laboratorium wzorcujące.cdr - EMAG

advertisement
INSTYTUT
B A D AW C Z Y
Centrum Badań i Certyfikacji
AP 051
e-mail: [email protected], tel. 32 2007 512, fax 32 2007 509
www.cbc.ibemag.pl
Laboratorium Wzorcuj¹ce
Oferuje wzorcowania:
ź multimetrów oraz mierników analogowych i cyfrowych w zakresie:
- napięcia stałego i przemiennego: 2 mV ÷ 1000 V,
- prądu stałego i przemiennego: 20 μA ÷ 20 A,
ź multimetrów cyfrowych w zakresie rezystancji (DC): 0,01 Ω ÷ 1 TΩ,
ź cyfrowych mierników rezystancji izolacji (DC) w zakresie:
0,1 MΩ ÷ 1 TΩ, przy napięciu pomiarowym do 5 kV DC,
ź rezystorów (DC) stałych i regulowanych w zakresie: 1 Ω ÷ 100 MΩ,
ź generatorów wyładowań elektrostatycznych ESD,
ź generatorów serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych
EFT/B – Burst,
ź generatorów przebiegów złożonych – Surge,
ź generatorów zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia
– Power Fail.
Laboratorium wyposażone
jest w:
Laboratorium oferuje wzorcowania
poza zakresem akredytacji:
ź Ciśnieniomierzy elektronicznych, sprężynowych i przetworników
ciśnienia w zakresie:
- ciśnienia względnego (-5 ÷ 100) kPa,
- ciśnienia absolutnego (5 ÷ 200) kPa,
ź komór klimatycznych i termostatycznych.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
kalibratory napięcia, prądu i rezystancji,
kalibrator ciśnienia,
zestaw oporników dekadowych,
oscyloskop cyfrowy,
zestaw do weryfikacji kształtu przebiegu ESD,
sondy wysokonapięciowe i prądowe,
zestaw rezystorów do weryfikacji impulsu EFT/B,
rejestrator wielokanałowy do pomiaru temperatury i
wilgotności.
Szczegóły dotyczące wzorcowań można znaleźć na:
stronie Polskiego Centrum Akredytacji
z naszym aktualnym zakresem akredytacji: AP 051
stronie WWW Centrum Badań i Certyfikacji: www.cbc.ibemag.pl
Kontakt:
Michał CZARNECKI
tel.: 32 2007 539, 526
[email protected]
Michał MITAS
tel.: 32 2007 522
[email protected]
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, www.ibemag.pl
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards