Uploaded by User6831

WOK20221010202421

advertisement
Dostawca:
IZABELA ZWIERZ
20-418 LUBLIN
UL. NOWY ŚWIAT 5A LOK. L.UŻYT. 34 .
Data wystawienia: 2022-10-10
Data zaksięgowania: 2022-10-10 20:24:10
ZA014,WOK00056/10/22
ZA014
Odbiorca:
Żabka Polska sp. z o.o.
61-586 Poznań
Stanisława Matyi 8
NIP: 5223071241
BDO: 000016909
ORYGINAŁ / KOPIA
WOK (WYDANIE OPAKOWAŃ KAUCYJNYCH)
nr WOK00056/10/22
Nr rejestracyjny:
LU633FL
Nazwisko kierowcy: Daniel Frączek
L.p. Towar
Cena zak.
Wart. zak.
1 BUTELKA PERLA 0,5L
90900031
Indeks
Ilość J.m.
140
SZT
0.50
70.00
2 BUTELKA KOMPANIA 0,5L
90000009
40
SZT
0.50
20.00
3 BUTELKA ZYWIEC 0,5L
90000018
60
SZT
0.50
30.00
4 TRANSPORTER CZERWONY
90900032
8
SZT
6.00
48.00
5 TRANSPORTER FORTUNA 20
90900342
2
SZT
15.00
30.00
6 TRANSPORTER KOMPANIA 20
90000010
8
SZT
8.00
64.00
7 TRANSPORTER ZYWIEC
90000003
4
SZT
8.00
32.00
Razem wartość: 294.00 zł
Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100
Podsumowanie ilościowe wg indeksów:
L.p.
Indeks Nazwa
Ilość Nr seryjny
1
90000003 TRANSPORTER ZYWIEC
2
90000009 BUTELKA KOMPANIA 0,5L
3
90000010 TRANSPORTER KOMPANIA 20
4
90000018 BUTELKA ZYWIEC 0,5L
60
5
90900031 BUTELKA PERLA 0,5L
140
6
90900032 TRANSPORTER CZERWONY
8
7
90900342 TRANSPORTER FORTUNA 20
2
Razem ilość:
Ilość butelek ogółem:
Ilość transporterów ogółem:
----------------------------------------------------------Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia opakowań.
4
40
8
262
240
22
----------------------------------------------------------Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do wydania opakowań.
Dokument wystawił(a): Izabela Zwierz
CRC: 286V
WOK00056/10/22
Strona 1/1
Data wydruku: 2022-10-10
Download