Audyt i przegląd konserwacyjny systemu sterowania rozsuwanego

advertisement
wizytówka systemu
Audyt i przegląd konserwacyjny systemu sterowania rozsuwanego
mostu w Darłowie
Most rozsuwany w Darłowie jest jedynym mostem tego typu na
terenie Polski, jest on efektem przebudowania w latach
osiemdziesiątych zwodzonego mostu na rzece Wieprzy.
Darłowski most rozsuwany odgrywa istotną rolę w życiu
mieszkańców tego nadmorskiego kurortu, z jednej strony łącząc
Darłówko Zachodnie ze Wschodnim, z drugiej - stanowiąc
połączenie z najpopularniejszym w Polsce całorocznym portem
wędkarskim oraz mariną dla żeglarzy.
Użytkownik systemu:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie
Wykorzystane produkty:
 GE Intelligent Platforms:
 VersaMax Micro
Most otwierany jest co godzinę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając kutrom
rybackim wypływanie na połów dorszy, służbom ratowniczym - na patrolowanie morza, a latem
zapewniając atrakcję dla turystów korzystających ze stylizowanych historycznych statków
wycieczkowych.
Potrzeby
Firma Instalatorstwo Elektryczne Roman Białk od ponad 10 lat zajmuje się obsługą, eksploatacją
oraz utrzymaniem mostu. Mając na uwadze to, że ostatnia modernizacja mostu została
przeprowadzona w 2001 roku, zarządca mostu zlecił firmie ASTOR analizę stanu obecnego układu
napędowego mostu rozsuwanego w Darłowie, w celu zdiagnozowania potencjalnych zagrożeń oraz
zaproponowania rozwiązań zapewnianiających długotrwałą i niezawodną pracę wszystkich
urządzeń kontrolnych i sterujących.
Realizacja
Audyt polegał przede wszystkim na przeanalizowaniu stanu obecnego systemu automatyki, w tym
szczegółowej diagnostyce dwóch ponad 10-letnich sterowników VersaMax Micro firmy GE
Intelligent Platforms. Dokładnej analizie poddano stan baterii sterowników, wykorzystania pamięci
wewnętrznej oraz poprawność działania aplikacji i sprawność układów wejść/wyjść. W trakcie
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 1 z 2
wizytówka systemu
audytu przeprowadzono również kontrolę stanu i algorytmu pracy przemienników częstotliwości,
kilkunastu czujników zbliżeniowych oraz układów zasilania układu napędowego.
Korzyści
Przeprowadzone działania diagnostyczne pozwoliły na zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń
w dalszej eksploatacji systemu sterowania mostem. Wymieniono zasilacze w układach
napędowych oraz zasugerowano wymianę przemienników częstotliwości, które prawie osiągają
próg żywotności zadeklarowany przez producenta. W celu eliminacji nieprzewidzianych zdarzeń
w przyszłości wykonano również dla zarządcy kopię zapasową obecnie pracujących algorytmów
sterowania mostem.
Przeprowadzony audyt ma niewątpliwie bardzo duży wpływ na zwiększenie dostępności
i niezawodności systemów sterowania mostem.
„Jako firma zarządzająca mostem rozsuwanym w Darłowie zastaliśmy system sterowania sprzed
10 lat. Po przeprowadzonym przez ASTOR audycie mamy pewność, że system będzie pracował
sprawnie i nieprzerwanie przez kolejne lata. Konsultanci wskazali nam również potencjalne
zagrożenia w funkcjonowaniu pozostałych podzespołów układu napędowego oraz propozycje ich
eliminacji.” – podsumowuje Roman Białk, właściciel firmy Instalatorstwo Elektryczne Roman Białk.
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 2 z 2
Download