KOMEDIA

advertisement
KOMEDIA
KOMEDIA - DEFINICJA
Komedia– jeden z trzech, obok tragedii i dramatu
właściwego, gatunków dramatycznych. Komedie
cechuje:
pogodny nastrój,
komizm,
najczęściej żywa akcja
szczęśliwe dla bohaterów zakończenie.
Komedia rozwijała się już w starożytnej Grecji i
Rzymie. Przedstawia komicznie sytuacje i wady
bohaterów.
STAROŻYTNA GRECJA
Komedia starogrecka
ukształtowała się w V wieku
p.n.e. opozycji do tragedii.
Wywodzi żartobliwych scenek o
tematyce zaczerpniętej z
mitologii lub codzienności. Do
najbardziej znanych twórców
komedii w tym okresie należą
Arystofanes i Menander.
Według greckich wierzeń muzą
komedii była Talia.
Arystofanes
Menander
STAROŻYTNY RZYM
Komedia rzymska
ukształtowała się w III
wieku p.n.e. pod silnym
wpływem komedii
greckiej. Popularną formą
była komedia intrygi i
komedia charakterów.
Główni autorzy komedii
rzymskich to Plaut oraz
Terencjusz.
Plaut
Terencjusz
PÓŹNIEJ…
 W XII-wiecznej średniowiecznej Francji
rozwinęła się farsa. To gatunek oparty na
błahych konfliktach, i śmiesznych
sytuacjach.
 Poza nurtem religijnym rozwijały się
rozrywkowe inscenizacje
przygotowywane przez grupy
wędrownych aktorów, nazywanych
histrionami. Działalność ich była
krytykowana przez duchowieństwo, które
określało ich mianem wędrownych
błaznów i włóczęgów oraz posądzało o
związki z siłami nieczystymi.
Centrum Kultury Katowice –
wędrowne trupy aktorskie.
PÓŹNIEJ… Commedia dell’arte
 Commedia dell’arte to powstała we
Włoszech w połowie XVI wieku komedia
ludowa.
 Sięgała do tradycji antycznego mima,
rzymskiej pantomimy i błazeńskich
popisów średniowiecznych histrionów.
 Powtarzały się tam bohaterowie
sceniczni, dlatego doprowadziła do
utrwalenia się pewnych komicznych
typów, o charakterystycznym wyglądzie i
zachowaniu, zwanych maskami.
 Maski dzieliły się na poważne:
Kolombina, Pierrot) i komiczne: Arlekin,
Poliszynel, Kapitan.
KOMEDIA FILMOWA
Film komediowy – gatunek filmowy
przedstawiający śmieszne,
humorystyczne sytuacje i postaci,
mający najczęściej happy end.
W komediach filmowych wyróżniamy:
 komedia sensacyjna - Gliniarz z
Beverly Hills
 komedia kryminalna - Zabójcza broń
 komediodramat - Forrest Gump
 komedia romantyczna - Masz
wiadomość
 komedia wojskowa - MASH,
Akademia Policyjna
POCZĄTKI
pierwsza komedia filmowa
Polewacz polany braci
Lumière,
w Stanach Zjednoczonych
przełomu lat 10. i 20. XX
wieku powstał specyficzny
rodzaj komedii filmowej,
zwany burleską, oparty na
komizmie sytuacyjnym oraz
gagach; najsłynniejszymi
twórcami komedii z tego
okresu byli Charles Chaplin i
Buster Keaton
Polewacz polany
Charles
Chaplin
Buster Keaton
Charles Chaplin
 sir Charles "Charlie" Spencer Chaplin (ur. 16
kwietnia 1889 w Londynie, zm. 25 grudnia
1977 w Vevey) – hollywoodzki aktor i reżyser
okresu kina niemego, później także filmów
udźwiękowionych; producent, scenarzysta i
kompozytor muzyki filmowej
 przyjechał do Ameryki 2 października 1912
roku, został zauważony przez producenta
filmowego Macka Sennetta, który zatrudnił go
do swojego studia Keystone Film Company.
 stworzył postać trampa, z którą wciąż jest
najbardziej utożsamiany. Ta postać filmowa to
osoba z manierami dżentelmena, noszący
ciasny żakiecik, przyduże spodnie,
rozchodzone buty, melonik, bambusową
laseczkę i wąsik.
Download