Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne

advertisement
KATARZYNA KISIEL-SAJEWICZ
Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji
i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności
od gradientu narastania siły i relaksacji
W niniejszej monografii przedstawiono wyniki najnowszych
badań nad mechanizmami kontroli nerwowo-mięśniowej
aktywacji i deaktywacji mięśni szkieletowych człowieka.
Autorka dokładnie przedstawiła w niej teoretyczne podstawy
procesów sterowania izometrycznym skurczem dowolnym,
dokonywanym z różnym gradientem narastania siły i relaksacji. Opisaną strategię aktywacji i deaktywacji poszczególnych głów mięśnia czworogłowego uda w skurczu izometrycznym dopełniła nowatorską analizą lokalizacji ośrodków korowych mózgu, które za nią odpowiadają. Rezultaty
zaprezentowane w tej pracy stanowią kolejny krok do zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za aktywację
i deaktywację mięśni kończyn dolnych człowieka. Dlatego
publikację tę należy uznać za istotną pomoc dla osób tworzących specyficzne programy treningowe stymulujące reorganizację ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów
z uszkodzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Proces treningowy, opracowany na podstawie
opisanych wyników, z uwzględnieniem różnych szybkości
narastania i spadku generowanej siły, umożliwi wyznaczenie właściwego kierunku zmian plastycznych prowadzących
do prawidłowego funkcjonowania procesów sterowania ruchem dowolnym u ludzi.
Wrocław 2012
Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 107
wydanie I
ISSN 0239-6009
ISBN 978-83-89156-27-3
format: 167 × 240 mm
objętość: 77 s.
cena: 30,00 zł + 5% VAT
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards