Uploaded by szafranska.anna

Osiągnięcia cywilizacji Chin

advertisement
Osiągnięcia cywilizacji Chin
Cywilizacja chńska narodziła się ok. 1700 r. p.n.e.
nad rzeką Huang-ho oraz Jangcy. Pierwsi
Chińczycy trudnili się rolnictwem. Rzeki nanosiły
żyzny muł, dzięki któremu uzyskiwano wysokie
plony.Uprawiano ryż, pszenicę, jęczmień, a
hodowano owce, kozy, bydło, trzodę chlewną, drób
i jedwabniki.
Państwo w późniejszym okresie uległo rozbiciu.
Zjednoczył je dopiero w III w. p.n.e cesarz Qin Shi
Huang i zajął się gruntownymi reformami m.in.
ujednolicił zasady pisowni, system miar i wag oraz
system walutowy. Zbudował też system dróg,
dzięki czemu rozwinął się handel i znacznie skrócił
się czas podruży. Wzmocnił również armię.W celu
obrony cesarstwa przed ludami z północy
zapoczątkował budowę umocnień, którę uznaje się
za początek Wielkiego Muru Chińskiego. Budowa
muru trwała przez kolejne 1600 lat ,a swoją
ostateczną. w znacznej części zachowaną do dziś
postać, Wielki Mur uzyskał dopiero w XIV i XV w.
Do czasów współczesnych zachowało się ok. 2400
km Muru.
Cesarz rozpoczął również budowę terakotowej
armii, która została odkryta w latach 70 XX w.
Prace wykopaliskowe odsłoniły całe rzędy
wykonanych z terakoty, naturalnej wielkości
żołnierzy, rozlokowanych w 3 sektorch.
Największy sektor mieści pułk piechoty z ponad
3200 żołnieżami w tym ok.200 łuczników i
kuszników wyposażonych w prawdziwą, wykonaną
z brązu broń oraz 6 wozów bojowych
zaprzężonynych w pary koni. Sektoty II i III
mieszczą oddziały kawalerii, wojenne rydwany,
stanowiska dowodzenia armią z 2-metrowym
generałem z wielką tarczą w paradnej zbroi oraz
rozmaite oddziały pomocnicze. Sektor IV jest
prawie pusty (być może następcy cesarza nie chcieli
kontynuować jego dzieła). Figur jest około 8000.
Są bardzo starannie wykonanie, prawdopodobie
pozowali do nich prawdziwi ludzie.
Chińczycy osiągneli wysoki poziom kultury.
Stworzyli własne pismo piktograficzne czyli
obrazkowe.Pisano na deszczułkach bambusowych,
na papierze i na jedwabiu za pomącą pędzelka i
tuszu. Kaligrafia była sztuką. W II w. n.e
opracowali metodę wytwarzania papieru, która
dopiero w XII w. dotarła do Europy za
pośrednictwem Arabów. Umieli wytwarzać jedwab.
Włókna pozyskiwali z kokonów
jedwabnika.Tkactwo było na bardzo wysokim
poziomie. W I poł.VIIw. n.e, opracowali metodę
produkcji porcelany z kaolinu. Mieli bardzo wysoki
poziom obróbki metalu, głównie brązu. Od
VIw.p.n.e umieli wytapiać żelazo, a już na początku
n.e potrafili je odlewać.Wynależli kuszę oraz broń
palną i sztuczne ognie, druk oraz igłę
magnetyczną.Reprezentowali bardzo wysoki
poziom w astronomi (znali położenie
planet,potrafili oliczyćzaćmienia słońca i księżyca)
i w medycynie(zioło lecznictwo i akupunktóra).
Rozwijały się 2 systemy filozoficzne: taoizm i
konfucjonizm.
Download