Konspekt opracowła

advertisement
Konspekt opracowała
Agnieszka Koterska
Gimnazjum Nr 1
Konspekt zajęć wychowawczych
Co możemy zrobić, aby uniknąć agresji w naszej szkole?
Temat: Zagadnienia wstępne: Agresja, przemoc, przestępstwo.
Cel zajęć.
Przybliżenie młodzieży zjawiska agresji. Rozbudzanie przekonania, że wobec tego zjawiska nie
musimy być bezsilni!
Kształtowanie postawy właściwego zachowania się wobec dorosłych, rówieśników i przedmiotów.
Wstęp: Zjawisko agresji jest tak odległe jak odległe jest pojawienie się na ziemi ludzkości.
Czy jesteś agresywny?
Odp.: Tak
Nie
Nie wiem
Otóż każdy z was jest agresywny ze względu na to, że żyje, rozwija się, dąży do czegoś, chce coś
osiągnąć.
Etymologia słowa agresja:
Słowo agresja w języku łac.
Oznacza ,,krok do przodu”
ruch, aktywność, pozyskać,
napadać, uderzać.
Jak myślicie, jakie mogą być rodzaje agresji?
Odp.: dobra, zła
właściwa, niewłaściwa
fizyczna, psychiczna
My dokonamy fachowego podziału agresji:
agresja
konstruktywna
destruktywna
Agresja konstruktywna =
Ruch do przodu, sięganie po coś ruch
akceptowany społecznie w celu zaspokojenia
swoich potrzeb, grupy ludzi, czasami łamiące
normy społeczne, rzadko ma charakter
Agresja destruktywna =
Przemoc, zachowanie które godzi w swobody
jednostki, nie zawsze mają charakter
przestępczy, np.: przemoc emocjonalna,
instytucjonalna. Powinna być zaliczana do
przestępczy.
Agresja konstruktywna ,o że prowadzić do
przestępczości, będą to zachowania
niezgodne z istniejącym aktualnie prawem,
ale zgodne z oczekiwanie społecznym: np.
Ratowanie życia kogoś z rodziny poprzez
zabicie lub okaleczenie przestępcy.
zachowań przestępczych
Agresja destruktywna jest zachowaniem
przestępczym – zachowanie niezgodne z
istniejącym prawem, obyczajami moralnymi,
zwyczajami, np. Morderstwo, gwałt.
Destrukcja zawsze prowadzi do łamania prawa.
Kto z was doświadczył przemocy?
Odp. ucz.:
 Zostałem potrącony na parkiecie?
 Wymuszono ode mnie pieniądze?
 Opluto mnie?
Jak się wtedy czułeś?
Odp.: Czułem się źle, ponieważ wydawało mi się, że jestem pozostawiony sam sobie.
 Odczułem ból fizyczny.
 Czułem, że ktoś narusza moje prawa.
Kiedy najczęściej doświadczamy (używamy) przemocy?
Odp.: Wtedy, kiedy nie możemy poradzić sobie z problemem, wtedy najczęściej
Wyładowujemy swoją złość.
 Używam złości, ponieważ chce zwrócić czyjąś uwagę
 i każdy sposób
jest dobry.
 Chce kogoś zastraszyć – najczęściej słabszych, młodszych.
 Kiedy jesteś zły nie musisz myśleć logicznie, jasno złość cię
usprawiedliwia.
W jaki sposób możemy działać aktom przemocy?
Odp.: Możemy przeciwdziałać przemocy reagując na przemoc - ,,przerywając zmowę
milczenia”
 Ujawniając agresorów – sprawców.
 Organizować grupy wsparcia dla osób nękanych poprzez ciągłe
szykany.
 Rozwijać zainteresowania.
 Uprawiać sport.
 Rozładowywać rosnące w nas napięcie poprzez ćwiczenia
relaksacyjne, zwracanie się o pomoc do:
- rodziców
- nauczycieli
- p. Pedagog
 Słuchanie muzyki
 Spotykanie się z rówieśnikami w celu przegadania własnych
problemów.
Jeżeli nie reagujesz na przemoc
- udajesz, że nie widzisz !
- nie próbujesz wyciągnąć kolegi z dołka !
ULEGASZ PRZEMOCY !
Agnieszka Koterska
Download