Uploaded by User3710

szczegolowa instrukcja obslugi terminali ingenico

advertisement
Terminale płatnicze
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA
AKCEPTANTÓW
Informacje o poufności
Dokument ten jest własnością firmy Polskie ePłatności S.A. Użytkownikiem dokumentu może być jedynie osoba upoważniona
przez PeP S.A. z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie
o podobnym charakterze jest prawnie zabronione pod rygorem sankcji przewidzianych w szczegółowych regulacjach
prawnych. Dokument wraz z jego załącznikami należy traktować jako poufny.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW
SPIS TREŚCI
1.
Informacje podstawowe .........................................................................................................................................................5
2.
Obsługa i budowa urządzeń .................................................................................................................................................5
2.1.
Terminale stacjonarne ..................................................................................................................................................6
2.1.1
iCT220 ........................................................................................................................................................................7
2.1.2.
Desk 3500 .............................................................................................................................................................. 10
2.1.3.
2.2.
Desk 5000 .............................................................................................................................................................. 12
Terminale przenośne.................................................................................................................................................. 13
2.2.1.
iWL220 / iWL250 ............................................................................................................................................... 14
2.2.2.
Move 3500............................................................................................................................................................. 17
2.2.3.
Move 5000............................................................................................................................................................. 18
2.3.
PinPady ........................................................................................................................................................................ 19
2.3.1.
iPP220 ..................................................................................................................................................................... 19
2.3.2.
iPP315 ..................................................................................................................................................................... 20
2.3.3.
iPP320 / iPP350 ................................................................................................................................................... 21
2.3.4.
Lane 3000/ Desk 1500 ...................................................................................................................................... 22
3.
Obsługa drukarki/wymiana rolki papieru ...................................................................................................................... 23
4.
Lista haseł dostępowych ...................................................................................................................................................... 24
5.
Lista portów dostępowych ................................................................................................................................................... 25
6.
Zasady korzystania z urządzeń Ingenico ........................................................................................................................ 26
7.
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................................................ 27
8.
Aplikacja terminalowa ......................................................................................................................................................... 28
8.1.
Płatność......................................................................................................................................................................... 29
8.1.1.
Sprzedaż ................................................................................................................................................................ 30
8.1.2.
Sprzedaż z wypłatą gotówki Cashback.......................................................................................................... 32
8.1.3.
Sprzedaż z doliczeniem napiwku ...................................................................................................................... 34
8.1.4.
Unieważnienie transakcji ..................................................................................................................................... 36
8.1.5.
Zwrot ........................................................................................................................................................................ 37
8.1.6.
Pre-autoryzacja ..................................................................................................................................................... 39
8.1.7.
Unieważnienie pre-autoryzacji .......................................................................................................................... 41
8.1.8.
Dopełnienie pre-autoryzacji ............................................................................................................................... 42
8.1.9.
Kopia ostatniej transakcji .................................................................................................................................... 43
8.1.10.
Płatność BLIK ..................................................................................................................................................... 44
8.1.11.
Sprzedaż w walucie karty – DCC ................................................................................................................ 45
8.1.12.
Unieważnienie transakcji DCC ...................................................................................................................... 49
8.1.13.
Zwrot DCC ......................................................................................................................................................... 50
8.1.14.
Analiza – Administracja .................................................................................................................................. 52
8.1.15.
Raporty – Administracja ................................................................................................................................. 55
8.1.16.
Zamknięcie dnia – Administracja .................................................................................................................. 57
8.1.17.
Zmiana hasła – Administacja......................................................................................................................... 59
8.1.18.
Sprawdzenie łączności – Administracja ...................................................................................................... 59
8.1.19.
Wizytówka - Administracja ........................................................................................................................... 60
8.2.
Doładowania............................................................................................................................................................... 61
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
2
8.2.1.
Sprzedaż ................................................................................................................................................................ 62
8.2.2.
Zamknięcie dnia .................................................................................................................................................... 64
8.2.3.
Raporty ................................................................................................................................................................... 64
8.2.4.
Sprawdzenie łączności ......................................................................................................................................... 66
8.2.5.
Wizytówka ............................................................................................................................................................. 67
8.3.
Moje rachunki .............................................................................................................................................................. 68
8.3.1.
Rachunki................................................................................................................................................................... 69
8.3.2.
Rachunki NRB.......................................................................................................................................................... 72
8.3.3.
Energia .................................................................................................................................................................... 74
8.3.4.
ePieniądze .............................................................................................................................................................. 76
8.3.5.
Kopia ....................................................................................................................................................................... 78
8.3.6.
Administracja.......................................................................................................................................................... 78
8.3.7.
Płatność MR ............................................................................................................................................................ 78
8.4.
Lojalność ....................................................................................................................................................................... 79
8.4.1.
Przydział punktów ................................................................................................................................................ 80
8.4.2.
Odbiór nagrody.................................................................................................................................................... 81
8.4.3.
Korekta .................................................................................................................................................................... 82
8.4.4.
Dane karty .............................................................................................................................................................. 83
8.4.5.
Kopia ....................................................................................................................................................................... 83
8.4.6.
Raporty –Administracja ....................................................................................................................................... 83
8.4.7.
Sprawdzenie łączności, Wizytówka ................................................................................................................. 84
8.5.
Kupony.......................................................................................................................................................................... 84
8.5.1.
Wydanie ................................................................................................................................................................. 85
8.5.2.
Wykorzystanie ...................................................................................................................................................... 86
8.5.3.
Kopia / Duplikat ................................................................................................................................................... 86
8.5.4.
Raporty – Administracja ...................................................................................................................................... 87
8.5.5.
Sprawdzenie łączności – Administracja ........................................................................................................... 88
8.5.6.
Wizytówka – Administracja ............................................................................................................................... 88
8.6.
Karta podarunkowa .................................................................................................................................................. 89
8.6.1.
Aktywacja ............................................................................................................................................................... 90
8.6.2.
Sprzedaż ................................................................................................................................................................ 91
8.6.3.
Doładowanie .......................................................................................................................................................... 92
8.6.4.
Zwrot karty ............................................................................................................................................................. 93
8.6.5.
Unieważnienie ........................................................................................................................................................ 94
8.6.6.
Saldo........................................................................................................................................................................ 95
8.6.7.
Kopia ....................................................................................................................................................................... 95
8.6.8.
Raporty – Administracja ...................................................................................................................................... 96
8.6.9.
Sprawdzenie łączności – Administracja ........................................................................................................... 98
8.6.10.
8.7.
Wizytówka - Administracja ........................................................................................................................... 98
Karta flotowa.............................................................................................................................................................. 99
8.7.1.
Transakcja kartą systemu UTA/DKV ................................................................................................................. 99
8.7.2.
Administracja....................................................................................................................................................... 100
8.8.
8.8.1.
Zarządzanie ............................................................................................................................................................. 101
Zaloguj się/Wyloguj się ................................................................................................................................... 102
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
3
8.8.2.
Zamknięcie dnia ................................................................................................................................................. 102
8.8.3.
Aktualizacja ......................................................................................................................................................... 103
8.8.4.
Wizytówka (Menadżer terminala) ................................................................................................................. 103
8.8.5.
Kursy walut (Raporty) ....................................................................................................................................... 104
8.8.6.
Saldo limitu (Raporty) ....................................................................................................................................... 104
8.8.7.
Kasjerzy ............................................................................................................................................................... 105
8.8.8.
Komunikacja ........................................................................................................................................................ 106
8.8.9.
Diagnostyka – kody kreskowe ........................................................................................................................ 106
8.8.10.
Diagnostyka – Stan baterii......................................................................................................................... 106
Wersja 2.3
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
4
1.
Informacje podstawowe
Terminal płatniczy POS Point of Sale jest urządzeniem elektronicznym instalowanym
w punktach usługowo-handlowych, służącym do akceptacji płatności dokonywanych za
pomocą karty płatniczej lub innych urządzeń, wyposażonych w moduł NFC lub technologię
HCE - np. telefon komórkowy, zegarek, opaska lub naklejka zbliżeniowa.
Terminale płatnicze instalowane przez Polskie ePłatności oprócz akceptacji płatności kartą
umożliwiają dostęp do szerokiej gamy usług dodatkowych, takich jak:











Doładowania telefonów komórkowych
Obsługa płatności mobilnych
Płatności za domowe rachunki
Płatność w walucie karty - DCC
Cashback – wypłata gotówki podczas płatności kartą
Obsługa programów lojalnościowych
Obsługa kart podarunkowych
Obsługa kart flotowych
Obsługa kuponów rabatowych
Rejestracja kart SIM
Współpraca z systemami kasowymi oraz kasami fiskalnymi
W zależności od modelu urządzenia, jego możliwości technicznych oraz potrzeb klienta
terminale komunikują się z Centrum Autoryzacyjnym PeP za pomocą mediów komunikacyjnych
takich jak:


LAN - sieć internetowa
GPRS/3G - sieć telefonii komórkowej
Uwaga:
Przed przystąpieniem do pracy z terminalem płatniczym konieczne jest zapoznanie się
z opisem danego modelu, umieszczonym w rozdziale nr 2 niniejszego dokumentu.
Pominięcie tego punktu może skutkować wadliwym działaniem lub uszkodzeniem
urządzenia.
2.
Obsługa i budowa urządzeń
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące produktów firmy Ingenico znajdujących się
aktualnie w ofercie PeP. W zestawie z terminalem dostarczane są akcesoria potrzebne do
prawidłowej pracy urządzenia oraz wyposażenie opcjonalne wybierane podczas jego
zamawiania. Do tej grupy należeć mogą moduły zewnętrzne, pinpady, okablowanie do
integracji z systemami fiskalnymi, czytniki kodów kreskowych itp.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
5
Funkcjonalność każdego terminala różni się w zależności od konkretnego modelu oraz
aplikacji, które zostały na nim zainstalowane. Do obsługi kart płatniczych stosowane są
poniższe czytniki:

Czytnik kart magnetycznych Magstripe
Czytnik umieszczony jest po prawej stronie terminala,
a wprowadzenie karty płatniczej polega na
przeciągnięciu jej przez czytnik w sposób widoczny na
rysunku obok. Pasek magnetyczny powinien znajdować
się w dolnej części karty oraz powinien być zwrócony
w stronę klawiatury.

Rys.1.1 Wprowadzenie Magstripe
Czytnik kart chipowych Chipcard EMV
Czytnik umieszczony jest w dolnej części terminala,
a wprowadzenie karty płatniczej polega na wsunięciu jej
w sposób widoczny na rysunku obok. Karta powinna być
zwrócona chipem do góry.
Rys.1.2 Wprowadzenie Chipcard

Czytnik kart zbliżeniowych Contactless
Czytnik umieszczony jest w górnej części terminala, a jego
dokładne umiejscowienie zależy od konkretnego modelu
urządzenia i jest oznaczone symbolem widocznym obok.
Wprowadzenie karty płatniczej odbywa się poprzez
zbliżenie jej do czytnika.
Rys.1.3 Oznaczenie Contactless
Do obsługi operacji na każdym terminalu używane są klawisze operacyjne oznaczone
identycznymi symbolami graficznymi:
Klawisz X - ANULUJ służący do przerwania operacji
Klawisz
Klawisz
2.1.
- POPRAW służący do usunięcia ostatniego znaku
- ENTER służący do zatwierdzenia operacji
Terminale stacjonarne
Terminale stacjonarne charakteryzują się stabilnym połączeniem oraz stałymi parametrami
zasilania. Funkcjonalność oraz sposób obsługi zależy od oferowanego modelu.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
6
2.1.1 iCT220
Model terminala iCT220 zarówno LAN Wymiary
185mm x 83mm x 63mm
jaki i GPRS obsługuje karty chipowe Waga
325g
oraz magnetyczne.
Wyświetlacz
128x64px monochromatyczny
W celu obsługi menu używane są cztery Rolka papieru
15m x 57mm
klawisze funkcyjne F1-F4 znajdujące się Łączność
Dial-up, LAN, GPRS/3G -opcja
bezpośrednio pod ekranem. Dostęp do Nawigacja
Klawisze F1-F4, F
menu kontekstowego zapewnia klawisz Zasilanie
8V DC; 2A LAN (3A GPRS)
F, umieszczony w dolnym rzędzie
Temp. działania 5°C do 45°C
klawiatury
numerycznej.
Obsługi
operacji dokonuje się przy pomocy kolorowych klawiszy operacyjnych.
Terminal posiada możliwość regulacji poziomu kontrastu. Dokonuje się tego poprzez jednoczesne
trzymanie wciśniętych klawiszy Kropka+Strzałka w górę aby zwiększyć kontrast oraz
Kropka+Strzałka w dół aby zmniejszyć.
Widok panelu przedniego przedstawia rys. 2.1, kolejno rysunki 2.2 – 2.5 obrazują procedurę
wymiany rolki papieru. Podczas wymiany należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek
odwijania zwoju – zgodny z przedstawionym na rysunku. Po umieszczeniu nowej rolki
w zasobniku należy odwinąć ok. 10cm papieru, delikatnie zamknąć pokrywę a następnie
oderwać pozostały odcinek o krawędź obudowy.
Krawędź odrywania
wydruku
Pokrywa
drukarki
Czytnik kart
magnetycznych
Przyciski funkcyjne F1-F4
Klawisze przewijania
Góra/Dół
Klawiatura
numeryczna
Klawisz kropki
Klawisz
funkcyjny F
Klawisz
operacyjny
ENTER
Klawisz
operacyjny
ANULUJ
Klawisz
operacyjny
POPRAW
Czytnik kart
chipowych
Rys.2.1 Widok panelu przedniego iCT220
Włączenie i wyłączenie urządzenia odbywa się automatycznie poprzez podłączenie lub
odłączenie kabla zasilającego. Restart urządzenia można wykonać wciskając jednocześnie
klawisz kropki oraz POPRAW przez 3 sekundy.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
7
Rys. 2.2 Podniesienie zatrzasku
Rys. 2.3 Otworzenie pokrywy
Rys. 2.4 Włożenie nowej rolki
Rys. 2.5 Zamknięcie pokrywy
W terminalu iCT220 zastosowano dwie klapki ochronne umieszczone na tylnym panelu. Pod
klapką dolną znajduje się slot kart SIM (dla wersji 3G/GPRS) oraz etykieta z numerami
identyfikacyjnymi. Gniazda portów zlokalizowane są pod górną klapką, która jest
dodatkowo wyposażona w przepust kablowy, zapewniający sprawne podłączenie
przewodów.
Naciśnij
Rys. 2.6 Zwolnienie blokady klapki
Rys. 2.7 Uniesienie klapki ochronnej
Slot na
kartę SIM
(tylko w wersji GPRS)
Numer IMEI
(tylko w wersji GPRS)
Rys. 2.8 Widok etykiety z numerem seryjnym
Rysunki 2.6 i 2.7 przedstawiają sposób demontowania dolnej klapki. Na rysunku 2.8
widoczna jest etykieta z numerami identyfikacyjnymi oraz slot kart SIM. Należy pamiętać, że
wersja LAN pozbawiona jest slotu a zaznaczone na etykiecie pole IMEI jest puste.
Na rysunkach 2.9 oraz 2.10 zaprezentowano sposób ściągnięcia górnej klapki ochronnej.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zaciski zabezpieczające były wciśnięte równocześnie
– umożliwi to uniesienie klapki przy użyciu minimalnej siły. Wystąpienie oporu podczas
unoszenia klapki zawsze świadczy o blokadzie zacisku.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
8
Rys. 2.9 Wciśnięcie zacisków
Rys. 2.10 Uniesienie klapki
Na poniższym rysunku przedstawiono rozkład gniazd portów w terminalu iCT220. Należy
pamiętać, że do gniazda LAN może być podpięty jedynie modularny patchcord Ingenico –
w odróżnieniu od standardowego przewodu posiada końcówkę RJ45 tylko z jednej strony.
Taki patchcord jest dostępny w wersji 2-metrowej, dlatego w przypadku dłuższych odległości
konieczne może być zastosowanie przelotki RJ45 wraz z dodatkowym kablem
przedłużającym.
Port RS232
LAN
Linia telefoniczna
Zasilanie
Port
USB Slave
Port
USB Host
Rys. 2.11 Widok górnego panelu złącz
W zależności od posiadanego zestawu funkcjonalność terminala może zostać rozszerzona
o obsługę pinpada lub czytnika kodów kreskowych. W przypadku więcej niż jednego
urządzenia wykorzystującego port USB Host może być konieczne użycie koncentratora USB.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
9
2.1.2. Desk 3500
Terminal wyposażony jest w czytnik Wymiary
kart
magnetycznych,
chipowych Waga
i zbliżeniowych (opcjonalnie). Do Wyświetlacz
obsługi menu używane są cztery Rolka papieru
klawisze funkcyjne F1-F4 znajdujące się Łączność
bezpośrednio pod ekranem. Dostęp do Nawigacja
menu kontekstowego zapewnia klawisz Zasilanie
F, umieszczony po prawej stronie
Temp. działania
klawiszy funkcyjnych – oznaczony
białym kolorem. Obsługi operacji dokonuje się przy
operacyjnych.
187mm x 82mm x 68mm
340g
320x240px kolorowy
15m x 57mm
Dial-up, LAN, GPRS/3G, WiFi*
Klawisze F1-F4,
8V DC; 2A LAN; 3A/4A 3G
0°C do 40°C
pomocy kolorowych klawiszy
Widok panelu przedniego przedstawia rys. 2.12, kolejno rysunki 2.13 – 2.16 obrazują
procedurę wymiany rolki papieru. Podczas wymiany należy zwrócić szczególną uwagę na
kierunek odwijania zwoju – zgodny z przedstawionym na rysunku. Po umieszczeniu nowej rolki
w zasobniku należy odwinąć ok. 10cm papieru, delikatnie zamknąć pokrywę a następnie
oderwać pozostały odcinek o krawędź obudowy.
Pokrywa
drukarki
Czytnik kart
magnetycznych
Przyciski funkcyjne
F1-F4
Klawisz funkcyjny F
Klawisze przewijania
Góra/Dół
Klawiatura
numeryczna
Klawisz kropki
Klawisz
operacyjny
ENTER
Klawisz
operacyjny
ANULUJ
Klawisz
operacyjny
POPRAW
Czytnik kart
chipowych
Rys.2.12 Widok panelu przedniego Desk 3500
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
10
Włączenie i wyłączenie urządzenia odbywa się automatycznie poprzez podłączenie lub
odłączenie kabla zasilającego. Restart urządzenia można wykonać wciskając jednocześnie
klawisz kropki oraz POPRAW przez 3 sekundy.
Rys. 2.13 Podniesienie zatrzasku
Rys. 2.14 Otworzenie pokrywy
Rys. 2.15 Włożenie nowej rolki
Rys. 2.16 Zamknięcie pokrywy
W terminalu Desk 3500 gniazda portów umieszczone są pod klapką ochronną. Sposób
montażu klapki widoczny jest na poniższych rysunkach.
Rys. 2.17 Demontaż klapki ochronnej
Rys. 2.18 Montaż klapki ochronnej
Zastosowany przepust kablowy zapewnia pewniejsze połączenie przewodów minimalizując
ryzyko przypadkowego wypięcia wtyczki. W celu zwolnienia blokady przepustu należy
wcisnąć element oznaczony strzałką w miejscu napisu „PUSH” – spowoduje to zwolnienie
blokady po prawej stronie, umożliwiając odchylenie elementu i wsunięcie przewodów
w przepust.
Rys. 2.19 Zwolnienie blokady przepustu
Rys. 2.20 Zablokowanie przepustu
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
11
2.1.3. Desk 5000
Terminal wyposażony jest w czytnik
kart
magnetycznych,
chipowych
i zbliżeniowych. Obsługa odbywa się
przy użyciu ekranu dotykowego. Dostęp
do menu kontekstowego zapewnia
klawisz F, umieszczony po prawej stronie
klawiszy funkcyjnych – oznaczony
białym kolorem.
Obsługi operacji
dokonuje się przy pomocy kolorowych
klawiszy operacyjnych.
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Rolka papieru
Łączność
Nawigacja
Zasilanie
Temp. działania
187mm x 82mm x 68mm
340g
320x480px kolorowy
15m x 57mm
LAN, GPRS/3G, WiFi*
Ekran dotykowy
8V DC; 4A
0°C do 40°C
Należy pamiętać, że w modelu Desk 5000 czytnik kart zbliżeniowych umieszczony jest na
pokrywie drukarki – wyżej niż w poprzednich modelach.
Pokrywa
drukarki
Czytnik kart
zbliżeniowych
Czytnik kart
magnetycznych
Ekran dotykowy
Klawisz funkcyjny F
Klawisz operacyjny
ANULUJ
Klawiatura
numeryczna
Klawisz operacyjny
POPRAW
Klawisz operacyjny
ENTER
Klawisz kropki
Czytnik kart
chipowych
Rys.2.21 Widok panelu przedniego Desk 3500
Włączenie i wyłączenie urządzenia odbywa się automatycznie poprzez podłączenie lub
odłączenie kabla zasilającego. Restart urządzenia można wykonać wciskając jednocześnie
klawisz kropki oraz POPRAW przez 3 sekundy.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
12
Rys. 2.13 Podniesienie zatrzasku
Rys. 2.14 Otworzenie pokrywy
Rys. 2.15 Włożenie nowej rolki
Rys. 2.16 Zamknięcie pokrywy
W terminalu Desk 5000 gniazda portów umieszczone są pod klapką ochronną. Sposób
montażu klapki widoczny jest na poniższych rysunkach.
Rys. 2.17 Demontaż klapki ochronnej
Rys. 2.18 Montaż klapki ochronnej
Zastosowany przepust kablowy zapewnia pewniejsze połączenie przewodów minimalizując
ryzyko przypadkowego wypięcia wtyczki. W celu zwolnienia blokady przepustu należy
wcisnąć element oznaczony strzałką w miejscu napisu „PUSH” – spowoduje to zwolnienie
blokady po prawej stronie, umożliwiając odchylenie elementu i wsunięcie przewodów
w przepust.
Rys. 2.19 Zwolnienie blokady przepustu
2.2.
Rys. 2.20 Zablokowanie przepustu
Terminale przenośne
Terminale przenośne charakteryzują się zwartą konstrukcją, a zamontowane w nich
akumulatory zapewniają mobilność. W tej grupie stosowane są także bazy rozszerzające
funkcjonalność oraz ułatwiające korzystanie z terminala w trybie stacjonarnym.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
13
2.2.1. iWL220 / iWL250
Terminal obsługuje karty chipowe,
zbliżeniowe oraz magnetyczne.
Do obsługi menu używane są cztery
klawisze F1-F4 umieszczone pod
ekranem oraz przycisk kierunkowy
D-Pad
zapewniający
nawigację
w dwóch kierunkach oraz możliwość
zatwierdzania wybranej opcji.
Obsługi operacji dokonuje się przy
pomocy
kolorowych
klawiszy
operacyjnych.
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Rolka papieru
Łączność
Nawigacja
Zasilanie
Temp. działania
150mm x 78mm x 44mm
285g
128x64px monochromatyczny
15m x 57mm
GPRS
Klawisze F1-F4, F, D-Pad
5V DC; 1A
-10°C do 45°C
Model iWL250 charakteryzuje się zastosowaniem kolorowego wyświetlacza oraz srebrnym
kolorem obudowy.
Włączenie urządzenia następuje po przytrzymaniu zielonego przycisku przez około
2 sekundy. Wyłączenie odbywa się poprzez jednoczesne wciśnięcie na 2 sekundy przycisków
kropki i POPRAW. Dodatkowo po każdym podłączeniu do zasilania terminal uruchomi się
automatycznie.
Widok panelu przedniego przedstawia rys. 2.21 a rysunki 2.22 – 2.25 obrazują procedurę
wymiany rolki papieru. Podczas wymiany należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek
odwijania zwoju – zgodny z przedstawionym na rysunku. Po umieszczeniu nowej rolki
w zasobniku należy odwinąć ok. 10cm papieru, delikatnie zamknąć pokrywę a następnie
oderwać pozostały odcinek używając krawędzi obudowy.
Pokrywa
drukarki
Diody
sygnalizujące
Czytnik kart
magnetycznych
Przyciski funkcyjne
F1-F4
Przycisk
kierunkowy D-Pad
Klawiatura
numeryczna
Klawisz
funkcyjny F
Klawisz
operacyjny
ENTER
Klawisz
operacyjny
ANULUJ
Klawisz
operacyjny
POPRAW
Czytnik kart
chipowych
Rys. 2.21 Widok panelu przedniego iWL220
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
14
Rys. 2.22 Podniesienie klapki drukarki
Rys. 2.23 Otwarcie pokrywy drukarki
Rys. 2.24 Włożenie nowej rolki
Rys. 2.25 Zamknięcie pokrywy drukarki
Terminal posiada możliwość regulacji poziomu kontrastu. Dokonuje się tego poprzez
jednoczesne wciśnięcie klawiszy Kropka+Strzałka w górę aby zwiększyć kontrast oraz
Kropka+Strzałka w dół aby zmniejszyć.
Po lewej stronie terminala umieszczony jest port microUSB służący do komunikacji oraz
ładowania baterii. Na tylnym panelu znajduje się gniazdo do podłączenia bazy zasilającej,
natomiast bateria wraz ze slotem SIM umieszczona jest pod klapką zabezpieczającą.
1.
Rys. 2.26 Sposób demontażu klapki ochronnej
2.
Rys. 2.27 Widok panelu pod klapką ochronną
Na rysunku 2.27 zaprezentowany jest widok tylnego panelu po ściągnięciu klapki ochronnej.
W miejscu oznaczonym numerem 1. umieszczona jest etykieta identyfikacyjna widoczna na
rysunku 2.28. Numerem 2. oznaczone zostało złącze baterii, a prawidłowy sposób
podłączenia wtyku widoczny jest na rysunku 2.29.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
15
Na rysunku 2.28 zaznaczone zostało pole z widocznym numerem IMEI. Należy pamiętać, że
jego zawartość różni się w zależności od wariantu terminala:
- GPRS/3G – z widocznym numerem IMEI
- WIFI – z widocznym numerem MAC(WIFI)
- Bluetooth – z widocznym numerem BT Adr
1.
2.
Rys. 2.29 Wtyk modularny akumulatora
Rys. 2.28 Etykieta z numerem seryjnym
Na poniższych rysunkach zaprezentowano sposób obsługi bazy rozszerzeń. Należy
pamiętać, że wygląd bazy Bluetooth może się różnić od standardowej bazy zasilającej.
Dodatkowo powinien być oznaczony numerem sparowania naklejonym na przednim panelu.
Pokrywa
portów bazy
Klipsy
zabezpieczające
Port
ETHERNET
Gniazdo
telefoniczne
Gniazdo zasilania
Rys. 2.30 Schemat połączeń bazy zasilającej
Rys. 2.31 Sposób montażu terminala na bazie
zasilającej
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
16
2.2.2. Move 3500
Terminal wyposażony jest w czytnik Wymiary
169mm x 78mm x 57mm
kart
magnetycznych,
chipowych Waga
320g
i zbliżeniowych. Do obsługi menu Wyświetlacz
240x320px monochrom.
używane są cztery klawisze funkcyjne Rolka papieru
15m x 57mm
F1-F4 znajdujące się bezpośrednio pod Łączność
GPRS/3G, WiFi*, BT*
ekranem.
Dostęp
do
menu Nawigacja
Klawisze F1-F4, F,
kontekstowego zapewnia klawisz F, Zasilanie
5V DC; 1A
umieszczony po prawej stronie klawiszy Temp. działania -10°C do 45°C
funkcyjnych – oznaczony białym kolorem.
Obsługi operacji dokonuje się przy pomocy kolorowych klawiszy operacyjnych.
Czytnik kart
zbliżeniowych
Pokrywa
drukarki
Czytnik kart
magnetycznych
Ekran
Przyciski funkcyjne i
przyciski przewijania
Klawisz funkcyjny F
Klawisz operacyjny ANULUJ
Klawiatura
numeryczna
Klawisz operacyjny POPRAW
Klawisz operacyjny ENTER
Czytnik kart
chipowych
Rys.2.41 Widok panelu przedniego Move 3500
Na rysunku 2.42 widoczny jest sposób montażu rolki papieru. Port zasilania umieszczony jest
po lewej stronie obudowy.
1.
2.
3.
Rys. 2.42. Sposób montażu rolki papieru
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
17
2.2.3. Move 5000
Terminal wyposażony jest w czytnik
kart
magnetycznych,
chipowych
i zbliżeniowych. Dostęp do menu
kontekstowego zapewnia klawisz F,
umieszczony po prawej stronie klawiszy
funkcyjnych – oznaczony białym kolorem.
Obsługi operacji dokonuje się przy
pomocy
kolorowych
klawiszy
operacyjnych.
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Rolka papieru
Łączność
Nawigacja
Zasilanie
Temp. działania
Pokrywa
drukarki
169mm x 78mm x 57mm
320g
320x480px dotykowy
15m x 57mm
GPRS/3G, WiFi*, BT*
Ekran dotykowy, klawisz F
5V DC; 1A
-10°C do 50°C
Czytnik kart
zbliżeniowych
Czytnik kart
magnetycznych
Ekran dotykowy
Klawisz funkcyjny F
Klawisz operacyjny ANULUJ
Klawiatura
numeryczna
Klawisz operacyjny POPRAW
Klawisz operacyjny ENTER
Czytnik kart
chipowych
Rys. 2.43. Widok panelu przedniego Move 5000
Na rysunku 2.44 widoczny jest sposób montażu rolki papieru. Port zasilania umieszczony jest
po lewej stronie obudowy.
1.
2.
3.
Rys. 2.44. Sposób montażu rolki papieru
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
18
2.3.
PinPady
W tym rozdziale zostały opisane pinpady firmy Ingenico, znajdujące się w ofercie PeP. Są
to urządzenia podłączane do terminala w celu umożliwienia posiadaczowi karty
wprowadzenie kodu PIN. Dodatkowo pozwalają na zwiększenie funkcjonalności terminala
np. o obsługę płatności zbliżeniowych. Specyficznym rodzajem w tym zestawieniu jest pinpad
programowalny, posiadający możliwość działania z pominięciem konwencjonalnego
terminala. W takim przypadku pinpad programowalny oferuje funkcjonalność terminala
w połączeniu z dostępnym systemem sprzedażowym lub kasowym.
2.3.1. iPP220
Pinpad umożliwia akceptację płatności
zbliżeniowych. W górnej części zamontowane
są diody sygnalizujące poprawność transakcji.
Urządzenie standardowo podpinane jest do
terminala przewodem USB.
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Temp. działania
132mm x 74mm x 37mm
145g
2x16 znaków, alfanum.
5°C do 40°C
Ekran
Czytnik kart
zbliżeniowych
Przyciski funkcyjne F1-F4
Klawisze przewijania
Góra/Dół
Klawiatura
numeryczna
Klawisz
funkcyjny F
Klawisz
operacyjny
ANULUJ
Klawisz
operacyjny
ENTER
Klawisz
operacyjny
POPRAW
Rys. 2.32 Widok panelu przedniego iPP220
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
19
2.3.2. iPP315
Pinpad
umożliwia
akceptację
kart
chipowych,
zbliżeniowych
oraz
magnetycznych.
W
górnej
części
zamontowane są diody sygnalizujące
poprawność transakcji.
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Temp. działania
168mm x 83mm x 40mm
260g
320x240px kolorowy
5°C do 45°C
Urządzenie kształtem obudowy przypomina bliźniacze modele iPP320 i iPP350. Należy
jednak pamiętać, że model iPP315 nie jest pinpadem programowalnym i występuje
w zestawie z terminalem. Do podłączenia używany jest przewód USB dostarczany w komplecie
z urządzeniem.
Czytnik kart
magnetycznych
Ekran
Przyciski funkcyjne F1-F4
Klawisze przewijania
Góra/Dół
Klawiatura
numeryczna
Klawisz
funkcyjny F
Klawisz operacyjny
ENTER
Klawisz
operacyjny
ANULUJ
Klawisz
operacyjny
POPRAW
Czytnik kart
chipowych
Rys. 2.33 Widok panelu przedniego iPP320
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
20
2.3.3. iPP320 / iPP350
Pinpad
umożliwia
akceptację
kart
chipowych,
zbliżeniowych
oraz
magnetycznych.
W
górnej
części
zamontowane są diody sygnalizujące
poprawność transakcji.
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Temp. działania
169,5mm x 83mm x 42mm
267g
128x64px monochrom.
-5°C do 40°C
Urządzenie jest podłączane specjalnym przewodem dostarczanym w komplecie. W zależności
od zastosowania może być podpięte bezpośrednio do terminala lub pełnić funkcję terminala
po zintegrowaniu z systemem kasowym. Należy pamiętać, że pinpad programowalny jest
pozbawiony drukarki, więc funkcjonalność wydruku potwierdzeń musi być również zapewniona
podczas integracji.
Model iPP350 charakteryzuje się zastosowaniem kolorowego wyświetlacza.
Czytnik kart
magnetycznych
Ekran
Przyciski funkcyjne F1-F4
Klawisze przewijania
Góra/Dół
Klawiatura
numeryczna
Klawisz
funkcyjny F
Klawisz
operacyjny
ENTER
Klawisz
operacyjny
ANULUJ
Klawisz
operacyjny
POPRAW
Czytnik kart
chipowych
Rys. 2.34 Widok panelu przedniego iPP320
W przypadku integracji z systemem kasowym używana jest specjalna przystawka tzw.
Magicbox, którego schemat został przedstawiony na rysunku 2.35.
Zasilanie
Port
Dial-Up
Port
ETHERNET
Rys. 2.35 Magicbox – sposób podłączenia
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
21
2.3.4. Lane 3000/ Desk 1500
Pinpad
umożliwia
akceptację
kart
chipowych,
zbliżeniowych
oraz
magnetycznych.
W
górnej
części
zamontowane są diody sygnalizujące
poprawność transakcji.
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Temp. działania
180mm x 83mm x 43mm
254g
320x240px kolorowy
0°C do 50°C
Urządzenie jest podłączane specjalnym przewodem dostarczanym w komplecie. W zależności
od zastosowania może być podpięte bezpośrednio do terminala lub pełnić funkcję terminala
po zintegrowaniu z systemem kasowym. Należy pamiętać, że pinpad programowalny jest
pozbawiony drukarki, więc funkcjonalność wydruku potwierdzeń musi być również zapewniona
podczas integracji.
Czytnik kart
zbliżeniowych
Czytnik kart
magnetycznych
Ekran
Klawiatura
numeryczna
Klawisz funkcyjny F
Klawisz operacyjny ENTER
Klawisz operacyjny ANULUJ
Klawisz operacyjny POPRAW
Czytnik kart chipowych
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
22
3.
Obsługa drukarki/wymiana rolki papieru
Podczas zamówień PeP dołącza dwie sztuki rolek papieru termicznego. Jedna rolka powinna
znajdować się w zasobniku drukarki – druga jest zapasowa. Zakupu dodatkowych rolek
można dokonać w większości sklepów z artykułami biurowymi lub papierniczymi.
Podczas pracy terminala zalecane jest posiadanie co najmniej jednej zapasowej rolki
papieru, znajdującej się w zasięgu ręki. Pozwala to na uniknięcie dyskomfortu i przestoju
w obsłudze klienta.
Papier termoczuły stosowany w terminalach Ingenico ma szerokość 57 mm oraz długość
15 m.
Wymianę rolki papieru może ułatwić funkcja wysunięcia krótkiego odcinka papieru –
dostępna w zależności od modelu dedykowanym przyciskiem w dolnym rzędzie klawiatury
lub poprzez dłuższe wciśnięcie przycisku POPRAW.
W wielu przypadkach zasobnik drukarki jest w stanie pomieścić większą rolkę papieru – jest
to fizycznie możliwe – wiąże się jednak z większym obciążeniem wałka przewijającego oraz
skróceniem żywotności samego mechanizmu. W związku z powyższym zaleca się używanie
wyłącznie rozmiarów podanych powyżej.
Papier, na którym drukowane są potwierdzenia podatny jest na działanie temperatury oraz
światła, dlatego zarówno rolki jak i wydruki należy przechowywać w miejscu chłodnym
i zaciemnionym.
Podczas umieszczania rolki w zasobniku drukarki ważny jest kierunek odwijania papieru ze
zwoju. W każdym przypadku należy umieścić go tak, aby rolka była rozwijana bliżej
krawędzi odrywania wydruku.
Montując nową rolkę zaleca się odwinięcie większej ilości papieru (ok. 10 cm) celem
uniknięcia kontaktu drukarki z paskiem kleju znajdującym się pod pierwszym zwojem
nowej rolki.
Po montażu należy dokonać wydruku kopii ostatniej transakcji celem sprawdzenia
poprawności założenia rolki. Procedury wymiany opisano w rozdziałach opisujących każdy
z modeli terminali.
W przypadku terminali przenośnych szczególnie istotne jest utrzymywanie stanu
naładowania baterii powyżej 25%. Poniżej tego poziomu mogą wystąpić problemy
z wydrukiem.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
23
4.
Lista haseł dostępowych
Dostęp do niektórych opcji terminala chroniony jest przy pomocy hasła. Poniżej znajduje się
lista haseł domyślnych wykorzystywanych do zalogowania się do wskazanych operacji.
Zmiana hasła możliwa jest poprzez wybranie w menu terminala opcji:
Płatność  Administracja Zmiana hasła
Uwaga:
Hasło ustawione na tym etapie należy zapamiętać, gdyż jego odzyskanie jest
niemożliwe oraz może się wiązać z koniecznością wymiany terminala.
OPCJA
HASŁO
ADMINISTRACJA
2009
ZWROT
HASŁO JAK DO OPCJI ADMINISTRACJA
UNIEWAŻNIENIE
HASŁO JAK DO OPCJI ADMINISTRACJA
NAPIWEK (WIĘKSZY NIŻ 20%
TRANSAKCJI)
HASŁO JAK DO OPCJI ADMINISTRACJA
PRE-AUTORYZACJA
HASŁO JAK DO OPCJI ADMINISTRACJA
UNIEWAŻNIENIE PRE-AUTORYZACJI
HASŁO JAK DO OPCJI ADMINISTRACJA
USTAWIENIA
2008
KASJERZY
2008
HASŁO DLA PREDEFINIOWANEGO
KASJERA-ADMINISTRATORA NR 9999
2008
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
24
5.
Lista portów dostępowych
Terminale płatnicze komunikują się z serwerami PeP przy użyciu protokołu TCP/IP. Niektóre
urządzenia sieciowe mogą blokować ruch na konkretnych portach czego efektem może być
brak lub wadliwa komunikacja z terminalem. W takim przypadku konieczne jest upewnienie
się, że numery portów wymienione w poniższej tabeli są odblokowane – w tym celu zalecany
jest kontakt z administratorem sieci lub z osobą odpowiedzialną za jej konfigurację.
NUMER PORTU
ZASTOSOWANIE
5000, 5010, 5020
INTEGRACJA LAN – KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ SIECI
6002
PŁATNOŚĆ
6011, 6012
EVOUCHER
6011, 6040
LOJALNOŚĆ, KARTA PODARUNKOWA, KUPONY
6030
MOJE RACHUNKI (BILLBIRD)
6040
ZAMYKANIE ZLECEŃ, ŁĄCZNOŚĆ Z BAZĄ DANYCH PEP
6050
KARTA FLOTOWA
2600, 8013
INICJALIZACJA TERMINALA, AKTUALIZACJA APLIKACJI
Podczas testowania połączenia oraz konfiguracji filtrowania portów istotny może być także
adres hosta, z którym komunikuje się terminal, tj.:

195.8.106.115
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
25
6.
Zasady korzystania z urządzeń Ingenico
Urządzenia dostarczane przez PeP nie są odporne na uderzenia ani działanie czynników
takich jak woda lub pyły. Terminale przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń,
a wystawienie ich na działanie czynników atmosferycznych może spowodować ich trwałe
uszkodzenie. Terminal powinien być zawsze umiejscowiony na równej i stabilnej powierzchni
celem uniknięcia jego ewentualnego wywrócenia bądź upadku z wysokości.
Uwaga: Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi trwałym uszkodzeniem sprzętu.
Stanowczo zabrania się podłączania i używania urządzeń, które zostały uszkodzone lub były
w jakikolwiek sposób modyfikowane. Wszelkie uszkodzenia i ślady wskazujące na
nieautoryzowaną ingerencję osób trzecich należy zgłosić do opiekuna biznesowego oraz
COA.
Urządzenia
dostarczane
przez
PeP
mogą
być
używane
wyłącznie
z oprzyrządowaniem i okablowaniem znajdującym się w zestawie. Stosowanie wymienionych
komponentów z innych źródeł możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu stosownej zgody lub
rekomendacji pracownika Polskich ePłatności.
Każde urządzenie Ingenico posiada unikalny numer seryjny, który jest naklejony na tylnym
panelu obudowy. Numer ten oznaczany jest nazwą Serial NO i składa się z ciągu znaków
w formacie 12345XX12345678. Zaleca się zwracać szczególną uwagę na poprawność tych
danych podczas wypełniania formularza przekazania sprzętu oraz w razie kontaktu z COA.
Dodatkowo identyfikację ułatwia numer POS ID , który nadawany jest każdemu terminalowi
oraz stanowi bezpośredni identyfikator klienta w wewnętrznej bazie danych PeP.
Każda transakcja bezgotówkowa może zostać zakwestionowana przez właściciela karty.
Tego typu reklamacje powinny być zawsze zgłaszane w banku odpowiadającym za wydanie
karty płatniczej.
Aby transakcje płatnicze przebiegały w sposób bezproblemowy należy zawsze stosować się
do poleceń wyświetlanych na ekranie terminala. W przypadku wątpliwości lub niejasnych
instrukcji zalecany jest kontakt z COA.
Należy również pamiętać, że urządzenia mobilne firmy Ingenico, posiadają
zaimplementowane mechanizmy oszczędzające energię. Takie rozwiązania pozwalają na
wydłużenie pracy terminala bez ładowania – może się to jednak wiązać z nieco dłuższą
autoryzacją po przerwie w korzystaniu z urządzenia.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
26
7.
Rozwiązywanie problemów
W razie wystąpienia problemów sprzętowych zaleca się sprawdzenie połączeń kablowych
– dotyczy to zarówno zasilania jak i transmisji. Powodem może być obluzowanie końcówki
na złączu lub niewłaściwe podłączenie okablowania. Dodatkowo zalecany jest również
restart urządzenia – wyłączenie terminala i po odczekaniu 30 sekund ponowne jego
włączenie. Przed dokonaniem restartu zalecane jest upewnienie się że transakcja nie jest
realizowana oraz w czytniku nie ma karty płatniczej.
W przypadku terminali stacjonarnych restart następuje poprzez odłączenie i podłączenie
kabla zasilającego. W niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie restartu poprzez
wciśnięcie klawisza kropki z klawiszem POPRAW przez ok. 5 sekund.
W przypadku terminali przenośnych czynność opisana powyżej spowoduje tylko wyłączenie
urządzenia, a do ponownego włączenia konieczne jest wciśnięcie zielonego przycisku przez
3 sekundy. Jeżeli zestaw wyposażony jest w bazę zasilającą, należy z niej zdjąć terminal
jeszcze przed próbą jego wyłączenia.
Pozostałe
problemy
może
rozwiązać
podjęcie
działań
opisanych
w tabeli poniżej. W ostatniej kolumnie umieszczono numer rozdziału niniejszej instrukcji,
w którym wskazane zagadnienie zostało szerzej opisane.
Objaw
Terminal się nie uruchamia
Drukarka nie drukuje
Drukarka drukuje powoli
Drukarka nie drukuje
Rozwiązanie
Sprawdź podłączenie do zasilania - kabel oraz
zasilacz
W przypadku terminali przenośnych sprawdź
podłączenie i poziom naładowania baterii
Sprawdź czy rolka jest założona poprawnie –
instrukcja modelu
Sprawdź poziom naładowania baterii
Sprawdź czy klapka drukarki jest dociśnięta lub
czy rolka jest założona poprawnie – instrukcja
modelu
Sprawdź czy wykonane zostało zamknięcie dnia
Problem z aktualizacją
Rozdział
2.1
0
2
8.8.10
2
8.1.16
W przypadku terminali przenośnych sprawdź
stan zasięgu i dostęp do sieci
8
Jeżeli wymienione powyżej czynności nie przywrócą prawidłowego funkcjonowania
terminala niezbędny jest kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta pod numerem telefonu
17 859 69 69. Pomocne mogą być również materiały dostępne w Strefie Klienta.
strefa.pep.pl
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
27
8.
Aplikacja terminalowa
Po włączeniu i załadowaniu niezbędnych komponentów terminal wyświetli ekran
oczekiwania, co jednoznacznie sygnalizuje jego gotowość do pracy. Aby dokonać sprzedaży
wystarczy bezpośrednio wprowadzić kwotę transakcji. Dostęp do menu zapewnia wciśnięcie
dowolnego przycisku funkcyjnego lub operacyjnego.
W przypadku braku reakcji w menu przez dłuższy czas terminal automatycznie powróci do
ekranu oczekiwania.
Ekrany oczekiwania aplikacji terminalowej
W zależności od modelu urządzenia ekran oczekiwania może się różnić.
Menu główne zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych w terminalu.
Kolejność poszczególnych funkcji jest zaprezentowana poniżej, może się jednak różnić
w zależności od uruchomionych usług i konfiguracji.









Płatność
Doładowania
Moje Rachunki
Płatność MR
Lojalność
Kupony
Karta podarunkowa
Karta flotowa
Zarządzanie
Ekran menu głównego pozwala
dokonać odczytu stanu baterii
oraz zasięgu sieci.
W
tym
przypadku
stan
naładowania baterii oznaczony
jest czerwonym kółkiem i wskazuje
na konieczność naładowania.
W zależności od modelu terminala
i wybranej konfiguracji menu może
składać się z pozycji tekstowych
lub graficznych ikon.
Stan zasięgu
GPRS/3G
Nazwa operatora
karty SIM
3G
ERA PL
10:50
10.04.2020
PŁATNOŚĆ
DOŁADOWANIA
KUPONY
KARTA
PODARUNKOWA
KARTA
FLOTOWA
ZARZĄDZANIE
Ekran menu głównego wersji z kolorowym wyświetlaczem
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
28
W przypadku terminali z wyświetlaczem monochromatycznym ekran menu głównego
przedstawiono na poniższym rysunku. Jeżeli jest to urządzenie w wersji GPRS zalecane jest
sprawdzenie wskaźnika stanu zasięgu.
Numer widoczny z lewej strony opcji umożliwia dostęp do danej zakładki przy użyciu
klawiatury numerycznej.
FUNCTIONS
0-PŁATNOŚĆ
1-DOŁADOWANIA
2-KARTA FLOTOWA
3-ZARZĄDZANIE
Ekran menu głównego wersji z monochromatycznym wyświetlaczem
8.1.
Płatność
Aplikacja ta pozwala na kompleksową obsługę procesu akceptacji płatności kartami
płatniczymi. W zależności od konfiguracji, menu prezentuje się w określonym porządku:








Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
Unieważnienie pre-autoryzacji
Dopełnienie pre-autoryzacji
Kopia
Administracja (wymaga podania hasła)
o Zamknięcie dnia – Tak/Nie
o Analiza
 Wydruk analizy:
o Pełny
o Skrócony
o Raporty
 Suma narastająco
 Kasjerów
o Sumaryczny
o Szczegółowy
o Sprawdzenie łączności
o Zmiana hasła
o Wizytówka
Część powyższych funkcjonalności może występować jako odrębna usługa – pozostałe są
zintegrowane z innymi. W związku z tym zalecane jest zapoznanie się z całością rozdziału
Płatność, gdyż niektóre ekrany mogą się różnić. Dotyczy to usług wypłaty gotówki,
napiwków oraz Blika – ekrany tych aplikacji będą występować również podczas
standardowej czynności sprzedaży.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
29
8.1.1. Sprzedaż
Aby dokonać sprzedaży kartą płatniczą należy wybrać
kolejno:
Płatność  Sprzedaż
PŁATNOŚĆ
Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
Szybszym sposobem dokonania transakcji sprzedaży jest
wprowadzenie kwoty transakcji bezpośrednio na ekranie
oczekiwania – spowoduje to przejście od razu do drugiego
ekranu, widocznego obok.
Wprowadzając kwotę należy szczególną uwagę zwrócić na
liczbę groszy i miejsce przecinka. Przed zatwierdzeniem
zielonym przyciskiem należy sprawdzić jeszcze raz czy
odpowiada ona kwocie dokonywanej transakcji.
SPRZEDAŻ
______,__zł
Zbliż lub
wprowadź kartę
22,22zł
Następnie urządzenie poprosi o wprowadzenie lub zbliżenie
karty do czytnika. Taki sam komunikat wyświetli się na ekranie
pinpada jeśli jest podłączony do terminala.
Po wprowadzeniu karty terminal połączy się z serwerem w celu
autoryzacji transakcji. Na tym etapie klient może zostać
poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Następnie
wydrukowane zostanie potwierdzenie płatności. W przypadku
braku autoryzacji, na wydruku będzie widoczna informacja
o odrzuceniu transakcji.
Poproś
o wpisanie PIN
Jeżeli klient odrzuci próbę wprowadzenia kodu PIN (poprzez
naciśnięcie czerwonego klawisza na pinpadzie), a transakcja
nie zostanie przerwana, może pojawić się możliwość
dokończenia transakcji na podstawie podpisu klienta. Na
wydruku widoczne jest miejsce na podpis użytkownika karty,
który powinien zostać zweryfikowany przez kasjera z tym
znajdującym się na odwrocie karty płatniczej. Jeżeli podpis jest
zgodny należy to potwierdzić stosownym klawiszem na
terminalu (funkcyjnym lub numerycznym).
Drukować kopię
dla klienta?
Ostatnim komunikatem jest zapytanie o wydruk kopii dla
klienta. Po zakończonej transakcji należy pamiętać
o wyciągnięciu karty z czytnika.
X.Nie
O.Tak
Usuń kartę
Należy pamiętać, że konieczność potwierdzenia kodem PIN zależeć może od wielu czynników
takich jak rodzaj karty, kwota transakcji oraz suma poprzednio wykonanych płatności. Jest to
następstwem wprowadzenia mechanizmu SCA, mającego na celu zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa transakcji bezgotówkowych.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
30
Poniżej zamieszczono wydruki z aplikacji, potwierdzające dokonanie poszczególnych operacji
na terminalu. Pierwszy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji autoryzowanej kodem PIN.
Jeżeli na dole wydruku widnieje informacja KOPIA DLA KLIENTA należy ją przekazać klientowi.
W przeciwnym wypadku wydruk należy zachować celem archiwizacji.
Adres placówki
akceptanta
Numer
rachunku
Dane POS
Dane karty
płatniczej
Rodzaj
transakcji
Kwota transakcji
Tryb
autoryzacji:
(1) - online
(3) - offline
Dane autoryzacji
transakcji
Godzina
transakcji
Data transakcji
Numer kasjera,
który przyjął transakcję
Wydruk transakcji autoryzowanej kodem PIN
Wydruk kopii dla klienta
Wydruk transakcji odrzuconej
Wydruk transakcji autoryzowanej
podpisem
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
31
8.1.2.
Sprzedaż z wypłatą gotówki Cashback
Usługa Cashback umożliwia klientom wypłatę gotówki ze
sklepowej kasy podczas dokonywania płatności kartą. Górny
limit wypłacanej kwoty jest ustalony przez organizacje
płatnicze i wynosi:
 300 zł dla kart VISA
 500 zł dla kart Mastercard
Dla kart Diners Club oraz American Express usługa sprzedaży
z wypłatą gotówki nie jest dostępna.
Usługa nie jest dostępna również dla płatności zbliżeniowych.
Do skorzystania z niej konieczne jest umieszczenie karty
w czytniku kart chipowych lub magnetycznych.
Pierwsza część transakcji z wypłatą gotówki jest identyczna jak
w przypadku operacji sprzedaży. Różnicą jest pojawienie się
nowego komunikatu:
SPRZEDAŻ
______,__zł
Sprzedaż z
wypłatą gotówki?
X.Nie
GOTÓWKA
______,__zł
„Sprzedaż z wypłatą gotówki?”
Jeżeli klient nie jest zainteresowany usługą, wybieramy opcję
„Nie” kontynuując transakcję, tak jak w przypadku
standardowej sprzedaży.
Jeżeli klient potwierdzi operację wypłaty gotówki, należy
wybrać opcję „Tak”, przechodząc do kolejnego etapu.
W przypadku, kiedy na ekranie pojawi się napis
„GOTÓWKA”, należy wprowadzić kwotę wypłaty oraz
zatwierdzić ją zielonym klawiszem.
Następnie zostanie wyświetlone podsumowanie, prezentujące
poszczególne wartości oraz sumę transakcji. Zaakceptowanie
ekranu odbywa się klawiszem 2 lub poprzez podświetlenie
opcji AKCEPTUJ i zatwierdzenie jej klawiszem ENTER.
O.Tak
SPRZEDAŻ
GOTÓWKA
22,22 zł
10,00 zł
RAZEM
32,22 zł
1.Popraw
2.Akceptuj
Wprowadź kartę
32,22zł
Na koniec należy usunąć kartę z czytnika oraz wypłacić
klientowi z kasy wprowadzoną kwotę w gotówce.
Ostatnim komunikatem jest zapytanie o wydruk kopii dla
klienta.
Drukować kopię
dla klienta?
X.Nie
O.Tak
Należy pamiętać, że usługa wypłaty gotówki może być zablokowana przez bank.
W związku z tym wystąpienie odmowy nie musi oznaczać problemu technicznego. W celu
ustalenia przyczyny odmowy zaleca się ponowienie transakcji bez usługi Cashback lub
kontakt klienta z bankiem – wystawcą karty.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
32
Poniżej zamieszczone jest potwierdzenie sprzedaży z wypłatą gotówki. Na wydruku
zaznaczony jest rodzaj usługi wraz z podsumowaniem kwoty transakcji.
Wydruk sprzedaży z wypłatą gotówki
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
33
8.1.3. Sprzedaż z doliczeniem napiwku
Usługa ta umożliwia pobranie płatności z doliczeniem napiwku.
Pierwsza część transakcji jest identyczna jak w przypadku
sprzedaży. Różnica pojawia się wraz z nowym komunikatem:
SPRZEDAŻ
______,__zł
„KWOTA RACHUNKU”
Następnie wyświetli się zapytanie, czy do rachunku klienta ma
zostać doliczony napiwek. W przypadku odpowiedzi
negatywnej, terminal od razu przejdzie do autoryzacji
płatności. W przypadku zaakceptowania doliczenia napiwku
wyświetli się zapytanie o kwotę doliczenia.
W sytuacji, gdy napiwek przekracza 20% kwoty rachunku
konieczne może być wprowadzenie hasła dostępowego.
(Patrz rozdział 4. Lista haseł dostępowych)
KWOTA RACHUNKU
52,22 zł
Ok
Dodać napiwek
do rachunku?
X.Nie
O.Tak
NAPIWEK
Następnie wyświetlone zostanie podsumowanie całkowitej
kwoty rachunku z możliwą akceptacją klawiszem numerycznym
lub operacyjnym.
Kolejnym etapem jest wprowadzenie karty i autoryzacja
transakcji – może się pojawić prośba o wprowadzenie kodu
PIN karty płatniczej.
______,__zł
SPRZEDAŻ
GOTÓWKA
52,22 zł
10,00 zł
RAZEM
62,22 zł
1.Popraw
Następnie terminal wydrukuje potwierdzenie transakcji oraz
wyświetli zapytanie o wydruk kopii dla klienta.
2.Akceptuj
Zbliż lub
wprowadź kartę
62,22zł
Drukować kopię
dla klienta?
X.Nie
O.Tak
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
34
Poniżej zamieszczone jest potwierdzenie sprzedaży z doliczeniem napiwku. Na wydruku
zaznaczony jest rodzaj usługi wraz z podsumowaniem kwoty transakcji.
Wydruk sprzedaży w napiwkiem
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
35
8.1.4. Unieważnienie transakcji
Unieważnienia transakcji można dokonać jedynie przed
wykonaniem operacji Zamknięcie dnia na terminalu,
wyłącznie w dniu, w którym dokonano danej transakcji.
Po wybraniu opcji Unieważnienie należy wprowadzić numer
rachunku z wydruku transakcji, a następnie zatwierdzić
zielonym klawiszem.
PŁATNOŚĆ
Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
Nr rachunku
Następnie należy podać pełną kwotę transakcji, której dotyczy
unieważnienie oraz zatwierdzić zielonym klawiszem.
_______
Do potwierdzenia operacji konieczne jest wprowadzenie hasła
dostępowego (Patrz rozdział 4. Lista haseł dostępowych)
Po dokonaniu autoryzacji terminal wydrukuje potwierdzenie
unieważnienia oraz zapyta o kopię dla klienta.
UNIEWAŻNIENIE
Dla transakcji sprzedaży z wypłatą gotówki należy
wykonać unieważnienie na łączną kwotę rachunku (sumę
sprzedaży i gotówki) – dlatego klient, któremu gotówka
została wypłacona musi ją fizycznie zwrócić.
Poniżej
zamieszczono
potwierdzenie
unieważnienia
z wyszczególnionym rodzajem usługi, numerem rachunku oraz
kwotą transakcji.
______,__zł
Hasło:
_________________
PROSZĘ CZEKAĆ...
Unieważnianie
Drukować kopię
dla klienta?
X.Nie
O.Tak
Wydruk unieważnienia
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
36
8.1.5. Zwrot
Zgodnie z wymaganiami międzynarodowych organizacji
płatniczych, transakcja zwrotu musi być przeprowadzona przy
użyciu karty płatniczej, którą dokonano transakcji zakupu.
PŁATNOŚĆ
Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
Po wybraniu opcji Zwrot należy wprowadzić kwotę, która ma
zostać zwrócona – wartość należy zaakceptować zielonym
klawiszem operacyjnym.
ZWROT
______,__zł
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie hasła dostępowego.
(Patrz rozdział 4. Lista haseł dostępowych)
Hasło:
_________________
W następnym etapie należy wprowadzić kartę do terminala.
Urządzenie zweryfikuje poprawność danych oraz wydrukuje
potwierdzenie zwrotu z poleceniem jego podpisania przez
klienta. Miejsce podpisu jest zaznaczone na poniższym rysunku.
Jeżeli na terminalu włączona jest obsługa zwrotów w trybie
online, może zdarzyć się sytuacja w której taka transakcja
zostanie odrzucona. Forma autoryzacji transakcji zwrotu online
jest zależna od parametrów karty – może to być PIN lub
podpis.
Poprawność autoryzacji za pomocą PIN jest weryfikowana
przez wystawcę karty (Bank), natomiast zgodność podpisu
złożonego na wydruku z podpisem umieszczonym na tylnej
stronie karty powinien zweryfikować Merchant.
Potwierdzenie zgodności
klawiszem 1(TAK).
podpisów
należy
zatwierdzić
Podpisany wydruk należy zatrzymać do archiwizacji.
Zbliż lub
wprowadź kartę
22,22zł
Poproś
o wpisanie PIN
Podpis
zgodny?
1.Tak
2.Nie
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
37
Poniżej zamieszczone są potwierdzenia zwrotu. Pierwszy wydruk stanowi oryginał
z zaznaczonym miejscem do podpisu. Drugi jest kopią dla klienta.
Wydruk z miejscem na podpis
Wydruk kopii dla klienta
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
38
8.1.6. Pre-autoryzacja
Pre-autoryzacja umożliwia czasowe zablokowanie środków na
karcie na poczet późniejszej płatności. Operacja ta
potwierdza, że konto klienta istnieje oraz że
w danym momencie na rachunku znajduje się wystarczająca
ilość środków do rozliczenia transakcji. Blokada środków na
koncie następuje na okres do 30 dni. W tym czasie może
nastąpić:


dopełnienie pre-autoryzacji rozliczające płatność
unieważnienie pre-autoryzacji zwalniające blokadę
PŁATNOŚĆ
Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
PRE-AUTORYZACJA
______,__zł
Jeżeli w danym okresie nie zostanie podjęte żadne
z powyższych działań, blokada zostanie zwolniona
automatycznie.
W celu wykonania pre-autoryzacji należy wybrać z menu
aplikacji Płatność opcję Pre-autoryzacja oraz wprowadzić
kwotę do zablokowania.
Hasło:
_________________
W kolejnym kroku należy podać hasło dostępowe (Patrz
rozdział 4. Lista haseł dostępowych).
Następnie terminal poprosi o wprowadzenie karty. Dodatkowo
może być widoczna opcja ręcznego wprowadzenia danych
(funkcjonalność opcjonalna MO/TO Mail Order/Telephone
Order). W takim przypadku na ekranie terminala wyświetlony
zostanie odpowiedni klawisz do wyboru F4 lub #.
W przypadku fizycznego wprowadzenia karty, przed
autoryzacją konieczne może być zatwierdzenie transakcji
kodem PIN.
W przypadku transakcji bez fizycznego użycia karty pojawi się
ekran do wprowadzenia danych karty płatniczej. W pierwszej
kolejności należy wprowadzić numer karty płatniczej
i zatwierdzić klawiszem ENTER. Spowoduje to przejście do
kolejnego wiersza dotyczącego daty ważności karty. Należy
wprowadzić dwie cyfry oznaczające miesiąc oraz dwie cyfry
wskazujące na rok ważności karty. Następnie zatwierdzić
klawiszem ENTER, co spowoduje przejście do etapu
wprowadzenia kodu CVV2/CVC2 widocznego na tylnej stronie
karty płatniczej.
Zbliż lub
wprowadź kartę
150,00zł
F - RĘCZNE WPROWADZANIE
NUMER KARTY:
_________________
WAŻNA DO:
__/__
MM/RR
Poproś
o wpisanie PIN
Potwierdzenie
transakcji
należy
przechowywać
w bezpiecznym miejscu, gdyż zamieszczony na nim
identyfikator jest konieczny do wykonania operacji
unieważnienia lub dopełnienia pre-autoryzacji.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
39
Dane posiadacza karty pozyskane przez akceptanta należy chronić przed utratą
lub ponownym, nieuprawnionym wykorzystaniem.
123
9999 9999 9999 9999
VALID
THRU
Numer karty
08/21
Data ważności karty
miesiąc/rok
Podpis posiadacza
karty
Numer
CVV2/CVC2
Przednia i tylna strona przykładowej karty płatniczej – zaznaczono dane istotne dla pre-autoryzacji
Poniżej zaprezentowano wydruki z operacji pre-autoryzacji. Na pierwszym wydruku
zaznaczony jest rodzaj transakcji, kwota oraz identyfikator autoryzacji potrzebny
w kolejnych procesach. Drugi wydruk to kopia, przeznaczona dla klienta. Na ostatnim widać
sposób podpisu potwierdzenia w przypadku transakcji bez fizycznego użycia karty.
Wydruk potwierdzenie pre-autoryzacji
Kopia potwierdzenia dla klienta
Sposób podpisu przy transakcji bez
fizycznego użycia karty
Należy pamiętać, że transakcje realizowane bez fizycznego użycia karty są obarczone najwyższym
ryzykiem reklamacyjnym. Udogodnienie, jakim jest zabezpieczenie transakcji w sposób zdalny, jest
często wykorzystywane przez oszustów i cyberprzestępców. W związku z tym zaleca się zwracać
szczególną uwagę na zachowania podejrzane np.:
 chęć rozdzielenia płatności na różne karty
 podejrzanie wysoka kwota zamówienia
 ponaglanie sprzedawcy lub niespokojne zachowanie zamawiającego
 brak spójności danych karty oraz osoby zamawiającej
Dodatkowo, w trosce o bezproblemową obsługę transakcji zaleca się, aby po osobistym pojawieniu
się klienta unieważnić blokadę dokonaną w trybie MO/TO oraz wykonać ponownie pre-autoryzację
z fizycznym użyciem karty płatniczej.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
40
8.1.7. Unieważnienie pre-autoryzacji
W celu unieważnienia wykonanej pre-autoryzacji należy
wybrać z menu aplikacji Płatność opcję Unieważnienie
pre-autoryzacji oraz wprowadzić kwotę, której dotyczy
transakcja.
Następnie terminal poprosi o wprowadzenie identyfikatora
autoryzacji, który jest widoczny na wydruku potwierdzenia
wykonanej wcześniej pre-autoryzacji.
Należy pamiętać, że kwota oraz identyfikator autoryzacji
muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na wydruku.
PŁATNOŚĆ
Zwrot
Pre-autoryzacja
Uniew.pre-autoryz.
Dop.pre-autoryz.
UNIEWAŻNIENIE
______,__zł
W kolejnym kroku należy podać hasło dostępowe. (Patrz
rozdział 4. Lista haseł dostępowych)
Operacji unieważnienia pre-autoryzacji dokonuje się
zawsze w walucie wykonanej pre-autoryzacji.
Id autoryzacji:
_________________
W ostatnim etapie operacji następuje autoryzacja, której
zakończeniem jest wydruk będący potwierdzeniem dokonanej
operacji. Może także pojawić się zapytanie o wydruk kopii dla
klienta.
Hasło:
_________________
Transakcja
unieważniona
Ok
Drukować kopię
dla klienta?
X.Nie
O.Tak
Wydruk unieważnienia pre-autoryzacji
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
41
8.1.8. Dopełnienie pre-autoryzacji
W celu dopełnienia wykonanej pre-autoryzacji należy wybrać
z menu aplikacji Płatność opcję Dopełnienie pre-autoryzacji.
W kolejnym kroku należy podać kwotę dopełnienia
zatwierdzając zielonym klawiszem.
PŁATNOŚĆ
Zwrot
Pre-autoryzacja
Uniew.pre-autoryz.
Dop.pre-autoryz.
Następnie należy wprowadzić hasło do pre-autoryzacji (Patrz
rozdział 4. Lista haseł dostępowych) i zatwierdzić klawiszem
ENTER.
DOP.PRE-AUTORYZ
______,__zł
Dopełnienia pre-autoryzacji dokonuje się zawsze w walucie
wykonanej pre-autoryzacji.
Hasło:
Należy pamiętać, że kwota dopełnienia nie może być
większa niż kwota zablokowana podczas pre-autoryzacji.
Jeżeli istnieje konieczność wykonania transakcji na kwotę
wyższą, należy wykonać ją trybem oddzielnej sprzedaży
lub dokonać nowej pre-autoryzacji i jej dopełnienia.
Po zatwierdzeniu kwoty
wprowadzenia karty.
terminal
wyświetli
polecenie
Następnie terminal poprosi o wprowadzenie identyfikatora
autoryzacji, który jest widoczny na wydruku potwierdzenia
wykonanej wcześniej pre-autoryzacji.
_________________
Zbliż lub
wprowadź kartę
100,00zł
Id autoryzacji:
_________________
Po przeprowadzeniu wstępnej autoryzacji terminal wydrukuje
potwierdzenie transakcji do podpisania przez użytkownika
karty.
W kolejnym kroku należy odpowiednim klawiszem potwierdzić
zgodność podpisu – spowoduje to wydruk kopii dla klienta.
Podpis
zgodny?
1.Tak
2.Nie
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
42
Poniżej widoczne są wydruki z dopełnienia pre-autoryzacji. Na pierwszym wydruku
zaznaczone jest miejsce do podpisu przez użytkownika karty. Drugi wydruk to kopia
dopełnienia, która jest przeznaczona dla klienta. Na ostatnim wydruku widać sposób podpisu
potwierdzenia dopełnienia w przypadku niepojawienia się klienta w miejscu zamówionej
rezerwacji.
Wydruk potwierdzenia dopełnienia
Kopia potwierdzenia dla klienta
Sposób podpisu potwierdzenia w
przypadku niepojawienia się klienta
W trosce o bezproblemową obsługę transakcji zaleca się wykonywanie operacji
pre-autoryzacyjnych trybem fizycznego użycia karty w każdej możliwej sytuacji.
8.1.9. Kopia ostatniej transakcji
Ta opcja pozwala na wykonanie kopii wydruku ostatniej
operacji z aplikacji Płatność. Jeżeli ostatnią wykonaną jest
transakcja sprzedaży to wybranie tej opcji spowoduje wydruk
potwierdzenia sprzedaży. Jeżeli natomiast ostatnią operacją
było zamknięcie dnia to efektem będzie wydrukowanie kopii
potwierdzenia zamknięcia dnia.
PŁATNOŚĆ
Uniew.pre-autoryz.
Dop.pre-autoryz.
Kopia
Administracja
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
43
8.1.10. Płatność BLIK
Blik jest formą płatności mobilnych, dlatego też realizacja tej
transakcji odbywa się bez użycia karty. W tym przypadku
środkiem płatniczym jest sześciocyfrowy kod wygenerowany
w aplikacji mobilnej urządzenia klienta lub dziewięciocyfrowy
czek.
Operacja płatności BLIK wykonywana jest podobnie jak każda
inna transakcja sprzedaży do momentu wprowadzenia karty.
Na tym etapie przy krawędzi ekranu pojawi się informacja
BLIK.
W celu wykonania płatności BLIK należy wcisnąć określony
przycisk funkcyjny F2 lub klawisz F zlokalizowany w dolnym
rzędzie klawiatury numerycznej.
Zbliż lub
wprowadź kartę
100,00zł
F - BLIK
RODZAJ TRANSAKCJI
BLIK
Ręczne wprowadzanie
Kod BLIK:
Następnie klient zostanie poproszony o wprowadzenie
wygenerowanego kodu w aplikacji mobilnej.
Jeżeli wprowadzony zostanie dziewięciocyfrowy czek BLIK,
kolejnym krokiem będzie prośba o wprowadzenie hasła.
W przypadku wprowadzenia kodu sześciocyfrowego ekran
ten zostaje pominięty – może być jednak wymagane
potwierdzenie dokonywanej operacji w aplikacji mobilnej
przez klienta.
_________________
WPROWADŹ HASŁO
KWOTA: 2,22 zł
HASŁO:
W kolejnym etapie terminal połączy się z serwerem PeP w celu
autoryzacji transakcji.
Ostatnim etapem jest wydruk potwierdzenia oraz zapytanie
o kopię dla klienta.
Drukować kopię
dla klienta?
X.Nie
Wydruk potwierdzenia BLIK
O.Tak
Wydruk kopii potwierdzenia BLIK
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
44
8.1.11. Sprzedaż w walucie karty – DCC
PŁATNOŚĆ
Usługa DCC Dynamic Currency Conversion umożliwia klientom
dokonywanie transakcji w walucie karty płatniczej. Wartość
transakcji widoczna na terminalu stanowi ostateczną kwotę
obciążenia.
Uwaga:
Transakcję
DCC
można
wyłącznie za zgodą posiadacza karty.
przeprowadzać
Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
SPRZEDAŻ
Transakcja sprzedaży w DCC w początkowym etapie nie różni
się niczym od standardowej płatności. Aby jej dokonać, należy
wprowadzić kwotę transakcji w złotówkach na klawiaturze
numerycznej a następnie zatwierdzić wartość klawiszem
ENTER.
______,__zł
Następnie wyświetlona zostanie prośba o wprowadzenie
karty.
Zbliż lub
wprowadź kartę
Po wprowadzeniu karty terminal automatycznie rozpozna
walutę rozliczeniową oraz wyświetli ekran: „Zapytaj klienta
o płatność w walucie jego karty”. Komunikat ten należy
zatwierdzić klawiszem ENTER.
100,00zł
W związku z ostatnim ekranem należy obowiązkowo
poinformować klienta o możliwości transakcji DCC – można to
uczynić prostym pytaniem:
ZAPYTAJ KLIENTA
O PŁATNOŚĆ W WALUCIE
JEGO KARTY
Would you like to pay in your currency?
Komunikację może ułatwić obecnie wyświetlany ekran, na
którym widoczne są poszczególne kwoty z podziałem na
waluty, w których można dokonać płatności. Dodatkowo można
posłużyć się wydrukiem, zawierającym szczegółowe dane
dotyczące przewalutowania. Wydruk oferty DCC można
opcjonalnie wyłączyć.
Na tym etapie należy wybrać walutę rozliczeniową – PLN dla
złotówek lub walutę karty płatniczej. Zatwierdzenia dokonuje
się klawiszami funkcyjnymi lub numerycznymi - informacja jest
widoczna zawsze przy krawędzi ekranu. Obsługa klawiszami
funkcyjnymi może się różnić w zależności od wersji aplikacji.
W większości przypadków potwierdzenie klawiszem ENTER
powoduje wybranie waluty karty płatniczej.
Kolejnym komunikatem może być prośba o wpisanie kodu PIN,
po czym terminal przystępuje do autoryzacji i wydruku
potwierdzenia transakcji.
Ostatnim etapem może być pytanie o wydruk kopii dla klienta.
Ok
777,77
185,67
1PLN=0,238721
FEE/MARK-UP
X.PLN
PLN
USD
USD
3,69%
O.USD
WPROWADŹ PIN
KWOTA: 100,00 zł
PIN:
Drukować kopię
dla klienta?
X.Nie
O.Tak
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
45
Uwaga:
Sprzedaż DCC nie jest możliwa w połączeniu z usługą wypłaty gotówki.
Poniżej zamieszczony jest wydruk oferty płatności w DCC. Może być przekazany klientowi,
gdyż zawarte na nim informacje mogą ułatwić wybór waluty. W przypadku, gdy wybraną
walutą jest PLN, transakcja jest dokończona na standardowych zasadach opisanych
w instrukcji sprzedaży.
Adres placówki akceptanta
Dane POS
Czy chcesz zapłacić
w swojej walucie?
Kwota transakcji w PLN
Dane przeliczeniowe:
kurs,prowizja,marża
Kwota transakcji
w walucie karty
Informacja o usługodawcy
przewalutowania
Data transakcji
HOUR:
Godzina transakcji
Wydruk oferty płatności DCC
Naklejka informująca o dostępności usługi DCC
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
46
Dane zaznaczone kursywą stanowią bezpośrednie tłumaczenie na język polski. Widoczne
poniżej wydruki są kolejno potwierdzeniem sprzedaży dla akceptanta.
Adres placówki akceptanta
Numer rachunku
Dane terminala POS
Dane karty płatniczej
Kwota transakcji w PLN
Sprzedaż
wysokość napiwku w PLN
(*jeśli jest uwzględniony)
Dane przeliczeniowe:
kurs,prowizja,marża
Kwota transakcji
w walucie karty
Informacja prawna o
przewalutowaniu
Akceptuję otrzymany wybór
walut w celu płatności.
Akceptuję kurs
przewalutowania, ostateczną
kwotę transakcji oraz to, że
walutą rozliczeniową tej
transakcji jest USD .
Proszę obciążyć moje konto
PIN poprawny
Dane autoryzacji
Data transakcji
Godzina transakcji
Numer kasjera
Proszę zachować wydruk
Potwierdzenie transakcji DCC
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
47
Widoczny poniżej wydruk to kopia dla klienta (Cardholder copy). Po prawej stronie
zamieszczona została tabela obsługiwanych walut w systemie DCC – wymienione waluty są
zgodne z listą walut NBP.
Tabela obsługiwanych walut w DCC
THB
USD
AUD
HKD
CAD
NZD
SGD
EUR
HUF
CHF
GBP
UAH
JPY
CZK
DKK
ISK
NOK
SEK
HRK
RON
BGN
TRY
ILS
CLP
MXN
PHP
ZAR
BRL
MYR
RUB
IDR
INR
Kopia wydruku sprzedaży DCC – dla klienta
KRW
CNY
bat tajlandzki
dolar amerykański
dolar australijski
dolar hongkoński
dolar kanadyjski
dolar nowozelandzki
dolar singapurski
euro
forint węgierski
frank szwajcarski
funt szterling
hrywna ukraińska
jen japoński
korona czeska
korona duńska
korona islandzka
korona norweska
korona szwedzka
kuna chorwacka
lej rumuński
lew bułgarski
lira turecka
nowy izraelski szekel
peso chilijskie
peso meksykańskie
peso filipińskie
rand RPA
real brazylijski
ringgit malezyjski
rubel rosyjski
rupia indonezyjska
rupia indyjska
won południowokoreański
yuan renminbi
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
48
8.1.12. Unieważnienie transakcji DCC
Unieważnienia transakcji DCC można dokonać jedynie przed
wykonaniem operacji Zamknięcie dnia na terminalu POS –
wyłącznie tego samego dnia, w którym dokonano danej
transakcji.
Po wybraniu opcji Unieważnienie, należy wprowadzić numer
rachunku z wydruku transakcji a następnie zatwierdzić
zielonym klawiszem.
PŁATNOŚĆ
Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
Nr rachunku
Kolejnym krokiem jest podanie kwoty transakcji, której dotyczy
unieważnienie. Ten etap należy także potwierdzić zielonym
klawiszem.
Do potwierdzenia operacji konieczne jest wprowadzenie hasła
dostępowego (Patrz rozdział 4. Lista haseł dostępowych)
Dokonując unieważnienia transakcji DCC
wprowadzić kwotę transakcji w złotówkach.
_______
UNIEWAŻNIENIE
należy
______,__zł
Hasło:
_________________
Transakcja
unieważniona
Ok
Drukować kopię
dla klienta?
X.Nie
O.Tak
Wydruk unieważnienia DCC
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
49
8.1.13. Zwrot DCC
Zgodnie z wymaganiami międzynarodowych organizacji
płatniczych transakcja zwrotu DCC musi być przeprowadzona
przy użyciu karty płatniczej, którą dokonano transakcji zakupu.
PŁATNOŚĆ
Sprzedaż
Unieważnienie
Zwrot
Pre-autoryzacja
ZWROT
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie kwoty, która ma zostać
zwrócona oraz zatwierdzenie jej zielonym klawiszem.
______,__zł
Następnie należy wprowadzić hasło dostępowe (Patrz
rozdział 4. Lista haseł dostępowych).
Hasło:
_________________
Dokonując zwrotu transakcji DCC należy wprowadzić
kwotę transakcji w złotówkach.
Zbliż lub
wprowadź kartę
W następnym etapie należy wprowadzić kartę do terminala.
Urządzenie zweryfikuje poprawność danych oraz wyświetli
komunikat nakazujący wykonanie zwrotu w oryginalnej walucie
transakcji.
Kolejnym wyświetlanym ekranem jest zestawienie walut
wraz z przewalutowaniem.
22,22zł
WYKONAJ ZWROT
W WALUCIE
ORYGINAL. TRANSAKCJI
Ok
Następnie zostanie wydrukowane potwierdzenie z miejscem na
podpis użytkownika karty – jest ono zaznaczone na poniższym
wydruku.
PLN:
EXCH.RATE:
10,00
0,324
USD:
3,24
1.PLN
Na tym etapie należy potwierdzić zgodność podpisu na
wydruku z podpisem widocznym na tylnej stronie karty
płatniczej. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, kopia dla
klienta zostanie wydrukowana automatycznie.
2.USD
Podpis
zgodny?
1.Tak
2.Nie
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
50
Poniżej zamieszczone są potwierdzenia zwrotu w trybie DCC. Pierwszy wydruk stanowi oryginał
i jest na nim zaznaczony rodzaj usługi, kwota przeliczenia w złotówkach oraz miejsce na podpis
posiadacza karty. Drugi wydruk jest kopią przeznaczoną dla klienta.
Potwierdzenie unieważnienia DCC - do podpisu
Kopia unieważnienia DCC - dla klienta
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
51
8.1.14. Analiza – Administracja
Dostęp do menu Administracja jest chroniony hasłem (Patrz roz. 4. Lista haseł dostępowych).
Korzystając z opcji Analiza można wydrukować zestawienie z analizą transakcji w wersji
pełnej lub skróconej (opcjonalnie - z podziałem na karty płatnicze).
Analiza przedstawia liczbę i łączną kwotę dla wszystkich transakcji z aplikacji Płatność,
mieszczących się w zdefiniowanym zakresie rachunków ujętych w zestawieniu. Wersja pełna
analizy transakcji zawiera również szczegóły każdej wykonanej transakcji wraz ze sposobem
i trybem jej autoryzacji.
Zakres rachunków
ujętych w raporcie
Łączna kwota
poszczególnych transakcji
Rodzaje poszczególnych transakcji
Liczba poszczególnych transakcji
Posumowanie całościowe
Wydruk analizy transakcji – wersja skrócona
Pełna wersja analizy zawiera szczegółowe zestawienie pojedynczych transakcji. W każdej
z nich widoczne są dodatkowe parametry.
W przypadku sposobu autoryzacji możliwe są poszczególne opcje:
 K – PIN online
 F – PIN offline
 Z – podpis
 2 – pasek magnetyczny
 5 – mikroprocesor (chip)
 6 – ręczne wprowadzenie – dotyczy BLIK oraz produktów MO/TO
 7 lub 8 – transakcja zbliżeniowa
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
52
W przypadku trybu autoryzacji możliwe są 3 opcje:
 1 – autoryzacja online
 2 lub 4 – autoryzacja głosowa
 3 – autoryzacja offline
Zakres rachunków
ujętych w raporcie
Dane pojedynczej transakcji
Numer rachunku
Numer karty płatniczej
Tryb autoryzacji
Kwota rachunku
Data transakcji MMDD
Sposób autoryzacji transakcji
Godzina transakcji GGMMSS
Rodzaj transakcji
Rodzaje
poszczególnych
transakcji
Łączna kwota
poszczególnych
transakcji
Posumowanie całościowe
Liczba
poszczególnych
transakcji
Wydruk analizy transakcji – wersja pełna
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
53
Zakres rachunków
ujętych w raporcie
Dane pojedynczej
transakcji
Numer rachunku
Numer karty płatniczej
Kwota rachunku
Sposób autoryzacji
transakcji
Godzina transakcji
GGMMSS
Data transakcji MMDD
Tryb autoryzacji
Rodzaj transakcji
Podział transakcji na
poszczególne
organizacje: Diners &
Discover, Mastercard,
Visa, UnionPay, BLIK
Rodzaje
poszczególnych
transakcji
Posumowanie
całościowe
Łączna kwota
poszczególnych
transakcji
Liczba poszczególnych
transakcji
Wydruk analizy transakcji – wersja z podziałem na organizacje płatnicze
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
54
8.1.15. Raporty – Administracja
Dostęp do menu Administracja jest chroniony hasłem (Patrz roz. 4. Lista haseł dostępowych).
Opcja Raporty umożliwia wydrukowanie zestawień z podziałem na kasjerów (raport
szczegółowy lub sumaryczny) oraz raport wykonanych transakcji (raport sumaryczny lub
narastający).
Zakres rachunków
ujętych w raporcie
Rodzaje poszczególnych
transakcji obsłużonych
przez kasjera 1234
Łączna kwota
poszczególnych
transakcji
Liczba poszczególnych
transakcji
Posumowanie całościowe
transakcji wykonanych
przez kasjera 1234
Posumowanie całościowe
transakcji wykonanych przez
wszystkich kasjerów
Przykładowy raport kasjerów - sumaryczny
Dodatkową możliwością
W czasie drukowania
W przypadku wybrania
wydruku. W przeciwnym
w kolejnym zestawieniu.
jest otrzymanie zestawienia uwzględniającego unieważnienia.
terminal zapyta czy stan zestawienia należy wyzerować.
opcji TAK, stosowna informacja zostanie umieszczona na końcu
wypadku (opcja NIE), dotychczasowe dane będą uwzględnione
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
55
Zakres rachunków
ujętych w raporcie
Dane pojedynczej transakcji
Kwota/Kwoty
danej transakcji
Numer rachunku
Rodzaj transakcji
Godzina transakcji
Nazwa organizacji
danej transakcji
Sposób autoryzacji transakcji
Rodzaje
poszczególnych
transakcji
Łączna kwota
poszczególnych
transakcji
Liczba
poszczególnych
transakcji
Posumowanie całościowe
transakcji wykonanych przez
wszystkich kasjerów
Przykładowy raport kasjerów - szczegółowy
Zakres rachunków
ujętych w raporcie
Przykładowe zestawienie uwzględniające unieważnienia
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
56
8.1.16. Zamknięcie dnia – Administracja
Dostęp do menu Administracja jest chroniony hasłem (Patrz roz. 4. Lista haseł dostępowych).
Zamknięcie dnia podsumowuje liczbę i kwotę transakcji wykonanych w aplikacji Płatność.
Potwierdzeniem tej procedury jest wydruk zestawienia Zamknięcie dnia – opcjonalnie może
zawierać dane z podziałem na organizacje płatnicze.
Należy pamiętać, że wykonanie ręcznego zamknięcia dnia danej aplikacji nie zastępuje
wykonania automatycznego zamknięcia dnia aplikacji terminalowej.
Adres placówki akceptanta
Dane terminala POS
Zakres rachunków
ujętych w raporcie
Rodzaje
poszczególnych
transakcji
Łączna kwota
poszczególnych
transakcji
Liczba
poszczególnych
transakcji
Posumowanie
całościowe
transakcji
Komunikat o poprawnym
rozliczeniu transakcji
Wydruk zamknięcia dnia - standardowy
Bardzo istotny jest komunikat o poprawnym rozliczeniu transakcji – widoczny w dolnej
części wydruku. W przypadku pojawienia się informacji SALDA NIEUZGODNIONE
wymagany jest jak najszybszy kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
57
Adres placówki akceptanta
Dane terminala POS
Zakres rachunków ujętych w raporcie
Dane pojedynczej transakcji
Numer rachunku
Numer karty płatniczej
Godzina transakcji GGMMSS
Data transakcji MMDD
Kwota rachunku
Tryb autoryzacji
Sposób autoryzacji transakcji
Rodzaj transakcji
Podział transakcji na poszczególne
organizacje: Diners & Discover,
Mastercard, Visa, UnionPay, BLIK
Rodzaje poszczególnych transakcji
Posumowanie całościowe
Łączna kwota
poszczególnych transakcji
Liczba poszczególnych
transakcji
Komunikat o poprawnym
rozliczeniu transakcji
Wydruk zamknięcia dnia – z podziałem na organizacje
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
58
8.1.17. Zmiana hasła – Administacja
Dostęp do menu Administracja jest chroniony hasłem (Patrz
roz. 4. Lista haseł dostępowych). Opcja Zmiana hasła
pozwala na zmianę domyślnie lub obecnie ustawionego hasła
do opcji Administracja w aplikacji Płatność.
W celu zmiany hasła należy najpierw wprowadzić obecnie
używane, a następnie nowe hasło. Każdorazowo dane
zatwierdzane są klawiszem ENTER.
Kolejnym krokiem jest potwierdzenie nowego hasła. Od
momentu drugiego zatwierdzenia, obowiązującym hasłem jest
ostatnio wprowadzone.
Należy pamiętać że dostęp do menu Administracja będzie
także możliwy wyłącznie po podaniu nowego hasła.
Odzyskanie hasła ani przywrócenie hasła domyślnego nie
jest możliwe, dlatego zmieniając hasło należy je
zapamiętać, ponieważ jego zapomnienie może wiązać się
z wymianą terminala.
Hasło:
_________________
Nowe hasło:
_________________
Powtórz hasło:
_________________
8.1.18. Sprawdzenie łączności – Administracja
Dostęp do menu Administracja jest chroniony hasłem (Patrz roz. 4. Lista haseł dostępowych).
Opcja Sprawdzenie łączności powoduje wykonanie próbnego połączenia z serwerem PeP.
Pozytywne nawiązanie łączności zostanie potwierdzone poniższym wydrukiem.
W przypadku komunikatu Łączność Nieprawidłowa należy sprawdzić podłączenie do sieci.
Wydruk sprawdzenia łączności
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
59
8.1.19. Wizytówka - Administracja
Opcja Wizytówka pozwala na wydrukowanie zestawienia ustawień w aplikacji Płatność.
Na poniższym wydruku zaznaczono sekcję zawierającą drukowane na niej parametry.
Wśród wymienionych szczególnie istotna jest obsługa pinpada, obsługa napiwków, wersja
aplikacji oraz schemat połączeń.
Wizytówka aplikacji Płatność
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
60
8.2.
Doładowania
Terminale płatnicze Polskich ePłatności pozwalają na sprzedaż doładowań telefonów
komórkowych oraz stacjonarnych. Oferta PeP obejmuje większość polskich operatorów
telefonii komórkowej, a także alternatywnych operatorów sieci telefonii stacjonarnej,
niezależnie od liczby abonentów.
W menu aplikacji Doładowania dostępne są poniższe opcje:
 Sprzedaż
o Gotówka
 Orange/nju
 Play
 Plus
 T-Mobile/Heyah
 Lycamobile
 Telegrosik
 Virgin Mobile
 Papuga
 Telepin
o Karta płatnicza
 Orange/nju
 Play
 Plus
 T-Mobile/Heyah
 Lycamobile
 Telegrosik
 Virgin Mobile
 Papuga
 Telepin
o Kopia
 Zamknięcie dnia
 Raporty
o Kasjerów
o Sumaryczny
o Szczegółowy
o Według nominałów
 Sprawdzenie łączności
 Wizytówka
Ze względów bezpieczeństwa w aplikacji doładowań uruchomiony został mechanizm
zabezpieczający. Jest to blokada trwająca 15 minut uruchamiana automatycznie po
wydaniu doładowania o najwyższej wartości.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
61
8.2.1. Sprzedaż
W menu głównym należy wybrać zakładkę Doładowania,
a następnie Sprzedaż.
DOŁADOWANIA
Sprzedaż
Zamknięcie dnia
Raporty
Kolejnym krokiem jest wybór sposobu płatności – gotówka lub
karta płatnicza. Opcja BLIK jest dostępna na ekranie
wprowadzenia karty płatniczej.
Niezależnie od wyboru, w następnym etapie pojawi się kolejno
ekran wyboru operatora oraz nominału doładowania.
W przypadku płatności kartą należy postępować zgodnie
z poleceniami widocznymi na ekranie terminala. Po
zaakceptowaniu płatności nastąpi wydruk potwierdzenia
transakcji oraz zapytanie o kopię dla klienta. Następnie
terminal automatycznie przystąpi do pobrania i wydruku kodu
doładowującego.
W przypadku płatności gotówką należy postępować zgodnie
z poleceniami widocznymi na ekranie terminala – dodatkowo
mogą być wyświetlone dwa ostatnie ekrany widoczne obok.
Pod żadnym pozorem nie należy drukować doładowania
telefonicznego bez przyjęcia zapłaty, w szczególności na
jakiekolwiek zlecenie telefoniczne, które zawsze stanowi
próbę oszustwa.
Po potwierdzeniu przyjęcia płatności terminal przystąpi do
pobrania kodu doładowania, który zostanie automatycznie
wydrukowany.
Ostatnim krokiem jest zapytanie o wydruk kopii doładowania.
Należy pamiętać, że w tym przypadku wydruk z kodem
doładowania
przeznaczony
jest
dla
klienta,
a kopia tego wydruku może być zachowana przez akceptanta.
Spr.łączności
Sprzedaż
Gotówka
Karta
Kopia
Typy kuponów
Orange/nju
Play
Plus
T-Mobile/Heyah
Orange/nju
5 PLN
10 PLN
30 PLN
35 PLN
UWAGA!
NIGDY NIE PRZEKAZUJ
NIKOMU KTO NIE ZAPŁACIŁ
NR UZUPEŁNIAJĄCEGO!
0.Dalej
X.Anuluj
DO ZAPŁATY:
200,00 zł
Przyjęto płatn.?
Opcja Kopia umożliwia wydruk kopii ostatniego doładowania,
bez widocznego kodu doładowania.
O.Tak
X.Nie
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
62
Numer rachunku
Operator doładowania
Kod doładowujący
Kwota doładowania
Sposób płatności
Data ważności
doładowania
Numer seryjny
doładowania
Instrukcja użycia kodu,
dane kontaktowe operatora
Data wydruku
Godzina wydruku
Numer kasjera
wydającego doładowanie
Wydruk doładowania
Wydruk kopii doładowania
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
63
8.2.2. Zamknięcie dnia
Za pomocą tej opcji możemy wydrukować raport zamknięcia dnia, obejmujący jedynie
aplikację Doładowania. Ręczne wykonanie zamknięcia dnia nie zastępuje wykonania
automatycznego zamknięcia dnia danej aplikacji terminalowej.
Numery rachunków,
których dotyczy raport
Raport zamknięcia dnia aplikacji Doładowania
8.2.3. Raporty
Opcja Raporty umożliwia wydruk wybranego rodzaju raportu (kasjerów, szczegółowy,
sumaryczny, wg nominałów).
Numery rachunków,
których dotyczy
raport
Podsumowanie
doładowań dla
konkretnego kasjera
Podsumowanie
doładowań wydanych
przez
wszystkich kasjerów
Raport kasjerów aplikacji Doładowania
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
64
Numery rachunków,
których dotyczy raport
Dane szczegółowe
pojedynczej transakcji
doładowania:
Numer rachunku,
Operator, kwota, data
sprzedaży, godzina
sprzedaży, numer
seryjny
Podsumowanie
doładowań
poszczególnych
operatorów
Podsumowanie
wszystkich doładowań
Raport szczegółowy aplikacji Doładowania
Numery rachunków,
których dotyczy raport
Podsumowanie
doładowań
poszczególnych
operatorów
Podsumowanie
wszystkich doładowań
Raport sumaryczny aplikacji Doładowania
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
65
Numery rachunków,
których dotyczy raport
Podsumowanie
doładowań
konkretnego operatora
Podsumowanie
wybranego nominału
Podsumowanie
wszystkich doładowań
Raport według nominałów aplikacji Doładowania
8.2.4. Sprawdzenie łączności
Za pomocą tej opcji terminal połączy się z serwerem PeP w celu sprawdzenia połączenia.
Jeżeli łączność jest prawidłowa, zostanie wydrukowane potwierdzenie widoczne poniżej.
Potwierdzenie sprawdzenia łączności
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
66
8.2.5. Wizytówka
Opcja umożliwia wydrukowanie
podstawowe informacje.
wizytówki
aplikacji
Doładowania,
zawierającej
Wizytówka aplikacji Doładowania
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
67
8.3.
Moje rachunki
Aplikacja rozszerza funkcjonalność terminala płatniczego o możliwość przyjmowania zapłaty
za rachunki, doładowania przedpłatowych liczników energii oraz sprzedaż kuponów
paysafecard.
W menu Moje Rachunki dostępne są poniższe opcje:






Rachunki
o Nowy Rachunek
o Przegląd*
o Akceptacja*
o Rezygnacja*
Rachunki NRB
Energia
ePieniądze
Kopia
Administracja
o Zamknięcie dnia
o Raporty
 Zamknięcie dnia
o Sumaryczny
o Szczegółowy
 Analiza transakcji
o Sumaryczny
o Szczegółowy
 Kasjerów
o Wizytówka
o Sprawdzenie łączności
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
68
8.3.1. Rachunki
Aby przyjąć zapłatę za rachunek należy w zakładce Rachunki
wybrać opcję Nowy rachunek. Na ekranie pojawi się
komunikat Zeskanuj kod. Za pomocą czytnika kodów należy
zeskanować kod kreskowy umieszczony na rachunku/fakturze.
MOJE RACHUNKI
Rachunki
Rachunki NRB
Energia
ePieniądze
Rachunki
Nowy rachunek
Jeżeli terminal nie jest wyposażony w czytnik, kod należy
wprowadzić ręcznie. Wskazówka przejścia do trybu ręcznego
jest widoczna na ekranie – w tym przypadku odbywa się to
klawiszem F. Kod wprowadzony ręcznie należy zatwierdzić
klawiszem ENTER.
Jeżeli kwota zapłaty została zdefiniowana w kodzie
kreskowym rachunku na ekranie pojawi się podsumowanie.
W przeciwnym wypadku jego wartości należy wpisać ręcznie.
Dodatkowo może pojawić się zapytanie o wprowadzenie
stawki taryfowej – jest to jednak zależne od rodzaju rachunku.
Kolejnym krokiem jest wyświetlenie podsumowania
z podziałem na kwotę danego rachunku oraz opłatę za jego
obsługę.
W przypadku, gdy klient chce dokonać płatności za więcej niż
jeden rachunek należy wybrać opcję Nowy rachunek oraz
ponowić kroki z poprzednich ekranów dotyczących
wprowadzenia kodu i zatwierdzenia kwoty.
Jeżeli klient dokonuje płatności za jeden rachunek lub wszystkie
rachunki zostały już wprowadzone i zaakceptowane,
w podsumowaniu należy wybrać opcję Akceptacja.
Zeskanuj kod
F - RĘCZNE WPROWADZANIE
Kod kreskowy:
________________________
FUNDACJA PAH
AKCJA PAJACYK
KWOTA:
OPŁATA:
RAZEM:
O.Akceptuj
25,63 zł
00,00 zł
25,63 zł
X.Anuluj
Rachunki
Nowy rachunek
Przegląd
Akceptacja
Rezygnacja
Uruchomienie opcji Przegląd pozwala na przeglądanie
wprowadzonych rachunków. W przypadku liczby rachunków
większej niż jeden, wskazówki przewijania będą widoczne
z boku ekranu. Aby powrócić do menu Rachunki należy
wcisnąć czerwony przycisk ANULUJ.
FUNDACJA PAH
AKCJA PAJACYK
KWOTA:
OPŁATA:
RAZEM:
25,63 zł
00,00 zł
25,63 zł
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
69
Po wciśnięciu przycisku Akceptuj terminal wyświetli
podsumowanie całościowe wprowadzonych rachunków
w sposób widoczny na ekranie obok. Zatwierdzenie odbywa
się klawiszem wyświetlonym w rogu ekranu – w tym przypadku
ENTER.
ILOŚĆ RACHUNKÓW:
Jeżeli operator umożliwia więcej niż jeden sposób płatności,
w kolejnym kroku pojawi się ekran wyboru widoczny obok.
Rodzaj płatności
Należy pamiętać, że wystąpienie tego kroku zależy od wielu
zmiennych i może być uwarunkowane prawnie. Jeżeli możliwy
jest jeden sposób płatności, terminal od razu przejdzie do
kolejnego kroku.
KWOTY:
OPŁATY:
RAZEM:
O.Akceptuj
1
25,63 zł
00,00 zł
25,63 zł
X.Wróć
Gotówka
Karta płatnicza
DO ZAPŁATY:
W przypadku gotówki należy wprowadzić kwotę wpłaconą
przez klienta. Jeżeli jest ona wyższa niż suma rachunków,
terminal wyliczy resztę do wydania.
25,63 zł
65,23 zł
39,60 zł
WPŁATA:
RESZTA:
O.Dalej
W przypadku karty płatniczej, dalszy przebieg transakcji jest
identyczny jak w standardowej sprzedaży wg opisu
w rozdziale 8.1.1
Ostatnim etapem jest wydruk potwierdzeń. Opcjonalnie może
pojawić się zapytanie o poprawność lub kopię wydruku – takie
komunikaty należy potwierdzać wg instrukcji wyświetlanych na
ekranie terminala.
X.Anuluj
Wydruk
poprawny?
O.Tak
X.Nie
Transakcja
zakończona
NIE PODLEGA ONA
FISKALIZACJI!
Ok
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
70
Logo
operatora
płatności
Rodzaj
transakcji
Numer
potwierdzenia
Informacja o
wystawcy i
rodzaju rachunku
Podsumowanie
należności
Kod kreskowy,
numer rachunku
Numer transakcji
Sekcja operatora
płatności,
regulamin,
promocje
Kopia potwierdzenia
Podsumowanie
opłat
Sposób płatności
Data i godzina
wydruku
Potwierdzenie zapłaty za rachunek
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
71
8.3.2. Rachunki NRB
Aplikacja Rachunki NRB umożliwia zapłatę za rachunki
poprzez wprowadzenie na terminalu numeru bankowego
wystawcy rachunku.
MOJE RACHUNKI
Rachunki
Rachunki NRB
Energia
ePieniądze
Wybranie tej opcji powoduje przejście do ekranu
wprowadzenia 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego,
znajdującego się na opłacanym rachunku.
Kolejnym etapem jest wpisanie kwoty do zapłaty.
Zatwierdzanie wartości odbywa się zielonym klawiszem
ENTER.
Na ekranie terminala wyświetli się podsumowanie kwoty
rachunku z uwzględnieniem opłat za obsługę. Jeżeli kwota się
zgadza, należy zaakceptować komunikat klawiszem
widocznym w rogu ekranu.
Na tym etapie należy pobrać gotówkę od klienta oraz
wprowadzić wartość za pomocą klawiatury numerycznej,
zatwierdzając klawiszem ENTER.
W kolejnym kroku terminal wyświetli podliczenie kwot
z uwzględnieniem reszty do wydania.
Po przejściu dalej, urządzenie przystąpi do wydruku
potwierdzenia oraz może zapytać o poprawność i kopię
wydruku.
Numer konta:
__ ____ ____ ____ ____
RJ PWIK GDYNIA
ZAPŁATA RACHUNKU
KWOTA:
OPŁATA:
RAZEM:
O.Akceptuj
201,50 zł
1,50 zł
201,50 zł
X.Anuluj
Wpłacona kwota:
______,__zł
DO ZAPŁATY:
WPŁATA:
RESZTA:
O.Dalej
201,50 zł
201,50 zł
00,00 zł
X.Anuluj
Drukować kopię
dla klienta?
O.Tak
X.Nie
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
72
Poniżej zamieszczone są potwierdzenia opłacenia rachunku w trybie NRB. Na pierwszym
wydruku zaznaczone jest podsumowanie kwoty transakcji, a drugi stanowi kopię.
Kopia potwierdzenia rachunku NRB
Potwierdzenie rachunku NRB
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
73
8.3.3. Energia
Opcja Energia umożliwia opłatę rachunku za energię według
wskazania
licznika
oraz
doładowanie
licznika
przedpłatowego.
W celu dokonania płatności należy wybrać z menu Moje
Rachunki opcję Energia.
Spowoduje to wyświetlenie polecenia zeskanowania kodu. Na
tym etapie jest również możliwe przejście do trybu ręcznego.
Odbywa się to poprzez wybranie klawisza wyświetlonego
w rogu ekranu.
MOJE RACHUNKI
Rachunki
Rachunki NRB
Energia
ePieniądze
Zeskanuj kod
F - RĘCZNE WPROWADZANIE
W trybie ręcznym należy wprowadzić numer ewidencyjnego
identyfikatora używając klawiatury numerycznej. Poprawnie
wprowadzony kod należy zaakceptować zielonym klawiszem
ENTER.
Następnie terminal połączy się z serwerem transakcji, celem
zweryfikowania rachunku oraz sprawdzeniu możliwych
sposobów płatności.
Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, na ekranie wyświetli
się kwota taryfy lub stan licznika, gdzie należy wpisać kwotę
doładowania lub jego aktualny stan. Wprowadzone dane
należy zatwierdzić zielonym klawiszem.
W kolejnym kroku terminal połączy się z dostawcą energii,
którego nazwa zostanie wyświetlona na ekranie. Dodatkowo,
poniżej zostanie zamieszczona informacja o kwocie do
opłacenia.
Jeżeli jedynym możliwym sposobem płatności jest gotówka,
terminal wyświetli ekran, na którym należy wprowadzić
wysokość kwoty pobranej od klienta. Jej wartość należy
zatwierdzić zielonym klawiszem.
Kod kreskowy:
________________________
Stan licznika 1:
_________________
ENERGA-OBRÓT SA
WPŁ. WG LICZNIKA
KWOTA:
OPŁATA:
RAZEM:
O.Akceptuj
1581,66 zł
1,99 zł
1583,65 zł
X.Anuluj
Wpłacona kwota:
______,__zł
Następnie terminal automatycznie przeliczy wysokość reszty
do wydania oraz przystąpi do wydruku potwierdzeń.
Ostatnim etapem może być wyświetlenie zapytania o wydruk
kopii potwierdzenia oraz jego czytelność.
DO ZAPŁATY:
WPŁATA:
RESZTA:
O.Dalej
1583,65 zł
2000,00 zł
416,35 zł
X.Anuluj
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
74
Poniżej zamieszczone są potwierdzenia opłacenia rachunku w usłudze Energia. Na pierwszym
wydruku zaznaczone jest podsumowanie kwoty transakcji, a drugi stanowi kopię.
Kopia potwierdzenia płatności za energię
Potwierdzenie płatności za energię
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
75
8.3.4. ePieniądze
Aplikacja ePieniądze pozwala na sprzedaż kuponów
paysafecard, służących do dokonywania bezpiecznych
płatności przez Internet.
Aby sprzedać kupon PaySafeCard należy z menu Moje
Rachunki wybrać opcję ePieniądze a następnie PaySafeCard.
Na ekranie terminala wyświetlona zostanie lista obsługiwanych
nominałów. Za pomocą odpowiedniego klawisza funkcyjnego
należy wybrać wartość kuponu, który klient chce zakupić.
Terminal połączy się z serwerem, a następnie wyświetli kwotę
transakcji.
MOJE RACHUNKI
Rachunki
Rachunki NRB
Energia
ePieniądze
PaySafeCard
PaySafeCard 20
PaySafeCard 30
PaySafeCard 50
PaySafeCard 100
classic
paysafecard 20
W kolejnym kroku należy pobrać gotówkę od klienta,
wprowadzając jej wartość przy użyciu klawiatury numerycznej.
Wysokość należności zostanie automatycznie przeliczona
z uwzględnieniem ewentualnej reszty do wydania.
DO ZAPŁATY:
20,00 zł
O.Akceptuj
X.Anuluj
Wpłacona kwota:
______,__zł
W ostatnim etapie terminal przystąpi do wydruku
potwierdzenia zakupu kodu oraz wyświetli zapytanie
o wydruk kopii.
DO ZAPŁATY:
WPŁATA:
RESZTA:
O.Dalej
20,00 zł
20,00 zł
0,00 zł
X.Anuluj
Drukować kopię
dla klienta?
O.Tak
X.Nie
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
76
Poniżej zamieszczone są potwierdzenia zakupu doładowania paysafecard w usłudze
ePieniądze. Na pierwszym wydruku zaznaczony jest nominał kuponu wraz z podsumowaniem
należności, a drugi stanowi kopię.
Kopia potwierdzenia płatności ePieniądze
Potwierdzenie płatności ePieniądze
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
77
8.3.5. Kopia
Opcja ta umożliwia wydruk kopii potwierdzenia ostatnio wykonanej transakcji w aplikacji
Moje Rachunki.
8.3.6. Administracja
Administracja zapewnia dostęp do raportów i analiz transakcji dokonanych w aplikacji
Moje Rachunki. Ponadto umożliwia wykonanie zamknięcia dnia, sprawdzenie łączności,
a także wydruk wizytówki aplikacji.
8.3.7. Płatność MR
Płatność MR to dodatkowa aplikacja, której zainstalowanie poszerza możliwości aplikacji
Moje Rachunki o dokonywanie płatności za pomocą karty płatniczej. Obsługa transakcji
kartą odbywa się standardowo w zakładce Moje Rachunki.
Płatność MR pozwala jedynie na dostęp do kopii ostatniej wykonanej transakcji
i administracji, powiązanej z transakcjami dokonanymi kartą płatniczą w aplikacji Moje
Rachunki.


Kopia
Administracja
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
78
8.4.
Lojalność
Aplikacja Lojalność pozwala na wdrożenie w placówce Akceptanta programu
lojalnościowego obsługiwanego z poziomu terminala POS. Dzięki programowi klient po
dokonaniu płatności może otrzymać pewną liczbę punktów na kartę lojalnościową.
Punkty zapisywane są w bazie programu i mogą być wymieniane na przewidziane przez
organizatora promocji nagrody. Aplikacja może przyznawać punkty w kategoriach kwoty
zakupu oraz punktów manualnych.
Program lojalnościowy w ofercie Polskich ePłatności jest konfigurowany zgodnie z potrzebami
klienta. Konfiguracja terminala decyduje, dla których kategorii punkty mają być
przyznawane oraz definiuje ich liczbę.
W czasie wykonywania transakcji, punkty za każde kryterium są sumowane i zapisywane
w bazie programu lojalnościowego. W momencie osiągnięcia określonej w regulaminie
programu liczby punktów, klient może wybrać podarunek, przy czym liczba punktów na jego
koncie zostaje zmniejszona.
W celu rozszerzenia funkcjonalności terminala, dodatkowo w bazie programu definiowane
są listy prezentów oraz kart zastrzeżonych. Terminal korzysta z nich przy wykonywaniu
transakcji odbioru lub przyznania punktów.
Wszystkie usługi dokonywane w ramach aplikacji Lojalność wykonywane są w trybie
on-line. W celu wykonania transakcji terminal łączy się z Centrum Autoryzacyjnym Polskich
ePłatności.
Aplikacja Lojalność może być powiązana z aplikacją Kupony, dzięki czemu jedną z nagród
w programie lojalnościowym może być kupon rabatowy.
Menu aplikacji Lojalność prezentuje się w określonym porządku:
 Przydział punktów
 Odbiór nagrody
 Korekta
 Dane karty
 Kopia
 Administracja
o Raporty
 Bilans punktów
o Kasjerów
o Sumarycznie
 Wydane nagrody
o Kasjerów
o Sumarycznie
 Konfiguracja
 Lista nagród
o Sprawdzenie łączności
o Wizytówka
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
79
8.4.1. Przydział punktów
Podstawową opcją aplikacji Lojalność jest Przydział
punktów. Korzystając z tej opcji można przydzielić klientowi
określoną w programie liczbę punktów na okazaną przy
transakcji kartę lojalnościową.
LOJALNOŚĆ
Przydział punktów
Odbiór nagrody
Korekta
Dane karty
Po wybraniu opcji terminal wyświetla polecenie wprowadzenia
karty lojalnościowej.
Wprowadź kartę
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie kwoty transakcji, której
dotyczy naliczenie punktów. Opcjonalnie można zlecić
wyświetlenie ponowienia wprowadzenia liczby punktów.
Wprowadź kwotę:
______,__zł
W zależności od założeń programu można włączyć także
ekran wprowadzenia liczby punktów w sposób manualny.
Pkt.manualne:
_________pkt.
Nr paragonu:
________________________
Transakcja
zaakceptowana
Ok
Potwierdzenie przydziału punktów
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
80
8.4.2. Odbiór nagrody
Opcja Odbiór nagrody umożliwia wybranie przez klienta
nagrody w zamian za punkty zgromadzone w programie
lojalnościowym. Tryb wyboru nagród konfigurowany jest
zgodnie z wymogami Akceptanta.
Możliwe są dwa tryby wydawania nagród – tryb bez listy
nagród oraz tryb ze zdefiniowaną listą.
W drugim trybie nagrody mogą być wybierane przez kasjera
z wyświetlanej na ekranie terminala listy lub poprzez ręczne
wprowadzenie symbolu nagrody.
Widoczne ekrany przedstawiają podstawowy przebieg
transakcji, którego wydruk zamieszczony jest poniżej.
LOJALNOŚĆ
Przydział punktów
Odbiór nagrody
Korekta
Dane karty
Wprowadź kartę
Nagrody
BON 10PLN (100pkt.)
BON 20PLN (200pkt.)
BON 50PLN (500pkt.)
PROSZĘ CZEKAĆ...
Odbiór
nagrody
Potwierdzenie odbioru nagrody
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
81
8.4.3. Korekta
LOJALNOŚĆ
Opcja korekty pozwala na zmniejszenie liczby punktów na
koncie – np. w przypadku zwrotu towaru, za które zostały
naliczone punkty.
Przydział punktów
Odbiór nagrody
Korekta
Dane karty
W celu wykonania korekty należy z głównej zakładki aplikacji
Lojalność wybrać opcję Korekta.
Wprowadź kartę
Następnie terminal wyświetli polecenie wprowadzenia karty
lojalnościowej do czytnika magnetycznego.
W kolejnym kroku należy wprowadzić kwotę transakcji
a następnie liczbę punktów, które należy odliczyć z konta
użytkownika. Wartości należy zatwierdzać zielonym
klawiszem ENTER.
Po zatwierdzeniu liczby punktów do skorygowania, terminal
połączy się z Centrum Autoryzacyjnym PeP w celu zmniejszenia
liczby punktów na koncie klienta.
Czynność ta zostanie potwierdzona komunikatem widocznym
na ostatnim ekranie.
Wprowadź kwotę:
______,__zł
Korekta na:
_________pkt.
Nr paragonu:
________________________
PROSZĘ CZEKAĆ...
Korekta
punktów
Potwierdzenie korekty
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
82
8.4.4. Dane karty
LOJALNOŚĆ
Opcja Dane karty umożliwia wydrukowanie najważniejszych
informacji o karcie lojalnościowej.
Przydział punktów
Odbiór nagrody
Po wybraniu opcji z menu Lojalność terminal wyświetli
polecenie wprowadzenia karty lojalnościowej, a następnie
pobierze i wydrukuje informacje widoczne poniżej.
Korekta
Dane karty
Wydruk opcji Dane karty
8.4.5. Kopia
Opcja Kopia umożliwia wydruk kopii ostatniego potwierdzenia z aplikacji Lojalność – np.
w przypadku, gdy skończył się papier lub nastąpiło zacięcie papieru w drukarce.
Wydrukowana kopia jest identyczna z oryginałem.
8.4.6. Raporty –Administracja
Zakładka zapewnia dostęp do raportów dotyczących punktów.
Wydruk przykładowej listy nagród
Wydruk wydanych nagród
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
83
8.4.7. Sprawdzenie łączności, Wizytówka
W zakładce Administracja dostępne są także opcje Wizytówka oraz Sprawdzenie
łączności, które stanowią standardowe komponenty ułatwiające diagnostykę aplikacji.
Potwierdzenie sprawdzenia łączności
8.5.
Wizytówka aplikacja Lojalność
Kupony
Aplikacja uzupełnia możliwości terminala płatniczego o funkcję wydruku i akceptacji kuponów
rabatowych, a także pozwala na prowadzenie akcji promocyjnych według parametrów
definiowanych przez Akceptanta.
W menu Kupony dostępne są poniższe opcje:




Wydanie
Wykorzystanie
Kopia
Administracja
o Raporty
 Kupony wydane
 Kupony wykorzystane
o Sprawdzenie łączności
o Wizytówka
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
84
8.5.1. Wydanie
KUPONY
Procedura wydania kuponu rabatowego w głównej mierze
zależy od parametrów zdefiniowanych przez Akceptanta
w serwisie internetowym www.strefa.pep.pl Szczegółowa
instrukcja definiowania parametrów usługi znajduje się
w zakładce Kupony.
Przykładowo kupon może być drukowany automatycznie po
dokonaniu transakcji o określonej wartości albo wydawany
ręcznie przez sprzedawcę.
Jeżeli Akceptant nie zdefiniował promocji automatycznej,
podstawowym sposobem jest wydanie ręczne. W tym celu
należy wybrać opcję Wydanie, a następnie wprowadzić kwotę
kuponu, akceptując klawiszem ENTER.
W kolejnym kroku terminal poprosi o wprowadzenie numeru
paragonu, którego dotyczy kupon.
Ostatnim etapem jest nawiązanie połączenia z serwerem
w celu autoryzacji transakcji oraz wydrukowanie kuponu, który
należy przekazać klientowi.
Wydanie
Wykorzystanie
Kopia
Administracja
Kwota sprzedaży:
______,__zł
Nr paragonu:
________________________
PROSZĘ CZEKAĆ...
Wydawanie
kuponu
Kod i kwota kuponu
Kod kreskowy kuponu
Numer seryjny kuponu
Okres ważności kuponu
Tekst marketingowy
możliwy do zdefiniowania
Potwierdzenie wydania kuponu
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
85
8.5.2. Wykorzystanie
KUPONY
Opcja ta pozwala na zrealizowanie wydanego wcześniej
kuponu. W tym celu należy wybrać Wykorzystanie,
a następnie przy użyciu czytnika zeskanować kod kreskowy
widoczny na przekazanym przez klienta kuponie. Jeżeli
terminal nie jest wyposażony w czytnik, należy ręcznie
wprowadzić ośmiocyfrowy kod kuponu widoczny nad kwotą.
Po załadowaniu danych kuponu, terminal płatniczy połączy się
z serwerem celem weryfikacji kodu.
W przypadku odrzucenia operacji należy postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Odrzucenie
kuponu może mieć miejsce w przypadku, gdy został on
wcześniej wykorzystany.
Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, terminal
wydrukuje potwierdzenie, przyznając klientowi należny rabat.
Wydanie
Wykorzystanie
Kopia
Administracja
Kod kreskowy
lub kod kuponu:
________________________
PROSZĘ CZEKAĆ...
Wykorzystanie
kuponu
8.5.3. Kopia / Duplikat
Opcja Kopia pozwala na wydrukowanie kopii ostatnio wydrukowanego kuponu. Wydruk
taki pozbawiony jest kodu kreskowego, uniemożliwiając jego wykorzystanie. Chcąc uzyskać
pełnowartościowy kupon, należy wykonać Duplikat, który może być opcjonalnie włączony.
W celu wydrukowania duplikatu należy podać POS ID oraz numer seryjny kuponu. Poprawne
wprowadzenie danych zostanie potwierdzone wydrukowaniem duplikatu kuponu.
Kopia wydanego kuponu
Duplikat wydanego kuponu
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
86
8.5.4. Raporty – Administracja
Opcja Raporty jest dostępna w zakładce Administracja. Umożliwia ona wydruk zestawień
wydanych i wykorzystanych kuponów, obejmujących wskazany okres rozliczeniowy.
Dla kuponów wykorzystanych raporty mogą być przedstawione w dwóch wersjach:
 Raport szczegółowy – prezentuje ilość, wartość i numer promocji zrealizowanych
kuponów oraz numer kasjera, który je wydał.
 Raport sumaryczny – prezentuje zbiorczo ilość i wartość zrealizowanych kuponów
przez wskazanego kasjera w wybranym zakresie czasowym.
Nazwa i adres placówki
Dane terminala, którego dotyczy raport
Rodzaj raportu
Zakres dat, których dotyczy raport
Dane pojedynczego wydania kuponu
Numer kasjera wydającego kupon
Ilość wydanych kuponów danej operacji
Godzina wydania kuponu
Kwota wydanego kuponu
Numer promocji, której dotyczy kupon
Informacja czy był wydany duplikat
Podsumowanie wydanych raportów
Data wydruku raportu
Godzina wydruku raportu
Raport wydanych kuponów
Raport wykorzystanych kuponów - szczegółowy
Raport wykorzystanych kuponów - sumaryczny
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
87
8.5.5. Sprawdzenie łączności – Administracja
Za pomocą tej opcji terminal połączy się z serwerem w celu sprawdzenia połączenia. Jeżeli
łączność jest prawidłowa wydrukowane zostanie potwierdzenie przedstawione poniżej.
Potwierdzenie sprawdzenia łączności
8.5.6. Wizytówka – Administracja
Opcja ta umożliwia wydrukowanie wizytówki aplikacji Kupony, zawierającej informacje
przedstawione poniżej.
Wizytówka aplikacji Kupony
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
88
8.6.
Karta podarunkowa
Aplikacja ta pozwala na kompleksowe zarządzanie usługą, umożliwiającą akceptację oraz
doładowanie kart podarunkowych.
Oferowana przez Polskie ePłatności możliwość obsługi kart podarunkowych dostosowana jest
indywidualnie do wymagań klientów, w związku z tym obsługa aplikacji oraz dostępne
funkcje będą inne dla każdego klienta.
W menu aplikacji Karta podarunkowa dostępne są poniższe opcje:








Sprzedaż
Aktywacja
Doładowanie
Zwrot karty
Unieważnienie
Saldo
Kopia
Administracja
o Raporty
 Sumaryczny
 Szczegółowy
 Kasjerów
o Sprawdzenie łączności
o Wizytówka
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
89
8.6.1. Aktywacja
KARTA PODARUNKOWA
Aby aktywować kartę podarunkową, z menu terminala
płatniczego należy wybrać zakładkę Karta podarunkowa,
a następnie opcję Aktywacja.
Sprzedaż
Aktywacja
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie karty do czytnika
magnetycznego. Po odczytaniu karty, terminal połączy się
z serwerem w celu autoryzacji.
Zwrot karty
W zależności od konfiguracji programu, konieczne może być
wprowadzenie numeru dowodu sprzedaży lub numeru
paragonu.
Jeżeli karta nie ma z góry zdefiniowanego nominału, wówczas
należy wprowadzić kwotę aktywacji karty – zakres
dozwolonych kwot aktywacji definiowany jest na poziomie
programu kart podarunkowych. Kwotę należy zatwierdzić
zielonym klawiszem.
W kolejnym kroku terminal może poprosić o powtórzenie
wprowadzonej kwoty celem uniknięcia możliwego błędu.
W przypadku uzyskania zgody terminal
potwierdzenie aktywacji karty dla kasjera.
wydrukuje
Doładowanie
Wprowadź kartę
Nr paragonu:
________________________
Kwota:
Po wybraniu opcji TAK, terminal wydrukuje kopię
potwierdzenia aktywacji, którą należy przekazać klientowi
wraz z aktywną kartą podarunkową.
______,__zł
Powtórz kwotę:
______,__zł
Drukować kopię
odcinka?
O.Tak
X.Nie
Potwierdzenie aktywacji karty podarunkowej
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
90
8.6.2. Sprzedaż
W celu dokonania sprzedaży za pomocą karty podarunkowej
z zakładki Karta podarunkowa należy wybrać opcję
Sprzedaż.
Następnie należy odczytać kartę podarunkową, przeciągając
ją przez czytnik kart z paskiem magnetycznym, wprowadzić
kwotę transakcji sprzedaży oraz zatwierdzić operację
zielonym klawiszem.
Po odczytaniu karty oraz zatwierdzeniu kwoty terminal
połączy się z serwerem w celu autoryzacji transakcji.
W zależności od konfiguracji programu, konieczne może być
wprowadzenie numeru dowodu sprzedaży.
W przypadku uzyskania zgody serwera terminal wydrukuje
potwierdzenie sprzedaży dla kasjera.
KARTA PODARUNKOWA
Sprzedaż
Aktywacja
Doładowanie
Zwrot karty
Wprowadź kartę
Kwota:
______,__zł
Wydruk ten może wymagać złożenia podpisu przez
użytkownika karty.
Ostatnim komunikatem jest zapytanie o wydruk kopii
potwierdzenia dla klienta.
Nr paragonu:
________________________
Drukować kopię
odcinka?
O.Tak
X.Nie
Potwierdzenie sprzedaży z karty podarunkowej
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
91
8.6.3. Doładowanie
KARTA PODARUNKOWA
W celu doładowania karty podarunkowej należy wybrać
opcję Doładowanie z zakładki Karta podarunkowa.
Sprzedaż
Aktywacja
Następnie należy odczytać kartę podarunkową przeciągając
ją przez czytnik kart z paskiem magnetycznym.
Doładowanie
Po odczytaniu karty na ekranie pojawi się komunikat z prośbą
o wprowadzenie kwoty doładowania. Zakres dozwolonych
kwot doładowania definiowany jest na poziomie programu
kart podarunkowych.
Zwrot karty
Wprowadź kartę
W zależności od konfiguracji programu, konieczne może być
wprowadzenie numeru dowodu sprzedaży.
Wprowadzone wartości należy zatwierdzić zielonym
klawiszem po czym terminal połączy się z serwerem w celu
autoryzacji transakcji. W przypadku uzyskania zgody terminal
wydrukuje potwierdzenie doładowania karty.
Kwota:
______,__zł
Wydruk ten może wymagać złożenia podpisu przez
użytkownika karty.
Ostatnim komunikatem jest zapytanie o wydruk kopii
potwierdzenia dla klienta.
Nr paragonu:
________________________
Drukować kopię
odcinka?
O.Tak
X.Nie
Potwierdzenie doładowania karty podarunkowej
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
92
8.6.4. Zwrot karty
KARTA PODARUNKOWA
W celu dokonania zwrotu karty podarunkowej należy
z zakładki Karta podarunkowa wybrać opcję Zwrot karty.
Sprzedaż
Aktywacja
Następnie należy odczytać kartę podarunkową w terminalu,
przeciągając ją w czytniku kart magnetycznych.
Po odczytaniu karty, terminal połączy się z serwerem w celu
autoryzacji oraz sprawdzi saldo karty.
Doładowanie
W przypadku salda niezerowego terminal wyświetli
stosowną informację oraz zapyta czy kontynuować operację.
Aby dezaktywować kartę należy wybrać TAK.
Zwrot karty
Wprowadź kartę
Należy pamiętać, że dezaktywacja karty z niezerowym
saldem skutkuje wyzerowaniem dostępnych na karcie
środków.
W przypadku salda zerowego terminal wyświetli komunikat
Zatwierdzanie transakcji oraz automatycznie dokona
dezaktywacji karty.
Następnie można przyjąć od klienta zwracaną kartę w celu
jej ewentualnej ponownej aktywacji.
Ostatnim komunikatem jest zapytanie o wydruk kopii
potwierdzenia dla klienta.
Niezerowe saldo!
Czy kontynować?
O.Tak
X.Nie
Drukować kopię
odcinka?
O.Tak
X.Nie
Transakcja
zakończona
Ok
Potwierdzenie zwrotu karty podarunkowej
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
93
8.6.5. Unieważnienie
W celu unieważnienia transakcji sprzedaży lub doładowania
karty podarunkowej należy wybrać opcję Unieważnienie
z zakładki Karta podarunkowa.
Następnie należy wprowadzić kartę do czytnika kart
z paskiem magnetycznym.
Po odczytaniu karty terminal poprosi o wprowadzenie numeru
rachunku, daty oraz godziny z wydruku potwierdzenia
transakcji, która ma zostać unieważniona.
KARTA PODARUNKOWA
Doładowanie
Zwrot karty
Unieważnienie
Saldo
Wprowadź kartę
Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych terminal
wydrukuje potwierdzenie unieważnienia.
Ostatnim komunikatem jest zapytanie o wydruk kopii
potwierdzenia dla klienta.
Rachunek nr:
________________________
Data:
__/__/____
(DD.MM.RRRR)
Godzina:
__:__:__
(GG:MM:SS)
Unieważnienie
zakończone
Potwierdzenie unieważnienia transakcji na karcie podarunkowej
Ok
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
94
8.6.6. Saldo
KARTA PODARUNKOWA
Opcja ta pozwala na wydruk salda karty podarunkowej.
Dostępna jest w głównej zakładce aplikacji, gdzie po jej
uruchomieniu należy wprowadzić kartę do czytnika kart
z paskiem magnetycznym.
Wydruk prezentujący aktualny stan salda wydrukowany
zostanie automatycznie.
Doładowanie
Zwrot karty
Unieważnienie
Saldo
Wprowadź kartę
Wydruk salda karty podarunkowej
8.6.7. Kopia
Opcja Kopia pozwala na wydrukowanie kopii ostatniego
wydruku w aplikacji Karta podarunkowa.
KARTA PODARUNKOWA
Unieważnienie
Saldo
Kopia
Administracja
Drukować kopię
odcinka?
O.Tak
X.Nie
Kopia ostatniego wydruku w aplikacji karty podarunkowej
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
95
8.6.8. Raporty – Administracja
Opcja Raporty dostępna jest
o uprawnieniach Administratora.
tylko
dla
kasjerów
Aby uruchomić wydruk raportu należy w głównej zakładce
aplikacji Karta podarunkowa wybrać opcję Administracja,
a następnie Raporty.
W domyślnej wersji aplikacja pozwala na wygenerowanie
trzech typów raportów: Sumarycznego, Szczegółowego oraz
Kasjerów.
Po wybraniu docelowego rodzaju raportu aplikacja wyświetli
ekran wyboru zakresu czasowego, który ma być zawarty
w raporcie. W pierwszej kolejności należy podać datę
i godzinę, od której ma zostać przygotowany raport.
KARTA PODARUNKOWA
Unieważnienie
Saldo
Kopia
Administracja
Administracja
Raport
Spr.łącz.
Wizytówka
Raporty
Po zatwierdzeniu zielonym klawiszem, należy wpisać datę
i godzinę do której mają być uwzględnione dane.
Sumaryczny
Szczegółowy
Jeżeli terminal ustawi domyślne daty oraz godziny, pojawi się
także możliwość ich zmiany przy użyciu żółtego klawisza
POPRAW.
Kasjerów
Po zatwierdzeniu ekranu zielonym klawiszem terminal połączy się z serwerem celem pobrania
danych, po czym przystąpi do wydruku raportu.
Raport sumaryczny kart podarunkowych
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
96
Raport Kasjerów zawiera sumaryczne informacje o transakcjach z podziałem na
poszczególnych kasjerów.
Raport Sumaryczny zawiera informacje o wszystkich dokonanych transakcjach na terminalu.
Raport Szczegółowy zawiera szczegółowe informacje o wszystkich dokonanych
transakcjach.
Raport kasjerów w aplikacji karty podarunkowej
Raport szczegółowy w aplikacji karty podarunkowej
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
97
8.6.9. Sprawdzenie łączności – Administracja
Za pomocą tej opcji terminal połączy się z serwerem w celu sprawdzenia połączenia. Jeżeli
łączność jest prawidłowa zostanie wydrukowane potwierdzenie widoczne poniżej.
Potwierdzenie sprawdzenia łączności
8.6.10. Wizytówka - Administracja
Opcja ta umożliwia wydrukowanie wizytówki aplikacji Karta podarunkowa, zawierającej
informacje przedstawione poniżej.
Wizytówka aplikacji karta podarunkowa
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
98
8.7.
Karta flotowa
Aplikacja Karta flotowa pozwalana na przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart paliwowych
i flotowych systemów UTA, CODAB i SoftGuard.
Każdy z wymienionych systemów charakteryzuje się innym sposobem funkcjonowania
aplikacji. W przypadku systemów UTA, DKV i SoftGuard transakcje kartami flotowymi
inicjowane są z poziomu systemu kasowego, z którym zintegrowany jest system płatniczy. W
takim przypadku użytkownik ma dostęp do ograniczonej funkcjonalności aplikacji.
Ponadto kasjer nie ma możliwości wykonania transakcji bez korzystania z systemu kasowego,
a wydruk realizowany jest poprzez drukarkę modułu fiskalnego.
W trakcie transakcji kartą flotową system kasowy wysyła określone polecenia do terminala
płatniczego. System CODAB, oprócz podobnego modelu współpracy z systemem kasowym
oferuje również możliwość realizacji transakcji z poziomu terminala płatniczego – wówczas
terminal płatniczy poza akceptacją kart flotowych umożliwia wydrukowanie potwierdzenia
tankowania z określeniem ilości i rodzaju paliwa.
8.7.1. Transakcja kartą systemu UTA/DKV
Transakcja kartą flotową systemu UTA/DKV inicjowana jest
z poziomu systemu kasowego.
W przypadku, gdy klient chce dokonać płatności za paliwo
przy użyciu karty flotowej, kasjer wybiera odpowiednią opcję
w systemie, która powoduje przesłanie danych transakcji do
terminala płatniczego.
Wprowadź kartę
WPROWADŹ PIN
Po zainicjowaniu transakcji z poziomu systemu kasowego
terminal poprosi o wprowadzenie karty flotowej do czytnika,
a następnie może wyświetlić polecenie wprowadzenia kodu
PIN. Numer ten należy zatwierdzić klawiszem ENTER.
Następnie należy podać aktualny przebieg tankowanego
pojazdu, również akceptując go zielonym klawiszem ENTER.
W kolejnym etapie terminal przesyła dane operacji do systemu
kasowego, z którego zostaje wydrukowane potwierdzenie
transakcji.
KWOTA: 100,00 zł
PIN:
Przebieg
_______
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
99
Poniżej widoczne jest przykładowe potwierdzenie transakcji dokonanej w aplikacji flotowej.
Potwierdzenie sprzedaży w aplikacji flotowej
8.7.2. Administracja
W zakładce Administracja dostępne są opcje Wizytówka oraz Sprawdzenie łączności.
Są to standardowe komponenty ułatwiające diagnostykę aplikacji.
Wizytówka aplikacji karty flotowej
Potwierdzenie sprawdzenia łączności
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
100
8.8.
Zarządzanie
Opcja Zarządzanie umożliwia dostęp do wielu parametrów warunkujących działanie
terminala. W przypadku modyfikacji dostępnych wartości zaleca się zachowanie szczególnej
ostrożności, gdyż dokonane zmiany mogą być nieodwracalne.
W menu Zarządzanie dostępne są poniższe opcje:








Zaloguj się/Wyloguj się
Zamknięcie dnia
Aktualizacja
o Częściowa
 Wszystko
Wizytówka aplikacji
Raporty
o Saldo limitu
o Kursy walut
Kasjerzy
o Dodaj
o Usuń
o Lista
o Usuń wszystkich
Ustawienia
o Komunikacja
 Schemat połączeń
o Podstawowy
o Zapasowy
 Parametry IP
 Parametry GPRS
o Stan połączenia
 Nr telefonu
o Systemy kasowe
Diagnostyka
o Kody kreskowe
o Stan baterii
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
101
8.8.1. Zaloguj się/Wyloguj się
Obsługa logowania kasjerów jest opcjonalna i pozwala na generowanie raportów dla
danych usług z podziałem na konkretnych kasjerów.
Zarządzanie  Zaloguj się/Wyloguj się
W celu zalogowania się należy wybrać zakładkę Zarządzanie, a następnie Zaloguj się.
W kolejnym kroku należy wprowadzić identyfikator kasjera oraz odpowiadające mu hasło,
w obu przypadkach zatwierdzenia dokonuje się zielonym klawiszem ENTER. Poprawna
operacja zalogowania zostanie potwierdzona komunikatem Zalogowano kasjera.
Należy pamiętać, że możliwe jest zalogowanie kasjera uprzednio zdefiniowanego lub
predefiniowanego. Więcej informacji na ten temat znajduje się z rozdziale 8.8.7 Kasjerzy.
Opcja Wyloguj się powoduje wylogowanie aktualnie zalogowanego kasjera. W przypadku,
gdy terminal zostanie wyłączony, wylogowanie nastąpi automatycznie.
8.8.2. Zamknięcie dnia
Terminal POS wykonuje Zamknięcie dnia automatycznie. Jeżeli z jakiegoś powodu operacja
ta została pominięta, należy przeprowadzić zamknięcie dnia ręcznie korzystając
z zakładki Zarządzanie. Operacja wykonana w ten sposób zamyka dzień w każdej aplikacji
zainstalowanej na terminalu. Ostatnim etapem operacji jest automatyczny restart terminala.
Zarządzanie  Zamknięcie dnia
Bardzo ważne jest sprawdzenie każdego potwierdzenia wydruku pod kątem zgodności
z liczbą i wartością transakcji płatniczych, wykonanych danego dnia.
Należy pamiętać, że podczas deinstalacji serwisowej należy koniecznie wykonać
Zamknięcie dnia na deinstalowanym terminalu. W przypadku, gdy przeprowadzenie
zamknięcia dnia nie jest możliwe (terminal uszkodzony, nieaktywny lub brak łączności)
należy:
 Poprosić Akceptanta o kopię wydruków z trzech ostatnich transakcji płatniczych
wykonanych na terminalu.
 Wykonać skan lub zdjęcie tych wydruków a pliki wysłać do COA.
 Zdeinstalowany terminal odesłać jak najszybciej do centrali PeP.
Dodatkowo zamknięcie dnia wykonywane jest po przeprowadzeniu transakcji testowych.
Zaniechanie tego kroku powoduje rozbieżności pomiędzy terminalem a systemem
rozliczeniowym, jak również czasochłonne analizy i wyjaśnienia.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
102
8.8.3. Aktualizacja
Opcja ta pozwala na ręczne zainicjowanie aktualizacji aplikacji terminalowej na danym
urządzeniu. Wykorzystywana jest także po wygenerowaniu nowej konfiguracji dla danego
numeru POS ID.
Zarządzanie  Aktualizacja  Częściowa  Wszystko
Wersję zainstalowanej aplikacji i bibliotek należy sprawdzać podczas każdej interakcji
serwisowej. Jest to spowodowane sukcesywnym ulepszaniem funkcjonalności, a także nowymi
wymogami organizacji płatniczych.
8.8.4. Wizytówka (Menadżer terminala)
Opcja ta umożliwia wydrukowanie wizytówki Menadżera terminala, zawierającej informacje
przedstawione poniżej. Dane szczególnie istotne zostały zaznaczone i opisane.
Numery
rachunków,
których dotyczy
raport
Numery
zainstalowanych
aktualizacji
Godziny zamknięć
dnia poszczególnych
aplikacji
Sposób adresacji IP i
wykaz parametrów IP
Wizytówka menadżera terminala
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
103
8.8.5. Kursy walut (Raporty)
Raport ten przedstawia tabelę kursu walut obowiązujących danego dnia.
Data kursu
przeliczeniowego
Data i godzina
wydruku
Raport – Kursy walut
8.8.6. Saldo limitu (Raporty)
Raport Saldo limitu pokazuje w trybie online obciążenia bieżące, wynikające ze sprzedaży
produktów kredytowych oraz aktualnie dostępny limit. Raport dostępny jest opcjonalnie.
Saldo poszczególnych usług
Łączna kwota obciążeń
Dostępny limit sprzedaży
produktów kredytowych
Raport Saldo limitu
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
104
8.8.7. Kasjerzy
Za pomocą opcji Dodaj możemy zdefiniować nowego kasjera,
który logując się do terminala zostanie zapisany w pamięci
urządzenia.
Terminal
poprosi
o wprowadzenie nowego numeru-identyfikatora, hasła a także
poziomu uprawnień (Kasjer lub Administrator).
Uprawnienia na poziomie Kasjer pozwalają na wykonywanie
podstawowych operacji we wszystkich zainstalowanych
aplikacjach.
Kasjerzy
Dodaj
Usuń
Lista
Usuń wszystkich
Uprawnienia na poziomie Administrator pozwalają dodatkowo na dodawanie i usuwanie
kasjerów, a także umożliwiają dostęp do dodatkowych raportów w aplikacjach.
Opcja Usuń pozwala na usunięcie wybranego kasjera z listy zdefiniowanych kasjerów za
wyjątkiem predefiniowanego kasjera-administratora wykorzystywanego przez serwisantów
PeP.
Opcja Wydruk powoduje wydrukowanie aktualnej listy kasjerów zdefiniowanych na terminalu.
Przy każdej pozycji widoczny jest identyfikator oraz poziom nadanych uprawnień.
Poziom uprawnień
Identyfikator kasjera
Wydruk listy kasjerów
Opcja Usuń wszystkich pozwala na usunięcie wszystkich zdefiniowanych kasjerów,
za wyjątkiem predefiniowanego kasjera-administratora.
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
105
8.8.8. Komunikacja
Dostęp do pozycji Komunikacja chroniony jest hasłem,
a wybór poszczególnych opcji możliwy jest dla serwisanta PeP
podczas procesu instalacji lub wymiany serwisowej urządzenia.
Schemat połączeń – umożliwia przełączanie sposobu łączenia
się terminala pomiędzy schematem podstawowym
i zapasowym.
Numer telefonu – umożliwia zmianę parametrów połączenia
Dial-up, takich jak numer linii zewnętrznej, prefix oraz sposób
wybierania – tonowo lub impulsowo.
Komunikacja
Schemat połączeń
Parametry IP
Parametry GPRS
Nr telefonu
Schemat poł.
Podstawowy
Zapasowy
Parametry modemu – opcja ta pozwala na zmianę szybkości
transmisji połączenia modemowego, dostępne są także
ustawienia dodatkowe.
Parametry IP – opcja ta umożliwia zmianę oraz wyświetlenie
obecnych parametrów sieciowych, dotyczących adresacji IP.
W przypadku wyboru automatycznego sposobu pobierania
adresu terminal ponowi zapytanie o adres sieciowy.
Należy pamiętać, że każda wprowadzona zmiana może wymagać ponownego
wyłączenia i włączenia urządzenia.
8.8.9. Diagnostyka – kody kreskowe
Jeżeli terminal wyposażony jest w czytnik kodów kreskowych to przy użyciu tej opcji można
sprawdzić poprawność jego działania. Diagnostyka działania czytnika polega na kolejno
wydrukowaniu i zeskanowaniu trzech kodów kreskowych. Każdy poprawny odczyt
potwierdzony jest odpowiednim komunikatem i sygnałem dźwiękowym.
W przypadku problemów z funkcjonowaniem czytnika może być konieczne ponowienie
procedury konfiguracyjnej.
8.8.10. Diagnostyka – Stan baterii
Opcja dostępna jest w większości terminali INGENICO.
Dostępne pozycje pokazują stan naładowania baterii oraz
status ładowania. W przypadku terminali stacjonarnych
wyświetlany jest komunikat BRAK BATERII (0)
W przypadku terminali mobilnych należy pamiętać, aby stale
utrzymywać poziom naładowania powyżej 25%. Poniżej tego
poziomu mogą wystąpić problemy z komunikacją i wydrukiem.
Stan baterii
POZIOM NAŁADOWANIA:
ŚREDNI(35)
ŁADOWANIE:
BRAK
Ok
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
106
Miejsce na notatki
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
107
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TERMINALE PŁATNICZE INGENICO | INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKCEPTANTÓW | SPIS
Dokument do użytku wewnętrznego. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż służbowe jest zabronione.
108
Download