Cystografia i cystografia mikcyjna

advertisement
Informacja dla pacjenta
Cystografia i cystografia mikcyjna
Cystografia to rentgenowskie badanie obrazowe służące do oceny pęcherza moczowego. Pozwala
ocenić wielkość i kształt pęcherza oraz wykryć nieprawidłowości, np. guzy wpuklające się do światła
pęcherza albo uchyłki pęcherza.
Cystografia (cystoureterografia) mikcyjna to badanie rentgenowskie, które służy do oceny pęcherza
moczowego ,cewki moczowej oraz sprawności mechanizmów zastawkowych w ujściach
moczowodów do pęcherza moczowego.
Wymagane jest skierowanie od lekarza.
Przebieg badania
Przed badaniem pacjent powinien opróżnić pęcherz.
Pacjenta układa się na wznak na stole aparatu rentgenowskiego. Osoba przeprowadzająca badanie
powoli wprowadza środek cieniujący do pęcherza moczowego przez założony cewnik do czasu
zgłoszenia przez pacjenta silnego uczucia parcia na pęcherz, co oznacza jego dobre wypełnienie.
Następnie wykonuje się zdjęcia RTG pęcherza, często w kilku pozycjach ciała i projekcjach. Cewnik
zostaje usunięty z pęcherza. Na tym kończy się badanie cystograficzne. W przypadku cystografii
mikcyjnej pacjent otrzymuje polecenie, aby opróżnił pęcherz, leżąc na stole do badania, i w trakcie
mikcji wykonuje się dalsze zdjęcia RTG.
Przeciwwskazaniem do cystografii jest:
-uczulenie na środek kontrastowy,
-ciąża,
-ostre zakażenie układu moczowego.
Na badanie przynieść skierowanie oraz wcześniejsze zdjęcia i wyniki badań: RTG, TK, MR, USG .
Jeżeli pacjentem jest osoba niepełnoletnia (poniżej 18 lat) konieczna jest w trakcie badania obecność
przedstawiciela ustawowego oraz jego wcześniejsza zgoda na badanie
Opracował i zatwierdził: Zakład Diagnostyki Obrazowej
Download