załącznik nr 1 prezentacja

advertisement
PLATON
(ok. 427-347r. p.n.e) - filozof grecki
„Platon” oznacza dosłownie – „barczysty”, „o szerokich barach” –
to przydomek nadany greckiemu młodzieńcowi o imieniu Arystokles
(ur. ok. 427 p.n.e.) przez jego nauczyciela gimnastyki. Pochodził ze
znakomitego ateńskiego rodu kupieckiego. Otrzymał staranne
wykształcenie, które według zasad greckich polegało na harmonii ducha
i ciała, a więc obejmowało zarówno naukę jak i rozwój fizyczny. Rodzina
kształciła go na kupca – w tym celu Platon odbył kilka podróży do Azji
Mniejszej i na Kretę.
W wieku 18 lat, w czasie jednej z podróży morskich został porwany przez
piratów i sprzedany jako niewolnik. Na targu niewolników rozpoznał go
jednak jeden z krewnych i wykupił.
Zgodnie z przekazem zawartym w jego pismach, w wieku 20 lat spotkał
Sokratesa i został jego najwierniejszym uczniem. Po śmierci Sokratesa,
Platon opuścił Ateny i przez 20 lat podróżował. Ok. 388 r. p.n.e. powrócił
do Aten i poświęcił się całkowicie pracy naukowej i nauczycielskiej.
Ok. 387 r. p.n.e. założył „Akademią Platońską”, która kierował do końca
swoich dni.
• Platon rozwinął naukę o ideach, duszy, przyrodzie, poznaniu, filozofii,
cnotach, państwie, pięknie, sztuce, twórczości.
Dlaczego bryły Platona?!
• Platon wyobrażał sobie, że wszechświat tworzą cztery elementy: ogień,
ziemia, woda i powietrze, a każdy z tych żywiołów zbudowany jest
z cząsteczek, które mają kształt wielościanów foremnych:
Czworościan – ogień;
sześcian – ziemia;
oścmiościan – powietrze;
dwudziestościan – woda
Dodatkowo:
dwunastościan – wszechświat
Ciekawostki o bryłach platońskich
• Czworościan foremny znany
jest nie tylko matematykom.
Chemicy wiedzą, że
wierzchołki czworościanu to
miejsce usytuowania
atomów wodoru w związku
chemicznym, zwanym
metanem. Atom węgla
zajmuje w nim pozycję
środka sfery wpisanej i
opisanej na czworościanie.
• Gdy ściany czworościanu foremnego pomalujemy czterema różnymi
kolorami i zanim farba wyschnie będziemy toczyli model po
płaszczyźnie, otrzymamy parkietaż. Godny uwagi jest fakt, że tocząc
czworościan tam i z powrotem w dowolny sposób, nigdy nie
uzyskamy nałożenia się różnych kolorów.
• Wysokości czworościanu foremnego przecinają się w jednym
punkcie, tworząc pewien przestrzenny układ, wykorzystywany przy
konstrukcji falochronu. Są to przestrzenne „pająki” (żelbetonowe
odlewy), które układane jeden na drugi, szczepiają się ze sobą
bardzo mocno, co sprawia, że nadają się jako umocnienia nabrzeży,
o które z ogromną siła uderzają fale morskie.
Ciekawostki o bryłach platońskich
Chlorek sodu
•
Sześcian – sól kuchenna
krystalizuje się w postaci
właśnie tego wielościanu.
Ciekawostki o bryłach platońskich
• Ośmiościan foremny – cyfra 8
darzona była wielkim szacunkiem
w starożytnym Egipcie, gdzie
tradycyjnie do każdej łodzi
biorącej udział w świętej procesji
po Nilu, wsiadało po osiem osób.
Niektóre związki chemiczne
przyjmują w swojej strukturze
krystalicznej postać ośmiościanu,
np. diament.
Ciekawostki o bryłach platońskich
• Dwunastościan foremny – symboliczne
znaczenie tego wielościanu to kosmos.
Owe znaczenie nadał tej bryle niemiecki
matematyk i astronom Johannes Kepler –
dwunastu ścianom odpowiadało
dwanaście znaków zodiaku. Kepler
wykorzystał wielościany foremne do
stworzenia „szkieletu” układu
heliocentrycznego. A wszystko w takim
ułożone porządku (licząc od Słońca):
Merkury
ośmiościan foremny
Wenus
dwudziestościan foremny
Ziemia
dwunastościan foremny
Mars
czworościan foremny
Jowisz
sześcian
Ciekawostki o bryłach platońskich
•
fulleren C60
Dwudziestościan foremny – ścinając
wierzchołki tejże bryły, uzyskamy
dwudziestościan ścięty. Kształt ten
używany jest przy produkcji piłki nożnej,
choć oczywiście zamiast płaskich ścian
ma ona ściany zaokrąglone. Taka
strukturę ma też cząsteczka fullerenu
złożona z 60 atomów węgla. Piłka ma
średnicę ok. 22 cm, a wspomniana
cząsteczka ok. 1 nm, tak więc kształ ten
występuje zarówno w mikro-, jak
i makrostrukturze.
Słynne cytaty Platona
• Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.
• Największe zło to tolerować krzywdę.
• Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść
daleko, lecz źle.
• Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.
Dziękuję za uwagę 
Prezentację przygotował: Paweł Słaby
nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards