kody bledow

advertisement
VOLKSVAGEN / AUDI
PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)
14 stycznia 2000
Przegląd usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodów VAG i SAE (OBD-II)
Zasady włączania MIL
A=MIL zaistniały pierwszy raz
B=MIL zaistniały drugi raz
C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa
D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej
DTC (VAG)
00000
00257
00258
00259
00260
00261
00262
00263
00264
00265
00266
00267
00268
00269
00270
00271
00273
00274
00275
00276
00277
00278
00279
00280
00281
00282
00283
00284
00285
00286
00287
00289
00290
00291
00292
00293
00294
00295
00296
00297
00297
00297
00297
00298
00299
00300
00300
00301
00302
00303
00305
00306
00307
00309
00310
00312
00313
00314
00447
00501
00512
00512
00513
00513
00513
00514
00514
00515
DTC (SAE)
P0753
P0758
P0763
P0748
P0773
P0748
P1778
P1711
P1716
P1721
P1726
P0705
P1704
P0715
P0721
P0722
P0712
P0713
P0341
P0506
P0507
P0336
P0340
00515
00516
00517
00518
00519
00519
00519
00520
00521
00522
00523
00523
00524
00525
00526
00527
00528
00529
00529
00530
00531
00532
00532
00533
00534
00535
00536
00537
00538
00539
00540
P0121
P0106
P0107
P0108
P0112
P0113
P0131
P0725
P0727
P1746
P1750
OPIS USTERKI (NUMER KOMPONENTU)
Nie rozpoznano DTC
Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101)
Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99)
Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
Zawór wejściowy ABS – tył (N103)
Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)
Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna
Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)
Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102)
Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)
Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100)
Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)
Zawór wyjściowy ABS – tył (N104)
Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)
Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta)
Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133)
Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134)
Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135)
Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136)
Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137)
Zawór główny ABS – (N105)
Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68)
Serwomotor pozycji przepustnicy – V60
Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138
Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139
Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44
Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył – N140
Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46
Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego
Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125)
Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174)
Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8)
Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny – usterka
Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – głośny sygnał (G38)
Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – brak sygnału
Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)
Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121
Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu programu – krótkie spięcie – E122
Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91)
Sygnał wskaźnika zużycia paliwa
Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1
Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2
Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)
Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)
Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki
EGR dwufazowego zaworu (N161)
Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2
Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92
Czujnik krzywki – sygnał błędu
Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej
Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za niski
Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki
Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki
Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał usterkowy – G4
Czujnik pozycji wału korbowego – G4
Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK.,
wymień dystrybutor
Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK.,
wymień dystrybutor
Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik – F81
Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM
Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71
Czujnik MAP – niskie napięcie – G71
Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70
Potencjometr wyrównania paliwa – G74
Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62
Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42
Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42
Czujnik stuku 1 – G61
O2 czujnik – niskie napięcie – G39
Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f)
Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72
Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96
Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM
Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału
Czujnik pozycji przepustnicy – G88
Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza
Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
Napięcie (B+)
Regulacja kontroli jałowego powietrza
Czujnik temperatury oleju
Czujnik pierwszego uderzenia
Czujnik drugiego uderzenia
Kontrola czujnika tlenu
Napięcie referencyjne
Czujnik temperatury paliwa – G81
Czujnik uderzenia 2 – G66
ZASADA MIL
B
B
B
A
B
B
B
A
A
A
A
B
1
00541
00542
00543
00544
00545
00545
00545
00546
00547
00548
00549
00549
00549
00550
00551
00552
00553
00554
00555
00558
00559
00560
00561
00575
00577
00578
00579
00580
00581
00582
00583
00584
00585
00586
00587
00588
00589
00590
00591
00592
00593
00594
00595
00596
00597
00598
00599
00600
00602
00603
00604
00605
00606
00607
00608
00609
00610
00611
00612
00613
00614
00615
00616
00617
00618
00619
00620
00621
00622
00623
00624
00625
00626
00627
00628
00629
00630
00633
00634
00635
00636
00637
00638
00638
00638
00639
00640
00641
00642
00643
00644
00645
00646
00648
00649
00650
00651
00652
00652
00652
00652
00652
00653
00654
00655
00656
00657
00658
00659
00660
00661
00662
00663
00664
00665
P0726
P1780
P1781
P1782
P0560
P1771
P1772
P1728
P1766
P1767
P0730
P0731
P0732
P0733
P0734
Czujnik zakresu suwaka – G99
Czujnik uniesienia igły – G80
Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony
Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM
Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
Usterka na linii przesyłu danych
Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137
Usterka napięcia systemu
Sygnał zużycia paliwa
Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
Kontrola startu wtrysku
Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego
Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19
Czujnik masy przepływu powietrza – G70
Czujnik tlenu 2 – kontrola
Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108
Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja
Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja
Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska lub ... wartość
Kontrola dodawania mieszanki
Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7
Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8
Czujnik temperatury EGR – G98
Kontrola systemu EGR
Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz
Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131
Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132
Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24
Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25
Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151
Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
Dane z wypadku zachowane
Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót
Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie
Usterka hydrauliczna / mechaniczna
Możliwość – przełącznik ciśnienia światła hamulca
Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92
Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114
Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85
Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63
Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147
Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106
Czujnik ładunku – G119
Wyjście zapłonu 1
Wyjście zapłonu 2
Wyjście zapłonu 3
Wyjście zapłonu 4
Wyjście zapłonu 5
Wyjście zapłonu 6
Wyjście zapłonu 7
Wyjście zapłonu 8
Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104
Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105
Linia czujnika zasilania – lewa
Linia czujnika zasilania – prawa
Zawór redukcji ciśnienia – N155
Odciąganie wody z filtra paliwa
Połączenie elektrycznie transmisji / ABS
Włączenie kompresora A/C
Sygnał prędkości pojazdu
Światło indykatora świecy żarowej – 29
Czujnik poziomu wody – G120
Kontrola różna bieżąca
Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47
A/C włączone
Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia
Opór – N159
Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121
Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122
Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM
Czujnik opóźnienia – G123
Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278
ATF – temperatura za wysoka
Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166
Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167
Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168
Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169
Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1
Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym
Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160
Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36
Okablowanie zapłonu
Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu
Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom
Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom
Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom
Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom
Dźwignia selektora automatycznej transmisji
Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153
Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154
Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128
Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102
Moduł operacyjny
Autotest
Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy
Wyświetlacz temperatury
Tachometr – G5
Prędkościomierz – G21
Pomiar paliwa
Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19
2
00666
00667
00668
00669
00670
00671
00672
00673
00674
00675
00676
00677
00678
00679
00680
00681
00682
00683
00684
00685
00686
00687
00688
00689
00690
00691
00692
00693
00694
00695
00696
00697
00698
00699
00700
00701
00702
00703
00705
00709
00710
00711
00712
00713
00714
00715
00716
00717
00718
00719
00720
00721
00722
00723
00724
00725
00726
00727
00728
00729
00730
00731
00732
00733
00734
00735
00736
00737
00738
00739
00740
00741
00742
00743
00744
00745
00746
00747
00748
00749
00750
00751
00752
00753
00754
00755
00756
00757
00758
00759
00760
00761
00762
00763
00764
00765
00766
00767
00768
00769
00770
00771
00772
00773
00774
00775
00776
00777
00778
00779
00780
00781
00782
00783
Sygnał
Sygnał temperatury otoczenia
Napięcie baterii (terminal 30)
MIL zaistniały drugi raz – K97
Czujnik pozycji przepustnicy – G127
Przełącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja przełącznika
Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem
Wciśnięty pedał hamulca
Hamulec zwolniony
IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – koło wolne
IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło wolne
Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym
IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – koło wolne
IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło wolne
Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym
IV-lewy tył: OV OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; B+ – lewy tył – koło wolne
IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło wolne
Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza
IV-prawy tył: OV OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; B+ – prawy tył – koło wolne
IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło wolne
Przełącznik oświetlenia instrumentów
Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód koło zablokowane
Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170
Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171
Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję
Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130
Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131
Test przegrzania ECT
Elastyczny czujnik paliwa – G133
TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP
Wirnik chłodziwa włączony
Czujnik światła słonecznego 2 – g134
Motor klapy odmrażacza – V107
Motor klapy gniazda lewej stopy – V108
Motor klapy gniazda prawej stopy – V109
Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110
Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111
Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112
Motor klapy recyrkulacji – V113
Motor klapy EVAP – V114
Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179
Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180
Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181
Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182
Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183
Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184
Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185
Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186
Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187
Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135
Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136
Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137
Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138
Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139
Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140
Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141
Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142
Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do
kodu #01247
Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144
Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175
Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176
Pompa chłodziwa – V50
Czujnik CKP cylindra 1 – G145
Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
System wentylacji baterii
Czujnik wentylacji baterii _ G146
Regulacja temperatury baterii
Monitoring statusu izolacji
Usterka baterii
Czujnik temperatury baterii – przedni – G52
Czujnik temperatury baterii – tylny – G53
Klapa wentylacyjna
Obwód lampek kontrolnych
Indykator pojemności baterii
Ogrzewanie baterii i nawiewu
Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół
Lampka ostrzegawcza ECT
Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3
Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150
Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151
System poboru wtórnego powietrza (powietrze)
Regulator temperatury lewego otworu went. – G155
Regulator temperatury prawego otworu went. – G156
DTC zachowany w jednostce kontrolnej
Wtrysk(i) paliwa – N181
Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147
Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148
Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) – G149
Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12
Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R – g153
Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154
Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82
Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83
Czujnik poziomu paliwa – G
Przełącznik ciśnienia oleju – F22
Czujnik ciśnienia oleju – G10
Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76
Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy tył – G77
Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78
Czujnik pozycji przepustnicy – G79
Czujnik kąta sterowania – G85
Czujnik temperatury zewnętrznej – G17
Czujnik ruchu w pionie – G90
Motor pozycjonujący – lewy przód – V76
Motor pozycjonujący – prawy przód – V77
Motor pozycjonujący – lewy przód – V78
3
Motor pozycjonujący – prawy tył – V79
Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56
Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86
Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89
00784
00785
00786
00787
00788
00789
00790
00791
00792
00793
00794
00795
00796
00797
00798
00799
00800
00801
00802
00803
00804
00805
00806
00807
00808
00811
00824
01016
01017
01018
01019
Przełącznik zapasowy – F41
Klapa recyrkulowanego / świeżego powietrza
Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33
Przełącznik ciśnienia klimatyzatora – F29
Czujnik pozycji pedału hamulca – G100
Czujnik pompy hydraulicznej – G101
Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102
Nawiew do czujnika temperatury – V42
Czujnik światła słonecznego - G107
Test segmentowy
Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110
Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109
Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b
Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C - F73
Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118
Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115
Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148
Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149
Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150
Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151
System nie gotowy do aktywacji
Lampka indykatora kontroli trakcji – K86
Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106
Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65
Wiatrak chłodzący – V7
zwolnienie
Transfer przerwany
01020
01021
01022
01023
01025
01027
01028
01028
01029
01039
01040
01041
01044
01045
01046
01047
01048
01049
01050
01051
01052
01053
01054
01055
01057
01058
01059
01060
01061
01070
01071
01072
01073
01074
01075
01076
01077
01078
01079
01080
01081
01082
01083
01084
01085
01086
01087
01088
01089
01090
01091
01092
01093
01094
01095
01096
01097
01098
01099
01100
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01107
01108
01109
01110
01111
01112
01113
01114
01115
01116
01117
01118
01119
01120
01121
01122
01123
P1749
Pompa wodna – V36
Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81
Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja
Dźwięk ostrzegawczy – H3
Lampka indykatora usterki
Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47
Obwód wiatraka – J323
Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20
Obwód A/C – J32
Czujnik ECT – G2
Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2
System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna
Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany
Przełącznik Tiptronic – F189
Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt
Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104
Napięcie zasilania (terminal 50)
Monitoring statusu świecy żarowej
Motor pozycjonujący MC paliwa – V117
Czujnik pozycji przepustnicy – G157
Zawór startu wtrysku – N182
Obwód zasilania (terminal 30) – J317
Czujnik startu wtrysku – G158
Funkcja – stałe ładowanie – napięcie
Funkcja – stałe ładowanie – bieżące
Czujnik pozycji rotora – G159
Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160
Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161
Obwód startera – J53
Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162
Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183
System ciśnienia sprzęgła
Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny
Obwód pompy próżniowej – J320
Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319
Przełącznik próżniowy bustera hamulca – F190
Przełącznik selektora biegów TR – F191
Obwód sterujący mocy – J320
Przełącznik ciśnienia mocy – F192
Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185
Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105
Niski poziom płynu do spryskiwaczy – indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik – K106
32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107
30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108
Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22
Podstawowe ustawienia nie zaistniały
Kontrola dodawania mieszanki 2
Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204
Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203
Przełącznik pozycji zamkniętego dachu – F202
Przełącznik pozycji otwartego dachu – F171
Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201
Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 – F195
Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 – F197
Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 – F199
Przełącznik zamka przedniego dla dachu – F172
Przełącznik zamkniętej pozycji ... – F206
Przełącznik bagażnika (zamknięty)
Przełącznik bagażnika (otwarty – odblokowany)
Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025
Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196
Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198
Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200
Zawór cewki 8 – N186
Obwód zasilania otwierania okna – J291
Lampka indykatora zablokowania dachu – K98
Obwód zasilania zamykania okna – J292
Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321
Cewka odblokowania dachu – N187
Motor 1 zamka bagażnika
Zasilanie motoru 1 i 2
Motor 2 zamka bagażnika
Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9
Wyłącznie 3 bity miejsca
Motor odblokowania dachu
Sygnał ładowania generatora terminala DF
Obwód grzania pierwotnego silnika
Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów
Dostosowanie wału rozrządczego 1
Dostosowanie wału rozrządczego 2
Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 – G163
Usterka spustowania
4
01124
01125
01126
01127
01128
01129
01130
01131
01132
01133
01134
01135
01136
01137
01138
01139
01140
01141
01142
01143
01144
01145
01146
01147
01148
01149
01150
01151
01152
01153
01154
01155
01156
01157
01158
01159
01160
01165
01166
01167
01168
01169
01170
01172
01173
01174
01175
01176
01177
01179
01180
01181
01182
01183
01184
01185
01186
01187
01188
01190
01192
01193
01194
01196
01197
01198
01199
01200
01201
01202
01208
01235
01236
01237
01238
01239
01240
01241
01242
01243
01244
01245
01246
01247
01248
01249
01250
01251
01252
01253
01254
01255
01256
01257
01258
01259
01260
01261
01262
01263
01264
01265
01266
01267
01268
01269
01270
01271
01272
01273
01274
01275
01276
01277
01278
P0201
P0202
P0203
P0204
P0205
P0206
P0207
P0208
Monitoring statusu czasu ładowania
Zmiana poboru ładowania
Sygnał prędkości silnika
Lampa indykatora rezerwy paliwa
System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2
Terminal S – H15
ABS – sygnał z poza zakresu tolerancji
Aktywacja migania świateł
Czujnik przedni podczerwony – G166
Czujnik tylny podczerwony – G167
Dźwięk alarmu – 12
Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
Przerywnik startu silnika
Przełącznik kontaktowy centralnego zamka
Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy
Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera
Zamek centralny – odblokowanie pokrywy
Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
Zamek centralny –motor odblokowujący
Zamek centralny – motor otwierający
Zamek centralny – motor otwierający
Zamek centralny – motor otwierający
Zamek centralny – motoru zamykający
Zamek centralny –motor zwolnienie pokrywy – V120
Drzwi bezpieczeństwa – aktywacja
Drzwi bezpieczeństwa – dezaktywacja
Wyświetlacz analogowy
Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla – F207
Przełącznik monitoringu biegów TR – F209
Przełącznik E (Economy) – E163
Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła – F210
Mechanika sprzęgła
Przełącznik rozpoznania biegów TR – F208
Zasilanie dźwięku alarmu
Zasilanie sygnału obrotu
Okablowanie bezpieczeństwa
Obwód wtyku gniazda chłodziwa – J325
Moduł kontroli stanu przepustnicy – J338
Sygnał momentu obrotowego silnika
Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194
Zawór zwiększenia jałowego Rpm – N177
Przełącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2
Czujnik stałości wtrysku paliwa – G175
Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń – strona kierowcy – G59
Motor dostosowania podłużnicy – strona kierowcy – V28
Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38
Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94
Usterka kluczowa
Jednostka kontrolna silnika
Niewłaściwe wprowadzenie klucza
Silnik / A/C – połączenie elektryczne
Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśnięte
Adaptacja wysokości
Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72
Czujnik temperatury na zewnątrz – G174
Nadmuch świeżego powietrza – tył – V80
Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu – V36
Serwomotor klapy temperatury – tył – V137
Cewka modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
Motor modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
Sprzęgło konwertera świec
Niskie wyjście ogrzewania – J359
Wysokie wyjście ogrzewania – J360
Szyna transmisji / silnika
Szyna transmisji / silnika – przewód A
Szyna transmisji / silnika – przewód B
Połączenie elektryczne ABS / silnik
Zasilanie zaworów ABS
Zasilanie pompy ABS
Kabel diagnostyczny
Zmiany w zapisywaniu danych – VIN
Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12
Cewka zamka – N110
Zawór odcięcia paliwa – N109
Kontrola czasu zapłonu
Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97
Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117
Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115
Ostatni etap w jednostce kontrolnej
Cewka zmiany przewodu rurowego
Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208
Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73
Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81
Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
Dwufazowa cewka – uzupełnienie otwartej przepustnicy – N54
Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30
Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31
Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32
Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33
Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83
Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84
Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85
Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86
Zawór kontroli jałowego powietrza – N71
Pozycjoner klapy powietrza – V63
Obwód pompy paliwa – J17
Zawór odcięcia spowolnienie paliwa – N55
Zawór częstotliwości czujnika tlenu – N7
Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75
Wtryskiwacz zimnego startu – N17
Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299
Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18
D
D
D
D
D
D
D
D
Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179
Dostosowanie ilości – N146
Zawór startu wtrysku – N108
Sprzęgło kompresora A/C – N25
Motor klapy regulatora temperatury – V68
Motor klapy głównej powietrza – V70
Nawiew świeżego powietrza – V2
Motor klapy nawiewy powietrza – V71
Obwód cewki
Pompa hydrauliczna ABS – V64
Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185
Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
5
A
A
P0112
P0113
P0116
P0117
P0118
P0120
P0121
P0122
P0123
Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście
Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii
jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580)
Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42
Czujnik IAT – Temp. niska – obwód wysoki – G42
Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.)
Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu
Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem
Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe
Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe
P0125
P0130
P0131
P0132
P0133
P0134
P0135
P0136
P0137
P0138
P0140
P0141
P0150
P0152
P0153
P0154
P0155
P0156
P0158
P0159
P0160
P0161
P0170
P0171
P0172
P0173
P0174
P0175
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0305
P0306
P0307
P0308
P0322
P0327
P0332
P0337
P0341
P0400
P0401
P0402
P0411
P0422
P0432
P0440
P0441
P0442
P0452
P0453
P0455
P0461
P0501
P0506
P0507
P0510
P0605
P0706
P0707
P1101
P1102
P1103
P1104
P1105
P1106
P1107
P1108
P1109
P1110
P1127
P1128
P1201
P1202
P1203
P1204
P1205
P1206
P1207
P1208
P1213
P1214
P1215
P1216
P1217
P1218
P1219
P1220
P1225
P1226
P1227
P1228
P1229
P1230
P1231
P1232
P1237
P1238
System chłodzenia – temp. za niska do rozpoczęcia procesu – G62
Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)
Obwód czujnika O2 – niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)
Obwód czujnika O2 – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1)
Obwód czujnika O2 – powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1)
Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)
O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2)
O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2)
O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2)
O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)
O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1)
O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)
O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v
O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)
O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)
O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2)
O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)
O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)
Wyważenie paliwa – usterka (bank 1)
Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1)
Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1)
Wyważenie paliwa – usterka (bank 2)
Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 2)
Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2)
Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu
Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu
Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu
Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu
Cylinder #5 – wykryto przerwę zapłonu
Cylinder #6 – wykryto przerwę zapłonu
Cylinder #7 – wykryto przerwę zapłonu
Cylinder #8 – wykryto przerwę zapłonu
Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału
Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor)
Obwód czujnika uderzeniowego #2 – niskie wejście (bank 2)
Obwód czujnika pozycji wału korbowego – niskie wejście
Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego – poza zakresem/ działanie
Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przepływu
Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ
Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przepływ
System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 1)
Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2)
System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania
System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewłaściwy przepływ odpowietrzania
System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (mały)
System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście
System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście
System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży)
Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / działanie
Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie
Moduł kontroli jałowej – RPM niższe niż spodziewane
Moduł kontroli jałowej – RPM wyższe niż spodziewane
Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik
Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd
Obwód czujnika zasięgu transmisji – zakres / działanie
Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście
Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie
Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza
Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+
Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1)
Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1)
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty
B
A
B
A
B
A
A
A
B
A
B
A
A
A
16486
16487
P0102
P0103
16496
16497
16500
16501
16502
16504
16505
16506
16507
16509
16514
16515
16516
16517
16518
16519
16520
16521
16522
16524
16525
16534
16536
16537
16538
16539
16540
16542
16543
16544
16545
16554
16555
16556
16557
16558
16559
16684
16685
16686
16687
16688
16889
16890
16891
16892
16706
16711
16716
16721
16725
16784
16785
16786
16795
16806
16816
16824
16825
16826
16836
16837
16839
16845
16885
16890
16891
16894
16989
17090
17091
17509
17510
17511
17512
17513
17514
17515
17516
17517
17518
17535
17536
17609
17610
17611
17612
17613
17614
17615
17616
17621
17622
17623
17624
17625
17626
17627
17628
17633
17634
17635
17636
17637
17638
17639
17640
17645
17646
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A lub B / miganie
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
A
A
A
B
B
A
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6
17647
17648
17649
17650
17651
17652
17656
17733
17734
17735
17736
17737
17738
17739
17740
17747
17748
17749
17751
17753
17799
17800
17801
17802
17803
17804
17808
17809
17810
17815
17816
17817
17818
17819
17822
17826
17828
17829
17830
17831
17832
17833
17834
17842
17844
17848
17858
17859
17860
17878
17879
17883
17884
17908
17910
17912
17913
17914
17917
17918
17919
17920
17951
17952
17988
P1239
P1240
P1241
P1242
P1243
P1244
P1250
P1325
P1326
P1327
P1328
P1329
P1330
P1331
P1332
P1339
P1340
P1341
P1343
P1345
P1391
P1392
P1393
P1394
P1395
P1396
P1400
P1401
P1402
P1407
P1408
P1409
P1410
P1411
P1414
P1418
P1420
Pp1421
P1422
P1423
P1424
P1425
P1426
P1434
P1436
P1440
P1450
P1451
P1452
P1470
P1471
P1475
P1476
P1500
P1502
1504
P1505
P1506
P1509
P1510
P1511
P1512
P1543
P1544
P1545
P1559
P1580
17990
18008
18010
18014
18019
18020
18021
65535
P1582
P1600
P1602
P1606
P1611
P1612
P1613
P0603
65535
65535
P0217
P0218
P0326
P0351
P0352
P0420
P0443
P0500
P0560
P0561
P0562
P0563
P0565
P0571
P0572
P0573
P0600
P0601
P0602
P0604
P0606
P1782
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty
Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty
Poziom paliwa za niski
Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika
Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją
Poziom #1 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
Poziom #2 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
Poziom #3 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia
Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+
Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb
Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna
Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia
Obwód zaworu EGR – skrót do B+
Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby
Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny
Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna
Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+
System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony
System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek
Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny
Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna
Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia
Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+
System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby
System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek
Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia
Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty
Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+
Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna
Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty
Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+
Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia
Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty
Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka
Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+
L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty
L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia
Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna
Obwód zwolnienia pompy paliwa – skrót do B+
System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie
CPT przełącznik nie zamyka – otwarty obwód
CPT przełącznik nie otwiera – skrót do uziemienia
Obwód IAT – usterka elektryczna
Obwód IAT – skrót do B+
Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna
Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – skrót do B+
Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za niski
Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za wysoki
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
B
B
Usterka aktuatora przepustnicy (b1) – może być spowodowania słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487
(P0103)
Jałowa adaptacja zakończona
Terminal 15 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków
Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli – skrót do uziemienia
ECM – niewłaściwie zakodowane
Obwód informowania MIL – obwód otwarty lub skrót do B+
Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak
zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest
podświetlony)
Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
Lampka temperatury – silnik gorący
Lampka temperatury - ... gorące
Czujnik uderzenia – stałe uderzenia
Zapłon – usterka
Zapłon – usterka
Konwerter – niska wydajność
Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu
Czujnik VSS – brak sygnału
Napięcie baterii – poza zasięgiem
Napięcie baterii – niestabilne
Napięcie baterii – niskie
Napięcie baterii – wysokie
Cruise control – usterka obwodu
Przełącznik hamulca – usterka obwodu
Przełącznik hamulca – niskie napięcie
Przełącznik hamulca – wysokie napięcie
PCM – brak seryjnych danych
EPROM – usterka
Program PCM – usterka
Pamięć RAM PCM – usterka
Procesor PCM – usterka
Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
A
B
B
D
A
D
A
A
A
A
A
D+ temp lamp.
D+ temp lamp.
D
D
D
A
D
A
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
7
ZADANIA PIN OBD-II
NR PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
113
14
15
16
OPIS
OEM
Szyna + linia, SAE J1850
OEM
Uziemienie, podwozie
Uziemienie, sygnał
OEM
Linia K, ISO 9141
OEM
OEM
Szyna + linia, SAE J1850
OEM
OEM
OEM
OEM
Linia L, ISO 9141
Pozytywnie, bateria pojazdu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
ŁĄCZNIK OBD – II (SAMOCHÓD)
TERMINOLOGIA OBD-II
Ten dokument pokrywa wszystkie nowe standardy terminów OD-II oraz skrótowce
KONTROLA SILNIKA
CZUJNIKI
PCM
OBD-II
(Moduł kontroli mechanizmu napędowego zębatego)
MIL
(Lampka indykatora usterki)
VCM
(Moduł kontroli pojazdu)
IAT (Temperatura powietrza wchodzącego)
ECT (Temperatura chłodziwa silnika)
TP (Pozycja przepustnicy)
BARO (Ciśnienie barometryczne)
MAP (Ciśnienie absolutne przewodu rurowego)
MDP (Ciśnienie dyferencyjne przewodu rurowego)
MAF (Przepływ powietrza w przewodzie rurowym)
KS (Czujnik uderzeniowy)
O2S (Czujnik tlenu)
HO2S (Czujnik tlenu podgrzanego)
CKP (Pozycja wału korbowego)
CMP (Pozycja wału rozrządczego)
AKTUATORY
IAC (Kontrola powietrza jałowego)
ISC (Kontrola prędkości jałowej)
ICM (Moduł kontroli zapłonu)
MC (Kontrola mieszanki)
TCC (Sprzęgło konwertera momentu obrotowego)
POPRZEDNI TERMIN
ECA
ECM
ECU
SMEC
CHECK ENGINE
MAINTENANCE REQUIRED
SERVICE ENGINE SOON
POWER LOSS
ECA
ECM
ECU
SMEC
PCM
ACT
ATS
MAT
ECT
CTS
THA
TPS
ALTITUDE
APS
MAP
VACUUM SENSOR
AFC
VAF
AIRFLOW
KNOCK SENSOR
O2
EGO
LAMBDA SENSOR
HEATED O2
HEGO
CRANKSHAFT SENSOR
CAM
CID
AIR BYPASS SOLENOID
IAC
IDLE SPEED AIR VALVE
IDLE SPEED MOTOR
ISC
TFI IV
HEI
IGNITER
M/C SOLENOID
FBC
TCC
Lock-up Switch
Lock-up Solenoid
8
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards