obejmujaca szkolenia nieodpłatne na i półrocze 2015 roku

advertisement
PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE
NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE
Dziedzina
Miejsce
prowadzenia
kształcenia
Koszt
od uczestnika
pełnopłatnego
PLN
Z DOIPiP
Planowana
liczba edycji
specjalizacji
SPOZA DOIPiP
Planowane
terminy
rozpoczęcia
poszczególnych
edycji
specjalizacji
( miesiąc, rok )
nieodpłatnych
pełnopłatnych.
Liczba uczestników,
w tym:
Planowane
terminy
zakończenia
specjalizacji
( miesiąc, rok )
Pielęgniarstwo położnicze
dla położnych
Wrocław
4500
4900
1
Październik 2013
25
12
Maj 2015
Pielęgniarstwo
epidemiologiczne dla
pielęgniarek i położnych
Wrocław
4600
4900
1
Październik 2013
25
3
Maj 2015
Pielęgniarstwo
neonatologiczne dla
pielęgniarek i położnych
Wrocław
4600
4900
1
Październik 2013
25
2
Maj 2015
Pielęgniarstwo
operacyjne
dla pielęgniarek
5.000
5.100
1
Marzec 2014
25
1
Październik
2015
Wrocław
4.900
5.100
1
Marzec 2014
25
-
Październik
2015
Pielęgniarstwo zachowawcze
dla pielęgniarek
Lubin
4.500
4.900
1
Marzec 2014
25
6
Październik
2015
Pielęgniarstwo ratunkowe dla
pielęgniarek
Wrocław
Finansowana z budżetu
państwa przez
Ministra Zdrowia
1
Grudzień 2014
25
15
Wrzesień 2016
Pielęgniarstwo opieki
paliatywnej dla pielęgniarek
Wrocław
Finansowana z budżetu
państwa przez
Ministra Zdrowia
1
Grudzień 2014
25
15
Wrzesień 2016
Pielęgniarstwo onkologiczne
dla pielęgniarek
Lubin
Finansowana z budżetu
państwa przez
Ministra Zdrowia
1
Grudzień 2014
25
15
Wrzesień 2016
Pielęgniarstwo
kardiologiczne
dla pielęgniarek
Wrocław
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE ( nabór wiosna 2015 )
Dziedzina
Miejsce
prowadzenia
kształcenia
Koszt
od uczestnika
pełnopłatnego
PLN
Z DOIPiP
Pielęgniarstwo
Anestezjologiczne i
intensywnej opieki
dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo
zachowawcze
dla pielęgniarek
Wrocław
Wrocław
Planowana
liczba edycji
specjalizacji
SPOZA DOIPiP
Planowane
terminy
rozpoczęcia
poszczególnych
edycji
specjalizacji
( miesiąc, rok )
Liczba uczestników,
w tym:
nieodpłatnych
pełnopłatnych.
Planowane
terminy
zakończenia
specjalizacji
( miesiąc, rok )
5.000
5.100
1
Marzec
2015
25
15
Październik
2016
4.900
5.100
1
Marzec
2015
25
15
Październik
2016
KURSY KWALIFIKACYJNE KONTYNUOWANE
Dziedzina
Miejsce
prowadzenia
kształcenia
Koszt
od uczestnika
pełnopłatnego
PLN
Z DOIPiP
Pielęgniarstwo
anestezjologiczne i
intensywnej opieki
dla pielęgniarek
Planowana
liczba edycji
kursów
SPOZA DOIPiP
Wrocław
1.450
1.500
Pielęgniarstwo opieki
długoterminowej
dla pielęgniarek
Wrocław
1.300
1.400
1
Pielęgniarstwo
epidemiologiczne dla
pielęgniarek
Lubin
1450
1500
1
1
Planowane
terminy
rozpoczęcia
poszczególnych
edycji
kursów
( miesiąc, rok )
Listopad 2014
Listopad 2014
Listopad 2014
Liczba uczestników,
w tym:
Planowane
terminy
zakończenia
kursów
( miesiąc, rok )
nieodpłatnych
pełnopłatnych.
25
15
Kwiecień 2015
15
Kwiecień 2015
2
Marzec 2015
25
18
KURSY SPECJALISTYCZNE
Dziedzina
Koszt
od uczestnika
Miejsce
prowadzenia
kształcenia
pełnopłatnego
PLN
Z DOIPiP
Planowana
liczba edycji
kursów
SPOZA DOIPiP
Planowane
terminy
rozpoczęcia
poszczególnych
edycji
kursów
( miesiąc, rok )
nieodpłatnych
pełnopłatnych.
Liczba uczestników,
w tym:
Planowane
terminy
zakończenia
kursów
( miesiąc, rok )
Szczepienia ochronne
noworodków
(Nr 04/08 )
dla położnych
Wrocław
200
250
1
Styczeń 2015
25
15
Luty 2015
Lubin
200
250
1
Luty 2015
25
15
Marzec 2015
Leczenie ran (Nr 11/07)
dla pielęgniarek
Resuscytacja krążeniowooddechowa noworodka
(Nr 01/07)
dla pielęgniarek i położnych
Edukacja i wsparcie kobiety w
okresie laktacji
dla położnych
Resuscytacja krążeniowooddechowa
(Nr 01/11)
dla pielęgniarek i położnych
Wykonywanie i interpretacja
zapisu elektrokardiograficznego
(Nr 03/07)
dla pielęgniarek i położnych
Wrocław
500
550
1
Styczeń 2015
25
15
Marzec 2015
Wrocław
200
250
1
Luty 2015
25
Wrocław
330
360
1
Marzec 2015
25
Wrocław
300
350
1
Lubin
300
350
1
Wrocław
250
300
1
Sporządzono dnia 24.11.2014 r. Krystyna Łukowicz Domagalska
Maj 2015
Czerwiec 2015
Maj 2015
25
25
25
15
15
15
15
15
Luty 2015
Kwiecień 2015
Czerwiec 2015
Lipiec 2015
Czerwiec 2015
PEŁNA OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OBEJMUJACA SZKOLENIA PEŁNOPŁATNE
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Terminy rozpoczęcia szkoleń uzależnione będą od zainteresowania
oraz kolejności wpływania zgłoszeń.
Minimalna liczba uczestników decydująca o uruchomieniu szkolenia – 25 osób.
Prowadzimy kursy specjalistyczne pełnopłatne w miejscach pracy.
SPECJALIZACJE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA:
1. Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Operacyjnego dla pielęgniarek
3. Chirurgicznego dla pielęgniarek
KOSZT OD UCZESTNIKA
Z DOIPiP SPOZA DOIPiP
4.800
5.000
5.000
4.900
5.100
5.100
4. Kardiologicznego dla pielęgniarek
5. Zachowawczego dla pielęgniarek
6. Ratunkowego dla pielęgniarek
7. Psychiatrycznego dla pielęgniarek
8. Onkologicznego dla pielęgniarek
9. Geriatrycznego dla pielęgniarek
10. Pediatrycznego dla pielęgniarek
11. Epidemiologicznego dla pielęgniarek
12. Rodzinnego dla pielęgniarek
13. Neonatologicznego dla pielęgniarek
14. Opieki długoterminowej dla pielęgniarek
15. Opieki paliatywnej dla pielęgniarek
16. Położniczego dla położnych
17. Ginekologicznego dla położnych
18. Organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych
4.900
4.500
4.700
5.000
4.300
4.600
4.800
4.600
5.100
4.900
4.900
5.100
4.600
4.900
4.900
4.900
4.000
4.500
4.600
4.000
4.600
4.600
4.200
4.500
4.900
4.500
4.900
4.900
4.500
4.800
1.450
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
KURSY KWALIFIKACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Chirurgicznego dla pielęgniarek
Ratunkowego dla pielęgniarek
Psychiatrycznego dla pielęgniarek
Epidemiologicznego dla pielęgniarek
Rodzinnego dla pielęgniarek
1.400
1.500
7. Opieki długoterminowej dla pielęgniarek
8. Opieki paliatywnej dla pielęgniarek
9. Ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek
10. Środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
11. Rodzinnego dla położnych
12. Operacyjnego dla pielęgniarek i położnych
1.300
1.300
1.200
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
1.300
1.400
1.500
1.500
KURSY SPECJALISTYCZNE:
1. Resuscytacja krążeniowo oddechowa Nr 01/11 dla pielęgniarek
i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka Nr 01/07
dla pielęgniarek i położnych
3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG nr 03/07 dla pielęgniarek
i położnych
4. Edukator w cukrzycy 02/11 dla pielęgniarek i położnych
5. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu
systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
6. Endoskopia dla pielęgniarek
7. Leczenie ran Nr 11/07 dla pielęgniarek
8. Leczenie ran Nr 12/07 dla położnych
9. Szczepienia ochronne Nr 03/08 dla pielęgniarek
10. Szczepienia ochronne noworodków Nr 04/08 dla położnych
11. Techniki ciągle pozaustrojowego oczyszczania krwi dla pielęgniarek
12. Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek
13. Prowadzenie porodu w wodzie dla położnych
14. Pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku dla pielęgniarek
15. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy płucnej
300
200
350
250
250
500
300
300
550
350
500
500
400
300
200
400
200
250
350
500
550
550
450
350
250
450
250
300
400
550
oraz wykonanie dojścia doszpikowego Nr 05/08 dla pielęgniarek
16. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
dla położnych
17. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
18. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
19. Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek
20. Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
21. Kompresjoterapia ( Nr 04/10 ) dla pielęgniarek
22. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
300
350
200
400
500
250
500
330
250
450
550
300
550
360
150
180
300
150
350
180
150
150
180
180
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE:
1. Monitorowanie rzutu serca u chorego wymagającego leczenia w OIT
dla pielęgniarek
2. Szkoła rodzenia dla położnych
3. Udar mózgu – rola pielęgniarki w postępowaniu rehabilitacyjnym
umożliwiającym powrót do zdrowia dla pielęgniarek
4. Proces pielęgnowania dla pielęgniarek i położnych
5. Bezpieczne i umiejętne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów
dla pielęgniarek i położnych
6. Pielęgnacja, rehabilitacja lecznicza chorego wymagającego leczenia 150
Sporządzono dnia 24.11.2014 r. Krystyna Łukowicz Domagalska
180
Download