System lokalizacji w terminalach kontenerowych za pomocą DGPS

advertisement
wizytówka systemu
System lokalizacji w terminalach kontenerowych za pomocą DGPS oraz
radiomodemów
Użytkownik systemu:
SAVCOR ONE
Lokalizacja z pomocą DGPS jest techniką stosowaną
Wykorzystane produkty:
powszechnie w portach, składach kontenerów i terminalach
 Satel:
transportu lądowego. Firma SAVCOR ONE, członek fińskiej grupy
 Satelline-2ASxE
SAVCOR, stworzyła i sprzedaje na całym świecie nowoczesny
system zarządzania dla terminali informujący o położeniu kontenerów.
Założenia
Koncepcja firmy SAVCOR opiera się na czterech zasadach:
 lokalizacja DGPS uzupełniona dedykowanymi sensorami położenia,
 komunikacja bezprzewodowa,
 urządzenia przenoszące kontenery wyposażone w cyfrowe mapy pokładowe
 skuteczne przekazywanie informacji.
Dokładne określenie położenia
System informowania o położeniu kontenerów (CPIS) firmy SAVCOR zbudowany jest z modułów
funkcjonalnych. Sercem systemu jest moduł AccuPack określający położenie. Lokalizacja DGPS
dokonywana jest za pomocą stacji bazowej GPS zlokalizowanej w centrum placu przeznaczonego
do składowania. Każdy podnośnik bramowy (lub inne urządzenie do przenoszenia kontenerów)
pracujący na placu składowym jest wyposażony w urządzenie do lokalizacji GPS oraz radiomodem
Satelline−2ASxE. Stacja bazowa komunikuje się z dźwigami za pomocą Satelline.
Rysunek 1. System informowania o położeniu kontenerów
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 1 z 2
wizytówka systemu
Podstawowe urządzenie GPS może określić położenie kontenera z dokładnością do 10÷20 m. Dla
potrzeb terminalu kontenerowego taka dokładność nie jest jednak wystarczająca. Znając dokładne
usytuowanie stacji bazowej, system DGPS wylicza korektę położenia dla każdego z przenośników
(CHE). Informacja ta jest nieustannie (5 razy na sekundę) przekazywana do przenośników za
pomocą radiomodemów Satelline. W rezultacie każdy przenośnik zna przez cały czas swoje
położenie z dokładnością do 10÷50 cm. Nawet jednak tak daleko posunięta precyzja, osiągnięta
dzięki technice DGPS, nie jest wystarczająca przy niektórych operacjach przenoszenia kontenerów.
Z tego powodu przenośniki zostały wyposażone w dodatkowe czujniki położenia, które ułatwiają
określenie położenia każdego przenośnika z dokładnością do kilku centymetrów.
Od współrzędnych do informacji dla użytkownika
Aby przewieźć kontener na placu składowym, kierowca przenośnika musi znać dokładnie miejsce, z
którego ma zabrać kontener i miejsce, w którym ma go postawić. Aktualne położenie każdego
kontenera jest widoczne na ekranie w formie mapy cyfrowej. Aby nie zajmować niepotrzebnie
pasma częstotliwości i uniknąć zbędnego przekazywania informacji o położeniu pomiędzy
dyspozytornią i pojazdami, każdy przenośnik posiada własny procesor danych i własną mapę
cyfrową. Każdy ruch przenośnika lub przesunięcie kontenera jest zarejestrowane w bazie danych
stanowiącej cześć oprogramowania do zarządzania terminalem w systemie C−PIS.
Informacja o położeniu służy nie tylko kierowcy przenośnika. Umożliwia ona również
dyspozytorowi ocenę sytuacji na placu składowania i ruchów przenośników w czasie rzeczywistym.
Logistyczne informacje o położeniu kontenerów są również udostępnione odbiorcom końcowym.
Sieć radiomodemowa pracuje niezależnie
Na dużym placu składowania pracuje często ponad sto pojazdów przewożących kontenery. Każdy
przenośnik jest wyposażony w radiomodem Satelline−2ASxE. Radiomodemy typu "slave"
otrzymują nieustannie dane dotyczące korekty położenia od radiomodemu Satelline typu
"master", połączonego ze stacją bazową GPS. Ponieważ zasięg kontaktu bezpośredniego w sieci
Satelline wynosi co najmniej kilka kilometrów, jedna stacja bazowa wystarcza normalnie do
obsłużenia całej powierzchni placu składowego.
Aby umożliwić precyzyjne sterowanie, korekta położenia każdego przenośnika jest uaktualniana
pięć razy na sekundę. Przekazywanie takiej ilości danych za pośrednictwem podstawowej sieci
komunikacyjnej C−PIS byłoby trudne i ryzykowne. Z tego powodu sieć Satelline jest całkowicie
niezależna od pozostałego systemu komunikacji.
Będąc dopełnieniem techniki DGPS służącej do określania położenia roboczego, radiomodemy
Satelline stanowią małe, ale istotne ogniwo łańcucha logistycznego transportu kontenerowego.
Opracowano na podstawie materiałów firmy Satel Oy
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 2 z 2
Download