pobierz - zits.pwr.wroc.pl

advertisement
BŁĘDY W PROJEKTOWANIU
I WYKONAWSTWIE NOWYCH
ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCJI
TORÓW TRAMWAJOWYCH
dr inż. Jacek Makuch
Instytut Inżynierii Lądowej
Politechnika Wrocławska
[email protected]
Geneza problemu
• początek lat 90-tych:
– reforma ustrojowa - zmiany w modelu
zarządzania komunikacją zbiorową
– wprowadzenie gospodarki rynkowej - zbliżenie
poziomu cen produktów krajowych i
zagranicznych
– wzrost aktywności producentów z branży
torów tramwajowych
• rozpowszechnienie się wielu nowatorskich
rozwiązań - tory tramwajowe:
– wydzielone z jezdni
– wbudowane w jezdnię
BŁĘDY:
1. Podparcie szyny
2. Zamocowanie szyny
3. Zabudowa szyny
Podparcie szyny
• podstawowy błąd - nieodpowiednia
sztywność:
– co do samej wartości
– co do zmienności na długości toru
• przyczyny:
– zastosowanie nieodpowiedniego materiału
– niedokładne wykonanie
– uproszczenie technologii wykonania - zmiana
modelu pracy toru
zastosowanie nieodpowiedniego materiału
przekładki
zastosowanie nieodpowiedniego materiału
skokowa zmiana sztywności
Wrocław - skrzyżowanie ul.Traugutta i Krasińskiego, 2003
niedokładne wykonanie
korygowanie różnic wysokości
Wrocław - ul. Drobnera, 1998
niedokładne wykonanie
zanieczyszczenia w rowkach
Wrocław - ul. Hubska, 1999
zmiana modelu pracy toru
wypełnienie pomiędzy podporami
Wrocław - ul. Wyszyńskiego, 2003
Zamocowanie szyny
• tory o ciągłym modelu podparcia
zamocowanie szyny
łapki Łp
zamocowanie szyny
łapki torów podsuwnicowych
Zabudowa szyny
• wymagania:
– szczelność połączenia
– wzajemna niezależność ugięć szyny i
nawierzchni drogowej
zabudowa szyny
wypełnienie komór szynowych
Łódź - skrzyżowanie ul.Legionów i Zachodniej, 2002
zabudowa szyny
wypełnienie komór szynowych
Wrocław - pl.Strzegomski, 2005
zabudowa szyny
wypełnienie komór szynowych
wkładki z elastycznych tworzyw sztucznych
zabudowa szyny
poprzeczki torowe
elastyczne
okładziny
Podsumowanie
• zastosowanie nowych technologii:
– doskonalenie dotychczasowych rozwiązań
– nowe problemy
Wniosek:
Początkowy okres eksploatacji nowych
rozwiązań konstrukcji torów tramwajowych
należy wykorzystać na
wychwycenie i usunięcie
pojawiających się błędów
Wychwycenie i usunięcie błędów
• inwestorzy i jednostki badawcze:
– analizy teoretyczne
– badania na modelach i obiektach
rzeczywistych
• projektanci i wykonawcy:
– stosowanie szczegółowych specyfikacji
technicznych (SST)
• producenci i dostawcy:
–
–
–
–
certyfikaty i aprobaty
warunki techniczne
szkolenia dla pracowników wykonawcy
nadzór podczas budowy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards