Nowoczesne technologie w nauczaniu - Doradca

advertisement
Oferta szkoleniowa Ośrodka
rok szkolny 2009/10
semestr letni
Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów
W listopadzie 2006 roku w Ośrodku został
wdrożony system zarządzania jakością
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001
Audyt recertyfikujący przeprowadzony przez
audytorów TÜV CERT zakończył się
wynikiem pozytywnym i w Ośrodku nadal
funkcjonuje
certyfikat systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2008
Posługiwanie się technologią informacyjną
Szkolenia doskonalące umiejętności posługiwania się
technologią informacyjną kierowane do wszystkich nauczycieli.
Użytkowanie sieci komputerowych, opiekun szkolnej
pracowni komputerowej
Szkolenia dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych
Technologia informacyjna w nauczaniu różnych
przedmiotów
Szkolenia kierowane do nauczycieli różnych przedmiotów
przygotowujące do efektywnego stosowania TI w uczeniu się
i nauczaniu.
Programowanie
Szkolenia kierowane do nauczycieli informatyki różnych typów
szkół oraz do nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą
poszerzyć swoją wiedzę informatyczną.
Technologia informacyjna w pracy doradcy metodycznego
Szkolenia kierowane do nauczycieli - doradców metodycznych
różnych przedmiotów.
Indywidualne Konsultacje
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Szkolenia dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
Technologia informacyjna w pracy nauczyciela
bibliotekarza
Szkolenia kierowane do nauczycieli bibliotekarzy.
Technologia informacyjna w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
(Dziecko, mały uczeń w świecie współczesnym)
Warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli
przedszkoli, kształcenia zintegrowanego i nauczycieli informatyki w
klasach I-III
Szkolenia dotyczące rozpoczęcia pracy z dziećmi przy komputerze,
pracy z grafiką, filmem i dźwiękiem, tworzenia drukowanych
pomocy dydaktycznych, zastosowania języka Logo w nauczaniu
zintegrowanym, zastosowań narzędzi internetowych, pracy
z tablicą interaktywną, przygotowania pracowni do pracy z dziećmi.
Szkolenia Online
– seminarium MIG i MISP
– Modelowanie w Modellusie
– C.a.R Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki
– Programowanie w języku PHP
– Informatyczna równość kobiet i mężczyzn
Seminarium - Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych
Bezpłatne seminarium dla nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody),
zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych na zajęciach szkolnych.
Warsztaty dla uczniów gimnazjów
Cztery żywioły i komputer – interdyscyplinarne warsztaty dla
uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych przedmiotami
przyrodniczymi (biologia, chemia, fizyka i geografia)
Międzynarodowy projekt „ICT for IST
Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”
realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci
Podyplomowe Studia Informatyki
dla Nauczycieli
studia stopnia I i II
Konkursy!
Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych
„miniLOGIA – Grafika w Logo”
Konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych
„LOGIA – Logo i algorytmy”
Konkurs na pokaz lub grę przygotowaną w Logomocji
www.oeiizk.waw.pl
szkolenia.oeiizk.waw.pl
Zapraszamy
Download