System komunikacji wózków transportowych

advertisement
wizytówka systemu
System komunikacji wózków transportowych
Użytkownik systemu:
Firma Rocla Robotruck Oy z Finlandii jest jednym z czołowych Rocla Robotruck
światowych
producentów
pojazdów
sterowanych
automatycznie (AGV), wykorzystywanych do przewożenia Wykorzystane produkty:
materiałów w różnych sektorach przemysłu. Wysoki stopień  Satel:
 Satelnode
zautomatyzowania niezbędny do zarządzania zespołem wózków
 Satelcode
wiąże się z przetwarzaniem dużej ilości danych i wymaga
skomplikowanego oprogramowania oraz godnych zaufania
urządzeń do bezprzewodowej komunikacji. Od ponad dziesięciu lat Rocla Robotruck
współpracuje z firmą Satel, produkującą zaawansowane technologicznie urządzenia do radiowej
transmisji danych wykorzystywane w urządzeniach Robotruck.
Charakterystyka produktu
Oferta firmy Rocla obejmuje zarówno wózki magazynowe z kierowcą, jak i pojazdy sterowane
automatycznie, przeznaczone do przewożenia najróżniejszych ładunków o ciężarze od 30 kg aż do
40 ton. Do sterowania pojazdami automatycznymi w halach produkcyjnych i magazynach
wykorzystuje się obecnie trzy typy systemów. Najstarszy, wykorzystujący zjawisko indukcji, polega
na umieszczeniu w podłodze przewodów elektrycznych. Inna często stosowana metoda nawigacji
wykorzystuje wiązki laserowe odbite od systemu luster. Najnowsza technika polega na oznaczeniu
drogi punktami magnetycznymi.
Realizacja
Niezależnie od nawigacji, dawniej do przesyłania danych pomiędzy wózkiem AGV a komputerem
centralnym wykorzystywana była sieć przewodów. Rozwój sterowania laserowego stworzył
zapotrzebowanie na komunikację bezprzewodową. Najlepszym rozwiązaniem okazały się radio−
modemy, których zaletą są niskie koszty działania oraz możliwość dostosowania częstotliwości
pracy do potrzeb konkretnego użytkownika. Od 1993 Rocla Robotruck i Satel współpracują,
tworząc systemy komunikacyjne oparte na produktach Satelline dla pojazdów sterowanych
automatycznie. Każdy wózek jest wyposażony w komputer pokładowy i radiomodem
Satelline−2ASxE. Centralna stacja operatorska (Master) steruje pracą wszystkich wózków (Slave) za
pośrednictwem drugiego radiomodemu Satelline−2ASxE. Ilość danych niezbędnych do sterowania
pracą zespołu wózków Robotruck jest znacząca. Poza danymi związanymi z nawigacją i konkretnym
zadaniem, komputer Master zbiera stale dane dotyczące statusu poszczególnych wózków. Dane te
obejmują m.in. lokalizację wózka, rodzaj ładunku, stopień naładowania akumulatora oraz wszelkie
błędy i zaburzenia pracy. W razie potrzeby, zaawansowane oprogramowanie umożliwia również
zdalne przeprogramowanie wózka.
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 1 z 2
wizytówka systemu
Rysunek 1. Wózek Robotruck
Korzyści
Niezawodny system komunikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy centralną stacją operatorską a
wózkami jest warunkiem skutecznego i bezbłędnego wykonywania zadań związanych z
podnoszeniem i przewożeniem ładunków przez automatyczne wózki. Jeśli z jakiegokolwiek
powodu łączność ustanie na dłużej niż dwie sekundy, wózek się za− trzymuje. Radiomodem wysyła
i odbiera dane z maksymalną szybkością 9600 bitów na sekundę.
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 2 z 2
Download