„Tryp tyk Rzym ski” w Tu ry nie

advertisement
B4
www.dziennikpolski24.pl
PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2011
Dziennik Nowosądecki
„Tryptyk Rzymski” w Turynie
NOWY SĄCZ. Scena Poetycka Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego na Kongresie Esperantystów we Włoszech
Początkiem maja w Nowym Sączu odbył się 32. Ogólnopolski
Kongres Esperantystów, podczas którego po raz pierwszy
aktorzy zaprezentowali „Tryptyk Rzym ski” Ja na Paw ła
II w języku esperanto.
– Spektakl spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem wśród
organizatorów Kongresu i zaproszo nych go ści, nie tyl ko
z Polski ale i zagranicy – mówi Janusz Michalik, dyrektor
artystyczny Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu
i aktor Teatru Robotniczego. –
Dostaliśmy zaproszenie na kolejny kongres, tym razem do Turynu – dodaje. Zaznacza, że artystycz na wy prawa do szła
do skutku dzięki staraniom
przede wszystkim dwóch animato rek są dec kie go ru chu
esperanckiego – Haliny Komar
oraz Jolanty Kieres, a także
dzięki wsparciu finansowemu
krajów świata. Nad stroną techniczną spektaklu czuwali operato rzy świateł, pro jekcji
i dźwięku – Tomasz Dominik
i Michał Skoczeń.
– Pobyt we włoskim Piemoncie wzbogacony został naszą pielgrzymką do miejsc kultu religijnego. Zobaczyliśmy
kaplicę Całunu Turyńskiego,
Bazylikę św. Marka w Wenecji, Amfiteatr w stylu rzymskim z I wieku w Weronie, czy
dom Julii Capuletti w tym samym mieście – wspomina wyprawę Michalik.
„Tryptyk Rzymski” od października będzie prezentowany przez Scenę Poetycką Teatru Ro bot ni cze go rów nież
w ję zyku pol skim – po raz
pierwszy podczas XV Jesiennego Festiwalu Teatralnego –
w dniu 14 października, w Sali
Widowiskowej MOK.
(ALF)
Spektakl spotkał
się z pozytywnym
oddźwiękiem
wśród
zaproszonych
gości, nie tylko
z Polski ale
i zagranicy
przyjaciół ruchu esperanckiego w Polsce i za granicą.
Są dec cy akto rzy: Do rota
Kaczmarczyk, Monika Ślepiak
i Janusz Michalik „Tryptyk
Rzymski” zaprezentowali w turyńskim Centrum Kongresowym, 26 sierpnia, w przedostatnim dniu trwania zlotu esperantystów z ponad trzydziestu
Aktorzy przedstawili „Tryptyk Rzymski” w języku esperanto FOT. ARCHIWUM
Opiekę nad projektem objął
Barnabas Bencsik, dyrektor
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Budapeszcie, który
do współpracy zaprosił 12 artystów z krajów dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej.
Podczas wernisażu obejrzeć
będzie można rzeźby, instalacje, obrazy, fragmenty filmów,
a także świecące bilbordy poświęcone historii Sądecczyzny ubiegłego stulecia. Wernisażowi towarzyszyć będzie
występ chóru „Scherzo”.
„Utracone historie” to już
trzecia z pięciu części cyklu
„Galicja. Topografie mitu”.
Wystawa potrwa do 9 października.
(MJ)
OGŁOSZENIA PŁATNE
Dziś o godzinie 18: 00 w galerii BWA Sokół w Nowym Sączu odbędzie się wernisaż wystawy „Utracone historie”.
REKLAMA
KINO
NOWY SĄCZ
▪ SOKÓŁ:
godz. 19.30, 21.15, „O Północy
w Paryżu” (USA/Hiszpania,
komedia),
godz. 16.30, 18.30, „Kret” (Polska/Francja, thriller), godz.
15.30, 17.30, „Inny” (Hiszpania, dramat/thriller),
godz. 17.15, „Cyrk Columbia”
(Belgia/Bośnia i Hercegowina,
Francja/Niemcy/Serbia/Wielka Brytania, dramat), godz.
19.15, „Passione” Włoch/USA,
muzyczny),
godz. 20.30, 22.15, „Nie bój się
ciemności” (Australia/USA,
horror/thriller),
godz. 21, „Palacz zwłok” (Czechosłowacja, horror/thriller/dramat psychologiczny),
godz. 20.45, „Braterstwo” (Dania, dramat),
▪ KROKUS:
godz. 15.30, 19.15, „Szefowie
wrogowie” (USA, czarna komedia), godz. 17.15, 21, „Geneza Planety Małp” (USA, akcja/science fiction),
STARY SĄCZ
▪ SOKÓŁ:
godz. 15, 17, „Auta 2”, (USA,
komedia animowana)
godz. 19, „Latający mnich”,
(Czechy/Polska, przygodowy)
LIMANOWA
▪ KLAPS:
godz. 18.30, „Król Lew” 3D,
(USA, animacja/familijny),
godz. 20.30, „Conan barbarzyńca” 3D (USA, fantasy/przygodowy)
KRYNICA-ZDRÓJ
▪ JAWORZYNA:
godz. 11, 13.30, „Auta 2”,
(USA, komedia animowana),
godz. 18, „Conan barbarzyńca” 3D (USA, fantasy/przygodowy),
godz. 16, 20.10, „Noc rekinów”
3D (USA, horror/akcja),
SZCZAWNICA
▪ PIENINY:
godz. 18.45, „Uwikłanie” (Polska, kryminalny),
godz. 20.45, „Harry Potter i Insygnia Śmierci” cz. II (USA,
fantasy),
godz. 15.10, 17, „Smerfy”
(USA, dubbing, b.o.).
(DT)
[ZYXWXVUTSRQPRONMLKQJILTZHGS
XFRMLGRQOZQOXEDQMXTQZTZIRKSHTS
[email protected]?>Q=<@;=:<[<9J
9Q8<9;[QC7P6A
<VS5XFMROXWRIZ5X5STZQ4QNRMZWS3QWRIZ5X5SH4O3
:X5XWRISZ
JILTZHGZQRVRKRONZMOZQ2QTU4NZYHROSRQ4SONR5MXEZORQSQEDH1XEZOSR
WM4RIU4TXVOR
0EZVSFSTZHDGORQUNLISZQWRIZ5X5SH4ORQ
/.4DTQZO5SRVUTSQEQRILTZHGSQWM4RIU4TXVORGQSQEH4RUOXU4TXVORG
JILTZHGZQIVZQ-R4WSRH4R,UNEZ
<M5ZOS4ZHGZQSQ4ZM43I4ZOSRQX)ESZN3
[email protected]??>
(RTMLNZHG.QWMXEZI4S'
[ZYXWXVUTSRQPRONMLKQJILTZHGSQ
X&QEQ8XEDKQBZM5L
=<?>;@::[email protected]@432<@10/.
[SRGUHRQWMXEZI4ROSZQ4ZG.%'
6RUW#YQC4T#YQOMQ"QSK!Q0J8
-,[email protected]*0.A>,,3)&;[email protected]%7
[email protected]<@#"!
65432103/0.-,+*)('3/&,5%$!.3/!,&/. *3+3*/0.-,20.00
#"!
"
""
EEE!KZVXWXVUTZ!RIL!WV
19911nt_c
Wystawa
utraconych
historii
Download