Światowy Dzień Zdrowia 2016

advertisement
Światowy Dzień Zdrowia 2016
pod hasłem
CUKRZYCA
WHO podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia 2016 r.
Organizując wydarzenia związane ze Światowym Dniem Zdrowia 2016, WHO pragnie:



doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, ogromnym obciążeniu tą chorobą i jej poważnych następstwach,
zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach;
spowodować podjęcie konkretnych, skutecznych i ekonomicznych działań w walce z chorobą, które będą obejmować zarówno profilaktykę, jak
i metody diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi na cukrzycę;
ogłosić pierwszy światowy raport o cukrzycy opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz wzywający do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia
w celu zapewnienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz skuteczniejszego leczenia chorych.
Świat dokonał istotnego kroku w walce z epidemią cukrzycy, przyjmując jako cel zmniejszenie o jedną trzecią liczby zgonów z powodu chorób niezakaźnych,
w tym cukrzycy, do 2030 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju.
W związku z tym WHO wspiera państwa wdrażające polityki mające na celu zmniejszenie oddziaływania chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy,
nowotworów, chorób układu krążenia i płuc.
Niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości
insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to
hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu,
w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.
W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich
dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów.
Rozróżniamy dwa główne typy choroby.
Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji.
Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale
w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą
siedzący tryb życia.
Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru
mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.
Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć
się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.
8 faktów na temat cukrzycy:
- Ok. 347 mln ludzi na świecie ma cukrzycę.
Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości oraz brak aktywności fizycznej.
- Przewiduje się że cukrzyca stanie się 7 wiodącą przyczyną zgonów na świecie do 2030 roku. Przewiduje się że liczba zgonów z powodu cukrzycy
zwiększy się o 50% w ciągu kolejnych 10 lat.
- Są 2 główne typy cukrzycy.
Typ 1 charakteryzuje się brakiem produkcji insuliny. Drugi typ cukrzycy jest rezultatem niewystarczającej produkcji insuliny przez organizm.
Trzeci typ cukrzycy to cukrzyca ciążowa. Ten typ cukrzycy charakteryzuje się hiperglikemią, oraz podwyższonym poziomem cukru we krwi podczas
ciąży, z wartością powyżej normy ale poniżej poziomu charakterystycznego dla cukrzycy właściwej.
Kobiety cierpiące na cukrzycę ciążową są w grupie zwiększonego ryzyka powikłań podczas ciąży i porodu. Ponadto są one także narażone na zachorowanie
na cukrzycę typu 2 w przyszłości.
- Drugi typ cukrzycy występuje częściej niż typ pierwszy.
Spośród wszystkich zachorowań na cukrzycę na świecie, 90% stanowi cukrzyca typu drugiego. Przypadki cukrzycy typu drugiego wśród dzieci –wcześniej
rzadkie - zwiększyły sie znacząco na całym świecie. W niektórych krajach cukrzyca typu 2 stanowi prawie połowę nowo zdiagnozowanych przypadków u
dzieci i młodzieży.
- Za 50% - 80% zgonów wśród osób cierpiących na cukrzycę odpowiedzialne są choroby układu krążenia.
Cukrzyca stała się jednym z głównych przyczyn przedwczesnych chorób i śmierci w większości krajów, głównie poprzez zwiększone ryzyko zachorowań na
choroby układu krążenia. W 2012 roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną śmierci 1,5 miliona ludzi.
- 80% śmierci spowodowanych cukrzycą ma miejsce w krajach rozwijających się.
W krajach rozwiniętych większość ludzi z cukrzycą jest powyżej wieku emerytalnego, podczas gdy w krajach rozwijających się największa częstotliwość
zachorowań zdarza się między 35 a 64 rokiem życia.
- Cukrzyca prowadzi do ślepoty, amputacji oraz niewydolności nerek.
Brak wiedzy o cukrzycy, wraz z niewystarczającym dostępem do opieki zdrowotnej i niezbędnych leków może spowodować powikłania takie jak: ślepota,
amputacje i niewydolność nerek.
- Cukrzycy typu drugiego można zapobiec.
Trzydzieści minut średnio intensywnej aktywności fizycznej w większość dni oraz zdrowa dieta może drastycznie obniżyć ryzyko zachorowania na
cukrzyce typu 2. Niestety, cukrzycy typu 1 nie można zapobiec.
Informacje związane z tą tematyką można również zaleźć na stronach
- Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS):
- wszelkie informacje oraz materiały przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia dostępne są pod poniższymi linkami:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2015/11/physical-inactivity-and-diabetes- oświadczenie
dotyczące obciążenia cukrzycą w Europejskim Regionie WHO
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/en/ http://www.un.org/press/en/2015/sgsm17320.doc.htm
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards