WNB/Genetyka i Biologia Eksperymentalna Instytut Biologii

advertisement
Załącznik nr 1
Tematy prac licencjackich - IBE 2016/2017
Wydział/kierunek/
specjalność
Instytut
Katedra/Zakład/
Pracownia
Temat pracy licencjackiej
Opiekun pracy
magisterskiej
Nazwisko
studenta
realizującego
pracę
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Zastosowanie metody PCR w
procesach identyfikacji
Dr hab. Ewa
MaciaszczykDziubińska
Paulina Laskowska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Wykorzystanie drożdży
Saccharomyces cerevisiae w
badaniach nad choroba Parkinsona
Dr Donata
Wawrzycka
Ida Kułacz
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
CRISPR-zastosowanie metody edycji
genów w leczeniu
Dr Donata
Wawrzycka
Natalia Urbańska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Rola dysfunkcji mitochondriów w
starzeniu
Dr hab. Ewa
MaciaszczykDziubińska
Łukasz Lisak
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
RNAi- rola i wykorzystanie w bilogii
molekularnej
Dr Donata
Wawrzycka
Mateusz
Szczepańczyk
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Proteostaza w warunkach stresu
arsenowego
Prof. dr hab. Robert
Wysocki
Anna Andrzejczak
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Wybrane techniki klonowania
genów oparte na rekombinacji.
Dr Iwona Migdał
Maciej Wolak
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Rola dysfunkcji mitochondriów w
chorobach człowieka
Dr hab. Ewa
MaciaszczykDziubińska
Martyna Dziakowicz
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Sumoilacja białek-rola i metody
badania na przykładzie drożdzy S.
cerevisiae
Dr Donata
Wawrzycka
Anna Gibalska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Układ nagrody: działanie w życiu
codziennym oraz w następstwie
przyjmowania substancji
psychoaktywnych
Dr hab. Dr hab.
Agnieszka Gizak
Daria Hajka
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Zastosowanie inhibitorów białek
komórkowych w metodach
ograniczających progresję
nowotworów
Dr Piotr Mamczur
Beata Kiedik
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Rola białek metabolizmu glukozy w
procesie nowotworzenia
Dr Piotr Mamczur
Magdalena Joanna
Niemczura
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Technika CRISPR - narzędzie do
modyfikacji genomów
Dr Agnieszka SokGrochowska
Anna Wojdała
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Dlaczego priony niszczą neurony?
Dr Agnieszka SokGrochowska
Barbara Górka
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Apoptoza, nekroptoza i nekroza przebieg i znaczenie dla organizmu
Dr Agnieszka SokGrochowska
Katarzyna Pacyga
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Aldolaza - bialko wielofunkcyjne
Prof. dr hab.
Dariusz Rakus
Katarzyna
Leszczyńska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Metody badawcze w biologii
strukturalnej (białka)
Prof. dr hab.
Dariusz Rakus
Piotr Pawełczak
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Fale wapniowe w komórkach
układu nerwowego
Dr Dominika DrulisFajdasz
Aleksandra Strojna
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Molekularne podstawy uzależnień
Dr Ewa Słoma
Bianka Dudek
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Zmiany mitochondrialnego DNA w
chorobach neurodegeneracyjnych
Dr Ewa Słoma
Dawid Kargul
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Grona komórek płciowych w
jajnikach skorupiaków (Crustacea)
Dr Arnold Garbiec
Maja Sułek
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Modele badawcze choroby
McArdlea
Dr Marta MigockaPatrzałek
Agata Górska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Rola małych białek szoku cieplnego
(sHSP) w autofagii
Dr Magda DubińskaMagiera
Monika
Krzyżanowska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Aktywność transkrypcyjna komórek
płciowych w politroficznych
jajnikach owadów
Dr Marta
Mazurkiewicz-Kania
Daria Tkocz
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Badania toksykologiczne z
wykorzystaniem danio
pręgowanego
Dr. Marta Migocka Patrzałek
Magdalena Elias
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Technika CRISPR jako metoda do
edycji genomu Danio rerio
Dr Magda DubińskaMagiera
Aleksandra
Zembroń
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Determinacja płci kręgowców
Dr hab. Prof.
Małgorzata
Daczewska
Weronika
Kazimierczak
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Wykorzystanie inhibitorów
metabolicznych w badaniach
transportu międzykomórkowego u
roślin
Dr Katarzyna
Sokołowska
Ewa Dejnaka
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Mutacje w genomie Arabidopsis
prowadzące do zmian wzoru
użyłkowania liści
Dr Alicja Banasiak
Małgorzata
Hełmecka
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Roślinne haploidy i dihaploidy zastosowanie i metody ich
otrzymywania
Prof. dr hab. Beata
Zagórska-Marek
Joanna Delimata
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Wykorzystanie techniki GISH w
analizie genomów mieszańców
roślin
Prof. dr hab. Beata
Zagórska-Marek
Aleksandra Zarzycka
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Charakterystyka wybranych genów
z rodziny WOX (WOX8-14) u
Arabidopsis
Dr Alicja Dołzbłasz
Julia Pieniądz
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Charakterystyka białek
transportujących auksyny u
Arabidopsis thalian
Dr Ewa Młodzińska
Kamil Grygorowicz
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Fenotypowa charakterystyka
korzeni Arabidopsis thaliana w
warunkach różnej dostępności
żelaza
Dr Ewa Młodzińska
Dariia Honcharuk
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Identyfikacja i charakterystyka
bioinformatyczna genów PHT1 i ich
produktów białkowych u ogórka
Dr Anna
Wdowikowska
Paulina Żebrowska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Układy serotoninergiczne mózgu
kręgowca - rola biologiczna
Dr Łukasz Paśko
Martyna Kozłowska
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Układy dopaminergiczne mózgu
kręgowca - rola biologiczna
Dr Łukasz Paśko
Angelika Miler
WNB/Genetyka i Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Identyfikacja genów kodujących
transportery żelaza w genomie
ogórka
Dr hab. Magdalena
Migocka
Małgorzata
Nowogórska
WNB/Biologia/ Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Dobrostan Danio pręgowanego
Dr Joanna
NiedbalskaTarnowska
Patrycja Binkowska
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Badanie interakcji pomiędzy
białkami biorącymi udział w
regulacji cyklu komórkowego
warunkach stresu arsenowego u
drożdży S. cerevisiae
Dr Iwona Migdał
Daniel Bardorz
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Pochodzenie eukariontów w
oparciu o najnowsze odkrycia
naukowe
Prof. dr hab. Robert
Wysocki
Agnieszka Pukas
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Wykorzystanie drożdży
Saccharomyces cerevisiae w
badaniach nad chorobą Alzheimera
Dr Ewa Błaszczak
Anna Fiałka
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Metody molekularne w diagnostyce
dziedzicznych predyspozycji do
nowotworów
Dr Ewa Błaszczak
Sebastian Makuch
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
System ubikwityna-proteasom w
fizjologii i patologii komórki
Dr Ewa Błaszczak
Małgorzata
Garncarek
WNB/Biologia/Biologia
Instytut Biologii
Zakład Genetyki i
Wybrane metody diagnostyki
Dr Iwona Migdał
Aleksandra Stangret
Eksperymentalna
Eksperymentalnej
Fizjologii Komórki
molekularnej wykorzystywane w
wykrywaniu dziedzicznych
predyspozycji do rozwoju
nowotworów
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Charakterystyka i funkcje
pseudogenów u ssaków
Dr hab. Ewa
MaciaszczykDziubińska
Aleksandra Furrer
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Poznanie genomu pacjenta przełom w leczeniu chorób
Prof. dr hab. Robert
Wysocki
Klaudia Kozłowska
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Struktura i funkcja jąderek w
komórkach ssaczych
Dr hab. Agnieszka
Gizak
Mariola Grałek
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Genetyki i
Fizjologii Komórki
Molekularny mechanizm
determinacji płci Pszczoły miodnej
Apis mellifera
Dr hab. Małgorzata
Cebrat /prof. R.
Wysocki
Serhii Orlyk
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Mleczan jako substrat i cząstka
sygnałowa w komórkach układu
nerwowego
Dr Dominika DrulisFajdasz
Monika Klejner
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Sirtuiny jako modulatory
metabolizmu i procesów starzenia
Dr Ewa Słoma
Jakub Mitręga
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Mechanizmy rozwoju kończyn
kręgowców
Dr Joanna
NiedbalskaTarnowska
Elżbieta Nogala
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Jajniki i oogeneza a filogeneza
owadów
Dr hab. Bożena
Simiczyjew
Natalia Marciniak
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Grona komórek płciowych u
Chelicerata
Dr Izabela
Jędzrzejowska
Wiktoria Stróżna
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Kapsuły jajowe owadów jako model
do badania różnicowania komórek
Dr hab. Bożena
Simiczyjew
Agata Rębisz
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Komórki folikularne w jajnikach
pajęczaków
Dr Izabela
Jędrzejowska
Dorota Juszczak
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Wirusy w jajnikach skorupiaków
Dr Arnold Garbiec
Angelika Weber
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Poliembrionia u zwierząt
Dr hab. prof.
Małgorzata
Daczewska
Magda Kowalska
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Regulacja rozwoju merystemów
wierzchołkowych Selaginella
Dr Edyta Gola
Zuzanna Kurz
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Rozwój systemu waskularnego
widłaków
Dr Edyta Gola
Marta Ceglarska
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Sezonowe zmiany struktury i
aktywności żywych komórek
drewna wtórnego
Dr Elżbieta Myśkow
Małgorzata Flis
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Pokrój rośliny drzewiastej:
architektura łodygi, mechaniczne
właściwości tkanek a czynniki
Dr Elżbieta Myśkow
Krystian Tęcza
ekologiczne
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Miedź jako element istotny i czynnik Dr hab. Katarzyna
toksyczny dla komórek roślinnych
Kabała
Martyna Osyda
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Udział brassinosteroidów w
adaptacji roślin do stresów
abiotycznych
Dr hab. Małgorzata
Janicka
Maciej Kubiak
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Rola poliamin w odpowiedzi roślin
na stresy abiotyczne
Dr hab. Małgorzata
Janicka
Klaudia Król
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Mikoryza i jej znaczenie w
promowaniu wzrostu i rozwoju
roślin
Prof. dr hab.
Grażyna Kłobus
Ewelina Franczak
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej Roślin
Techniki molekularne stosowane w
detekcji organizmów genetycznie
zmodyfikowanych.
Dr hab. Magdalena
Migocka
Patryk Szczech
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Mechanizmy akumulacji żelaza w
komórkach roślinnych.
Dr hab. Magdalena
Migocka
Joanna Kundziarz
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony
Kręgowców
Układ nagrody owodniowców i jego
rola w motywacji zachowania
Dr Łukasz Paśko
Karolina Kluczna
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Ubój rytualny: przegląd
stosowanych metod i próba oceny
pod kątem cierpienia zwierzą
Dr Łukasz Paśko
Izabela Zych
WNB/Biologia/Biologia
Instytut Biologii
Zakład Biologii
Funkcje kresomózgowia ryb
Dr Łukasz Paśko
Dawid Leciej
Eksperymentalna
Środowiskowej
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
promieniopłetwych
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Układy noradrenergiczne mózgu
kręgowca - rola biologiczna
Dr Łukasz Paśko
Jagoda Pazdioara
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Występowanie i funkcje
neuronów wrzecionowatych von
economo u ssaków
Dr Łukasz Paśko
Agata Romaniuk
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Dopuszczalne i niedopuszczalne
metody uśmiercania kręgowców
Dr Łukasz Paśko
Ryniewicz Jakub
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Poziom kortyzolu a regulacja funkcji
ośrodkowego układu nerwowego
Dr Robert Maślak
Cyprian Nowacki
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Środowiskowej
Zakład Biologii
Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców
Poziom kortyzolu i jego pochodnych
w ocenie stresu u psów i kotów
Dr Robert Maślak
Alicja Iwon
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Zwierząt
Opis spontanicznej aktywności
receptorów GABA A
Prof. Jerzy
Mozrzymas
Katarzyna
Maliszewska
WNB/Biologia/Biologia
Eksperymentalna
Instytut Biologii
Eksperymentalnej
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Embrionalne komórki macierzyste
Dr hab. Bożena
Simiczyjew
Paulina Tymkiewicz
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards