5 najgroźniejszych błędów w rekrutacji i selekcji pracowników

advertisement
5 Najgroźniejszych Błędów w
Rekrutacji i Selekcji Pracowników
RAPORT SPECJALNY
opracowany przez
Trenerów i Konsultantów
Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników
Dowiedz się dlaczego 80% pracowników wykonuje
dzisiaj nieodpowiednią pracę i
co czołowi managerowie świata robią inaczej.
© 2012 Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Szanowni Państwo,
Posiadają Państwo pełne prawa do tej publikacji.
Mogą Państwo rozdawać ją za darmo i przekazywać dowolnie swoim znajomym, kolegom,
przyjaciołom i ludziom na rozwoju których Państwu zależy.
Można także publikować ten materiał w całości w dowolnym medium.
Jest tylko jeden warunek, jaki musi zostać spełniony w tym przypadku – Publikacja musi
pozostać w niezmienionej postaci.
Łącząc wyrazy szacunku.
Pozdrawiam serdecznie,
Przemysław Walter
Międzynarodowy Coach, Trener i Konsultant Zarządzania
Wykładowca na studiach podyplomowych w Katedrze Zarządzania Kadrami
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Spis treści
WSTĘP
Rozdział I:
4
BŁĄD #1
6
Najgroźniejszy błąd w rekrutacji i selekcji pracowników #1
Rozdział II:
BŁĄD #2
10
Najgroźniejszy błąd w rekrutacji i selekcji pracowników #2
Rozdział III:
BŁĄD #3
13
Najgroźniejszy błąd w rekrutacji i selekcji pracowników #3
Rozdział IV:
BŁĄD #4
17
Najgroźniejszy błąd w rekrutacji i selekcji pracowników #4
Rozdział V:
BŁĄD #5
20
Najgroźniejszy błąd w rekrutacji i selekcji pracowników #5
Rozdział VI:
Najważniejsze pytania
22
Rozdział VII:
Nasza odpowiedź
23
Rozdział VIII:
Jak diagnozować talenty?
25
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
WSTĘP
Szanowni Państwo.
Z najnowszych badań wynika, że …
Tylko 20% pracowników twierdzi, że ma możliwość wykorzystywania w pracy
swoich mocnych stron;
5% managerów w Polsce jest zadowolonych ze swoich zarobków;
14 % managerów w Polsce twierdzi, że wykonuje swoją pracę przy 100%
zaangażowaniu i efektywności.
W obliczu tych faktów nie dziwią wyniki badań przeprowadzonych przez firmę
McKinsey & Company, z których wynika że ponad 50 % wszystkich badanych
pracowników deklaruje, że stale poszukuje innej pracy.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Dlaczego pracownicy opuszczają organizacje?
Do najczęstszych przyczyn opuszczania przez pracowników firm należą od lat:
Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie;
Brak możliwości rozwoju;
Brak satysfakcji z wykonywanej pracy.
Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i rola ekspertów w tym zakresie nie
dotyczy jednak statystyk, tylko tego skąd biorą się te niekorzystne tendencje i jak im
skutecznie zapobiegać teraz i w przyszłości?
Wszystkie trzy przyczyny nieplanowanych odejść pracowników z firm biorą swój
początek z nieprawidłowo przeprowadzonego procesu rekrutacji i selekcji pracowników.
Jak od dawna wiadomo, jakość pozyskanych kadr determinuje przyszłą
efektywność i koszt funkcjonowania firmy i w tym sensie ma krytyczny/rozstrzygający
wpływ na jej możliwości rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej.
Steven Taylor autor ksiązki „Employee Retention Handbook” udowodnił, że wydatki
na procesy rekrutacji i selekcji pracowników i związane z nimi wydatki dotyczące
wdrożenia nowego pracownika od trzech do pięciu razy przewyższają koszty
zatrzymania dotychczasowych pracowników i sięgają od 150 % do 250 % ich rocznych
zarobków.
Analiza
skutków
finansowych
odejść
pracowników
w
jednej
z
międzynarodowych korporacji działających w Polsce pokazała, że całkowity koszt rotacji w
przeliczeniu na jeden kontrakt pracownika wynosi aż 34 389 zł.
Dlatego przyjrzyjmy się bliżej 5 Najgroźniejszym Błędom w Rekrutacji i Selekcji
Pracowników, które wpływają na to, że aż 80% decyzji o zatrudnianiu i awansowaniu
pracowników jest błędna i powoduje milionowe ukryte koszty funkcjonowania
organizacji.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
ROZDZIAŁ 1
NAJGROŹNIEJSZY BŁĄD W REKRUTACJI I
SELEKCJI PRACOWNIKÓW #1
Kluczowym błędem, który za razem stanowi źródło i początek wszystkich pozostałych
błędów w rekrutacji i selekcji pracowników jest oparcie systemu zarządzania kadrami na
modelu KOMPETENCJI.
Modne od wielu lat zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach polega
na zastosowaniu pojęcia kompetencji i wyników analizy kompetencji w celach
informacyjnych oraz w celach przeprowadzania procesów rekrutacji i selekcji, rozwoju i
wynagradzania pracowników.
Sama koncepcja zarządzania kompetencjami nie jest może zła, niebezpieczne jest
jednak samo pojęcie/definicja kompetencji. Dlaczego?
Ponieważ jest niezrozumiała i trudna do zastosowania w praktyce zwłaszcza dla osób,
które nie są psychologami, a i Ci ostatni nierzadko spierają się o zakres i rozumienie
poszczególnych pojęć. Wszystko to powoduje, iż co firma to inne pojęcie kompetencji.
Nierzadko miesza się poszczególne komponenty samej definicji takie jak umiejętności i cechy
osobowe, co powoduje bardzo negatywne skutki w zakresie ich rzetelnej oceny w trakcie
procesu selekcji i rozwoju pracowników. A warto podkreślić, że to właściwe rozumienie
kompetencji wpływa na cały dalszy proces doboru kadr, ponieważ wpływa na procesy:
1.
analizy stanowiska pracy,
2.
tworzenia profilu kompetencyjnego,
3.
tworzenia ogłoszenia o pracę,
4.
przyjęcia odpowiednich technik selekcji pracowników,
5.
podjęcia decyzji personalnej o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata,
6.
oceny skuteczności procesu doboru kadr.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Przyjrzyjmy się zatem bliżej dlaczego definicja kompetencji stanowi kluczowy błąd w
procesie rekrutacji i selekcji pracowników.
Od wielu lat istnieją dwie najbardziej popularne definicje kompetencji:
Definicja I
Kompetencja jako potencjał przyczyniający się do osiągnięcia określonych wyników.
„Kompetencja w zakresie wykonywanej pracy to potencjał istniejący w człowieku (na
który składają się charakterystyczne dla tej osoby elementy takie jak: motywacja, cechy
osobowości, umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem w grupie oraz wiedza,
którą ta osoba sobie przyswoiła i którą się posługuje) prowadzący do takiego zachowania,
które przyczynia się do zaspokojenia wymagań na danym stanowisku pracy w ramach
parametrów otoczenia organizacji co z kolei daje pożądane wyniki.” (Boyatzis 1982)
Definicja II
Kompetencja jako zdolność do wykorzystania wiedzy w nowych sytuacjach zawodowych
Takie rozumienie pojęcia kompetencji zrodziło się w Wielkiej Brytanii jako
fundamentalna część procesu opracowywania standardów Państwowej Klasyfikacji Zawodów.
Elementem kompetencji w języku Państwowej Klasyfikacji Zawodów jest opis czegoś, co
ludzie są w stanie zrobić w poszczególnych obszarach pracy. Tutaj nie poddaje się ocenie
stopnia kompetencji lecz raczej podkreśla się to, co ludzie powinni być w stanie zrobić, a nie
to, w jaki sposób powinni to zrobić.
Jeśli przeczytamy uważnie obie definicje i poddamy je analizie krytycznej przestaną
dziwić dane, które przytoczyliśmy na wstępie tego Raportu.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
W przypadku pierwszej definicji zwiera ona niezrozumiałe dla przeciętnego
przedsiębiorcy, dyrektora, managera czy specjalisty określenia i trudne do praktycznej
weryfikacji w tracie formalnego procesu selekcji pracowników. Czym bowiem jest
motywacja czy chodzi o motywację zewnętrzną czy wewnętrzną? O jakie cechy osobowości
chodzi i jak je mierzyć? Jak skutecznie zmierzyć samoocenę związaną z funkcjonowaniem w
grupie?
Druga definicja choć niewątpliwie skupia się na ważnych aspektach ponieważ dotyczy
tego co dana osoba powinna umieć zrobić na danym stanowisku to jednak z praktycznego
punktu widzenia powstaje problem podobny jak w przypadku pierwszej definicji: w jaki
sposób skutecznie to zmierzyć w trakcie procesu selekcji?
Powstaje zatem zasadnicze pytanie. Jeśli koncepcja KOMPETENCJI jest trudna do
praktycznego zastosowania (czego dowodem są wyniki badań Instytutu Gallupa z których
wynika, że aż 80% pracowników twierdzi, że nie ma możliwości wykorzystywania w pracy
swoich mocnych stron) na czym należy oprzeć cały proces rekrutacji i selekcji
pracowników?
Wieloletnie badania najlepszych firm na świecie dowiodły, że managerowie w tych
firmach już dawno odrzucili koncepcję kompetencji na rzecz koncepcji Mocnych stron.
Jak pisze Marcus Buckingham oraz Curt Coffman: „Kompetencje to po części
wiedza, po części umiejętności, a po części talenty. Wrzuca się je na oślep do jednego
worka, a przecież niektórych z nich można się nauczyć łatwo (wiedza, umiejętności), a
innych prawie nie (talenty).”
Jeśli
mówisz o kompetencjach naucz się odróżniać kiedy mówisz o
umiejętnościach, kiedy o wiedzy, a kiedy o talentach, które zmieniać najtrudniej. Nigdy
nie można pomylić talentu z umiejętnościami i wiedzą. Jeśli to się zdarzy można stracić
dużo czasu i pieniędzy podejmując nietrafione decyzje personalne o zatrudnieniu, awansie
czy kierunkach dalszego rozwoju pracowników.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Warto również dodać, iż wyniki tych badań jako pierwsze dostarczyły rzetelnych
informacji na temat jednego najważniejszego i tym samym krytycznego czynnika, który
ostatecznie decyduje o długofalowych sukcesach pracowników w każdej firmie i na
każdym stanowiskach pracy. Tym czynnikiem są Talenty, które wpływają na procesy
komunikacji, motywacji i zachowania pracowników w środowisku pracy.
Wieloletnie, międzynarodowe badania Instytutu Gallupa oraz
Industrial Training
Research Unit w Cambridge dowiodły, że właśnie na tym czynniku – Talentach powinien w
szczególności koncentrować się proces doboru, motywacji, awansowania i rozwoju
pracowników.
ROZWIĄZANIE DLA BŁĘDU #1: ZACZNIJ ODRÓŻNIAĆ UMIEJĘTNOŚCI OD
TALENTÓW!
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
ROZDZIAŁ 2
NAJGROŹNIEJSZY BŁĄD W REKRUTACJI I
SELEKCJI PRACOWNIKÓW #2
Z poprzedniego rozdziału wiedzą już Państwo, że czołowi managerowie świata
odrzucają koncepcję KOMPETENCJI na rzecz Mocnych stron. Wiadomo już także, że to
właśnie Mocne strony, a zwłaszcza jeden z ich składników - Talenty stanowią dla nich punkt
wyjścia do definiowania i tworzenia profilu kompetencyjnego.
Większość managerów tworząc profil kompetencyjny skupia się wyłącznie na
wymogach stanowiska pracy zapominając o dwóch dodatkowych krytycznych wymiarach
jakim są: firma (zwłaszcza jej etap rozwoju oraz kultura organizacyjna) oraz zespół (jeżeli
praca zespołowa stanowi istotny element procesu osiągania celów w firmie).
Czołowi managerowie świata tworząc profil kompetencyjny uwzględniają trzy
poziomy dopasowania pracownika:
1.
Poziom firmy (jej etap rozwoju oraz kultura organizacyjna).
2.
Poziom zespołu;
3.
Poziom stanowiska pracy.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Dlaczego?
1.
Ponieważ wiedzą doskonale, że podobnie jak pory roku działania
ludzkie podlegają przewidywalnym cyklom zmian. Każdy człowiek przechodzi przez
takie okresy jak: Niemowlęctwo, Wczesne dzieciństwo, Wiek zabaw, Wiek szkolny,
Adolescencja, Wczesna dorosłość, Dorosłość i wreszcie Dojrzałość. Na podobnych
zasadach wszystkie przedsiębiorstwa przechodzą przez przewidywalne etapy wzrostu.
Jak opisywał to najbardziej znany ekspert w tej dziedzinie Larry E. Grainer: „W
miarę jak organizacja jest coraz starsza i co raz większa przechodzi ona przez pięć
Etapów Rozwoju, na które składają się cykle ewolucji i rewolucji.” Każdy z pięciu
Etapów wzrostu charakteryzuje się unikalnym kodem działania, każdy powoduje
zmiany w strukturze organizacyjnej, przyjętych systemach i wymaga zupełnie innych
kombinacji mocnych stron a zwłaszcza najważniejszego czynnika – Talentów o
których już wiesz z Rozdziału 2.
2.
Ponieważ doceniają słowa, które wypowiedział ojciec nowoczesnego
zarządzania Peter Drucker: „Mamy właśnie jeden z tych ważnych okresów
historycznych występujących co dwieście, trzysta lat, kiedy ludzie przestają rozumieć
świat, a przeszłość nie wystarcza do wyjaśnienia przyszłości.” Na dowód tego można
podać alarmującą liczbę niepowodzeń, podejmowanych inicjatyw reorganizacyjnych.
Trzy czwarte programów restrukturyzacji, kompleksowego zarządzania jakością,
planowania strategicznego i redukcji zatrudnienia kończy się fiaskiem, albo stwarza na
tyle poważne problemy, że zagrożone bywa dalsze istnienie przedsiębiorstwa, nie
mówiąc już o kosztach, które muszą ponieść pracujący tam ludzie. Z drugiej strony
trudno wymienić chociaż jedną firmę odnoszącą wyjątkowe sukcesy i uważaną za
lidera w swojej branży, która nie odznacza się natychmiast rozpoznawalną kulturą
organizacyjną. W każdej kulturze będą podejmowane zupełnie inne działania mające
doprowadzić organizację do jej sukcesu. Każda kultura organizacyjna wymagać
będzie od pracowników zupełnie innych kombinacji mocnych stron a zwłaszcza
najważniejszego czynnika – Talentów.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
3.
Ponieważ
jak
dowodzą
wieloletnie
badania
nad
zespołami
pracowniczymi istnieją pewne kluczowe elementy decydujące czy zespół osiągnie
ponadprzeciętne wyniki czy nie. Badacze wyróżnili 9 ról, które muszą wystąpić w
zespole, aby mógł on osiągać ponadprzeciętne wyniki. Dodatkowo odkryli, że jeden
człowiek może pełnić maksymalnie trzy role – jedną preferowaną i dwie uzupełniające.
A każda z ról wymagać będzie od pracowników zupełnie innych kombinacji mocnych
stron a zwłaszcza najważniejszego czynnika - Talentów.
Zatem czołowi managerowie świata tworząc profil kompetencyjny nie skupiają
się tylko na wymaganiach stanowiska pracy, ale na trzech poziomach dopasowania
pracownika:
1.
Poziomie firmy (jej etapie rozwoju oraz kulturze organizacyjnej).
2.
Poziomie zespołu;
3.
Poziomie stanowiska pracy.
ROZWIĄZANIE DLA BŁĘDU #2: BADAJ DOPASOWANIE PRACOWNIKA NA 3
POZIOMACH!
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
ROZDZIAŁ 3
NAJGROŹNIEJSZY BŁĄD W REKRUTACJI I
SELEKCJI PRACOWNIKÓW #3
Zanim omówimy najgroźniejszy błąd # 3 w procesie rekrutacji i selekcji pracowników
wykonajmy wspólnie prosty eksperyment.
Proszę odpowiedzieć na pytanie:
Ile jest długopisów w pomieszczeniu w którym właśnie czytają Państwo ten
Raport?
Stop! Stop! Stop! ☺
Założę się, że właśnie zaczęli Państwo rozglądać się dookoła lub w umyśle liczyć
ilość długopisów nieprawdaż?
Założę się również, że nie potrafili Państwo odpowiedzieć na to pytanie od razu?
Prawda?
Dlaczego? I jaki ma to związek ze skutecznym procesem rekrutacji i selekcji
pracowników, a zwłaszcza z najgroźniejszym błędem # 3 w procesie rekrutacji i selekcji
pracowników?
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Załóżmy, że poszukują Państwo aktualnie pracownika na jakieś stanowisko pracy. W
tym celu wykonali Państwo analizę stanowiska pracy, stworzyli opis stanowiska pracy, Meta
Profil KompetencyjnyTM, w końcu stworzyli ogłoszenie o pracę i wykorzystują najlepsze dla
danego stanowiska pracy źródła rekrutacji.
Ile aplikacji powinno przyjść w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, aby
stwierdzili Państwo, że wykonali swoją pracę doskonale?
10? 20? 50? 100?
Kiedy zadajemy to pytanie przedsiębiorcom, dyrektorom i managerom, którzy biorą
udział w naszych szkoleniach najczęściej słyszymy odpowiedź między 50 a 120.
A Państwa odpowiedź to …?
Wróćmy do naszego eksperymentu.
Najprawdopodobniej nie byli Państwo w stanie odpowiedź natychmiast na pytanie ile
długopisów znajduje się w pomieszczeniu w którym czytają ten raport prawda?
Dobrze, pytanie łatwiejsze: proszę wymienić 7 marek producentów długopisów?
Jeśli nie są Państwo sprzedawcami, kolekcjonerami lub pasjonatami długopisów to
założę się, że i to pytanie stanowiło nie lada wyzwanie prawda?
Dlaczego?
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Ponieważ każdy człowiek funkcjonuje w dwóch równoległych światach: świecie
zewnętrznym do którego należą słynne już długopisy oraz w świecie przetworzonym wewnętrznym tworzonym przez nasze zmysły i w tym świecie najprawdopodobniej
pominęli Państwo liczbę długopisów znajdujących się w pomieszczeniu w którym
aktualnie przebywają.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ jak dowodzą badania Georga Millera, który w 1956
roku napisał słynny artykuł „Magiczna liczba 7 plus minus dwa: pewne ograniczenia naszej
zdolności do przetwarzania informacji człowiek w jednej chwili może świadomie
skoncentrować się na 7+- 2 informacjach ze świata zewnętrznego. To właśnie tłumaczy
dlaczego najprawdopodobniej nie byli Państwo w stanie odpowiedź natychmiast na pytanie
dotyczące ilości długopisów w pomieszczeniu, jak również na pytanie o wymienienie 7
producentów długopisów.
Jeśli tak jest, zatem musi istnieć jakiś mechanizm, który decyduje na co zwracamy
uwagę w danej chwili a na co nie.
Odkąd najlepsi konsultanci w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi pozyskali
wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu. Wiedzę na temat subtelnego procesu
tworzenia przez każdego z nas „subiektywnej rzeczywistości – wewnętrznego świata”
wykorzystując wewnętrzne filtry do usuwania, wypaczania i generalizacji informacji, wiemy
jak wykorzystywać tą wiedzę, do tworzenia ogłoszeń o pracę, które zwracają uwagę
dopasowanych kandydatów i odstraszają tych, którzy nie pasują do wymogów stanowiska
pracy. Inaczej mówiąc czołowi managerowie świata wiedza jak przygotować ogłoszenie o
pracę, by niepożądani kandydaci potraktowali je tak jak Państwo wczesnej potraktowali
informację na temat ilości długopisów w pomieszczeniu – po prostu nie zwracali Państwo na
to uwagi.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Spora grupa managerów i specjalistów tworząc ogłoszenia o pracę, tworzy je na
zasadzie „lepu na muchy”. Koloryzuje przesadnie swoją ofertę lub używa sztampowych
określeń typu: praca w młodym dynamicznym zespole, atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
Tworzy je w taki sposób, aby otrzymać jak największą liczbę podań o pracę.
Uważają oni, że im więcej podań przyjdzie tym większa szansa na zatrudnienie
właściwej osoby.
Proszę przypomnieć sobie swoją odpowiedź na pytanie: Ile aplikacji powinno przyjść
w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, aby stwierdzili Państwo, że wykonali swoją pracę
doskonale?
Jaką odpowiedź udzielili Państwo na to pytanie?
To czego nauczyliśmy się od jednego z najwybitniejszych autorytetów w
dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi Michaela Armstronga to to, że „Idealne
ogłoszenie o pracę to takie, na które odpowiada jeden kandydat i to jest kandydat
właściwy.”
Oczywiście jest to stan idealny do którego należy zmierzać w procesie rekrutacji
pracowników, ponieważ oszczędza on czas, energię i pieniądze organizacji.
Dlatego właśnie - hołdując ten koncepcji, czołowi
managerowie
świata
wykorzystują najnowszą wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu i
przygotowują ogłoszenia o pracę zawierające zaawansowane wzorce językowe
odpowiadające talentom wymaganym na danym stanowisku pracy, dzięki czemu
przyciągają do firmy najbardziej dopasowanych kandydatów.
ROZWIĄZANIE DLA BŁĘDU #3: TWÓRZ OGŁOSZENIA O PRACĘ WYKORZYSUJĄC
OSOBOWOŚĆ JĘZYKA DOPASOWANEGO PRACOWNIKA!
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
ROZDZIAŁ 4
NAJGROŹNIEJSZY BŁĄD W REKRUTACJI I
SELEKCJI PRACOWNIKÓW #4
Proszę odpowiedzieć na pytanie:
Jaka jest relacja między tym co robisz aktualnie, a tym co robiłeś w przeszłości?
Będąc w tym miejscu i czytając ten Raport wiedzą Państwo już doskonale, że istnieje
jeden najważniejszy czynnik, który decyduje o długofalowych sukcesach prawników w
każdej firmie i na każdym stanowisku pracy. Czynnik stanowiący klucz do sukcesów
czołowych managerów świata w procesie zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników.
Z Rozdziału 3 wiemy już także, że każdy człowiek funkcjonuje w dwóch
równoległych światach: świecie zewnętrznym oraz w świecie przetworzonym - wewnętrznym
tworzonym przez nasze zmysły. I wiemy również, że w tworzeniu „wewnętrznego świata”
wykorzystujemy wewnętrzne filtry, które decydują na co zwracamy uwagę w danej chwili, a
na co nie.
Te wewnętrzne filtry wpływają na nas znacznie bardziej niż do tej pory mogli Państwo
przewidywać.
Nie tylko decydują o tym, na co zwracamy uwagę w danej chwili , a na co nie – ale
wpływają również bezpośrednio na nasze sposoby oceny, motywacji, emocji, stylu myślenia,
przekonywania, komunikacji i wreszcie nasze zachowania.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
WAŻNE!
Każdy z nas posiada wewnętrzne filtry, które wpływają na nasz sposób oceny,
naszą motywację, emocje, styl myślenia, przekonywania, komunikację i nasze
zachowania.
W tradycyjnym procesie doboru kadr najczęściej wykorzystywaną techniką selekcji
jest wywiad (rozmowa kwalifikacyjna). I choć jego wartość predykcyjna (zdolność do
prawidłowego przewidywania przyszłych sukcesów na danym stanowisku pracy) jest niska to
z uwagi na jego prostotę i niskie koszty jest nadal najpowszechniejszą techniką selekcji
pracowników.
Niska wartość predykcyjna wywiadów wynika z faktu, że większość osób
przeprowadzających wywiad pomija najważniejszy czynnik - Talenty, które decydują o
długofalowych sukcesach pracowników w każdej firmie i na każdym stanowisku pracy.
I choć osoby przeprowadzające selekcję zadają wiele pytań w tym pytania otwarte,
sondujące, hipotetyczne, dotyczące zachowań itd. to jednak zarówno w odpowiedziach jak i w
samych pytaniach pomijają Talenty.
W tradycyjnych rozmowach kwalifikacyjnych
rekruterzy zwracają uwagę na wiedzę, umiejętności, doświadczenie, wykształcenie
pomijając ten czynnik, od którego zależą długofalowe sukcesy pracowników w
organizacji. Oczywiście nie jest to ich wina, wynika to z zawiłości samej koncepcji
kompetencji i braku rozróżniania umiejętności od Talentów
Wróćmy do pytania od którego rozpoczął się ten Rozdział:
Jaka jest relacja między tym co robisz aktualnie, a tym co robiłeś w przeszłości?
Z pozoru pytanie to wydaje się proste i banalne prawda?
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Dodatkowo trudno je zaklasyfikować do którejś z tzw. kategorii obowiązkowych
pytań. A jednak …
To pytanie jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ z odpowiedzi na nie
profesjonalista potrafi m.in.:
1.
wnioskować jak bardzo pracownik jest otwarty na zmiany, a jak bardzo
potrzebuje stabilizacji i rutyny w procesie wykonywania pracy;
2.
przewidywać jak długo pracownik będzie zmotywowany wykonując tą
sama pracę i kiedy może zacząć szukać nowej;
3.
w jaki sposób skutecznie się z nim komunikować i przekonywać go do
naszych argumentów;
4.
w jaki sposób efektywnie nim kierować, by czuł motywację w pracy;
5.
wreszcie przewidywać niektóre istotne jego zachowania w środowisku
pracy.
Pytanie to należy do kategorii Meta PytańTM, ponieważ umożliwia diagnozowanie
Talentów, które jak już wiemy wpływają na sposoby oceny, motywacji, emocji, stylu
myślenia, przekonywania, komunikacji i zachowania pracowników w środowisku pracy.
W
zależności
Kompetencyjnym
TM
od
konkretnych
wymagań
TM
zadając 6-8 Meta Pytań
zawartych
w
Meta
Profilu
profesjonaliści skutecznie diagnozują Talenty
pracowników, bez konieczności używania testów i kwestionariuszy.
ROZWIĄZANIE DLA BŁĘDU #4: ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z META PYTAŃ,
DIAGNOZUJ TALENTY PRACOWNIKÓW I PODEJMUJ DECYZJE PERSONALNE W
OPARCIU O KRYTERIUM DOPASOWANIA!
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
ROZDZIAŁ 5
NAJGROŹNIEJSZY BŁĄD W REKRUTACJI I
SELEKCJI PRACOWNIKÓW #5
Przeprowadzili Państwo analizę stanowiska pracy. Stworzyli opis stanowiska pracy.
Przygotowali Profil Kompetencyjny. Opublikowali ogłoszenie o pracę. Przeprowadzili
selekcję kandydatów. Podjęli decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby.
Uffffffff. Nareszcie koniec☺!
Można być z siebie dumny!
Czy na pewno?
Choć nowy pracownik stawił się do pracy, to jednak nie koniec procesu doboru kadr
dla czołowych managerów świata.
Spora grupa specjalistów właśnie w tym miejscu kończy proces doboru – nie czołowi
managerowie na świecie.
Oni doskonale wiedzą, że choć jest to wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi to jednak
najwięcej pracowników odchodzi z firm w trakcie pierwszych 6 miesięcy pracy. I choć
konwencjonalna mądrość podpowiada nam, że to właśnie w tym okresie pracownikom
powinno najbardziej zależeć – przecież są nowi, powinni chcieć pokazać się z dobrej strony to
jednak badania pokazują, że to właśnie na początku pracy rezygnuje najwięcej pracowników.
Z tych powodów wbrew konwencjonalnej mądrości najlepsze firmy i czołowi
managerowie świata inwestują czas i wysiłki w proces skutecznego wprowadzenia nowo
zatrudnionego pracownika w strukturę organizacyjną firmy.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Każdy proces zmian, dostosowywania jest dla człowieka trudny i złożony, dlatego w
interesie organizacji leży, aby ten etap został przeprowadzony umiejętnie i sprawnie.
Skuteczny proces wprowadzania pracowników do organizacji ma cztery cele:
1. ułatwienie początkowych etapów pracy, na których wszystko wydaje się
nowej osobie obce i nieznane,
2. szybkie wykształcenie u nowych pracowników przyjaznej postawy
wobec przedsiębiorstwa i skłonności do pozostania w organizacji,
3. uzyskanie w jak najkrótszym czasie efektywnych wyników pracy
nowego pracownika,
4. zmniejszenie
prawdopodobieństwa
szybkiego
odejścia
nowego
pracownika z organizacji.
Na etapie wprowadzenia pracownika do pracy, należy pamiętać, że każdy
profesjonalny manager musi wiedzieć 4 rzeczy, o swoich pracownikach, aby skutecznie nim
kierować i pomóc im w procesie adaptacji w środowisku pracy:
4 rzeczy, które każdy manager musi wiedzieć o swoich pracownikach:
1.
Mocne i słabe strony pracownika
2.
Style komunikacji
3.
Włączniki – Co go motywuje
4.
Preferowane style uczenia się
ROZWIĄZANIE DLA BŁĘDU #5: PAMIĘTAJ O PROCESIE WPROWADZENIA
DO PRACY I ZARZĄDZAJ PRACOWNIKAMI WYKORZYSTAJĄC 4 RZECZY, KTÓRE
MUSISZ WIEDZIEĆ O KAŻDYM Z NICH!
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
ROZDZIAŁ 6
NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA
Współpracując z managerami z 6 krajów i omawiając z nimi wyniki naszych badań i
obserwacji, którymi podzieliliśmy się w tym Raporcie zaobserwowaliśmy, że większość z
managerów z którymi rozmawialiśmy zadawała nam dodatkowe pytania, z których 10
powtarzało się najczęściej. Oto one:
1. Czym jest mocna strona?
2. Jak właściwie odróżniać umiejętności od talentów?
3. Jak odkryć aktualny etap rozwoju organizacji?
4. Jak odkryć aktualną kulturę organizacyjną firmy?
5. Jak zbudować profil kompetencyjny uwzględniający 3 poziomy dopasowania?
6. Jak
tworzyć skuteczne ogłoszenia o pracę, wykorzystujące Osobowość Języka
dopasowanego pracownika, które przyciągają właściwych kandydatów?
7. Ile jest Meta PytańTM?
8. Jak skutecznie diagnozować Talenty pracowników bez konieczności używania
testów?
9. Jak skutecznie zaplanować proces wprowadzenia do pracy?
10. Jak uzyskać informacje na temat 4 rzeczy, które musi wiedzieć o pracownikach każdy
manager, aby skutecznie nimi kierować?
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
ROZDZIAŁ 7
NASZA ODPOWIEDŹ
Szanowni Państwo,
Badana naukowe potwierdzają, że za dwa i pół roku połowa naszej obecnej wiedzy będzie
zdezaktualizowana. To oznacza, że po pięciu latach większość z tego co wiedzą Państwo i co
potrafią dziś będzie bezużyteczna.
Słynny Amerykański trener koszykówki Pat Riley powiedział kiedyś: Jeśli nie posuwasz się
do przodu, cofasz się.
A słynny amerykański prezydent Bill Clinton powtarzał swoim rodakom: to oczywiste, że
wasze sukcesy i wasze zarobki będą zależały od waszej wiedzy.
Z tych właśnie powodów zadecydowaliśmy się podzielić z Państwem naszymi
doświadczeniami i opublikować ten Raport Specjalny.
Naszym celem jest dostarczać naszym klientom najnowsze i najskuteczniejsze narzędzia i
techniki zarządzania zasobami ludzkimi.
Chcieliśmy również zwrócić Państwa uwagę na 5 Najgroźniejszych błędów w rekrutacji i
selekcji pracowników, które powodują fakt, że aż 80% pracowników nie ma możliwości
wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron.
Mamy nadzieję, że wiedza to okaże się dla Państwa równie przełomowa jak okazała się dla
nas i naszych klientów.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Słynny Amerykański milioner Donald Trump powiedział kiedyś, że za każdym razem kiedy
uczymy się czegoś nowego zaczyna się nowy początek.
Każdego dnia otrzymujemy kilkadziesiąt maili z pytaniami jak skutecznie diagnozować i
zarządzać talentami w organizacji?
Dla tych z Państwa, którzy chcą dołączyć do Nowej Generacji Profesjonalistów: Dyrektorów,
Managerów i Specjalistów, i chcą skutecznie diagnozować i zarządzać talentami swoimi i
swoich pracowników, zamieszczamy informacje na temat Certyfikowanych szkoleń z Meta
Rekrutacji i Selekcji Pracowników.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników TM
Certyfikowane szkolenie dla Profesjonalistów
„Poszukiwanie talentów to pierwsze i najważniejsze zadanie managera.”
John Wooden
Dla kogo:
Szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja
Pracowników TM to szkolenie dla Nowej
Generacji Dyrektorów, Managerów,
Specjalistów HR, Doradców Personalnych,
Doradców Zawodowych i wszystkich
zainteresowanych zdobyciem
zaawansowanych umiejętności, skutecznego
diagnozowania potencjału pracowniczego i
NAJWAŻNIEJSZEGO CZYNNIKA –
TALENTÓW, w procesie rekrutacji i selekcji
pracowników.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Czym wyróżnia się ta oferta?
Proponujemy Ci najbardziej zaawansowane narzędziowo szkolenie z rekrutacji i
selekcji pracowników w Polsce. Jako jedyny Instytut szkolimy Prezesów, Dyrektorów,
Managerów jak skutecznie diagnozować talenty pracowników w czasie krótszym niż 1 h
bez konieczności używania jakichkolwiek testów.
Nasze podejście jest holistyczne. Łączymy wiedzę z psychologii, neurologii oraz
zarządzania. Dzięki temu nasz Program jest kompleksowy, spójny i głębszy niż
tradycyjne szkolenia z rekrutacji i selekcji pracowników.
Otrzymujesz Certyfikat który jest formalnym potwierdzeniem i gwarancją posiadania
zaawansowanych umiejętności diagnozowania talentów w procesie rekrutacji i selekcji
pracowników. Uprawnia on do posługiwania się zaawansowanymi technologiami i
narzędziami oceny potencjału pracowniczego na rynku krajowym i zagranicznym.
Liczba uczestników szkolenia jest ściśle ograniczona, co daje Tobie wyjątkowy czas i
przestrzeń na zdobywanie wiedzy i umiejętności, doświadczanie całego procesu,
praktyczne ćwiczenie poznawanych narzędzi, Twoje pytania i twórczą dyskusję.
Jeśli jesteś coachem lub doradcą zawodowym to szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja
Pracowników jest inwestycją w Twoją skuteczność w pomaganiu klientom na rynku.
Jeśli jesteś Dyrektorem, Managerem, Specjalistą i podejmujesz decyzje o zatrudnianiu,
awansowaniu i rozwoju pracowników poznanie tej Metodologii to klucz do
skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.
GWARANTUJEMY CI 3 dni pełne twórczego zaangażowania w trakcie których
zaczniesz rozumieć zachowania Twoich pracowników, klientów, dostawców, szefa,
współpracowników, znajomych, dzieci. Nauczysz się diagnozować i przewidywać
zachowania innych i wykorzystywać ich naturalny potencjał w procesie osiągania celów
indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Cele szkolenia:
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników – Nabycie umiejętności i postaw do
samodzielnego diagnozowania potencjału pracowniczego i talentów w procesie
rekrutacji i selekcji pracowników.
Nabycie umiejętności kompleksowej Meta Analizy Stanowiska Pracy TM,
umożliwiającej określanie szerokiego kontekstu wykonywania zadań i sporządzania
kompletnej listy wymagań osobowych stanowiska pracy.
Nabycie umiejętności precyzyjnego rozróżniania umiejętności od talentów w procesie
zarządzania zasobami ludzkimi.
Nabycie umiejętności tworzenia Meta Profilu Kompetencyjnego TM na przykładzie
konkretnych stanowisk pracy.
Nabycie umiejętności konstruowania Meta Ogłoszeń o Pracę TM, wykorzystujących
najnowszą wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, umożliwiających
przyciąganie do firmy najlepszych pracowników.
Opanowanie najskuteczniejszych technik Meta Selekcji Pracowników,
wykorzystywanych przez czołowych managerów i specjalistów świata.
Opanowanie zaawansowanych technik Meta Selekcji Pracowników (Meta Pytań TM,
Analizy Predykatów TM, Ukrytej Analizy Predykatów TM), umożliwiających skuteczne
diagnozowanie talentów w czasie krótszym niż 1 godzina bez konieczności używania
testów i kwestionariuszy.
Trening umiejętności oceny kompetencji i diagnozowania potencjału pracowniczego, w
zaawansowanych symulacjach biznesowych.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Program Szkolenia:
I. Co czołowi managerowie świata robią inaczej? – Zasady rekrutacji i selekcji
pracowników wykorzystywane przez czołowych managerów i specjalistów świata
•
Dlaczego 80% pracowników pracuje dzisiaj na niewłaściwych stanowiskach pracy?
•
Czym różnią się umiejętności od talentów?
•
Zasady zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników wykorzystywane przez
czołowych managerów i specjalistów świata.
II. Praktyka biznesowa: Nabycie umiejętności wykorzystywania najskuteczniejszych
pytań rekrutacyjnych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników
•
Przegląd najskuteczniejszych pytań selekcyjnych, od pytań biograficznych,
sondujących po hipotetyczne i odwołujące się do zachowań.
•
Określenie zalet i wad każdego typu pytań.
•
Wartość predykcyjna i użyteczność poszczególnych pytań rekrutacyjnych, w procesie
oceny kompetencji i diagnozowania potencjału pracowniczego.
•
Praktyczne ćwiczenia - Skuteczne wykorzystywanie pytań rekrutacyjnych w procesie
selekcji pracowników.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
III. Talenty – NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK, na którym opierają proces rekrutacji i
selekcji pracowników czołowi managerowie i specjaliści świata
•
Czym są Talenty?
•
Jak definiują Talenty czołowi
managerowie i specjaliści
świata?
•
Talenty i ich wpływ na procesy
myślenia, oceny, komunikacji,
motywacji i zachowania
pracowników w środowisku
pracy.
IV. Praktyka biznesowa: Nabycie zaawansowanych umiejętności diagnozowania
Talentów bez testów w procesie Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników.
•
Charakterystyka 48 Talentów
•
Meta Pytania TM – najskuteczniejsze pytania rekrutacyjne, umożliwiające
diagnozowanie Talentów w czasie krótszym niż 1 h, bez konieczności używania
testów i kwestionariuszy.
•
Wzorce identyfikacji Talentów – wzorce diagnozowania każdego z 48 Talentów w
procesie Meta Selekcji Pracowników.
•
Praktyczne ćwiczenia – Zaawansowane symulacje i diagnozowanie Talentów w
procesie Meta Selekcji Pracowników.
•
Praktyczne ćwiczenia – Zaawansowane umiejętności diagnozowania wielu Talentów
w odpowiedzi na jedno Meta PytanieTM.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
V. Praktyka biznesowa – Nabycie umiejętności Meta Analizy Stanowiska Pracy TM
•
2 – etapowa Procedura kompleksowej Meta Analizy Stanowiska PracyTM.
•
Określanie szerokiego kontekstu wykonywania zadań na analizowanym stanowisku
pracy: cel, zakres współpracy, podległość, czynniki motywujące, demotywujące,
środowiskowe, podstawowe obowiązki na stanowisku pacy.
•
Szczegółowa analiza i szeroki kontekst każdego z obowiązków wraz z kryteriami
behawioralnymi.
•
Kompletna analiza potrzebnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zadań w ramach każdego obowiązku.
•
Umiejętność przekładania kompetencji na wymagane Talenty.
•
Określanie Talentów koniecznych do osiągania sukcesów na danym stanowisku pracy.
•
Praktyczne ćwiczenia – Meta Analiza Stanowiska Pracy TMna przykładach
konkretnych stanowisk pracy.
VI. Praktyka biznesowa: Nabycie umiejętności konstruowania Meta Profilów
Kompetencyjnych TM
•
Zasady tworzenia Meta Profilu Kompetencyjnego TM.
•
7-puktowy Meta Plan TM jako podstawa tworzenia kompletnego Meta Profilu
Kompetencyjnego TM.
•
Praktyczne ćwiczenia – Tworzenie Meta Profilu Kompetencyjnego TM
zawierającego kompletne wymagania osobowe na przykładach konkretnych stanowisk
pracy.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
VII. Praktyka biznesowa: Meta Rekrutacja Pracowników – Nabycie umiejętności
tworzenia Meta Ogłoszeń o Pracę TM i przyciągania do firmy najlepszych pracowników
•
Osobowość Języka – Poznanie wzorców Osobowości Języka i ich wpływu na proces
postrzegania, oceny, emocji, stylu komunikacji i przekonywania pracowników w
środowisku pracy.
•
Procedura tworzenia Meta Ogłoszeń o Pracę TM z wykorzystaniem wzorców
Osobowości Języka.
•
Praktyczne ćwiczenia – Ocena i konstruowanie Meta Ogłoszeń o Pracę TMna
konkretne stanowiska pracy.
VIII. Meta Selekcja Pracowników.
•
Skuteczna procedura Meta Selekcji Pracowników.
•
Przegląd najskuteczniejszych metod i technik selekcji pracowników.
•
Rodzaje wywiadów selekcyjnych i ich wartość predykcyjna: wywiad biograficzny,
odwołujący się do czynników oceny, sytuacyjny, behawioralny.
•
Wybór i optymalizacja metod i technik Meta Selekcji Pracowników w zależności od
wymagań osobowych stanowiska pracy.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
IX. Praktyka biznesowa: Nabycie zaawansowanych umiejętności Meta Selekcji
Pracowników umożliwiających skuteczne diagnozowanie talentów na odległość
•
Zaawansowane wykorzystywanie Meta
Pytań TM w procesie Meta Selekcji
Pracowników.
•
Zastosowanie Analizy Predykatów TM i
diagnozowanie Talentów w
dokumentach aplikacyjnych oraz w
zwykłej rozmowie.
•
Zastosowanie Ukrytej Analizy
Predykatów TM i diagnozowanie
Talentów na długo przed zaproszeniem
osoby na wywiad selekcyjny.
•
Praktyczne ćwiczenia – Zaawansowane
symulacje diagnozowania talentów w
dokumentach aplikacyjnych, zwykłej
rozmowie oraz na długo przed
zaproszeniem osoby na formalny wywiad selekcyjny.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
X. Meta Wywiad Selekcyjny TM
•
Etapy Meta Wywiadu Selekcyjnego TM.
•
Savoir-vivre – czyli dbałość o wizerunek firmy w procesie selekcji pracowników.
•
Organizacja czasu i przestrzeni (psychogeografia) w trackie Meta Wywiadu
Selekcyjnego TM.
•
Diagnoza wiedzy, umiejętności i doświadczenia w trakcie Meta Wywiadu
Selekcyjnego TM.
•
Wykorzystywanie Meta Pytań TM i diagnozowanie Talentów w procesie Meta
Wywiadu Selekcyjnego TM.
•
Zaawansowane umiejętności komunikacyjne (Systemy Reprezentacji, Pacing,
Mirroring Leading), ułatwiające diagnozowanie potencjału pracowniczego.
•
Najczęściej popełniane błędy w trakcie Meta Wywiadu Selekcyjnego TM: Efekt
podobieństwa, Rogu, Aureoli, Zawiedzionych oczekiwań, Krótkiej pamięci, Nastroju.
XI. Praktyka biznesowa: Nabycie umiejętności przeprowadzania Meta Wywiadu
Selekcyjnego i skutecznego diagnozowania talentów i potencjału pracowniczego
•
Praktyczne ćwiczenia - Zaawansowane symulacje Meta Wywiadu Selekcyjnego TM
na przykładzie konkretnych stanowisk pracy.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Certyfikacja:
Uczestnicy szkolenia Meta Rekrutacja i
Selekcja Pracowników po zdanym egzaminie
otrzymują Certyfikat jego ukończenia. Jest
on formalnym potwierdzeniem i gwarancją
posiadania zaawansowanych umiejętności
diagnozowania talentów w procesie rekrutacji i
selekcji pracowników. Uprawnia on do
posługiwania się zaawansowanymi
technologiami i narzędziami oceny potencjału
pracowniczego na rynku krajowym i
zagranicznym.
Jaka jest logistyka szkolenia:
Szkolenie z Meta Rekrutacji i Selekcji
Pracowników prowadzone jest na wielu
poziomach z użyciem zaawansowanych
technologii trenerskich, dzięki czemu
zdobędziesz potrzebną wiedzę, umiejętności,
narzędzia, techniki i postawy.
Szkolenie trwa 3 dni w godzinach 9 – 17.
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy
znajdą Państwo na stronie:
http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/rekrutacja-pracownikow-szkolenieselekcja-szkolenia/
Zaawansowane umiejętności diagnozowania talentów 70% taniej!
Szkolenie Meta Rekreacja i Selekcja Pracowników oferujemy również w wersji video. Z
uwagi na to, że całe szkolenie dostępne jest online – inwestując zaledwie 1270 zł każda
firma może udostępnić to szkolenie – za darmo wybranym bądź wszystkim swoim
pracownikom. Co oznacza, że każda firma bez względu na wielkość może przeszkolić
wszystkich swoich pracowników z zaawansowanych technik diagnozowania i
zarządzania talentami w organizacji inwestując zaledwie 1270 zł.
Szczegóły szkolenia i formularz zamówienia znajdą Państwo na stronie:
http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/meta-rekrutacja-i-meta-selekcjapracownikow-szkolenie-online/
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Eksperci i Specjaliści o Naszych Szkoleniach:
„Oferta szkoleń z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników zasługuje na wyraźne podkreślenie
unikatowości zaprezentowanych treści i wiedzy na temat nowoczesnego podejścia do zarządzania
zasobami ludzkimi. Program merytorycznie jest bardzo spójną całością przedstawioną jako metasystemowy proces analizy i procesów pozyskiwania kadr do organizacji.
Gorąco polecam ten zaawansowany program szkoleń stworzony przez firmę Meta Rekrutacja i
Selekcja Pracowników, ponieważ jest to nowocześnie i profesjonalnie przygotowana oferta wsparcia
pracowników działu HR z zakresu tematyki, która zawsze w praktyce organizacyjnej firm musi być
uzupełniania i uaktualniania.
Firma Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników to wie i produkt jaki przygotowali pokazuje, że
potrafią to robić na najwyższym światowym poziomie.”
dr Tomasz Kawka
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników
www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl |[email protected] | tel.: 022 257-14-44 | mobile: +48 603-46-81-46
Download