Rezystory

advertisement
R E Z Y S T O R Y
rola, rodzaje, parametry
Justyna Ćwiertnia
Elementy elektroniczne
1. Elementy dyskretne – pojedyncze elementy
elektroniczne, które posiadają obudowę
oraz wyprowadzenia umożliwiające ich
montaż.
2. Elementy scalone – zminiaturyzowane
układy elektroniczne, które powstały z
połączenia wielu pojedynczych elementów
elektronicznych zamkniętych w szczelnej
obudowie.
Rezystor
Rezystor – potoczna nazwa opornik
(z łac. resistere, stawiać opór).
Przy przepływie prądu zamienia energię
elektryczną w ciepło. Występuje na nim
spadek napięcia. W obwodzie służy do
ograniczenia prądu w nim płynącego.
Rezystor z reguły składa się z drutu oporowego
nawiniętego na ceramiczny wałek lub rurkę.
Przykładowe rezystory
Symbol rezystora
Parametry rezystora
• Rezystancja znamionowa – podawana w
omach (Ω ), kiloomach (kΩ ) lub
gigaomach (GΩ ); rezystancja rzeczywista
różni się od rezystancji znamionowej,
jednak zawsze mieści się w podanej klasie
tolerancji.
• Tolerancja rezystancji (dokładność) –
podawana w procentach;
Parametry rezystora c.d.
• Moc znamionowa – największa dopuszczalna
moc wydzielona na rezystorze podczas jego
pracy;
• Współczynnik temperaturowy rezystancji
(TWR) – oznacza, że przy zmianie temperatury
rezystora zmienia się jego rezystancja, czyli
opór;
• Napięcie znamionowe – najwyższe napięcie,
jakie może wystąpić w rezystorze, bez jego
trwałego uszkodzenia.
Oznaczenia rezystorów
Do szybkiego i sprawnego odczytywania
wartości rezystorów niezbędna jest
znajomość kodów literowych i barwnych,
będących standardowym sposobem
oznaczania rezystorów.
Kod literowo-cyfrowy
Kod barwny
Odczytywanie kodu brawnego
Ilość pasków lub kropek:
– jeśli jest ich trzy, to wszystkie trzy oznaczają
oporność, a tolerancja wynosi ±20%
– jeśli jest ich cztery, to trzy pierwsze oznaczają
oporność, a czwarty – tolerancję
– jeśli jest ich pięć, to trzy pierwsze oznaczają
oporność, czwarty mnożnik, a piąty tolerancję
– jeśli jest ich sześć, to jest to opornik precyzyjny i trzy
pierwsze oznaczają cyfry oporności, czwarty –
mnożnik, piąty – tolerancję, szósty – temperaturowy
współczynnik rezystancji (ten pasek może znajdować
się na samym brzegu opornika)
Odczytywanie barwnego kodu
Odczytywanie barwnego kodu
Przykład
- Pierwszy pasek jest koloru czerwonego, co w tabeli
odpowiada liczbie 2 (pierwsza cyfra określanej wartości
oporu
- Drugi kolor to brązowy, który odpowiada liczbie jeden
(druga cyfra 1)
- Trzeci pasek, oznaczający liczbę zer jest żółty – co w
tabeli odpowiada liczbie 4
- Czwarty pasek jest złoty, co oznacza tolerancję równą
5%
Ćwiczenia
Korzystając z tabeli, odczytaj oznaczenia na
rezystorach.
Szeregowe łączenie rezystorów
Łącząc rezystory szeregowo zawsze
otrzymujemy rezystancję większą, która
jest ich sumą.
Równoległe łączenie rezystorów
Ćwiczenia
Oblicz rezystancję złożoną z układu czterech
rezystorów.
Podpowiedź:
K o n i e c
Download