TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

advertisement
TECHNOLOGIA
INFORMACYJNA
Opracowała: Iwona Kowalik
Czym jest technologia
informacyjna?
Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół
zastosowań
narzędzi
informatycznych
do przetwarzania i wymiany informacji w formie liczby,
tekstu,
dźwięku
oraz
obrazu
statycznego
i ruchomego. Tworzeniem tych narzędzi zajmuje się
informatyka.
Technologia informacyjna to
i
programów,
które
służą
posługiwaniu
się
zespół urządzeń
wszechstronnemu
informacją.
Technologia informacyjna obejmuje swoim zakresem:
informację
komputery
informatykę
komunikację
Technologia
informacyjna
to
połączenie
zastosowań informatyki z technikami telekomunikacji.
Jest charakterystyczną cechą wszelkich działań
współczesnej gospodarki i nauki, fundamentem rozwoju
cywilizacyjnego współczesnego świata.
TELEKOMUNIKACJA to dziedzina nauki i techniki
oraz działalności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem
danych (wiadomości) na odległość za pośrednictwem
sygnałów, najczęściej elektrycznych.
Telekomunikacja nie zajmuje się dziś tylko
przesyłaniem informacji w postaci głosu. Dzięki połączeniu
komputerów
z
urządzeniami
telekomunikacyjnymi
i wynalezieniu Internetu można przesyłać głos, ale także
dane, obrazy, tekst, filmy z najbardziej odległych miejsc
świata. Można prowadzić dialog ( np. czat) lub prowadzić
wideokonferencje z osobami w innych krajach.
Technologia informacyjna nie jest wynalazkiem XX
wieku. Dawniej też opracowywano pewne dane
przy pomocy prostszych i mniej skutecznych narzędzi
technologii informacyjnej. Przekazywano wiadomości przy
użyciu:
telefonii
kablowej,
telegrafu,
telegrafu
semaforowego, poczty konnej, bębnów czy dymu ogniska.
Przechowywano
dane przy
kartotekowych
baz
danych,
dokumentów, tabliczek glinianych
użyciu
papierowych
różnych
formularzy
czy, jak w niepiśmiennej Afryce, przy użyciu wybranej
osoby pamiętającej wszystkie wydarzenia (trudniącej się
tym zawodowo).
Zmieniły się narzędzia i metody, ale myśl zebrania
dużej ilości informacji i ich przetwarzania pozostała.
Gdzie znajduje zastosowanie
technologia informacyjna?
Oto przykłady:
•banki (np. bankomaty, obsługa kont),
•biura (np. faksy, telefony, komputery, księgowość),
•sklepy i magazyny (np. kasy fiskalne, komputerowe
bazy danych - wystawianie dokumentów),
•poligrafia (np. skład komputerowy),
Gdzie znajduje zastosowanie
technologia informacyjna?
•obsługa lokalnych baz danych (np. urzędów skarbowych,
firm ubezpieczeniowych),
•ogólnopolskie bazy danych (np. ewidencja ludności
PESEL, bazy pojazdów skradzionych),
•opracowywanie efektów wizualnych (np. filmy
animowane, efekty specjalne do filmów sensacyjnych),
i wiele, wiele innych zastosowań
Jakie urządzenia wykorzystuje
technologia informacyjna?
sieci komputerowe i komputery
 serwery
bankomaty
drukarki
czytniki kart
 telefony
 kamery telewizji wewnętrznej
systemy alarmowe i inne.
Współczesna TI wyrosła na komputerach,
a jej decydujące znaczenie dla życia społeczeństw
upoważnia do nazwania jej technologią, która
definiuje koniec XX wieku jako erę informacji i jej
technologii.
Dziękuję za uwagę!
Download