 64 Kbit/s
KP Główczyce – 128 Kbit/s
KP Ustka – 256 Kbit/s
PP Damnica – 64 Kbit/s
PP Kobylnica – 64 Kbit/s
PP Potęgowo – 64 Kbit/s
PP Dębnica Kaszubska – 64 Kbit/s
KP Kępice – 128 Kbit/s
Powiat
słupski
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
• budowa lokalnej, bezpiecznej sieci okablowania
strukturalnego w budynkach zarządzanych przez
Komendę Miejską Policji w Słupsku
• budowa bezpiecznego systemu transmisji danych
• budowa i wdrożenie platformy dla zintegrowanego systemu
wspomagania zarządzania na poziomie zarówno
wojewódzkim jak i powiatowym
• stworzenie 215 profesjonalnych stanowisk pracy dla
policjantów i pracowników Policji
• wyposażenie jednostek oraz komórek organizacyjnych
podległych Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku
w stanowiska dostępu do Internetu.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
SPODZIEWANE EFEKTY
UTWORZONE W RAMACH PROJEKTU
NOWOCZESNE STANOWISKA PRACY POZWOLĄ NA:
• korzystanie przez policjantów z lokalnych i krajowych baz
danych
• dokonywanie sprawdzeń i rejestracji osób, miejsc, rzeczy
i podmiotów gospodarczych
• szybką i sprawną obsługę wszystkich interesantów
• ujednolicenie i usprawnienie procedury postępowania
w sprawach o wykroczenia
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
SPODZIEWANE EFEKTY
UTWORZONE W RAMACH PROJEKTU
NOWOCZESNE STANOWISKA PRACY POZWOLĄ NA:
• szybki i sprawny przepływ informacji pomiędzy
jednostkami, komórkami organizacyjnymi i policjantami,
w ramach utworzonego systemu poczty elektronicznej
• prowadzenie w formie elektronicznej Rejestrów Spraw
Dochodzeniowych oraz Rejestrów Spraw o Wykroczenia
• pracę funkcjonariuszy z podstawowymi aplikacjami
biurowymi
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
SPODZIEWANE EFEKTY
UTWORZONE W RAMACH PROJEKTU
NOWOCZESNE STANOWISKA PRACY POZWOLĄ NA:
• korzystanie przez policjantów z bazy aktów prawnych
• gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie informacji
statystycznych (sprawozdawczość)
• ujednolicenie dokumentacji wykonywanej przez
dzielnicowych
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
NIEMIERZALNE EFEKTY
PROJEKTU
• wzrost efektywności pracy poszczególnych jednostek
policji powiatu słupskiego
• wyrównanie dysproporcji w dostępie do technik
komputerowych
• upowszechnienie stosowania technik społeczeństwa
informacyjnego w pracy instytucji publicznych
• zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca pracy,
zamieszkania i lokalizacji inwestycji
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards