NOWOTWORY

advertisement
DZIEŃ WALKI Z RAKIEM
OBCHODZILIŚMY W TYM ROKU
3 LUTEGO 2013R.
W ZWIĄZKU Z TYM DNIEM
PRZYGOTOWAŁYŚMY PREZENTACJĘ
ZWIĄZANĄ Z TĄ TEMATYKĄ. W TEN
SPOSÓB CHCIAŁYŚMY PRZYBLIŻYĆ
WAM PROBLEM ZACHOROWAŃ NA
RAKA ORAZ SPOSÓB WALKI Z
NOWOTWOREM.
NOWOTWORY
PIERSI
SZYJKI
MACICY
PŁUC
BIAŁACZKA
PROSTATA
Nowotwór – grupa chorób, w których
komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany
przez organizm, a nowo powstałe komórki
nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki.
Utrata kontroli nad podziałami jest związana
z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w
cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów.
Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie
reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu
złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale
najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z
rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji
jest dziedziczona.
Dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i
leczeniem chorób nowotworowych jest onkologia.
STRONA
GŁÓWNA
OTO KILKA NOWOTWORÓW KTÓRE
CHCIAŁYBYŚMY PRZEDSTAWIĆ:
 RAK
PŁUC
 RAK PIERSI
 RAK SZYJKI MACICY
 BIAŁACZKA
 RAK PROSTATY
STRONA
GŁÓWNA
RAK PŁUC
Rak płuca –
najczęstszy nowotwór złośliwy,
na który umiera rocznie na
całym świecie 1,3 mln osób
Jest jednym z najgorzej
rokujących. Obecny stan
wiedzy wskazuje na to, że
największy wpływ na ryzyko
zachorowania na raka płuca
ma długoterminowe narażenie
na wdychane karcynogeny, a
zwłaszcza dym tytoniowy
STRONA
GŁÓWNA
STRONA
GŁÓWNA
OBJAWY RAKA PŁUC
Głównymi objawami
choroby przy
rozpoznaniu
są: kaszel, duszność,
ból w klatce piersiowej
i krwioplucie.
STRONA
GŁÓWNA
LECZENIE RAKA PŁUC
Leczenie i rokowanie zależy od typu
histologicznego raka oraz stopnia
klinicznego zaawansowania i ogólnego
stanu zdrowia pacjenta. W leczeniu
stosuje się przede wszystkim metody
operacyjne (wybrane postacie raka
płuc), radioterapię i chemioterapię – co
składa się na systemowe leczenie
nowotworów
STRONA
GŁÓWNA
RAK PŁUC
STRONA
GŁÓWNA
RAK PIERSI
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór
złośliwy u kobiet (20 proc. wszystkich
nowotworów). Na szczęście, o ile jest
wystarczająco wcześnie zdiagnozowany, może
zostać całkowicie wyleczony.
STRONA
GŁÓWNA
STRONA
GŁÓWNA
OBJAWY RAKA PIERSI
Objawy raka piersi: niebolesne, nieprzesuwalne
guzki lub zgrubienia; zagłębienia, wciągnięcia
skóry, zaczerwienienie; powiększenie obrysu
piersi; powiększenie pachowych węzłów
chłonnych
STRONA
GŁÓWNA
STRONA
GŁÓWNA
SAMOKONTROLA
STRONA
GŁÓWNA
RAK SZYJKI MACICY
Pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy.
Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan
zwany wewnątrznabłonkową neoplazją
szyjki macicy
STRONA
GŁÓWNA
EPIDEMIOLOGIA
Na rozwój raka szyjki macicy wpływa wiele różnych
czynników. Istnieje wyraźny związek między
aktywnością seksualną kobiety a ryzykiem
powstania stanu przedrakowego lub raka szyjki
macicy.
Wcześnie rozpoczęte współżycie seksualne i zmiany
partnerów ułatwiają infekcje wirusem
karcinogennym, przenoszonym drogą płciową. W
wielu przypadkach jest on właśnie
odpowiedzialny za raka szyjki macicy. Seks z
wieloma partnerami zwiększa zagrożenie tą
chorobą. Z reguły ujawnia się w odległym czasie
od stosunku seksualnego, podczas którego
kobieta została zarażona.
STRONA
GŁÓWNA
STRONA
GŁÓWNA
OBJAWY RAKA MACICY
Objawy zgłaszane przez
chore są niespecyficzne:
krwiste upławy o
nieprzyjemnym zapachu
 krwawienia
międzymiesiączkowe
 krwawienia kontaktowe,
po stosunku
 bóle podbrzusza
 bóle okolicy krzyżowolędźwiowej.
STRONA

GŁÓWNA
ROZPOZNANIE
Żeby skutecznie leczyć pacjentkę z rakiem szyjki
macicy, powinna ona trafić do lekarza we wczesnym
stadium rozwoju choroby. Objawy nowotworu
występują jednak późno, a jeśli nawet pojawią się
wcześnie, zwykle są skąpe. Dlatego Unia Europejska
proponuje, aby u wszystkich kobiet od 30 roku życia
wykonywane były przesiewowe badania cytologiczne
przynajmniej raz w roku. Zaleca się, by lekarz
pierwszego kontaktu pytał pacjentkę podczas
wywiadu chorobowego o ostatnią wizytę u ginekologa
oraz wynik badania cytologicznego.
STRONA
GŁÓWNA
METODY LECZENIA RAKA SZYJKI
MACICY
Radioterapia
Brachyterapia
Teleterapia
Chemioterapia
Hormonoterapia
STRONA
GŁÓWNA
RADIOTERAPIA
Leczenie promieniami – podobnie jak leczenie
chirurgiczne – jest leczeniem regionalnym, tzn.
obejmującym dokładnie ograniczony obszar.
Leczenie polega na napromienianiu
wyznaczonego obszaru promieniami jonizującymi
wytwarzanymi w skomplikowanej aparaturze.
Celem tego leczenia jest zniszczenie komórek
nowotworowych znajdujących się w obrębie
narządu rodnego i okolicznych węzłów chłonnych.
W radioterapii stosuje się dwie metody tzw.
brachyterapię i teleterapię.
STRONA
GŁÓWNA
BRACHYTERAPIA
Napromienianie źródłami promieniowania w
bezpośrednim kontakcie ze zmianą nowotworową.
Stosując brachyterapię zakłada się do pochwy
i/lub macicy źródła promieniowania.
STRONA
GŁÓWNA
TELETERAPIA
To radioterapia, która zajmuje się
napromienianiem przy pomocy tzw. wiązek
zewnętrznych. Te dwie metody radioterapii
stosuje się u każdej pacjentki w nieco innej
kolejności i dawce. Napromienianie wiązkami
zewnętrznymi odbywa się codziennie po kilka
minut. Brachyterapia to najczęściej
kilkudniowe leczenie. Leczenie jest
skomplikowane, ale pobytu w szpitalu
wymaga jedynie brachyterapia.
STRONA
GŁÓWNA
CHEMIOTERAPIA
To leczenie systemowe polegające na podawaniu
leków zwanych cytostatykami. Leki te podaje się
doustnie, domięśniowo lub dożylnie. Leki dostają
się do krwi i dlatego jest to leczenie systemowe
ukierunkowane na komórki nowotworowe
rozprzestrzenione w organizmie. Cytostatyki
zakłócają zdolności podziału i mnożenia komórek
nowotworowych. W efekcie działania tych leków
komórki nowotworowe ulegają uszkodzeniu, a
następnie giną.
STRONA
GŁÓWNA
HORMONOTERAPIA
To leczenie przy pomocy różnego typu leków
hormonalnych. Stosuje się je w niektórych
nowotworach jako leczenie uzupełniające lub
samodzielne. Hormony działają podobnie jak
cytostatyki tzn. działają na komórki
nowotworowe rozprzestrzenione w organizmie.
Hormony uszkadzają je i powodują ich śmierć.
STRONA
GŁÓWNA
BIAŁACZKA
Białaczka jest to choroba krwi, w której białe
krwinki produkowane są w sposób
niekontrolowany, w skutek czego wypierają
prawidłowe elementy komórkowe krwi. Białaczka
jest nowotworem złośliwym i w przypadku braku
prawidłowego leczenia prowadzi do śmierci z
powodu niedokrwistości ( niedoboru krwinek
czerwonych), ciężkich krwawień lub zakażeń.
STRONA
GŁÓWNA
Poszczególne typy białaczki zależą od typów białych
krwinek: aleukemiczna dotyczy nieprawidłowych
krwinek białych w szpiku, białaczka szpikowa, w
której dominują prymitywne komórki szpiku
kostnego, limfocytowa – z dominującymi
limfocytami, kosmatokomórkowa –
charakteryzująca się powiększeniem śledziony i
spadkiem liczby wszystkich komórek krwi.
Przyczyna choroby jest nieznana ale łączy się ją z
promieniowaniem, niektórymi wirusami i
substancjami chemicznymi.
STRONA
GŁÓWNA
STRONA
GŁÓWNA
OBJAWY BIAŁACZKI
We wczesnych stadiach większość białaczek
przebiega bezobjawowo. Późne objawy stanowią:
niedokrwistość, znużenie, bladość, ospałość, łatwe
tworzenie się siniaków, objawy przedłużonego
krzepnięcia krwi: krwawienia z nosa, dziąseł,
obecność krwi w moczu i stolcu, nadwrażliwość
na zakażenia zwłaszcza górnych dróg
oddechowych, powiększone węzły chłonne, utrata
łaknienia i wychudzenie, uczucie ucisku w lewym
podżebrzu.
STRONA
GŁÓWNA
LECZENIE BIAŁACZKI
Leczenie polega na chemioterapii. W przypadku
białaczki kosmkokomórkowej konieczne jest
usunięcie śledziony. Konieczne są przetoczenia
krwi i kuracje antybiotykowe. Inne rodzaje
leczenia to radioterapia i przeszczepy szpiku
kostnego
STRONA
GŁÓWNA
RAK PROSTATY
STRONA
GŁÓWNA
RAK PROSTATY
Rak gruczołu krokowego - to choroba nowotworowa
gruczołu krokowego, występująca u 11%
mężczyzn z rozpoznanym nowotworem, jest
chorobą bardzo groźną i niestety bardzo częstą:
stanowi jedną z głównych przyczyn śmierci.
Według statystyk u ludzi występuje pond sto
różnych odmian raka, określanych według
narządów lub tkanek, w których powstają.
STRONA
GŁÓWNA
STRONA
GŁÓWNA
OBJAWY RAKA PROSTATY
trudności z rozpoczęciem oddawania moczu,
 słaby i przerywany strumień moczu
 kroplowe oddawanie moczu
 ból lub pieczenie podczas oddawania moczu
 częstomocz i oddawanie moczu w nocy
 nagła potrzeba oddania moczu (tzw. parcia naglące)
 zaburzenia erekcji
 bóle kostne (ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
kręgosłupa)
 bóle w podbrzuszu
 krew w moczu lub spermie
 chudnięcie, utrata apetytu

STRONA
GŁÓWNA
STRONA
GŁÓWNA
LECZENIE stadium T1–T2
Prostatektomia radykalna, czyli zabieg całkowitego
wycięcia gruczołu krokowego i pęcherzyków
nasiennych z dostępu nadłonowego, kroczowego
lub laparoskopowo.
Ten typ leczenia proponuje się u osób z
przewidywanym co najmniej 10-letnim okresem
przeżycia, czyli zwykle poniżej 75 roku życia.
Powikłaniem tej metody jest:
praktycznie w 50% zaburzenia erekcji wskutek
uszkodzenia naczyń i nerwów;
 nietrzymanie moczu (5-8%);
zwężenie zespolenia pęcherzowo-cewkowego (7%);
 przetoka moczowa;
 śródoperacyjna utrata krwi.


STRONA
GŁÓWNA
LECZENIE stadium T3
Jako uzupełnienie leczenia operacyjnego (lub u osób z
przewidywanym krótkim czasem przeżycia, lub po
wznowie po leczeniu operacyjnym) stosowana
jest radioterapia.
Powikłania:
zapalenie pęcherza moczowego;
 zwężenie dróg moczowych;
 nietrzymanie moczu;
 zapalenie odbytnicy;
 przewlekła biegunka;
 zaburzenia erekcji (rzadziej niż w przypadku leczenia
operacyjnego).

STRONA
GŁÓWNA
LECZENIE stadium T4
Leczenie hormonalne polegające na wytworzeniu blokady
androgenowej, czyli zablokowaniu wpływu androgenów na
komórki raka gruczołu krokowego, co hamuje ich
proliferację i przyspiesza ich apoptozę. Jest to typowy
przykład leczenia paliatywnego, które nie ma wpływu na
długość przeżycia, zmniejsza jedynie objawy
zaawansowanej choroby i poprawia komfort życia.
Blokadę hormonalną można uzyskać dwoma sposobami:
kastracja – obecnie metoda rzadko stosowana;
 stosowanie analogów ganadoliberyn czyli agonistów LHRH.

Działania niepożądane tej metody:
impotencja;
 osteoporoza;
 ginekomastia;
 depresja;
 uderzenia gorąca, wypadanie włosów, zwiększenie ilości
tkanki tłuszczowej;
 niedokrwistość.

STRONA
GŁÓWNA
DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE NASZEJ
PREZENTACJI 
JUSTYNA ŚLEŻYŃSKA
I MARLENA KOWALEWICZ
STRONA
GŁÓWNA
Download