Zalacznik nr 4.6 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia, Częsć 6

advertisement
Załącznik nr 4.6do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ VI: SPRZĘT KOMPUTEROWY
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego sprzętu w ilościach, o parametrach
technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym:
Moduł do przełącznika sieciowego HP – 1 szt.
Zasilacz awaryjny wraz z systemem dystrybucji zasilania i kompletem kabli– 1 kpl.
Tam, gdzie w SIWZ występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile
spełnione zostaną wymagania określone w Polskich Normach.
CPV:
32420000-3 Urządzenia sieciowe
30237280-5 Akcesoria zasilające
Moduł do przełącznika sieciowego HP (J8697A lub równoważny)
– 1 kpl.
Nazwa producenta i
model (Wypełnia
Wykonawca):
Parametr
Wymagane minimum
20-portowy moduł HP Gig-T / 4-portowy moduł Mini-GBIC zl (J8705A lub równoważny)
Opis produktu
Zewnętrzne porty
wejścia/wyjścia
20-portowy moduł 10/100/1000 PoE z 4 portami mini-GBIC do
przełączników z serii zl
4 wolne gniazda mini-GBIC (SFP); 20 gniazd RJ-45
10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości
(10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u,
1000Base-T typu IEEE 802.3ab) Typy nośników: Auto-MDIX,
Tryb dupleksowy: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub
półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks
Zasilacz awaryjny wraz z systemem dystrybucji zasilania i kompletem kabli
– 1 kpl.
Zasilacz awaryjny – 1 szt.
Nazwa producenta i
model
(Wypełnia
Wykonawca):
Parametr
Moc pozorna
Moc rzeczywista
Architektura UPSa
Maks. czas
przełączenia na baterię
Wymagane minimum
3000 VA
2100 Wat
on-line
0 ms
Oferowane parametry (wpisać,
jeżeli inne niż wymagane
minimum)
Załącznik nr 4.6do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
Liczba i rodzaj
gniazdek z
utrzymaniem zasilania
Typ gniazda
wejściowego
Czas podtrzymania dla
obciążenia 100%
Czas podtrzymania
przy obciążeniu 50%
Zakres napięcia
wejściowego w trybie
podstawowym
Zmienny zakres
napięcia wejściowego
Zimny start
Układ automatycznej
regulacji napięcia
(AVR)
Sinus podczas pracy
na baterii
Porty komunikacji
Diody sygnalizacyjne
8 x IEC320 C13 (10A)
2 x IEC320 C19 (16A)
IEC320 C20 (16A)
14,1 min
33,9 min
160-280 V
100-280 V
Tak
Tak
Tak
RS232 (DB9)
konieczna wymiana baterii
praca z baterii
praca z sieci zasilającej
praca w trybie bypass
przeciążenie UPSa
Alarmy dźwiękowe
praca z baterii
przeciążenie UPSa
znaczne wyczerpanie baterii
Typ obudowy
rack 19"
Wyposażenie w
kabel szeregowy RS232
komplecie
(DB9)
oprogramowanie na CD
Instrukcja obsługi
bypass wewnętrzny (ręczny i
automatyczny)
gniazdo SmartSlot na
dodatkowe karty - 1szt.
szyny do montażu w szafie
rack 19"
Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd - AP8659 lub
równoważny spełniający poniższe wymagania – 2 szt.
Nazwa producenta i
model (Wypełnia
Wykonawca):
Parametr
Wymagane minimum
Napięcie nominalne
Liczba i rodzaj
gniazdek
230V
21 x IEC320 C13
3 x IEC320 C19
Typ gniazda
wejściowego
Maksymalny prąd na
wejściu
IEC320 C20
16A
Oferowane parametry (wpisać,
jeżeli inne niż wymagane
minimum)
Załącznik nr 4.6do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
Funkcje:
Pomiar mocy na poziomie
gniazd
Analizowanie trendów w
poborze mocy przez
poszczególne urządzenia
Możliwość zarządzania przez
sieć
Zdalna kontrola
pojedynczych wyjść
Lokalny wyświetlacz do
monitorowania
Opóźnienie włączenia
zasilania dla poszczególnych
gniazd
Wskaźnik obciążenia LED
Kabel zasilający 16A/230V, IEC320 C19/IEC320 C20 – 2 szt.
kabel zasilania IEC320 C14 - C15 1,8m – 2 szt.
kabel zasilania IEC320 C13 - C14 1,8m – 20 szt.
Termin realizacji: do 21 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z
zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy Wykonawca w terminie do 23.12.2013r. go godz. 12:00 nie
dostarczy całości lub części przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w części niedostarczonego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww.
okoliczności.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny
koszt, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego terminu dostawy /data i godzina/.
Dostawa obejmuje: transport oraz wniesienie sprzętu. Miejsce dostawy: Warszawa ul. Kopernika
36/40.
Gwarancja: 24 miesiące.
Download