System telemetrii i monitoringu węzłów cieplnych miasta w

advertisement
wizytówka systemu
System telemetrii i monitoringu węzłów
w przedsiębiorstwie Miejskie Sieci Cieplne
w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Na potrzeby przedsiębiorstwa MSC Zduńska Wola, stworzono
w 2009 roku aplikację wizualizacyjną w oprogramowaniu
Wonderware InTouch, która wraz z rozwojem Systemu
Monitoringu będzie rozszerzana o kolejne punkty odczytu
danych.
cieplnych
miasta
Użytkownik systemu:
Miejskie Sieci Cieplne
w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Wykorzystane produkty:
 Wonderware:
 InTouch
 Historian
 GE Intelligent Platforms:
 VersaMax
Realizacja
W pierwszym etapie system umożliwiał obsługę 3000 zmiennych.
W międzyczasie, z uwagi na szybki wzrost i rosnącą liczbę obiektów podłączanych do systemu,
licencję rozbudowano. Na ekranie komputera na stanowisku dyspozytora są wyświetlane na
bieżąco pomiary z węzłów cieplnych (rys.1), komory rozdzielczej (rys.2) oraz parametry ciepła
dostarczonego z elektrociepłowni (EC) (rys.3).
Rys. 1. Pomiary z węzłów cieplnych
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 1 z 4
wizytówka systemu
Rys.2. Pomiary z komory rozdzielczej
Rys. 3. Parametry ciepła dostarczonego z elektrociepłowni
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 2 z 4
wizytówka systemu
Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy obiektami a systemem telemetrii i monitoringu
jest sieć Ethernet, przy zastosowaniu istniejącej sieci telewizji kablowej. Zastosowanie sieci
Ethernet pozwala na łatwą rozbudowę systemu i dodawanie kolejnych obiektów bez większych
nakładów finansowych. W obiektach, w których nie ma dostępu do w/w sieci, zastosowano
łączność z wykorzystaniem sieci GPRS. W przypadku komór ciepłowniczych zastosowano łącze
kablowe, a w przyszłości rozważa się łączność za pomocą urządzeń WiFi.
Do odczytu parametrów sieci ciepłowniczej wychodzącej z Elektrociepłowni, przewidziano
sterownik GE Intelligent Platforms serii VersaMax. Odczytywane dane dotyczące: ciśnień sieci
ciepłowniczej (dyspozycja), temperatur, licznika energii cieplnej, wodomierzy uzupełniających zład,
są przesyłane przez łącze WiFi pomiędzy EC a siedzibą MSC. Sieć i łącze WiFi pozwala na
prowadzenie szybkiej i nieodpłatnej transmisji danych. Do odczytu pomiarów z komory
ciepłowniczej znajdującej się tuż przy budynku MSC przewidziano montaż sterownika PLC
umieszczonego w szafie sterowniczej, który posiada własne oprogramowanie sterujące
umożliwiające odczyt i przesyłanie danych do systemu wizualizacji Wonderware InTouch.
W systemie wykorzystano trzy rodzaje regulatorów pracujących na węzłach cieplnych: ECL
COMFORT 300 firmy Danfoss oraz Trovis 5576 albo Trovis 5579 firmy Samson. Wszystkie
zastosowane regulatory i sterowniki działają autonomicznie i nie wymagają pracy systemu
wizualizacji. W przypadku wyłączenia komputera z aplikacją Wonderware InTouch, poszczególne
węzły nadal realizują swoją pracę zgodnie z ostatnio wprowadzonymi parametrami.
Dane odczytane z regulatorów i ciepłomierzy są udostępniane poprzez dedykowany moduł
internetowy oraz ekran systemu monitoringu. Konfiguracja sieci internetowej do odczytu
regulatorów węzłów ciepłowniczych ze względów bezpieczeństwa stanowi sieć zamkniętą ze
stałymi i niepublicznymi numerami IP. Dostęp do regulatorów jest możliwy ze stacji wizualizacyjnej
Wonderware InTouch lub po podłączeniu się do sieci internetowej o parametrach zgodnych
z parametrami modułów Trovis WEB.
Korzyści
Uruchomienie wizualizacji węzłów cieplnych pozwoliło przede wszystkim skrócić czas reakcji na
awarie. Rozwijająca się na bieżąco wizualizacja kolejnych węzłów cieplnych pozwala efektywnie
zarządzać całą infrastrukturą oraz monitorowanymi parametrami. Dążenie do minimalizacji
kosztów wpłynęło pozytywnie na skrócenie czasu reakcji na awarie oraz właściwe przydzielenie
zasobów do ich obsługi.
Zastosowanie systemu wizualizacji pomaga również w kontaktach z odbiorcami - pozwalając na
poprawne oszacowanie, zamówienie oraz kontrolowanie parametrów pracy węzłów np. mocy
zamówionej. Odczyt parametrów pracy liczników energii cieplnej daje niewątpliwe korzyści
bieżącej kontroli i skraca czas od chwili odczytu do etapu fakturowania. Jednocześnie poprzez
wizualizację pracy źródła ciepła tzn. EC oraz komór ciepłowniczych, otrzymujemy całościowy obraz
poprawności działania systemu ciepłowniczego miasta Zduńskiej Woli.
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 3 z 4
wizytówka systemu
Rozbudowa systemu wizualizacji Wonderware InTouch o profesjonalne narzędzie do archiwizacji
danych (przemysłową bazę danych Wonderware Historian), niewątpliwie zwiększyła
funkcjonalność systemu o zaawansowane tworzenie profesjonalnych zestawień i raportów.
Niniejsze narzędzia zwiększyły możliwości prowadzenia analiz dla kluczowych parametrów
potrzebnych do oszacowania poprawności gospodarowania zasobami firmy w zakresie sprzedaży
energii cieplnej.
Paweł Kowalewski
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 4 z 4
Download