PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zespół rzecznika prasowego ul

advertisement
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zespół rzecznika prasowego
ul. Targowa 74 03-734
Warszawa
tel. + 48 22 473 30 02
[email protected]
www.plk-sa.pl
Gdańsk, 22 lutego 2017 r.
Informacja prasowa
88 mln zł na nowe perony i sprawniejsze podróże z Olsztyna do Iławy
Szybki przejazd pociągów, większy komfort obsługi na peronach m.in. w Rudzienicach
Suskich, Starych Jabłonkach, Biesalu, Samborowie oraz wyższy poziom bezpieczeństwa
zapewnią prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zarządca infrastruktury ogłosił
przetarg na prace projektowe i budowlane pomiędzy Iławą a Olsztynem na linii nr 353.
Wartość prac szacowana jest na 88 mln zł.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do trzeciego kwartału 2018 r. zapewnią sprawny przejazd i
wygodną obsługę na peronach dla podróżujących trasą Olsztyn-Iława. Po zakończeniu remontu
pociągi na tej trasie pojadą z prędkością 120 km/h.
Nowe perony, szybciej i bezpieczniej na trasie
Lepszą podróż i wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni przebudowa ok. 80 km linii i 28
przejazdów kolejowo-drogowych pomiędzy Jamielnikiem a Olsztynem. Dziesięć skrzyżowań
otrzyma dodatkowe zabezpieczenia w postaci urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.
Przejazdy zyskają nową nawierzchnię, oświetlenie i drogi dojazdowe.
W ramach prac kompleksowo przebudowane zostaną perony na stacjach w Rudzienicach
Suskich, Starych Jabłonkach, Biesalu i Samborowie oraz na przystankach Pikus, Lubajny i
Unieszewo. Wszystkie obiekty zyskają wyższe platformy wyposażone w antypoślizgową
nawierzchnię, wiaty, oświetlenie, ławki oraz tablice informacyjne. Będą również udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych – nowe pochylnie, oznakowanie tras i miejsc odpoczynku dla osób o
ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla osób niewidomych będą również informacje w
języku Braille'a.
Prace umożliwią zwiększenie przepustowości linii i przyspieszenie wszystkich składów
korzystających z trasy. Projekt jest finansowany z budżetu państwa.
Krótsze podróże na linii Inowrocław – Olsztyn (linia nr 353)
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego:16 696 577 000,00 zł
1
Remont torów na linii nr 353 jest kolejną inwestycją, mającą na celu polepszenie przewozów na
trasie Inowrocław – Olsztyn. W 2015 r. zakończyła się rewitalizacja 90 km trasy kolejowej z
Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego, co skróciło podróż o 20 minut. Obecnie przejazd
między tymi miejscowościami trwa niecałe 70 minut, a pociągi pasażerskie jadą z prędkością 120
km/h.
Do września br. potrwają prace na dalszym odcinku linii pomiędzy Ostrowitem, Biskupcem
Pomorskim a Jamielnikiem. Modernizacją objęte zostało 33 km torów, przejazdy kolejowodrogowe i obiekty inżynieryjne. Dobiega końca przebudowa peronu w Olsztynie Zachodnim. Od
kwietnia rozpocznie się przebudowa peronów w Naterkach. Inwestycja dostosuje infrastrukturę
do prędkości 120km/h dla pociągów pasażerskich oraz 100 km/h dla towarowych. Koszt
inwestycji to 59 mln zł.
Kontakt dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[email protected]
t: 694 480 211
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 16 696 577 000,00 zł
2
Download