Aqualizer Hydrostatyczna technologia leczenia zaburzeń

advertisement
do przywrócenia
zrównoważoneg
o napięcia mięśn
i
szyna hydrostatyczna
Aqualizer Hydrostatyczna technologia leczenia zaburzeń czynnościowych
Układ stomatognatyczny wykazuje dużą
wrażliwość na działanie czynników
zewnęt rzny ch. Br ak kom pens acj i dl a
nadmiaru negatywnych bodźców prowadzić
może do wzrostu napięcia i zaburzeń
funkc jonal nyc h. Obj aw am i mogą być
pozornie odległe takie jak bule głowy,
szyi, szum w uszach i zawroty głowy,
nadwraż liwość na światło. Zaciskanie
zębów lub zgrzytanie spowod owan e
mogą być również źle dostosowanym
wypełnieniem/uzupełnieniem protetycznym.
Subiektywnie odczuwa ne są one jako
przeszkoda zwarciowa utrudniająca swobodne
zam kni ęc ie ust . Próby ada pta cjiw taki ej
sytuacji to poszukiwa nie nowe j relacji
czemu towarzyszy wzrost napięcia mięśniowego.
Leczenie zaburzeń czynnościowych prowadzone
jest zwyczajowo przy użyciu indywidualnych
szyn nagryzowych.
Typowe symptomy syndromu CMD *
przy nocnym zgrzytaniu zębami oraz bólach głowy
zaburzenia równowagi
i szumy w uszach
nadwrażliwość oczu na światło
zaciskanie,
zgrzytanie
bóle i trzaski w stawach
zębami
skroniowo-żuchwowych
problemy z połykaniem
napięcia w obrębie mięśni
Aqualizer to szyna wykorzystująca zasady
hydrostatyki. Konstrukcja sprawia ze może
być stosowana bez wstępnego przygotowania.
Wykorzystanie „ poduszek” wodnych przyczynia
się do łatwej adaptacji do istniejących warunków
anatomicznych, powodując szybką relaksację i
ustąpienie dolegliwości bólowych. Aqualizer
wykazuje dużą skuteczność w ramach pomocy
doraźnej, jako wstępny etap leczenia szynami w
stomatologii, ortopedii i medycynie ogólnej.
bóle barków
* zaburzenia czynnościowe narządu żucia
Funkcje Aqualizera:
Zastosowany w konstrukcji szyny system naczyń połączonych dynamicznie równoważąc rozkład obciążeń, relaksując
nadmierne napięcie mięśni. Relaksacja mięśni narządu żucia przyczynia się do kompensacyjnego spadku napięcia
mięśni szyi i obręczy barkowej. Ustępują bule placów karku i zawroty głowy. Aqualizer działa również typowo ochronnie
jak zwykła szyna, zmniejszając uszkodzenia powierzchni zębów, za sprawą łatwej adaptacji do powierzchni zwarciowych.
W prawidłowych obciążeniach niezawodnie działa przez okres 2-3 tygodni. U pacjentów utrzymujących nawyk mocnego
zaciskania lub zgrzytania zębami odnotowano uszkodzenia już po 1-2 dniach terapii.
Zasady Doboru Standardowych szyn Aqualizer.
Wszystkie dostępne modele szyn technologii Aqualizer
dostępne są w trzech grubościach , odpowiadających
odpowiednim korektom wysokości zwarcia.
Aqualizer Medium spełnia warunki około 90%
pacjentów, jako rozwiązanie standardowe.
Aqualizer Low zalecany jest dla pacjentów o podwyższonym
wysokość
= 3 mm
= 2 mm
= 1 mm
progu percepcji oraz w przypadku ograniczonego rozwarcia.
Aqualizer High zalecany jest w przypadkach nad zgryzu,
zgryzu głębokiego, u których wskazana jest większa kompensacja wysokości zwarcia. Aqualizer High, który zawiera większą ilość wody
odczuwany jest, jako twardszy, modyfikując doznania pacjenta. Ten rodzaj szyny zalecany jest dla Pacjentów z bruksizmem centrycznym.
Wskazówki użytkowania szyn Systemu Aqualizer.
Szynę zakładamy symetrycznie na zęby szczęki. Łącznik z kanałem wyrównującym osadzamy w przedsionku jamy ustnej
pod wargą górną. Po wprowadzeniu szyny w prawidłowej pozycji pierwszy raz powoli doprowadzamy do zwarcia i
w przypadku uczucia braku stabilności- zsuwania się szyny poprawiamy jej ułożenie i w takiej pozycji zaciskamy żeby.
Po chwili w nastąpi wyrównanie ciśnienia i adaptacja do kształtu powierzchni okluzyjnych. Konieczne jest zachowanie
wystarczającej ilości zębów umożliwiających stabilne podłoże dla szyny. Utrzymujące się silne nagryzanie szyny może
doprowadzić do jej przedwczesnego uszkodzenia. Utrzymujący lub nasilający się nawyk powinien skłonić do niezwłocznego
kontaktu z lekarzem prowadzącym. Stosowanie szyny powinno zostać poprzedzone konsultacją z lekarzem i odbywać się
zgodnie z zaleceniami. Szyny systemu Aqualizer w przypadku przegryzienia lub uszkodzenia uwolnią zawartą w zbiornikach
wodę, która nie stanowi żadnego zagrożenia, powodując jednak utrata właściwości szyny. W przypadku wątpliwości lub
pojawienia się niepokojących objawów zalecany jest kontakt z lekarzem prowadzącym.
Download