Twój przewodnik po leczeniu lekiem BOTOX®

advertisement
Twój przewodnik
po leczeniu lekiem BOTOX®
(toksyna botulinowa typu A)
Przewodnik dostarczony w ramach działań edukacyjnych
prowadzonych przez firmę Allergan dla pacjentów, którym
przepisano lek BOTOX® we wskazaniu:
nietrzymanie moczu u pacjentów dorosłych
z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza
moczowego o podłożu neurogennym po stabilnych urazach
rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego
oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
(toksyna botulinowa typu A)
Spis treści
BOTOX®:
leczenie pozwalające na kontrolę nietrzymania moczu
u pacjentów z nadreaktywnością mięśnia wypieracza
pęcherza moczowego o podłożu neurogennym 4
........................................................................................................
Pęcherz neurogenny
4
........................................................................................................
Co może się wydarzyć,
gdy uszkodzeniu ulegnie rdzeń kręgowy? 6
........................................................................................................
W jaki sposób leczenie to może mi pomóc? 8
........................................................................................................
Z czym wiąże się leczenie? 10
........................................................................................................
Czego należy się spodziewać po podaniu leczenia? 15
........................................................................................................
Czy konieczne będzie ponowne zgłoszenie się
do mojego lekarza? 18
........................................................................................................
Gdzie mogę zasięgnąć dalszych informacji na temat
pęcherza neurogennego i leczenia za pomocą leku BOTOX®? 18
........................................................................................................
Ważne
Jak każdy lek, BOTOX® może powodować działania
niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
należy zapoznać się z Ulotką dla Pacjenta dołączoną
do opakowania leku lub zapytać lekarza.
2
3
BOTOX®: leczenie pozwalające na kontrolę
nietrzymania moczu u pacjentów z nadreaktywnością
mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu
neurogennym
Lekarz zalecił Pani/Panu zastosowanie toksyny botulinowej
typu A w związku z nietrzymaniem moczu, aby pomóc
w kontrolowaniu wycieku moczu, którego Pani/Pan
aktualnie doświadcza.
moczowody, odpływ moczu
z nerek do pęcherza moczowego
Niniejsza broszura zawiera informacje na temat pęcherza
neurogennego, sposobie jego leczenia oraz informacje, w jaki
sposób leczenie może pomóc osobom z nadreaktywnością
mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu
neurogennym, cierpiącym na nietrzymanie moczu.
Pęcherz neurogenny
Prawidłowa czynność pęcherza moczowego
Prawidłowa czynność pęcherza moczowego polega na
stopniowym gromadzeniu moczu wraz z jego produkcją,
tak by można było oddać mocz w odpowiednim i wygodnym
dla Pani/Pana czasie i miejscu.
Gdy moczu jest coraz więcej, pęcherz moczowy rozciąga się
tak jak balon, by pomieścić produkowany mocz. W pewnym
momencie ulega takiemu rozciągnięciu i napełnieniu moczem,
że nerwy wysyłają sygnał do mózgu poprzez rdzeń kręgowy,
iż konieczne jest jego opróżnienie. Gdy Pani/Pana mózg
odbierze ten sygnał, daje to Pani/Panu znać, że konieczne
jest poszukanie toalety. Gdy jest Pani/Pan gotowa/gotowy do
opróżnienia pęcherza moczowego, mózg wysyła sygnał poprzez
rdzeń kręgowy, dający mięśniom zwieracza sygnał, by się
rozluźniły, a mięśniom pęcherza moczowego, by się skurczyły
w celu wypchnięcia całego zgromadzonego moczu. Wówczas
cały proces może rozpocząć się od nowa.
pęcherz moczowy
mięsień wypieracz
pęcherza
szyja pęcherza
moczowego
W ciągu dnia, przeciętna osoba oddaje mocz około 4-8-krotnie.
Przez pozostały czas pęcherz moczowy pracuje
w “trybie magazynowania”, po cichu gromadząc mocz
i dając nam możliwość skupienia się na naszych codziennych
aktywnościach.
4
5
Co może się wydarzyć, gdy uszkodzeniu ulegnie rdzeń
kręgowy?
Gdy dojdzie do uszkodzenia rdzenia kręgowego, czy to wskutek
wypadku, czy choroby, takiej jak stwardnienie rozsiane,
przesyłanie sygnałów pomiędzy mózgiem a pęcherzem
moczowym nie działa tak jak powinno.
Nerwy mogą wysyłać sygnały, które powodują, że pęcherz
moczowy kurczy się znacznie częściej, co sprawia, że mięsień
pęcherza moczowego (znany również pod nazwą ‘wypieracz’)
stanie się ‘nadaktywny’.
Gdy tak się stanie, pęcherz moczowy nie jest już w stanie
się właściwie rozciągnąć by zmagazynować ilość moczu,
jaką powinien być w stanie zgromadzić. Wszystkie skurcze
mogą również prowadzić do sytuacji, gdy pęcherz moczowy
podejmuje próby zdecydowanie zbyt częstego opróżniania się.
W konsekwencji uszkodzenia rdzenia kręgowego mogą również
wystąpić zaburzenia czynności zwieraczy, co z kolei może
prowadzić do braku koordynacji pomiędzy czynnością zwieracza
a czynnością pęcherza moczowego. Zjawisko to może
spowodować wystąpienie stanu, który lekarz określić może
jako ‘dyssynergia wypieraczowo-zwieraczowa’, w przypadku
której pęcherz moczowy próbuje się opróżnić, ale zwieracz nie
rozluźnia się na tyle, żeby mocz mógł wypłynąć.
W takiej sytuacji wystąpić może długotrwałe zaleganie moczu
w pęcherzu moczowym, co z kolei może powodować zakażenia
dróg moczowych.
6
Powyższe stany mogą powodować występowanie przeróżnych
objawów, które dla pacjentów mogą być bardzo niepokojące.
Zależnie od tego, czy cierpi Pani/Pan na stwardnienie rozsiane lub
uszkodzenie rdzenia kręgowego wskutek wypadku, doświadczyć
może Pani/Pan niektórych lub wszystkich następujących objawów:
n wyciek moczu, niezależny od woli pacjenta
n nagłe uczucie konieczności jak najszybszego oddania moczu
n potrzeba częstego chodzenia do toalety, nawet jeśli pęcherz
moczowy nie jest pełny
n potrzeba wstawania w nocy w celu udania się do toalety,
lub moczenie nocne
n niezdolność do całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego
Zależnie od poziomu oraz rodzaju uszkodzenia rdzenia kręgowego,
może Pani/Pan już korzystać z cewnika w celu opróżniania
pęcherza moczowego. Samocewnikowanie to wykonywane
przez pacjenta w regularnych odstępach czasu wprowadzanie
do pęcherza moczowego cienkiej rurki cewnika poprzez cewkę
moczową w celu opróżnienia pęcherza moczowego z moczu. Jest
to dobre rozwiązanie, gdyż nie ma konieczności noszenia ze sobą
przez cały czas worka do gromadzenia moczu, a cewnik usuwany
jest przez pacjenta za każdym razem po opróżnieniu pęcherza
moczowego.
7
W jaki sposób leczenie to może mi pomóc?
Lek BOTOX® pozwala na rozluźnienie nadaktywnego mięśnia
wypieracza pęcherza moczowego, co z kolei pozwala
wyeliminować wiele objawów, które pacjenci uważają za tak
bardzo kłopotliwe.
Lek BOTOX® może:
3
3
ograniczyć skurcze pęcherza moczowego
zwiększyć ilość moczu, jaką pęcherz moczowy
może zmagazynować
3
3
ograniczyć wyciek moczu
zmniejszyć uczucie konieczności nagłego
udania się do toalety
3
8
zmniejszyć częstość odczucia potrzeby
oddania moczu
9
3
Z czym wiąże się leczenie?
Przed zastosowaniem leczenia
Lekarz wyjaśni, z czym wiąże się leczenie, tak by Pani/Pan mogła/
mógł zdecydować, czy jest dla Pani/Pana odpowiednie.
Przed zaleceniem leku BOTOX®, lekarz przeprowadzi szereg
badań w celu sprawdzenia, czy lek może być stosowany.
Nie należy stosować leku BOTOX®:
n u osób o znanej nadwrażliwości na kompleks neurotoksyny
Clostridium botulinum typu A lub na którykolwiek
ze składników leku,
n u pacjentów z zakażeniem dróg moczowych
w momencie terapii;
n u pacjentów z ostrym zatrzymaniem moczu w momencie
terapii, którzy nie są rutynowo poddani cewnikowaniu;
n u pacjentów, którzy nie chcą i/lub nie mogą rozpocząć
cewnikowania po terapii, jeśli byłoby to konieczne.
Lek BOTOX® nie jest także zalecany u kobiet w ciąży lub
karmiących piersią.
Po leczeniu za pomocą leku BOTOX®, ze względu na
‘rozkurczenie’ pęcherza moczowego, część pacjentów obserwuje
niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego
bez zastosowania techniki znanej jako samocewnikowanie.
Nie wszyscy pacjenci leczeni lekiem BOTOX® wymagają
cewnikowania, jednak należy być świadomym możliwości
wystąpienia takiej konieczności,
a Pani/Pana lekarz wyjaśni co należy robić.
Gdy już opanuje Pani/Pan technikę samocewnikowania,
konieczne będzie udawanie się do toalety w celu opróżnienia
pęcherza moczowego jedynie co 3-4 godziny, w dogodnym
dla Pani/Pana momencie.
10
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zastosowanie leczenia, Pani/Pana
lekarz będzie również musiał sprawdzić czy nie ma Pani/Pan
zakażenia układu moczowego w chwili zastosowania leczenia.
Konieczne będzie również krótkotrwałe leczenie antybiotykiem
w celu zapobieżenia zakażeniu. Jeśli przyjmuje Pani/Pan
preparaty przeciwpłytkowe (produkty o działaniu podobnym do
aspiryny) i/lub leki przeciwkrzepliwe (rozrzedzające krew), lekarz
omówi z Panią/Panem możliwości czasowego ich odstawienia.
11
3
Z czym wiąże się leczenie?
Gdy podany zostanie lek
n Podanie leku BOTOX® odbywa się w szpitalu.
n Zależnie od rodzaju uszkodzenia rdzenia kręgowego,
lekarz omówi z Panią/Panem możliwości ogólnego lub
miejscowego znieczulenia w celu ograniczenia do minimum
dyskomfortu związanego z procedurą
n W celu podania leku BOTOX® do pęcherza moczowego,
lekarz zastosuje cystoskop. Jest to cienka rurka, zawierająca
maleńką kamerę, umożliwiająca lekarzom zajrzenie do
wnętrza pęcherza moczowego (patrz zdjęcie po
przeciwnej stronie)
n Lekarz poda lek BOTOX® do mięśnia Pani/Pana pęcherza
moczowego. Cała procedura powinna zakończyć się
w około 30 minut
n Większość pacjentów otrzymujących lek BOTOX®
do pęcherza moczowego opisuje zabieg jako ‘nieprzyjemny’,
ale nie bolesny.
pęcherz moczowy
cystoskop
12
13
3
Czego należy się spodziewać po podaniu leku?
Po zastosowaniu leczenia
Ważne jest przestrzeganie zaleceń pielęgnacyjnych Pani/Pana
lekarza po podaniu leku BOTOX® do pęcherza moczowego.
Lekarz zaleci Pani/Pan krótkotrwałe leczenie antybiotykiem
w celu zapobieżenia zakażeniu.
Jeśli stosowano samocewnikowanie
przed podaniem leku BOTOX®
Otrzyma Pani/Pan zalecenia pielęgnacyjne oraz umówiona
zostanie wizyta kontrolna.
Jeśli nie stosowano samocewnikowania
przed podaniem leku BOTOX®
n Pani/Pana lekarz zbada Panią/Pana w ciągu 2 tygodni
po wstrzyknięciu w celu sprawdzenia, czy Pani/Pana pęcherz
moczowy prawidłowo się opróżnia.
n Zostanie Pani/Pan poproszona/poproszony o oddanie moczu,
a następnie za pomocą ultrasonografii zostanie zmierzona
objętość moczu pozostałego w Pani/Pana pęcherzu moczowym
n Pani/Pana pęcherz moczowy powinien się prawidłowo
opróżniać, ale jeśli tak się nie stanie, Pani/Pana lekarz omówi
z Panią/Panem co można zrobić by tak było
n Lekarz poinformuję Panią/Pana, czy konieczne jest
ponowne zgłoszenie się na to samo badanie w okresie
najbliższych 12 tygodni
W badaniach leku BOTOX®, większość pacjentów z wyciekiem
moczu/nietrzymaniem moczu spowodowanym stwardnieniem
rozsianym lub uszkodzeniem rdzenia kręgowego stwierdziła, że
leczenie:
n doprowadziło do znacznego ograniczenia wycieku moczu
lub zupełnie wyeliminowało wyciek moczu
n zwiększyło objętość moczu, jaką pęcherz moczowy może
zmagazynować przed wystąpieniem potrzeby jego opróżnienia
n miało pozytywny wpływ na komfort życia codziennego
i zapewniło pacjentom możliwość szerszego wyboru aktywności,
dając poczucie bezpieczeństwa
Poprawa z reguły zauważalna jest w ciągu 2 tygodni po podaniu
iniekcji, a efekt utrzymuje się zwykle przez 8-10 miesięcy.
Po tym czasie współnie z lekarzem prowadzącym możecie
Państwo zdecydować, czy konieczne jest ponowne podanie leku.
Jak każdy lek, BOTOX® może powodować działania niepożądane,
chociaż nie u każdego one wystąpią. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji należy zapoznać się z Ulotką dla Pacjenta
dołączoną do opakowania leku lub zapytać lekarza.
Jedymi z najczęstszych działań niepożądanych, które moga
wystąpić po podaniu leku są krew w moczu oraz pewnego stopnia
ból pęcherza moczowego bezpośrednio po zabiegu.
Objawy te stosunkowo szybko ustępują samoistnie,
w razie konieczności lekarz może zalecić leki przeciwbólowe.
n Należy skontaktować się z lekarzem jeśli w dowolnym
momencie nie będzie Pani/Pan zdolna/zdolny
do oddania moczu
Jeśli musi Pani/Pan rozpocząć stosowanie techniki
samocewnikowania, nie ma powodu do niepokoju.
(Patrz strony 7 i 10 w celu uzyskania dodatkowych informacji
na temat samocewnikowania)
14
15
3
Ważne
W przypadku wystąpienia któregokolwiek
z następujących objawów niepożądanych
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:
n Trudności w oddychaniu, przełykaniu lub mówieniu
n Zakażenie układu moczowego (uczucie pieczenia
podczas oddawania moczu oraz temperatura ponad 38°C)
n Niemożność całkowitego opróżnienia
pęcherza moczowego (zaleganie moczu)
n Ciężka reakcja alergiczna
(pokrzywka, obrzęk obejmujący okolice twarzy/gardła,
świszczący oddech, uczucie mdlenia oraz duszność)
Ponadto mogą wystąpić:
n trudności w zasypianiu (bezsenność)
n zaparcie
n osłabienie mięśni
n skurcz mięśni
n bolesne oddawanie moczu po wstrzyknięciu leku*
n wypukłość w ścianie pęcherza moczowego
(uchyłek pęcherza)
n zmęczenie
n problemy z chodzeniem (zaburzenia chodu)
n możliwe niekontrolowane reakcje odruchowe ciała
(np. obfite pocenie się, tętniący ból głowy
lub przyspieszenie tętna) podczas wstrzykiwania
i bezpośrednio po nim (dysrefleksja autonomiczna)*
n przewracanie się
* Niektóre z opisanych częstych działań niepożądanych mogą być
związane z procedurą wstrzyknięcia.
W przypadku nasilenia się działań niepożądanych
lub wystąpienia działań niepożądanych niewymienionych
w niniejszej broszurze należy skontaktować się
z lekarzem lub farmaceutą
16
17
3
Kiedy konieczne będzie ponowne zgłoszenie się do
mojego lekarza w celu ponownego podania leku?
Notatki
Lekarz poinformuje Panią/Pana kiedy należy ponownie zgłosić
się na wizytę, tak by można było ocenić Pani/Pana postępy
w dłuższej perspektywie czasowej.
Lekarz może zalecić wizytę po kilku miesiącach, by sprawdzić
jak sobie Pani/Pan radzi. Może też poprosić Panią/Pana
o umówienie się na wizytę gdy zauważy Pani/Pan, że działanie
leku BOTOX® zaczyna słabnąć, np. gdy doświadczy Pani/Pan
nasilenia wycieku moczu lub parć naglących.
..............................................................................................
Gdzie mogę zasięgnąć dalszych informacji na temat
pęcherza neurogennego i leku BOTOX®?
..............................................................................................
n w razie jakichkolwiek wątpliwości należy
przede wszystkim skontaktować się z lekarzem
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
18
19
Twój przewodnik
po leczeniu lekiem BOTOX®
(toksyna botulinowa typu A)
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
County Mayo,
Irlandia
PL/0085/2014, Przygotowano: marzec 2014
Download