Tematy prac kontrolnych z przedmiotu historia i społeczeństwo dla

advertisement
Tematy prac kontrolnych z historii dla grupy R6/13 w roku szkolnym 2013/14
Jeden temat do wyboru.
1.Przedstaw osiągnięcia państw starożytnych: Egiptu, Grecji i Rzymu.
2.Omów i oceń panowanie jednego z władców polskich.
3.Przedstaw przyczyny, przebieg i skutki rozbiorów Polski w XVIII wieku.
4.Omów przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej 1914-18.
5.Udowodnij, że faszyzm, nazizm i komunizm były zbrodniczymi ideologiami.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards