pytania-do-wykladu-2

advertisement
2
Pytania pomocnicze dla studentów Popyt, podaż i rynek Podaj prawo popytu. Przedstaw krzywą
popytu graficznie. Od czego zależy popyt? Nietypowe krzywe popytu. Czym się różni popyt od
wielkości popytu?
Co to jest rynek? Jakie są jego cechy szczególne? Podaj przykłady rynków? Czy istnieje „czysty
rynek”? Gdzie?
Co to są dobra komplementarne , a czym są dobra substytucyjne? Podaj przykłady takich dóbr. Jak
mierzymy mieszaną elastyczność popytu. Jaki wpływ na nasze dobra będą miały zmiany cen dóbr
komplementarnych , a jaki dostępnośc do dóbr substytucyjnych, czy zmiana dostępności dóbr
komplementarnych (dodatni/ujemny)?
Co to jest paradoks Giffena i paradoks Veblena
Co to są krzywe Engla? Wykreśl je. Co charakteryzują?
Przedstaw na wykresie zachowanie konsumentów przy zmianie dochodów dla żywności, mieszkań,
yachtów. Kto opisał pierwszy w/w zależność?
Co to jest cena nierównowagi? Jakie można podać przykłady nierównowagi? Czy istnieje
możliwość zaistnienia nierównowagi w sytuacji sprawnie działającego rynku?
Czy cena minimalna jest przykładem ceny nierównowagi, wywołanej niesprawnością mechanizmu
rynkowego? Wytłumacz mechanizm powstawania ceny minimalnej, podaj przykłady takiej ceny i
konsekwencje jej stosowania. Jakie są powody wprowadzania ceny minimalnej?
Jakie są powody wprowadzania ceny maksymalnej (regulowanej/pułapu cenowego). Na czym ona
polega? Przedstaw ją graficznie. Do jakich skutków prowadzi? Podaj przykłady stosowania takiej
ceny we współczesnej gospodarce. Co to jest elastyczność cenowa popytu i elastyczność cenowa
podaży? Podaj wzór takiej elastyczności cenowej popytu i podaży. Przedstaw ją graficznie. Od
czego zależy elastyczność cenowa popytu? Jakie wartości przyjmuje elastyczność cenowa popytu?
Dlaczego pomimo wprowadzenia listy tzw. leków ryczałtowych (po 2,50 zł za opakowanie) nie
występują braki rynkowe, a firmy walczą wszelkimi sposobami by się na takiej liście znaleźć?
Dlaczego natomiast ustalanie cen (tzw. stałych) na towary w socjalizmie prowadziło do
powszechnych niedoborów rynkowych? Na czym polega różnica przyjętych rozwiązań?
Co to jest elastyczność dochodowa popytu? Od czego zależy? Jakie wartości przyjmuje? Co to są
dobra wyższego rzędu, dobra normalne, dobra niższego rzędu? Jako producent bubli reagujemy na
zmianę Y tak samo jak producent biżuterii?
Jakie są współczesne argumenty za stosowaniem pułapów cenowych (ceny maksymalnej), a jakie za
stosowaniem ceny minimalnej?
Masz sklep odzieżowy. Ustal strategię rynkową Twojego sklepu wykorzystując wiedzę z zakresu
elastyczności dochodowej popytu. Czy firmy kierują się elastycznością dochodową przy ustalaniu
strategii rynkowej?
(…)
…), a jakie za stosowaniem ceny minimalnej?
Masz sklep odzieżowy. Ustal strategię rynkową Twojego sklepu wykorzystując wiedzę z zakresu
elastyczności dochodowej popytu. Czy firmy kierują się elastycznością dochodową przy ustalaniu
strategii rynkowej?
Co to znaczy wysoka elastyczność cenowa popytu, popyt sztywny, niska cenowa elastyczność
popytu? Czy każdy produkt ma jedną , typową dla siebie elastyczność? Czy firmy…
rynek, popyt, podaż - Dojrzała gospodarka rynkowa
rynek, popyt, podaż
Rynek, popyt i podaż - wykłady z mikroekonomii
Rynek, popyt i podaż
Rynek, popyt, podaż -opracowanie
Rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download