Catering w przedszkolu: Instrukcja higieny osobistej pracowników

advertisement
Catering w przedszkolu: Instrukcja higieny osobistej pracowników
INSTRUKCJA NR 4: HIGIENA OSOBISTA PRACOWNIKÓW
1. PRZEDMIOT
Instrukcja określa postępowanie pracowników mające na celu zachowanie higieny osobistej i
tym samym zmniejszenie zagrożenia zatruciami pokarmowymi oraz poprawę jakości
produkcji.
2. DOKUMENTY PRACOWNIKÓW
Każdy pracownik musi posiadać:
- aktualną książeczkę zdrowia,
- aktualne okresowe badania lekarskie,
- ukończone szkolenie w zakresie tzw. minimum sanitarnego.
3. POSTĘPOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Zachowanie się pracownika przed przystąpieniem do pracy.
3.1. Pracownik powinien:
- umyć ręce w umywalce zgodnie z instrukcją mycia rąk,
- zmienić odzież osobistą i obuwie na podstawową odzież roboczą, tzn. obuwie robocze,
fartuch roboczy, czepek ochronny,
- zdjąć wszelką biżuterię (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki),
- mieć czyste, krótko obcięte, niepolakierowane paznokcie.
4. POSTĘPOWANIE PODCZAS WYKONYWANIA PRACY
Pracownik w czasie wykonywania pracy powinien:
4.1. Myć ręce po każdym zabrudzeniu, a w szczególności:
- przed rozpoczęciem pracy,
- po każdym wyjściu z toalety,
- po wykonaniu drobnych prac porządkowych (np. wytarcie stołu, szafek),
- po wyniesieniu odpadków, śmieci itp.
- po spożyciu posiłków,
- po rozmowie telefonicznej,
- po paleniu papierosów.
4.2. Skaleczenia i otarcia skóry zakrywać wodoszczelnym opatrunkiem.
4.3. Utrzymywać w czystości odzież roboczą. Zmieniać odzież roboczą codziennie, a w
sytuacjach koniecznych nawet w ciągu zmiany roboczej.
4.4. Szafki na ubranie utrzymywać w czystości, nie zaśmiecać, nie przechowywać
zabrudzonej odzieży, artykułów spożywczych.
4.5. Spożywać posiłki i przechowywać kanapki w miejscach do tego przeznaczonych.
4.6. Na terenie Przedszkola … zabronione jest palenie tytoniu.
4.7. Zgłaszać się do lekarza w przypadku choroby, zwłaszcza przy biegunkach,
schorzeniach skóry, nosa i gardła. Przystąpienie do pracy może nastąpić tylko za zgodą
lekarza. Bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza.
Download